Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Hướng dẫn triển khai cho tính năng ánh xạ nội dung

Đối với mọi đơn vị quảng cáo, bạn có thể ánh xạ từng nội dung xung quanh quảng cáo bằng phương thức setContentUrl() hoặc setNeighboringContentUrls(). Xin lưu ý rằng mỗi đơn vị quảng cáo chỉ nên dùng một kiểu ánh xạ nội dung thay vì dùng cả hai kiểu.

Cách sử dụng tính năng ánh xạ nội dung:

 1. Cài đặt SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động:
  • Android: phiên bản 19.0.0 trở lên cho AdMob và phiên bản 19.5.0 cho Ad Manager
  • iOS: phiên bản 7.67.0 trở lên
 2. Xác định kiểu ánh xạ nội dung nên dùng cho từng đơn vị quảng cáo của bạn. 
 3. Đảm bảo rằng những URL mà bạn sẽ chuyển được đặt ở chế độ công khai (trình thu thập thông tin có thể truy cập được). Tìm hiểu thêm về cách giúp AdMob hoặc Ad Manager thu thập đầy đủ thông tin trên trang web của bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần cung cấp URL này cho người dùng.

Cách ánh xạ nội dung đầy đủ và chính xác

Hãy đảm bảo rằng từng phần của nội dung đều ánh xạ tới một URL chứa nội dung mà người dùng sẽ nhìn thấy trong ứng dụng. Những URL mà bạn chuyển sẽ cung cấp thông tin đầy đủchính xác về nội dung xung quanh quảng cáo.

Lưu ý: Mặc dù chúng tôi chấp nhận ảnh chụp màn hình về ứng dụng để ánh xạ nội dung, nhưng HTML vẫn là phương thức được ưu tiên.

Tìm hiểu thêm về định nghĩa "đầy đủ" và "chính xác" trong các ví dụ bên dưới.

Ví dụ 1 – Ánh xạ đầy đủ (bao gồm tất cả nội dung xung quanh một quảng cáo)

Những URL mà bạn chuyển phải thể hiện đầy đủ nội dung xung quanh quảng cáo. URL phải chứa tất cả các phần tử bên cạnh quảng cáo, bao gồm cả mọi phần tử có thể xuất hiện trên cùng màn hình hoặc khung nhìn với quảng cáo.
Trong Hình 1, có một nguồn cấp tin tức trên trang chủ với hai nội dung: Nội dung A và Nội dung B. Cả hai nội dung này phải được ánh xạ riêng biệt. Đối với Nội dung A, chúng tôi có 3 ví dụ về việc ánh xạ: 2 ví dụ tốt và 1 ví dụ không tốt.
Trong ví dụ về Ánh xạ A1, việc ánh xạ cho Nội dung A là ánh xạ đầy đủ vì URL chuyển tiêu đề, hình ảnh và cùng một đoạn mà người dùng nhìn thấy ngay phía trên quảng cáo. Việc ánh xạ này khớp với toàn bộ nội dung mà người dùng nhìn thấy trong ứng dụng.
Trong ví dụ về Ánh xạ A2, việc ánh xạ cho Nội dung A thậm chí còn đầy đủ hơn vì URL chuyển phiên bản đầy đủ của đoạn (ví dụ: nguồn cấp dữ liệu hiển thị một bản tóm tắt của một tin bài nhưng bạn có thể chuyển toàn bộ tin bài). Cách tốt nhất để thể hiện đầy đủ nội dung xung quanh quảng cáo là chuyển tất cả thông tin.
Trong ví dụ về Ánh xạ A3, việc ánh xạ cho Nội dung A chưa đầy đủ vì URL chỉ chuyển tiêu đề và cùng một đoạn mà người dùng nhìn thấy ngay phía trên quảng cáo. Việc ánh xạ này không bao gồm hình ảnh, vì vậy, URL đó không thể hiện đầy đủ nội dung xung quanh quảng cáo.
Lưu ý: Bạn không nên chuyển Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm thoả thuận về quyền riêng tư với người dùng của bạn. Đối với AdMob hoặc Ad Manager, bạn có thể xoá mọi PII (ví dụ: họ tên, địa chỉ email, thông số định vị vị trí) trong những URL nội dung mà bạn gửi đến Google.
 
