Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Dostępne typy wiadomości dla użytkowników

Na stronie „Prywatność i wyświetlanie wiadomości” możesz tworzyć te rodzaje wiadomości. W przyszłych aktualizacjach będziemy dodawać do niej kolejne rodzaje wiadomości.

Typ wiadomości Kogo dotyczy Kiedy używać
Rozporządzenia europejskie Użytkownicy aplikacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii

Uzyskiwanie zgody użytkownika na wykorzystanie danych zgodnie z rozporządzeniami europejskimi

Wiadomości dotyczące identyfikatora IDFA Użytkownicy systemu iOS Uzyskiwanie zgody użytkowników urządzeń z iOS na używanie identyfikatora IDFA

Ustawienia personalizacji reklam (Beta) 

Użytkownicy aplikacji znajdujący się poza obszarami objętymi przepisami dotyczącymi prywatności (takimi jak RODO czy ustawa CPRA) Zezwalanie użytkownikom na włączanie i wyłączanie personalizacji reklam

Inne ustawienia:

  • Brazylijska ustawa LGPD: wiadomości zgodnych z ustawą LGPD nie można tworzyć na stronie „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”. Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Google mających na celu zachowanie zgodności z ustawą LGPD, na karcie „Prywatność i wyświetlanie wiadomości” kliknij LGPD.
  • Przepisy stanowe USA: wiadomości dotyczących aplikacji i zgodnych z amerykańskimi przepisami stanowymi nie można tworzyć w sekcji „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”. Aby zarządzać ustawieniami żądań reklamy pochodzących ze stanów USA, w których obowiązują stanowe przepisy dotyczące prywatności, na karcie „Prywatność i wyświetlanie wiadomości” kliknij Przepisy stanowe USA.

Która wiadomość będzie się wyświetlać użytkownikom

Podczas uruchamiania aplikacji

Gdy przy uruchamianiu aplikacji zostanie wywołany plik requestConsentInfoUpdate, użytkownicy zobaczą komunikat, którego treść zależy od konfiguracji wiadomości i pośrednich parametrów żądania (na przykład urządzenia użytkownika, regionu lub typu urządzenia użytkownika).

  • Jeśli do uzyskiwania zgód na potrzeby zachowania zgodności z rozporządzeniami europejskimi nie korzystasz ze strony „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”, bezpośrednio przed alertem ATT (iOS) użytkownicy zobaczą zawsze wyjaśnienie dotyczące identyfikatora IDFA.
  • Jeśli do uzyskiwania zgód na potrzeby zachowania zgodności z rozporządzeniami europejskimi i IDFA korzystasz ze strony „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”, możliwe są takie przypadki:
Jeśli użytkownik… …widzi tę wiadomość bezpośrednio przed alertem ATT (iOS):
Nie znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym Wyjaśnienie dotyczące identyfikatora IDFA
Znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym i wyraził wcześniej zgodę na wykorzystanie danych zgodnie z rozporządzeniami europejskimi Wyjaśnienie dotyczące identyfikatora IDFA
Znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zgody na wykorzystanie danych zgodnie z rozporządzeniami europejskimi Wiadomość wymagana przez rozporządzenia europejskie
Jeśli masz skonfigurowane kierowanie na „Cały świat” zgodnie z rozporządzeniami europejskimi, wiadomość wymagana przez rozporządzenia europejskie będzie wyświetlać się we wszystkich lokalizacjach, a nie tylko w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 

Jeśli do uzyskiwania zgód na potrzeby zachowania zgodności z IDFA nie korzystasz ze strony „Prywatność i wyświetlanie wiadomości” lub jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia z iOS:

Jeśli użytkownik… …przy uruchomieniu aplikacji widzi tę wiadomość:
Nie znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Brak wiadomości, ponieważ zgoda użytkownika nie jest wymagana

Znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym i wyraził wcześniej zgodę na wykorzystanie danych zgodnie z rozporządzeniami europejskimi

Brak wiadomości, ponieważ zgoda użytkownika nie jest wymagana

Znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zgody na wykorzystanie danych zgodnie z rozporządzeniami europejskimi Wiadomość wymagana przez rozporządzenia europejskie

W punkcie wejścia opcji prywatności

Wiadomości dotyczące wycofania zgody lub rezygnacji z udzielenia zgody na wykorzystanie danych będą się wyświetlać, gdy w punkcie wejścia opcji prywatności renderowanym w aplikacji zostanie wywołany plik showPrivacyOptionsForm (w odpowiednich przypadkach).

Jeśli użytkownik…

…w punkcie wejścia opcji prywatności widzi tę wiadomość:

Znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym* Wiadomość wymagana przez rozporządzenia europejskie, jeśli jest używana przez stronę „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”
Znajduje się w stanie USA objętym regulacjami** Brak wiadomości (nie trzeba renderować punktu wejścia opcji prywatności)
Nie spełnia żadnego z powyższych kryteriów Wiadomość dotycząca ustawień personalizacji reklam, jeśli jest używana przez stronę „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”
 

  * Lub w przeszłości podjął decyzję o udzieleniu zgody na wykorzystanie danych zgodnie z rozporządzeniami europejskimi, niezależnie od bieżącej lokalizacji.
* Lub w przeszłości podjął decyzję o udzieleniu zgody na wykorzystanie danych zgodnie z przepisami stanowymi obowiązującymi w USA, niezależnie od bieżącej lokalizacji.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne