Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

Uygulamalar

İçerik eşlemeyi kullanmaya başlama

Her reklam birimi için reklamı çevreleyen içerik setContentUrl() veya setNeighboringContentUrls() yöntemi kullanılarak tek tek eşlenebilir. Her reklam biriminin yalnızca bir tane içerik eşleme türü kullanması gerektiğini, ikisini birden kullanamayacağını unutmayın. 

İçerik eşlemeyi kullanmak için:

 1.  Google Mobile Ads SDK'sı sürümünü yükleyin:
  • Android: AdMob için 19.0.0 veya üzeri ve Ad Manager için 19.5.0
  • iOS: 7.67.0 veya sonraki sürümler
 2. Reklam birimlerinizin her biri için hangi içerik eşleme türünün kullanılacağını belirleyin. 
 3. İleteceğiniz URL'lerin herkese açık (tarayıcı tarafından erişilebilir) olduğundan emin olun. Sitenizi tümüyle taranabilir yapma hakkında daha fazla bilgi

İçeriği tam ve doğru şekilde eşleme

Her içerik parçasının, kullanıcının uygulamada gördüğü içeriği yansıtan bir URL ile eşleştiğinden emin olun. İlettiğiniz URL'ler, reklamı çevreleyen içeriğin tam ve doğru bir resmini sağlamalıdır.  "Tam ve doğru" ifadesiyle neyi kastettiğimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki örneklerden edinebilirsiniz. 

Tam ve doğru eşleme kavramının hem içerik URL'si hem de birden çok içerik URL'si için geçerli olduğunu unutmayın. Aşağıdaki örneklerde yalnızca birden çok içerik URL'sine ait eşleme örnekleri gösterilmektedir.

1. Örnek: Tam eşleme (bir reklamın çevresindeki tüm içerik dahildir)

İlettiğiniz URL'ler, reklamı çevreleyen içeriği tam olarak temsil etmelidir. URL, reklamla aynı ekranda görünebilecek öğeler de dahil olmak üzere, reklama bitişik olan tüm öğeleri içermelidir. 
Şekil 1'de, İçerik A ve İçerik B olmak üzere iki içerik barındıran bir ana sayfa haber feed'i bulunmaktadır. Bu içeriklerin ayrı ayrı eşleştirilmesi gerekir. İçerik A için 3 eşleme örneğimiz vardır: 2 iyi örnek ve bir kötü örnek.
A1 Eşlemesinde URL, kullanıcının reklamın hemen üstünde gördüğü başlık, resim ve paragrafı ilettiği için İçerik A'nın eşlemesi tamdır. Bu eşleme, kullanıcının uygulamada gördüğü içerikle tamamen tutarlıdır.
A2 Eşlemesinde URL, paragrafın tamamını ilettiği için eşleme daha kapsamlıdır (örneğin, feed bir haber makalesinin özetini gösterir ancak haber makalesinin tamamını iletebilirsiniz). Tüm bilgilerin iletilmesi, reklamı çevreleyen içeriğin tam olarak temsil edilmesini sağlamanın en iyi yoludur. 
A3 Eşlemesinde URL yalnızca başlığı ve kullanıcının reklamın hemen üstünde gördüğü paragrafı ilettiği için İçerik A'nın eşlemesi tam değildir. Bu eşleme resmi içermediği için reklamı çevreleyen içeriği tam olarak temsil etmemektedir. 
Kimliği Tanımlayabilecek Bilgiler veya kullanıcılarınızla yaptığınız gizlilik sözleşmesini ihlal eden herhangi bir bilgi aktarmamanız gerektiğini unutmayın.
İçerik eşlemede eksiksizliği gösteren görsel.

1. Şekil 

İçerik B'nin eşlemesi İçerik A'nın eşlemesiyle aynı kalıbı izler.

2. Örnek: Doğru eşleme

İlettiğiniz URL'ler reklamı çevreleyen içeriği doğru şekilde temsil etmelidir. Eksik içeriklerin doğru olamayacağını unutmayın.
Şekil 2'de yine bir ana sayfa haber özet akışını eşleştirmeyi deniyoruz. Bu kez, haber feed'inde İçerik A'yı eşlemeye ilişkin iki örneğimiz var.
A1 Eşlemesinde, uygulamanın içeriğiyle eşleşen doğru öğeler iletildiği için İçerik A'nın eşlemesi doğrudur. 
A2 Eşlemesinde, İçerik A ile alakasız olan İçerik Z eşlendiği için İçerik A'nın eşlemesi doğru değildir. Reklamı çevreleyen içerik doğru şekilde temsil edilmeyecektir. 

İçerik eşleme doğruluğunu gösteren görsel.

2. Şekil

Kullanım örnekleri

En iyi performansı elde etmek için, kullanıcıların reklamın çevresinde gördüğü içeriği ayrıntılı olarak açıklayan URL'lerin iletilmesi önemlidir. İçerik eşleme için iletmeniz gereken URL'yi veya URL'leri en isabetli şekilde belirlemek üzere öncelikle sunulan reklamın türünü dikkate alın. 

Aşağıdaki kullanım alanları, içerik eşlemenin nasıl kullanılacağını belirlemenize yardımcı olacak örneklerdir.

Tek sayfada görünen reklamlar

Bazen yazı içi reklamlar olarak da adlandırılan tek sayfada görünen reklamlar uygulamanızın içeriğinin tek bir sayfasında görünür. Bu reklamlar genellikle paragraflar arasında gösterilir. Tek sayfada görünen reklamlar çoğu zaman statik içerikte (ör. bir haber makalesinin içinde veya bir alışveriş uygulamasındaki ürün listelemesinde) gösterilir. 

Tek sayfada görünen reklamlar yerel reklam ve bazı banner reklamlar olabilir.

Tek sayfada görünen reklamlarda, reklam isteğini yüklemeden önce tek bir URL iletmek için setContentURL() yöntemini kullanın.

Örnek Android kodu

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html

 

//AdRequest

adRequest = new AdRequest.Builder().setContentUrl("http://www.my-mobile-website.com/content_A.html").build();
Örnek iOS kodu

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.htm

 

// GADRequest

GADRequest *request = [GADRequest request]; 

request.contentURL = @"http://www.my-mobile-website.com/content_A.html";

Android ve iOS için başka içerik eşleme kodu örnekleri mevcuttur.
Feed içi reklamlar

Feed içi reklamlar, kullanıcı sayfayı kaydırdığında haber makaleleri veya videolar gibi farklı içerik parçaları arasında görünür. Feed içi reklamlar, kısmi ekran veya tam ekran reklamlar olabilir. 

Feed içi reklamlarda, reklamla aynı anda ekranda yer alabilecek diğer tüm içerik öğelerini temsil eden en fazla 4 URL iletebilirsiniz. Reklam isteğini yüklemeden önce setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanın.

Kısmi ekran feed içi

Kısmi ekran feed içi reklamlar, uygulama içeriğiyle aynı hizada görüntülenir ve kullanıcı ekranı kaydırdıkça uygulama ekranının yalnızca bir kısmını kaplar. Bunlar arasında banner reklamlar veya yerel reklamlar bulunabilir. 

Örnek 

A Yayıncısının haber uygulamasında moda trendleriyle ilgili bir bölüm vardır. Kullanıcılar moda haberleri listesine göz atarken farklı makaleler arasında bir reklamla karşılaşır. Moda bölümü dinamiktir ve moda haberleri yayınlandıkça güncellenir.


A Yayıncısı, moda trendleri feed'inde reklamın üzerindeki ve altındaki makaleler için setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanmalı ve bu makalelere ait URL'lere referansta bulunmalıdır.

Kısmi ekran içi feed örneği.

Tam ekran feed içi

Tam ekran feed içi reklamlar uygulama içeriğiyle aynı hizada görünür ve kullanıcı sayfayı kaydırırken tüm ekranı kaplar.

Örnek

A Yayıncısının haber uygulamasında, kullanıcı en son makalelerin bulunduğu listeye göz atabilir. Kullanıcı sayfayı kaydırdıkça makaleler arasında bir reklam görünür ve kullanıcı sayfayı kaydırarak reklamı geçene kadar tam ekran boyutunda kalır. 

A Yayıncısı, moda trendleri feed'inde reklamın üzerindeki ve altındaki makaleler için setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanmalı ve bu makalelere ait URL'lere referansta bulunmalıdır.

Aşağıdaki örnek resimler, kullanıcınızın sayfayı nasıl kaydırdığına bakılmaksızın feed içi tam ekran reklamdan önce ve sonra içeriği iletmeniz gerektiğini göstermektedir.

Yatay geçiş reklamını gösteren AdMob arayüzü. Dikey kaydırmalı geçiş reklamını gösteren AdMob arayüzü.

 

Örnek Android kodu

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html
// and URL references to Content B is
// http://www.my-mobile-website.com/content_B.html

List<String> urls = Arrays.asList("http://www.my-mobile-website.com/content_A.html", "http://www.my-mobile-website.com/content_B.html");

//AdRequest
adRequest = new AdRequest.Builder().setNeighboringContentUrls(urls).build();

Örnek iOS kodu

// Assuming URL references to Content A is
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html
// and URL references to Content B is
// http://www.my-mobile-website.com/content_B.html

// GADRequest
GADRequest *request = [GADRequest request]; 
request.neighboringContentURLStrings = 
@[ @"http://www.my-mobile-website.com/content_A.html", @"http://www.my-mobile-website.com/content_B.html"]; 

Feed dışı reklamlar (desteklenmiyor)
Feed dışı reklamlar için henüz destek sağlanmamaktadır. İçerik eşlemenin avantajlarını görmek için, feed dışı tam olarak desteklenene kadar başka reklamlar oluşturabilirsiniz. Şu biçimler kullanılamaz: ödüllü reklamlar, sabit banner reklamlar, geçiş reklamları ve uygulama açılış reklamları.  

Feed dışı reklamlar, uygulama içeriğiyle aynı hizada görünmez ve kısmi ekran veya tam ekran reklamlar olabilir. 

Feed dışı kısmi ekran reklamlar (desteklenmiyor)

Feed dışı kısmi ekran reklamlar, kullanıcı uygulama içeriğiyle etkileşimde bulunurken ekrana sabitlenmiş olarak görünür. Bunlar sabit banner reklamlar veya yerel reklamlar olabilir. 

Örnek

A Yayıncısının haber sitesinde, yayıncı ekranın alt kısmında bir uyarlanabilir banner reklam oluşturur. Bu reklam, kullanıcı hangi ekrana giderse gitsin görünür.

Aşağıdaki örneklerde feed dışı kısmi ekran reklamlar için içerik eşlemenin neden desteklenmediği gösterilmektedir. 

Aşağıdaki resimde banner, ekrana sabitlenmiştir ve kullanıcı uygulamada yeni bir sayfaya gittiğinde değişmez. Bundan sonra hangi içeriğin gösterileceğini belirlemek mümkün olmadığından içerik eşleme kullanılamaz. 

Feed dışında kalan ve ekranın bir kısmını kaplayan reklamları gösteren AdMob arayüzü.

Aşağıdaki resimde banner, ekrana sabitlenmiştir ve kullanıcı çeşitli içerik parçaları arasında gezindikçe değişmez. Kullanıcı feed'de sayfayı kaydırırken içeriğin parçaları değiştiğinden, reklamın yanında hangi içeriğin görüneceğini belirleyemeyiz. 

Feed dışında kalan ve ekranın bir kısmını kaplayan reklamları gösteren AdMob arayüzü.

Feed dışı tam ekran reklamlar (desteklenmiyor)

Feed dışı tam ekran reklamlar siz sayfayı kaydırırken değil, uygulama ekranları arasında görünür. Ödüllü reklamlar, geçiş reklamları ve uygulama açılış reklamlarında içerik eşleme kullanamazsınız.

Örnek

A Yayıncısının haber sitesinde, kullanıcı uygulamanın farklı bölümleri arasında gezinebilir. Kullanıcı, günün haberleri ekranından özelleştirilmiş haber ekranına geçerken bir tam ekran reklam görünür.

URL'yle ilgili koşullar

İçerik eşlemede kullanılacak URL'leri seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • URL'ler, kullanıcının uygulamada gördüğü içerikle tutarlı olmalıdır. Gerçeğe aykırı içerik politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Kimliği Tanımlayabilecek Bilgiler (PII) veya kullanıcılarınızla yaptığınız gizlilik sözleşmesini ihlal eden herhangi bir bilgi aktarmayın.
 • URL'ler Google tarafından taranabilir olmalıdır.
 • URL'ler kısaltılmamalıdır (örneğin, goo.gl/MyContent)
 • URL'ler tümüyle, kullanıcının uygulamada gördüğü içeriğe özgü olmalıdır.
  • Uygulamanızın tamamı için tek bir genel URL iletmeyin.
  • Uygulamanızın Play Store, App Store veya diğer uygulama mağazası URL'lerini iletmeyin.
 • Bir masaüstü web siteniz (ör. example.com) ve ayrı bir mobil web siteniz (ör. m.example.com) varsa uygulama içeriğinizin en kapsamlı temsiline yönlendiren URL'yi seçin. 
İçeriğiniz örnek kullanım alanlarında temsil edilmiyorsa içerik eşlemeyi kullanmayın. Uygulamanız hakkında açıklama sağlanmamışsa bize bilgi vermek için bu formu doldurun. 

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
"AdMob Sayfam": AdMob'da başarılı olmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş Yardım sayfanız.

Hesabınızla alakalı bilgileri içeren kişiselleştirilmiş Yardım sayfası AdMob Sayfam'ın yakın zamanda yenilenen haliyle tanışın. Hesap sağlığınızı daha iyi koruyabilir, gerekli kurulumların tamamlandığından emin olabilir ve uygulamalarınız için doğru optimizasyon ipuçlarından yararlanabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.

Daha fazla bilgi

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73175