Ra mắt Trung tâm chính sách mới

Giới thiệu Trung tâm chính sách mới

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về một bản thiết kế lại quan trọng của Trung tâm chính sách. Các tính năng mới nhất của Trung tâm chính sách (như tính năng báo cáo số lượng yêu cầu quảng cáo bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về chính sách và bộ lọc nâng cao) nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn, sắp xếp mức độ ưu tiên và giải quyết các vấn đề.

Trung tâm chính sách là gì?

Trung tâm chính sách là một công cụ giúp bạn tuân thủ các quy định hạn chế và Chính sách chương trình của chúng tôi. Hãy sử dụng Trung tâm chính sách để khám phá, tìm hiểu và giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phân phát quảng cáo trong ứng dụng của bạn. 

Nội dung thay đổi là gì? 

Để dễ dàng hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu bản tóm tắt về trạng thái hoạt động chung của tài khoản ở đầu Trung tâm chính sách. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy trạng thái phân phát quảng cáo trên các ứng dụng của mình. Ví dụ: bạn sẽ có thể xem nhanh số lượng ứng dụng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề và tỷ lệ phần trăm số yêu cầu quảng cáo của bạn bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa. 

Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu thêm nhiều cách để lọc và sắp xếp trong Trung tâm chính sách. Khi bạn truy cập vào Trung tâm chính sách, các vấn đề sẽ tự động được sắp xếp theo số lượng yêu cầu quảng cáo. Bạn cũng có thể sắp xếp theo tên ứng dụng, trạng thái, loại vấn đề hoặc ngày báo cáo. Để sắp xếp theo bất kỳ danh mục nào trong số này, hãy nhấp vào tên danh mục. 

Chúng tôi cũng làm cho việc lọc vấn đề trở nên dễ dàng hơn. Để tìm thấy các vấn đề Phải khắc phục, hãy chuyển đến phần trên cùng của Trung tâm chính sách và nhấp vào con số trong danh mục Phải khắc phục. Bạn cũng có thể lọc theo trạng thái phân phát quảng cáo bằng cách nhấp vào con số trong các danh mục Việc phân phát quảng cáo bị vô hiệu hóa hoặc Việc phân phát quảng cáo bị hạn chế. Việc nhấp vào một con số trong một danh mục sẽ tạo ra bộ lọc cho bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào Thêm bộ lọc

Cuối cùng, bạn hiện có thể tải một tệp CSV có chứa thông tin chi tiết về các ứng dụng gặp vấn đề. Nhấp vào Tải tệp CSV xuống và chọn Tải tất cả các mục xuống hoặc Tải chế độ xem đã lọc xuống để tạo tệp. 

Việc cần làm tiếp theo?

Hãy khám phá Trung tâm chính sách mới bằng cách đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn và nhấp vào Trung tâm chính sách trong thanh bên. 

Truy cập vào Trung tâm chính sách

Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trung tâm chính sách, tìm hiểu các vấn đề về chính sách và trạng thái phân phát quảng cáo cũng như cách khắc phục vấn đề.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố