Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Bruk annonseinntekter på visningsnivå

Med annonseinntekter på visningsnivå kan du generere nøyaktigere data om levetidsverdien (LTV) av appbrukerne dine. LTV er en viktig beregning du kan bruke som rettesnor når du skal utarbeide strategier for brukeranskaffelse og inntektsgenerering. 

Når du slår på annonseinntekter på visningsnivå, sender AdMob deg annonseinntekten for hver annonsevisning som vises på brukerens enhet. Disse dataene kan du så bruke i tredjepartsverktøy eller de interne systemene dine for å danne deg et tydeligere bilde av brukeraktiviteten.

Bruk kohortrapporten hvis du vil at AdMob skal slå sammen og analysere LTV-dataene dine.

Slik fungerer det

Når en annonse vises, sender Google Mobile Ads SDK inntektsverdien av annonsen, valutaen og presisjonsnivået til appen din.

Merk deg at USD alltid brukes som valutaen for annonseinntekter på visningsnivå.

I tabellen nedenfor kan du se de tilgjengelige presisjonsnivåene og hva de betyr. 

Presisjonsnivå Betydning
Nøyaktig

Den nøyaktige verdien som betales for annonsen. Den er bare tilgjengelig for AdMob-nettverket og AdMob-annonsekildene med budgivning. Hvis AdMob ikke kan oppgi en nøyaktig verdi for annonsekilden med budgivning, blir presisjonsnivået anslått.

Merk : Vi forventer at avviket mellom de anslåtte annonseinntektene og de faktiske verdiene er på rundt 10 %.

Anslått

En annonseverdi anslått ut fra samlede data.

Hvis du har oppgitt legitimasjon for annonsekilde for tredjeparts annonsekilder i sammenkjedet mediering, bruker AdMob et gjennomsnitt som er basert på historiske data, til å anslå verdien.

Merk : Vi forventer at avviket mellom de anslåtte annonseinntektene og de faktiske verdiene er på rundt 10 %.

Oppgitt av publisisten

Den manuelle CPM-verdien du la inn for forekomsten av den sammenkjedede annonsekilden i en medieringsgruppe.

Hvis du ikke har oppgitt annonsekildens legitimasjon eller informasjon om tilordningen av annonseenheter, eller hvis AdMob ikke får samlet inn nok data til å anslå annonseverdien for tredjepartsannonsekilden, brukes den manuelle eCPM-verdien du har lagt inn.

Ukjent

Når AdMob ikke har noen tilgjengelige datakilder som kan brukes til å beregne inntektsverdien.

Dette skjer for annonsekilder med budgivning der AdMob oppgir en anslått inntektsverdi, hvis det ikke finnes nok data til å beregne verdien.

Merk: Presisjonsnivået er ukjent for AdMob-kampanjer og egenannonser. AdMob returnerer verdien USD 0 for de aktuelle tilfellene.

Kom i gang

Slik bruker du annonseinntekter på visningsnivå:

 1. Påse at du bruker minimumsversjonen som kreves av Google Mobile Ads SDK:
  • 21.1.0 eller nyere for Android
  • 9.10.0 eller nyere for iOS
  • 5.0.0 eller nyere for Unity
 2. Slå på innstillingen for annonseinntekter på visningsnivå i AdMob-kontoen din:
  1. Logg på AdMob-kontoen din på https://apps.admob.com.
  2. Klikk på Innstillinger i sidefeltet.
  3. Klikk på Konto-fanen.
  4. I Kontokontroller-delen klikker du på Annonseinntekter på visningsnivå-bryteren for å slå på denne innstillingen.
 3. Implementer behandleren for betalte hendelser i appen. Følg veiledningen for Android, iOS eller Unity.

Vanlige spørsmål

Få svar på vanlige spørsmål om annonseinntekter på visningsnivå. 

Vis alle  Skjul alle
Hva skiller annonseinntekter på visningsnivå fra AdMob-rapporter og data fra AdMob API?

Annonseinntekter på visningsnivå er mest nyttig for relativt detaljerte inntektsdata og beregning av LTV. Du bør vurdere å bruke annonseinntekter på visningsnivå hvis du

 • trenger mer granulære LTV-data
 • beregner LTV eller avkastning på annonsekostnader (ROAS) selv
 • bruker et internt system eller tredjepartsverktøy til å kjøre dataanalyser og/eller beregne ROAS
 • har utviklere som kan implementere annonseinntekter på visningsnivå for deg

Ellers kan du bruke kohortrapporten.

Flere målings- og analysebedrifter støtter annonseinntekter på visningsnivå uten ekstra konfigurasjon. Du kan sjekke listen over de støttede bedriftene på Android, iOS og Unity. Hvis bedriften din ikke støttes ennå, kan du fortsatt ha muligheten til å sende data om annonseinntekter på visningsnivå direkte til en tredjeparts SDK.
Hvordan bør jeg bruke data om annonseinntekter på visningsnivå?
Annonseinntekter på visningsnivå viser totalinntekten og antallet visninger du har oppnådd. Totalinntekten er summen av «ad_value»-verdiene fra hendelser knyttet til annonseinntekter på visningsnivå (kalles også betalte hendelser i SDK API).
Du kan se disse dataene etter blant annet annonsekilde, annonseformat eller annonseenhet, avhengig av hva du samler inn fra SDK-en. 
Merk: For å finne ut hvilken annonsekilde som har levert en bestemt betalt hendelse, kan du bruke metoden MediationAdapterClassName() – uansett annonseformat. Finn ut mer om testing med mediering for Android, iOS og Unity.

Det totale antallet visninger er antallet ping-varsler om LTV-hendelser. Sørg for at du tar med alle hendelsene med null som «ad_value» for å unngå underrapportering.

Hvorfor ser jeg avvik i dataene? 

For AdMob og tredjepartsnettverk er mindre avvik å forvente i data om annonseinntekter på visningsnivå. Data om annonseinntekter på visningsnivå som er rapportert i AdMob, stemmer kanskje ikke overens med dataene fra andre datakilder, avhengig av hvordan du gjør beregningen.

Påse at du ikke filtrerer ut noen hendelser når du samler inn dataene om annonseinntekter på visningsnivå og beregner LTV-en.

Hvis du ser avvik i verdier med anslått presisjonsnivå, kan dette skyldes følgende:

 • Endringen i nedre grenseverdier og eCPM-svingninger: Siden verdier med anslått presisjonsnivå blir beregnet som et gjennomsnitt av historiske data, kan endringer i de nedre grenseverdiene for annonseenheter og andre CPM-svingninger føre til over- eller undervurdering.
 • Nye forekomster av annonsekilder: Hvis optimalisering er slått på, kan det ta opptil 5 dager før AdMob genererer data om nye forekomster av annonsekilder. I mellomtiden bruker vi presisjonsnivået oppgitt av publisisten.

Hvis du ser avvik i verdiene der presisjonsnivået er oppgitt av publisisten, kan dette skyldes manglende samsvar mellom den manuelle eCPM-verdien og den nedre grensen for tredjeparts annonseenheter.

Hvis du bruker manuell eCPM i sammenkjedingen for mediering, brukes denne eCPM-verdien til å beregne data om annonseinntekter på visningsnivå. Hvis denne eCPM-en brukes til å organisere rekkefølgen av forekomstene av sammenkjedede annonsekilder, eller om den ikke innfrir den nedre grensen for tredjeparts annonsenheter, kan dette føre til avvik i og med at den manuelle eCPM-en ikke gjenspeiler de faktiske CPM-ene som tredjeparten leverer.

Du kan oppgi legitimasjonen for sammenkjedede annonsekilder, slik at AdMob kan anslå eCPM-en og redusere avvik.

Og AdMob kan filtrere ut ugyldig trafikk etter at annonsen er vist. I slike tilfeller kan du se avvik mellom det som vises i AdMob-rapporteringen, og dataene som ble registrert via API-et for data om annonseinntekter på visningsnivå før filteret ble brukt.

Kan jeg integrere denne funksjonen med en tredjeparts appattribusjonspartner (AAP)?
Du kan sjekke listen over de støttede bedriftene på Android, iOS og Unity. Hvis bedriften din ikke støttes ennå, kan du fortsatt ha muligheten til å sende data om annonseinntekter på visningsnivå direkte til en tredjeparts SDK.
Hvorfor er «ad_value» oppgitt som «NOK 0»?

Hvis AdMob ikke har nok data til å beregne inntektene fra en annonsekilde med budgivning, blir NOK 0 rapportert. I tillegg rapporteres presisjonsnivået som «Ukjent». Dette kan skje hvis annonsekilden er en AdMob-kampanje.

Null er oppgitt som annonsekildens verdi i ping-varselet om LTV. Hvorfor skjer dette?

Hvis null er oppgitt som verdien for en annonsekilde som bruker tilbakekall via medieringsadapteren, skyldes det sannsynligvis feil med annonseinnlastingen:

 • iOS: null hvis det ikke ble returnert noen annonse
 • Android: null hvis annonsen ikke kunne lastes inn

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny