Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Wiadomości dotyczące RODO

Informacje o wiadomościach zgodnych z RODO

Zgodnie z polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE musisz udzielać odpowiednich informacji użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii oraz uzyskać ich zgodę na stosowanie plików cookie lub innych środków do lokalnego przechowywania danych, jeśli jest to wymagane prawnie. Musisz też uzyskać ich zgodę na gromadzenie, udostępnianie i wykorzystywanie danych osobowych do personalizowania reklam. Polityka ta odzwierciedla wymagania UE zawarte w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Korzystając z narzędzia „Prywatność i wiadomości” oraz dostępnej w nim usługi Funding Choices, możesz utworzyć i wyświetlać użytkownikom specjalną wiadomość, aby uzyskiwać ich zgodę wymaganą przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Wiadomość tworzona przez Ciebie na stronie „Prywatność i wiadomości” zawiera listę dostawców technologii reklamowych, z których korzysta Twoja witryna lub aplikacja, oraz prośbę o udzielenie przez użytkownika zgody na wykorzystywanie danych do wyświetlania reklam spersonalizowanych lub do innych celów. Możesz w niej też poprosić o zgodę na korzystanie z tych danych przez Twoją witrynę lub aplikację. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wytyczne dotyczące narzędzia Prywatność i wyświetlanie wiadomości (w języku angielskim).

Twoim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby wiadomości spełniały wymagania prawne.

Struktura wiadomości

Wiadomość zgodna z RODO zawiera wiele „ekranów” (lub „stron”), które są wyświetlane użytkownikom w zależności od przycisków lub linków klikniętych w wiadomości. Opcje przycisku wyświetlonego użytkownikom zależy od opcji wybranych w sekcji „Opcje dotyczące zgody użytkownika” podczas tworzenia wiadomości.

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 2 przyciski (Zarządzanie opcjami, Zgadzam się)

Przykład struktury wiadomości zgodnej z RODO z układem przycisków

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 2 przyciski obejmują te elementy:

 1. Główna strona z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych: główny ekran wiadomości zgodnej z RODO. Na tej stronie wyświetlają się 2 przyciski zależnie od wybranych przez Ciebie ustawień i formatowania. Strona wyjaśnia użytkownikom, dlaczego Twoja witryna prosi o zgodę na wykorzystanie danych i jakie informacje są gromadzone.
  1. Logo: logo Twojej witryny lub aplikacji. Aby je wyświetlać, dodaj logo do wiadomości.
  2. Link „Zarządzanie opcjami”: pozwala użytkownikom ręcznie wybierać cele wykorzystywania danych, na które chcą udzielić zgody. Jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listą celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
  3. Przycisk „Zgadzam się”: umożliwia użytkownikom wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do wszystkich celów i przez wszystkich dostawców wybranych podczas tworzenia wiadomości w sekcji „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”. Zamyka wiadomość.
 2. Zarządzanie danymi: jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listę celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretne cele, na które wyrażają zgodę lub zrezygnować z opcji wykorzystywania danych zgodnie z uzasadnionym interesem. Zasady IAB wymagają, aby po wczytaniu ekranu wszystkie opcje domyślnie były odznaczone.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych. Zamyka wiadomość. Kliknięcie tego przycisku jest równoważne z kliknięciem przycisku „Zgadzam się” na głównej stronie z prośbą o zgodę.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom sprawdzić dokonany wybór i wyrazić zgodę na ręcznie wybrane cele lub zrezygnować z wykorzystywania danych na potrzeby określone przez wydawcę jako uzasadniony interes. Zamyka wiadomość. Jeśli użytkownik nie wprowadzi żadnych zmian na tej stronie, będzie to równoznaczne z odrzuceniem wszystkich celów, w przypadku których wydawca poprosił o zgodę na wykorzystanie danych, oraz zaakceptowaniem wszystkich celów określonych przez wydawcę jako uzasadniony interes.
  3. Link „Preferencje dotyczące dostawców”: pozwala użytkownikom ręcznie wybrać dostawców, w przypadku których chcą wyrazić zgodę na wykorzystanie danych. Jeśli użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
 3. Potwierdzenie dostawców: gdy użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretnych partnerów reklamowych, którym zgadzają się udostępniać swoje dane. Po wczytaniu ekranu wszyscy wydawcy muszą być domyślnie odznaczeni.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych lub mogących wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Zamyka wiadomość.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom potwierdzić ręcznie wybrane opcje. Zamyka wiadomość.

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 3 przyciski (Nie zgadzam się, Zgadzam się, Zarządzaj opcjami)

Przykład struktury wiadomości zgodnej z RODO z układem przycisków

Wiadomości zgodne z RODO zawierające 3 przyciski obejmują te elementy:

 1. Główna strona z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych: główny ekran wiadomości zgodnej z RODO. Na tej stronie wyświetlają się 3 przyciski zależnie od wybranych przez Ciebie ustawień i formatowania. Zawiera wyjaśnienie dla użytkowników, dlaczego Twoja witryna prosi o zgodę na wykorzystanie danych oraz informację, jakie dane są gromadzone.
  1. Logo: logo Twojej witryny lub aplikacji. Aby je wyświetlać, dodaj logo do wiadomości.
  2. Przycisk „Nie zgadzam się”: pozwala użytkownikom zdecydować, że nie chcą udzielić zgody na wykorzystanie danych. Zamyka wiadomość.
  3. Przycisk „Zgadzam się”: umożliwia użytkownikom wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do celów i przez dostawców wybranych podczas tworzenia wiadomości w sekcji „Prywatność i wyświetlanie wiadomości”. Zamyka wiadomość.
  4. Link „Zarządzanie opcjami”: pozwala użytkownikom ręcznie wybierać cele wykorzystywania danych, na które chcą udzielić zgody. Jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listą celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
 2. Zarządzanie danymi: jeśli użytkownicy klikną „Zarządzanie opcjami”, wyświetli się ekran „Zarządzanie danymi” z listę celów, w przypadku których prosisz o zgodę na wykorzystanie danych lub będziesz wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretne cele, na które wyrażają zgodę lub zrezygnować z opcji wykorzystywania danych zgodnie z uzasadnionym interesem. Zasady IAB wymagają, aby po wczytaniu ekranu wszystkie opcje domyślnie były odznaczone.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych. Zamyka wiadomość. Kliknięcie tego przycisku jest równoważne z kliknięciem przycisku „Zgadzam się” na głównej stronie z prośbą o zgodę.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom sprawdzić dokonany wybór i wyrazić zgodę na ręcznie wybrane cele lub zrezygnować z wykorzystywania danych na potrzeby określone przez wydawcę jako uzasadniony interes. Zamyka wiadomość. Jeśli użytkownik nie wprowadzi żadnych zmian na tej stronie, będzie to równoznaczne z odrzuceniem wszystkich celów, w przypadku których wydawca poprosił o zgodę na wykorzystanie danych, oraz zaakceptowaniem wszystkich celów określonych przez wydawcę jako uzasadniony interes.
  3. Link „Preferencje dotyczące dostawców”: pozwala użytkownikom ręcznie wybrać dostawców, w przypadku których chcą wyrazić zgodę na wykorzystanie danych. Jeśli użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem.
 3. Potwierdzenie dostawców: gdy użytkownik kliknie „Preferencje dotyczące dostawców”, wyświetli się ekran „Potwierdzenie dostawców” z listą partnerów reklamowych, w przypadku których wydawca prosi o zgodę na wykorzystanie danych lub którzy mogą wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Użytkownicy mogą wybrać konkretnych partnerów reklamowych, którym zgadzają się udostępniać swoje dane. Po wczytaniu ekranu wszyscy wydawcy muszą być domyślnie odznaczeni.

  1. Przycisk „Akceptuj wszystkie”: pozwala użytkownikom zaakceptować wszystkie cele i dostawców, w przypadku których chcesz uzyskać zgodę na wykorzystanie danych lub mogących wykorzystywać dane zgodnie z uzasadnionym interesem. Zamyka wiadomość.
  2. Przycisk „Potwierdź wybrane opcje”: pozwala użytkownikom potwierdzić ręcznie wybrane opcje. Zamyka wiadomość.

Informacje dodatkowe

Obsługa specyfikacji zasad TCF IAB

Wiadomości zgodne z RODO utworzone w narzędziu Prywatność i wyświetlanie wiadomości zostały zaktualizowane, aby obsługiwać specyfikację zasad TCF IAB w wersji 2.2.

Korzystanie ze specyfikacji technicznej Google o nazwie „Udzielenie dodatkowej zgody”

Zgodne z RODO wiadomości związane z prywatnością i wyświetlaniem wiadomości, które tworzysz według Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, korzystają ze specyfikacji technicznej Google o nazwie „Udzielenie dodatkowej zgody”. W ten sposób funkcja „Prywatność i wyświetlanie wiadomości” przekazuje decyzje dotyczące zgody do dostawców, którzy nie są oznaczeni ikoną „TCF” na liście dostawców IAB Europe zgodnych z zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (Ad Manager, AdMobAdSense).

Specyfikacja „Udzielenie dodatkowej zgody” wysyła sygnały dotyczące przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych do dostawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na globalnej liście dostawców IAB Europe (nie mają oni na liście ikony „TCF”). Specyfikacja ta umożliwia wydawcom, partnerom i dostawcom usług zarządzania zgodą użytkowników uzyskiwanie i przekazywanie dodatkowej zgody – w ramach implementacji zasad TCF w wersji 2.2 – firmom, które nie są jeszcze zarejestrowane na globalnej liście dostawców IAB Europe, ale figurują na liście dostawców technologii reklamowych Google.  

Więcej informacji o specyfikacji „Udzielenie dodatkowej zgody” w usługach Ad Manager, AdMob i AdSense:

TFUA

Jeśli wydawca zidentyfikuje użytkownika jako osobę, która nie osiągnęła wieku świadomego wyrażenia zgody i wyśle do aplikacji sygnał TFUA za pomocą pakietu UMP SDK, wiadomość z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych zgodnie z RODO zostanie pominięta. Dowiedz się więcej o tym, jak działa wyświetlanie reklam w przypadku użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku świadomego wyrażenia zgody.

Wyświetlanie prośby o zgodę na wykorzystanie danych na własny użytek

Wiadomość z prośbą o zgodę na wykorzystywanie danych (zgodnie z wytycznymi UE) możesz wykorzystywać także do zachowywania przejrzystości i uzyskiwania zgody użytkowników na używanie ich danych do Twoich własnych celów (na podstawie otrzymanej zgody lub kierując się uzasadnionym interesem) zgodnie z zasadami TCF IAB. Dowiedz się, jak poprosić o zgodę na wykorzystywanie danych.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7159619918510345722
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73175