Bildirim

Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

Raporlar

Gösterim düzeyi reklam gelirini kullanma

Gösterim düzeyi reklam geliri, uygulama kullanıcılarınızın yaşam boyu değeri (YBD) ile ilgili daha kesin veriler elde etmenize yardımcı olur. YBD, kullanıcı edinme ve para kazanma stratejinize yön vermenize yardımcı olabilecek önemli bir metriktir.

Gösterim düzeyi reklam gelirini etkinleştirdiğinizde AdMob, kullanıcının cihazında gösterilen her reklam gösterimi için reklam gelirini geri gönderir. Ardından, kullanıcılarınızın etkinliklerini daha iyi anlamak için bu verileri dahili sistemlerinizde veya diğer üçüncü taraf araçlarında kullanabilirsiniz.

AdMob'un YBD verilerinizi toplayıp analiz etmesini istiyorsanız kullanıcı grubu raporundan yararlanın.

İşleyiş şekli

Bir reklam gösterimi gerçekleştiğinde Google Mobile Ads SDK'sı reklamın gelir değerini, para birimini ve kesinlik düzeyini uygulamanıza gönderir.

Not: Gösterim düzeyi reklam geliri için kullanılan tek para birimi ABD dolarıdır.

Aşağıdaki tabloda mevcut kesinlik düzeyleri ve bunların anlamları yer almaktadır.

Kesinlik düzeyi Anlamı
Kesin

Reklam için ödenen kesin değer. Bu seçenek yalnızca AdMob Ağı ve teklifli sistem reklam kaynaklarınız için kullanılabilir. AdMob, teklifli sistem reklam kaynağı için kesin bir değer sağlayamazsa kesinlik düzeyi tahmini olacaktır.

Not: Tahmini reklam gelirleri ile gerçek değerler arasındaki farklılıkların %10 aralığında olmasını bekliyoruz.

Tahmini

Birleştirilmiş verilerden tahmin edilen bir reklam değeri.

Şelale uyumlulaştırmada üçüncü taraf reklam kaynaklarınız için reklam kaynağı kimlik bilgilerini girdiyseniz AdMob, değeri yaklaşık olarak belirlemek üzere geçmiş verilere dayalı ortalama değeri kullanır.

Not: Tahmini reklam gelirleri ile gerçek değerler arasındaki farklılıkların %10 aralığında olmasını bekliyoruz.

Yayıncı tarafından sağlanan

Bir uyumlulaştırma grubunda şelale reklam kaynağı örneğiniz için girdiğiniz manuel BGBM'dir.

Reklam kaynağının kimlik bilgilerini veya reklam birimi eşleme bilgilerini girmediyseniz ya da AdMob, üçüncü taraf reklam kaynağının reklam değerini tahmin etmek için yeterli veri toplayamazsa girdiğiniz manuel eBGBM kullanılır.

Bilinmiyor

AdMob'un gelir değerini hesaplamak için yararlanabileceği veri kaynağı olmadığında kullanılır.

Bu durum, hesaplama için yeterli veri olmadığında AdMob'un tahmini gelir değeri sağladığı teklifli sistem reklam kaynakları için ortaya çıkar.

Not: AdMob kampanyaları ve kurum reklamları için kesinlik bilinmeyecektir. AdMob bu gibi durumlarda 0 ABD doları değerini döndürür.

Başlarken

Gösterim düzeyi reklam gelirini kullanmak için:

 1. Zorunlu olan minimum Google Mobile Ads SDK sürümünü kullandığınızdan emin olun:
 2. AdMob hesabınızda gösterim düzeyi reklam geliri ayarını etkinleştirin:
  1. https://apps.admob.com adresine giderek AdMob hesabınızda oturum açın.
  2. Kenar çubuğundaki Ayarlar'ı tıklayın.
  3. Hesap sekmesini tıklayın.
  4. Bu ayarı etkinleştirmek için "Hesap kontrolleri" bölümündeki Gösterim düzeyinde reklam geliri açma/kapatma düğmesini tıklayın.
 3. Ücretli etkinlik işleyiciyi uygulamanıza uygulayın. Android, iOS veya Unity için verilen talimatları kullanın.

SSS

Gösterim düzeyi reklam geliri hakkında sık sorulan bazı soruların yanıtlarıdır.

Tümünü genişlet  Tümünü daralt
Gösterim düzeyi reklam geliri, AdMob raporlarından ve AdMob API'sinden alınan verilerden ne açıdan farklıdır?

Gösterim düzeyi reklam geliri, daha ayrıntılı gelir verileri ve YBD hesaplaması için en iyi seçenektir. Aşağıdaki durumlarda gösterim düzeyi reklam gelirini kullanabilirsiniz:

 • Daha ayrıntılı YBD verileri gerekliyse
 • YBD'yi veya reklam harcamalarından elde edilen geliri (ROAS) kendiniz hesaplamak istiyorsanız
 • Veri analizi ve/veya ROAS hesaplaması için dahili bir sistem veya üçüncü taraf aracı kullanmak istiyorsanız
 • Gösterim düzeyi reklam gelirini uygulamak için geliştirici kaynaklarına sahipseniz

Aksi takdirde kullanıcı grubu raporunu kullanabilirsiniz.

Gösterim düzeyinde reklam geliri, çeşitli ölçüm ve analiz şirketleri tarafından anında desteklenir. Android, iOS ve Unity için desteklenen şirketlerin listesine göz atabilirsiniz. Şirketiniz henüz desteklenmiyorsa gösterim düzeyi reklam geliri verilerini doğrudan üçüncü taraf SDK'nıza iletebilirsiniz.
Gösterim düzeyi reklam geliri verilerini nasıl kullanabilirim?
Gösterim düzeyi reklam geliri, toplam gelir ve gösterim sayısını görmenizi sağlar. Toplam gelir, tüm gösterim düzeyi reklam geliri etkinliklerinin (SDK API'sinde ücretli etkinlikler olarak da adlandırılır) ad_value değerlerinin toplamıdır.
SDK'dan topladığınız bilgilere göre bu verileri reklam kaynağı, reklam birimi, reklam biçimi veya daha fazlasına göre görüntüleyebilirsiniz. 
Not: Belli bir ücretli etkinliğin hangi reklam kaynağı tarafından sunulduğunu belirlemek için reklam biçimlerinden herhangi birinde MediationAdapterClassName() yöntemini kullanın. Android, iOS ve Unity için uyumlulaştırma ile test gerçekleştirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Toplam gösterim sayısı, YBD geri ping etkinliklerinin sayısıdır. Eksik raporlamayı önlemek için sıfır ad_value değerine sahip tüm etkinliklerin dahil edildiğinden emin olun.

Verilerde neden tutarsızlık görüyorum?

AdMob ve üçüncü taraf ağlar için gösterim düzeyi reklam gelirinde bazı tutarsızlıklar olması beklenen bir durumdur. Hesaplamanıza bağlı olarak, gösterim düzeyi reklam geliri verilerinin AdMob raporlarınız veya başka bir veri kaynağı ile karşılaştırmasında değişiklik görülebilir.

Gösterim düzeyi reklam geliri verilerini toplarken ve YBD'yi hesaplarken hiçbir etkinliği filtrelemediğinizden emin olun.

Tahmini kesinliğe sahip değerlerde bir tutarsızlık görürseniz bunun nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Taban değişiklikleri ve eBGBM dalgalanmaları: Tahmini kesinliğe sahip değerler, geçmiş verileri temel alan bir ortalama değer kullanılarak hesaplandığından, reklam birimi taban değişiklikleri veya diğer BGBM dalgalanmaları yüksek ya da düşük tahmine neden olabilir.
 • Yeni reklam kaynağı örnekleri: Optimizasyon etkinse AdMob'un yeni bir reklam kaynağı örneği için veri oluşturması 5 günü bulabilir. Bu sırada, yayıncı tarafından sağlanan kesinlik değeri kullanılır.

Yayıncı tarafından sağlanan kesinliğin kullanıldığı değerlerde bir tutarsızlık varsa bu durum, manuel eBGBM ile üçüncü taraf reklam birimi tabanı arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanıyor olabilir.

Uyumlulaştırma şelalesinde manuel eBGBM kullanıyorsanız gösterim düzeyi reklam geliri verilerini hesaplamak için bu eBGBM değeri kullanılır. Bu eBGBM şelale reklam kaynağı örneklerinin sıralanması için kullanılıyorsa veya üçüncü taraf reklam birimi tabanıyla eşleşmiyorsa manuel eBGBM, üçüncü tarafın sağladığı gerçek BGBM'leri yansıtmayacağından tutarsızlık meydana gelebilir.

AdMob'un eBGBM'yi tahmin edebilmesi ve tutarsızlıkları azaltabilmesi için şelale reklam kaynağı kimlik bilgilerini girebilirsiniz.

AdMob, gösterim sunulduktan sonra geçersiz trafik filtrelemesi uygulayabilir. Bu tür durumlarda, filtre uygulanmadan önce gösterim düzeyi reklam geliri verileri API'si aracılığıyla yakalanan veriler ve AdMob raporlarında gösterilenler arasında tutarsızlıklar olduğunu fark edebilirsiniz.

Üçüncü taraf Uygulama İlişkilendirme Ortağı (AAP) ile entegrasyon yapabilir miyim?
Android, iOS ve Unity için desteklenen şirketlerin listesine göz atabilirsiniz. Şirketiniz henüz desteklenmiyorsa gösterim düzeyinde reklam geliri verilerini doğrudan üçüncü taraf SDK'nıza iletebilirsiniz.
Neden ad_value = $0 değerini alıyorum?

AdMob bir teklifli sistem reklam kaynağının gelirini hesaplamak için yeterli veriye sahip değilse 0 ABD doları değerini bildirir. Ayrıca kesinlik düzeyi için Bilinmiyor değerini de bildirir. Bu durum, reklam kaynağı bir AdMob kampanyası olduğunda ortaya çıkabilir.

YBD geri ping etkinliğinden döndürülen reklam kaynağı için null (boş değer) alıyorum. Bunun sebebi nedir?

Uyumlulaştırma bağdaştırıcısı geri çağırma işlevini kullanan bir reklam kaynağı için null (boş değer) alıyorsanız bunun nedeni büyük olasılıkla bir reklam yükleme hatasıdır:

 • iOS: Hiçbir reklam döndürülmediyse null (boş değer)
 • Android: Reklam yüklenemediyse null (boş değer)

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü