Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Wiadomości dotyczące RODO

Informacje o wiadomościach zgodnych z RODO

Zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz udzielać odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii oraz uzyskać ich zgodę na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie. Musisz też uzyskać ich zgodę na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Korzystając ze strony „Prywatność i wiadomości” oraz dostępnej na niej funkcji Funding Choices, możesz utworzyć i wyświetlać użytkownikom specjalną wiadomość, aby uzyskiwać ich zgodę wymaganą przez RODO. Wiadomość tworzona przez Ciebie na stronie „Prywatność i wiadomości” zawiera listę dostawców technologii reklamowych, z których korzysta Twoja witryna lub aplikacja, oraz prośbę o udzielenie przez użytkownika zgody na wykorzystywanie danych do wyświetlania reklam spersonalizowanych lub do innych celów. Możesz w niej też poprosić o zgodę na korzystanie z tych danych przez Twoją witrynę lub aplikację.Więcej informacji znajdziesz w artykule Wytyczne dotyczące narzędzia Prywatność i wyświetlanie wiadomości (w języku angielskim).

Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wiadomości spełniały wymagania prawne.

Struktura wiadomości

Wiadomość zgodna z RODO zawiera wiele „ekranów” (lub „stron”), które są wyświetlane użytkownikom w zależności od przycisków lub linków klikniętych w wiadomości. Opcje przycisku wyświetlonego użytkownikom zależy od opcji wybranych w sekcji „Opcje dotyczące zgody użytkownika” podczas tworzenia wiadomości.

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 2 przyciski (Zarządzanie opcjami, Zgadzam się)

Przykład struktury wiadomości zgodnej z RODO z układem przycisków

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 2 przyciski obejmują te elementy:

 1. Główna strona z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych: główny ekran wiadomości zgodnej z RODO. Na tej stronie wyświetlają się 2 przyciski zależnie od wybranych przez Ciebie ustawień i formatowania. Podaje użytkownikom, dlaczego Twoja witryna prosi o zgodę na wykorzystanie danych i jakie informacje są gromadzone.
  1. Logo: logo Twojej witryny lub aplikacji. Aby je wyświetlać, dodaj logo do wiadomości.
  2. Link „Zarządzanie opcjami”: pozwala użytkownikom ręcznie wybierać cele wykorzystywania danych, na które chcą udzielić zgody. Jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listą celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
  3. Przycisk „Zgadzam się”: umożliwia użytkownikom wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do wszystkich celów i przez wszystkich dostawców wybranych podczas tworzenia wiadomości w sekcji „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”. Zamyka wiadomość.
 2. Zarządzanie danymi: jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listę celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretne cele, na które wyrażają zgodę lub zrezygnować z opcji wykorzystywania danych zgodnie z uzasadnionym interesem. Zasady IAB wymagają, aby po wczytaniu ekranu wszystkie opcje domyślnie były odznaczone.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych. Zamyka wiadomość. Kliknięcie tego przycisku jest równoważne z kliknięciem przycisku „Zgadzam się” na głównej stronie z prośbą o zgodę.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom sprawdzić dokonany wybór i wyrazić zgodę na ręcznie wybrane cele lub zrezygnować z wykorzystywania danych na potrzeby określone przez wydawcę jako uzasadniony interes. Zamyka wiadomość. Jeśli użytkownik nie wprowadzi żadnych zmian na tej stronie, będzie to równoznaczne z odrzuceniem wszystkich celów, w przypadku których wydawca poprosił o zgodę na wykorzystanie danych, oraz zaakceptowaniem wszystkich celów określonych przez wydawcę jako uzasadniony interes.
  3. Link „Preferencje dotyczące dostawców”: pozwala użytkownikom ręcznie wybrać dostawców, w przypadku których chcą wyrazić zgodę na wykorzystanie danych. Jeśli użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
 3. Potwierdzenie dostawców: gdy użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretnych partnerów reklamowych, którym zgadzają się udostępniać swoje dane. Po wczytaniu ekranu wszyscy wydawcy muszą być domyślnie odznaczeni.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych lub mogących wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Zamyka wiadomość.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom potwierdzić ręcznie wybrane opcje. Zamyka wiadomość.

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 3 przyciski (Odrzuć, Zgadzam się, Zarządzanie opcjami)

Przykład struktury wiadomości zgodnej z RODO z układem przycisków

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 3 przyciski obejmują te elementy:

 1. Główna strona z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych: główny ekran wiadomości zgodnej z RODO. Na tej stronie wyświetlają się 3 przyciski zależnie od wybranych przez Ciebie ustawień i formatowania. Zawiera wyjaśnienie dla użytkowników, dlaczego Twoja witryna prosi o zgodę na wykorzystanie danych oraz informację, jakie dane są gromadzone.
  1. Logo: logo Twojej witryny lub aplikacji. Aby je wyświetlać, dodaj logo do wiadomości.
  2. Przycisk „Odrzuć”: pozwala użytkownikom zdecydować, że nie chcą udzielić zgody na wykorzystanie danych. Zamyka wiadomość.
  3. Przycisk „Zgadzam się”: umożliwia użytkownikom wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do celów i przez dostawców wybranych podczas tworzenia wiadomości w sekcji „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”. Zamyka wiadomość.
  4. Link „Zarządzanie opcjami”: pozwala użytkownikom ręcznie wybierać cele wykorzystywania danych, na które chcą udzielić zgody. Jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listą celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
 2. Zarządzanie danymi: jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listę celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretne cele, na które wyrażają zgodę lub zrezygnować z opcji wykorzystywania danych zgodnie z uzasadnionym interesem. Zasady IAB wymagają, aby po wczytaniu ekranu wszystkie opcje domyślnie były odznaczone.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych. Zamyka wiadomość. Kliknięcie tego przycisku jest równoważne z kliknięciem przycisku „Zgadzam się” na głównej stronie z prośbą o zgodę.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom sprawdzić dokonany wybór i wyrazić zgodę na ręcznie wybrane cele lub zrezygnować z wykorzystywania danych na potrzeby określone przez wydawcę jako uzasadniony interes. Zamyka wiadomość. Jeśli użytkownik nie wprowadzi żadnych zmian na tej stronie, będzie to równoznaczne z odrzuceniem wszystkich celów, w przypadku których wydawca poprosił o zgodę na wykorzystanie danych, oraz zaakceptowaniem wszystkich celów określonych przez wydawcę jako uzasadniony interes.
  3. Link „Preferencje dotyczące dostawców”: pozwala użytkownikom ręcznie wybrać dostawców, w przypadku których chcą wyrazić zgodę na wykorzystanie danych. Jeśli użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
 3. Potwierdzenie dostawców: gdy użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretnych partnerów reklamowych, którym zgadzają się udostępniać swoje dane. Po wczytaniu ekranu wszyscy wydawcy muszą być domyślnie odznaczeni.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych lub mogących wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Zamyka wiadomość.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom potwierdzić ręcznie wybrane opcje. Zamyka wiadomość.

Korzystanie z Trybu udzielenia dodatkowej zgody Google

Wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych (zgodnie z wytycznymi UE) tworzone przez Ciebie na stronie „Prywatność i wiadomości” na podstawie Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych korzystają z „Trybu udzielenia dodatkowej zgody” Google. W ten sposób funkcja „Prywatność i wiadomości” oraz zintegrowana z nią funkcja Funding Choices przekazują decyzje dotyczące zgody do dostawców, które nie są oznaczone ikoną „TCF” na liście dostawców IAB Europe zgodnych z zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (Ad Manager, AdMob, AdSense).

Tryb udzielenia dodatkowej zgody służy jako rozwiązanie pomostowe dla dostawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na globalnej liście dostawców IAB Europe (tacy dostawcy nie mają na liście ikony „TCF”). Ten tryb umożliwia wydawcom, dostawcom usług zarządzania zgodą (Consent Management Providers, CMP) i partnerom zbieranie oraz przesyłanie dalej dodatkowej zgody (odbywa się to równolegle z implementacją przez te podmioty Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0). Ma to miejsce w przypadku firm, które nie są jeszcze zarejestrowane na liście dostawców IAB Europe, ale są zarejestrowane na liście dostawców technologii reklamowych Google (Ad Tech Providers, ATP).  

Więcej informacji o „Trybie udzielenia dodatkowej zgody” w usługach Ad Manager, AdMob i AdSense:

Wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystywanie danych na własny użytek

Dzięki wyświetlaniu wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystywanie danych (zgodnie z wytycznymi UE) możesz zapewnić przejrzystość i uzyskać zgodę użytkowników na używanie ich danych do Twoich własnych celów (na podstawie otrzymanej zgody lub kierując się uzasadnionym interesem) w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych opracowanych przez organizację IAB. Dowiedz się, jak poprosić o zgodę na wykorzystywanie danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
„Moja strona AdMob” – spersonalizowana strona pomocy, która pozwoli Ci jeszcze lepiej korzystać z AdMob.

Przedstawiamy ulepszoną stronę pomocy „Moja strona AdMob”, która zawiera ważne, spersonalizowane informacje związane z Twoim kontem. Dzięki niej zadbasz o kondycję swojego konta, nie zapomnisz o niezbędnej konfiguracji i otrzymasz wskazówki dotyczące optymalizacji wybrane specjalnie pod kątem Twoich aplikacji. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

Więcej informacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73175