Google yêu cầu việc ánh xạ nội dung ứng dụng phải được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, mọi thông tin được coi là PII đều có thể bị xoá hoặc thay thế bằng mã nhận dạng duy nhất trước khi các URL nội dung được gửi đến Google.
Hình minh hoạ việc hoàn thành quá trình liên kết nội dung.

Hình 1

Hoạt động ánh xạ cho Nội dung B tuân theo cùng một mẫu như hoạt động ánh xạ cho Nội dung A.

Ví dụ 2 – Ánh xạ chính xác

Những URL bạn chuyển phải đại diện chính xác cho nội dung xung quanh quảng cáo. Lưu ý rằng nội dung không được coi là chính xác nếu chưa đầy đủ.
Trong Hình 2, một lần nữa, chúng tôi cố gắng ánh xạ nguồn cấp tin tức trên trang chủ. Lần này, chúng tôi có hai ví dụ về cách ánh xạ cho Nội dung A trong nguồn cấp tin tức.
Trong ví dụ về Ánh xạ A1, việc ánh xạ cho Nội dung A là chính xác vì URL này chuyển các phần tử chính xác để khớp với nội dung ứng dụng.
Trong ví dụ về Ánh xạ A2, việc ánh xạ đối với Nội dung A là không chính xác vì URL này ánh xạ với Nội dung Z, tức là nội dung không liên quan đến Nội dung A. URL này không đại diện chính xác cho nội dung xung quanh quảng cáo.

Hình minh hoạ độ chính xác của quá trình liên kết nội dung.

Hình 2

Các trường hợp sử dụng mẫu

Để đạt được hiệu suất tốt nhất, điều quan trọng là phải chuyển các URL mô tả đầy đủ nội dung mà người dùng nhìn thấy xung quanh quảng cáo. Trước tiên, hãy xem xét loại quảng cáo đang được phân phát để xác định tốt nhất URL hoặc URL mà bạn nên chuyển để ánh xạ nội dung. 

Xin lưu ý rằng các trường hợp sử dụng sau đây là ví dụ để giúp bạn xác định cách sử dụng tính năng ánh xạ nội dung.

Quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo biểu ngữ trên một trang

Quảng cáo biểu ngữ có thể xuất hiện trên một trang nội dung của ứng dụng, chẳng hạn như trong một tin bài.

Trong ví dụ này, quảng cáo biểu ngữ được triển khai trên một trang và nội dung xung quanh là nội dung tĩnh. Điều này có nghĩa là nội dung có thể được chuyển trong một URL. 

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setContentURL() để chuyển một URL trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Quảng cáo biểu ngữ cố định trên một trang

Biểu ngữ cố định luôn xuất hiện trên màn hình khi người dùng cuộn và được đặt cố định ở đầu hoặc cuối màn hình.

Trong ví dụ này, quảng cáo biểu ngữ cố định được triển khai trên một trang và nội dung xung quanh là nội dung tĩnh. Điều này có nghĩa là nội dung có thể được chuyển trong một URL. Bạn nên gửi tất cả nội dung có thể xuất hiện trên trang trong khi quảng cáo biểu ngữ cố định vẫn xuất hiện.

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setContentURL() để chuyển một URL trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Quảng cáo biểu ngữ cố định trên một nguồn cấp dữ liệu 

Biểu ngữ cố định luôn xuất hiện trên màn hình khi người dùng cuộn và được đặt cố định ở đầu hoặc cuối màn hình.

Trong ví dụ này, biểu ngữ cố định được triển khai trên một nguồn cấp dữ liệu. Nếu triển khai một biểu ngữ cố định trên màn hình có nhiều đoạn nội dung, thì bạn sẽ phải chuyển một URL cho từng đoạn nội dung (tối đa 4 URL) xung quanh quảng cáo đó. Bạn nên gửi tất cả nội dung có thể xuất hiện trên trang trong khi quảng cáo biểu ngữ cố định vẫn xuất hiện.

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setNeighboringContentUrls() trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc (một phần màn hình) giữa nội dung

Quảng cáo gốc phù hợp với trải nghiệm người dùng và kiểu thiết kế hình ảnh của ứng dụng nơi đặt quảng cáo đó. Quảng cáo gốc có thể chiếm một phần màn hình của ứng dụng và xuất hiện giữa các đoạn nội dung (chẳng hạn như giữa các tin bài hoặc trang thông tin mua sắm) khi người dùng cuộn hoặc vuốt. 

Trong ví dụ này, quảng cáo gốc xuất hiện phù hợp với nội dung của ứng dụng khi người dùng cuộn. Điều này có nghĩa là nội dung xuất hiện trước và sau quảng cáo sẽ khác nhau. 

Nếu quảng cáo gốc của bạn được triển khai theo cách này, thì bạn sẽ phải chuyển các URL cho nội dung xuất hiện trước và sau quảng cáo. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setNeighboringContentUrls() trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Lưu ý: Nếu phương pháp triển khai quảng cáo của bạn có nhiều hơn 2 đoạn nội dung gần quảng cáo, thì bạn cũng cần phải gửi các URL này. Bạn có thể gửi tối đa 4 URL đại diện cho tất cả các thành phần nội dung khác có thể xuất hiện trên màn hình cùng lúc với quảng cáo.

Quảng cáo gốc (toàn màn hình) giữa nội dung

Quảng cáo gốc phù hợp với trải nghiệm người dùng và kiểu thiết kế hình ảnh của ứng dụng nơi đặt quảng cáo đó. Quảng cáo gốc có thể chiếm toàn màn hình và xuất hiện giữa nội dung của ứng dụng khi người dùng cuộn hoặc vuốt. 

Trong ví dụ này, quảng cáo gốc xuất hiện ở giữa hai đoạn nội dung khác nhau khi người dùng cuộn. Nếu quảng cáo gốc của bạn được triển khai theo cách này, thì bạn sẽ phải chuyển các URL cho nội dung xuất hiện trước và sau quảng cáo. 

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setNeighboringContentUrls() trước khi tải yêu cầu quảng cáo.
Lưu ý: Nếu phương pháp triển khai quảng cáo của bạn có nhiều hơn 2 đoạn nội dung gần quảng cáo, thì bạn cũng cần phải gửi các URL này. Bạn có thể gửi tối đa 4 URL đại diện cho tất cả các thành phần nội dung khác có thể xuất hiện trên màn hình cùng lúc với quảng cáo.
Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ ở dạng cuộn dọc.

Dưới đây là một ví dụ khác về quảng cáo gốc khi người dùng vuốt. Bất kể người dùng cuộn theo cách nào, bạn vẫn nên chuyển nội dung trước và sau quảng cáo gốc.

Giao diện AdMob thể hiện quảng cáo xen kẽ theo chiều ngang.

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ trên một trang

Quảng cáo xen kẽ có thể chiếm toàn màn hình khi người dùng đang xem một trang, chẳng hạn như xem trang thông tin sản phẩm trên ứng dụng mua sắm. 

Trong ví dụ này, quảng cáo xen kẽ được triển khai trên một trang và nội dung xung quanh là nội dung tĩnh. Điều này có nghĩa là nội dung có thể được chuyển trong một URL. 

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setContentURL() để chuyển một URL duy nhất trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Quảng cáo xen kẽ giữa nội dung

Quảng cáo xen kẽ có thể chiếm toàn màn hình trong khi người dùng khám phá nội dung, chẳng hạn như khi người dùng di chuyển giữa các phần trong ứng dụng. 

Trong ví dụ này, quảng cáo xen kẽ xuất hiện giữa các trang nội dung khác nhau. Nếu quảng cáo xen kẽ của bạn được triển khai theo cách này, bạn sẽ phải chuyển các URL cho nội dung xuất hiện trước và sau quảng cáo. 

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setNeighboringContentUrls() trước khi tải yêu cầu quảng cáo.
Lưu ý: Nếu phương pháp triển khai quảng cáo của bạn có nhiều hơn 2 đoạn nội dung gần quảng cáo, thì bạn cũng cần phải gửi các URL này. Bạn có thể gửi tối đa 4 URL đại diện cho tất cả các thành phần nội dung khác có thể xuất hiện trên màn hình cùng lúc với quảng cáo.

Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng cho phép bạn tặng thưởng cho người dùng bằng các mặt hàng trong ứng dụng khi họ tương tác với một quảng cáo. Ví dụ: người dùng có thể xem một quảng cáo dạng video có tặng thưởng để đọc được một tin bài có tường phí. 

Trong ví dụ này, quảng cáo có tặng thưởng sẽ xuất hiện trên một trang (ví dụ: người dùng đang xem bản xem trước của một tin bài và tương tác với quảng cáo có tặng thưởng để xem toàn bộ tin bài đó). 

Trong trường hợp này, nội dung có thể được chuyển trong một URL bằng cách sử dụng phương thức setContentURL()

Quảng cáo khi mở ứng dụng

Quảng cáo khi mở ứng dụng xuất hiện trên màn hình tải của ứng dụng khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng. 

Trong ví dụ này, quảng cáo khi mở ứng dụng được triển khai trên một trang và nội dung xung quanh là nội dung tĩnh. Điều này có nghĩa là nội dung có thể được chuyển trong một URL. 

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng phương thức setContentURL() để chuyển một URL duy nhất trước khi tải yêu cầu quảng cáo.

Các yêu cầu về URL

Hãy cân nhắc những điều sau khi chọn URL để ánh xạ nội dung:

 • URL phải luôn khớp với nội dung mà người dùng nhìn thấy trong ứng dụng. Tìm hiểu thêm về các chính sách về nội dung xuyên tạc của chúng tôi.
 • Đừng gửi Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) hoặc bất kỳ thông tin nào vi phạm thoả thuận về quyền riêng tư với người dùng.
  • Bạn có thể xoá mọi PII (ví dụ: họ tên, địa chỉ email, thông số vị trí địa lý) trong các URL nội dung mà bạn gửi cho Google. Google yêu cầu việc ánh xạ nội dung ứng dụng phải được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên, mọi thông tin được coi là PII đều có thể bị xoá hoặc thay thế bằng mã nhận dạng duy nhất trước khi các URL nội dung được gửi đến Google.
 • Bạn phải cho phép Google thu thập thông tin trên các URL.
 • Không được rút ngắn URL (ví dụ: goo.gl/MyContent)
 • URL phải là duy nhất đối với nội dung mà người dùng nhìn thấy trong ứng dụng.
  • Không chuyển một URL chung cho toàn bộ ứng dụng.
  • Đừng gửi URL của ứng dụng trên Cửa hàng Play, App Store hoặc cửa hàng ứng dụng khác.
  • Đừng thêm các tham số URL hoặc mã theo dõi không cần thiết.
 • Nếu bạn có một trang web dành cho máy tính (chẳng hạn như example.com) và một trang web riêng dành cho thiết bị di động (chẳng hạn như m.example.com), hãy chọn URL dẫn đến trang trình bày đầy đủ nhất nội dung ứng dụng của bạn. 
Đừng sử dụng tính năng ánh xạ nội dung nếu nội dung của bạn không được thể hiện trong các ví dụ về trường hợp sử dụng. Nếu cách triển khai của bạn không được mô tả ở đây, hãy điền vào biểu mẫu phản hồi này để cho chúng tôi biết. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính