Bildirim

Kişiselleştirilmiş optimizasyon ipuçları alın, hesap sağlığınızı anlayın ve geliştirilmiş "AdMob Sayfam"da tamamlama sürecini ayarlayın.

İçerik eşleştirmeyle ilgili uygulama kılavuzu

Her reklam birimi için reklamı çevreleyen içerik setContentUrl() veya setNeighboringContentUrls() yöntemi kullanılarak tek tek eşleştirilebilir. Her reklam biriminin yalnızca bir tane içerik eşleştirme türü kullanması gerektiğini, ikisini birden kullanamayacağını unutmayın.

İçerik eşleştirmeyi kullanmak için:

 1. Google Mobile Ads SDK'sının uygun sürümünü yükleyin:
  • Android: AdMob için 19.0.0 veya üzeri ve Ad Manager için 19.5.0
  • iOS: 7.67.0 ve sonraki sürümler
 2. Reklam birimlerinizin her biri için hangi içerik eşleştirme türünün kullanılacağını belirleyin. 
 3. İleteceğiniz URL'lerin herkese açık (tarayıcı tarafından erişilebilir) olduğundan emin olun. Sitenizi AdMob veya Ad Manager için tamamen taranabilir yapma hakkında daha fazla bilgi edinin. URL'nin kullanıcılarınız için kullanılabilir olması gerekmediğini unutmayın.

İçeriği tam olarak ve doğru şekilde eşleştirme

Her içerik parçasının, kullanıcının uygulamada gördüğü içeriği yansıtan bir URL ile eşleştiğinden emin olun. İlettiğiniz URL'ler, reklamı çevreleyen içeriğin tam ve doğru bir resmini sağlamalıdır.

Not: İçerik eşleştirme için uygulamanızın ekran görüntülerini kabul etsek de tercih edilen yöntem HTML'dir.

"Tam ve doğru" ifadesiyle neyi kastettiğimiz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki örneklerden edinebilirsiniz.

1. Örnek: Tam eşleştirme (bir reklamın çevresindeki tüm içeriği kapsar)

İlettiğiniz URL'ler, reklamı çevreleyen içeriği tam olarak temsil etmelidir. URL, reklamla aynı ekranda veya görüntü alanında görünebilecek öğeler de dahil olmak üzere, reklama bitişik olan tüm öğeleri içermelidir.
Şekil 1'de, İçerik A ve İçerik B olmak üzere iki içerik barındıran bir ana sayfa haber feed'i bulunmaktadır. Bu içeriklerin ayrı ayrı eşleştirilmesi gerekir. İçerik A için 3 eşleme örneğimiz vardır: 2 iyi örnek ve bir kötü örnek.
A1 Eşlemesinde, URL kullanıcının reklamın hemen üstünde gördüğü başlık, resim ve paragrafı ilettiği için İçerik A'nın eşlemesi tamdır. Bu eşleme, kullanıcının uygulamada gördüğü içerikle tamamen tutarlıdır.
A2 Eşleştirmesinde, URL paragrafın tamamını ilettiği için eşleştirme daha da kapsamlıdır (ör. feed bir haber makalesinin özetini göstermektedir ancak haber makalesinin tamamını iletebilirsiniz). Tüm bilgilerin iletilmesi, reklamı çevreleyen içeriğin tam olarak temsil edilmesini sağlamanın en iyi yoludur.
A3 Eşleştirmesinde, URL yalnızca başlığı ve kullanıcının reklamın hemen üstünde gördüğü paragrafı ilettiği için İçerik A'nın eşleştirmesi tam değildir. Bu eşleştirme resmi içermediği için reklamı çevreleyen içeriği tam olarak temsil etmemektedir.
Not: Kimliği Tanımlayabilecek Bilgiler veya kullanıcılarınızla yaptığınız gizlilik sözleşmesini ihlal eden herhangi bir bilgi iletmemeniz gerektiğini unutmayın. AdMob veya Ad Manager için Google'a gönderdiğiniz içerik URL'lerindeki tüm kimliği tanımlayabilecek bilgileri (örnek: ad ve soyadları, e-posta adresleri, coğrafi konum parametreleri) kaldırabilirsiniz.
 
Uygulama içeriğinin eksiksiz ve doğru bir şekilde eşleştirilmesini zorunlu tutarız. Ancak kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kabul edilen her şey içerik URL'leri Google'a gönderilmeden önce kaldırılabilir veya değiştirilebilir.
İçerik eşlemede eksiksizliği gösteren görsel.

Şekil 1

İçerik B'nin eşleştirmesi İçerik A'nın eşleştirmesiyle aynı kalıbı izler.

2. Örnek: Doğru eşleme

İlettiğiniz URL'ler reklamı çevreleyen içeriği doğru şekilde temsil etmelidir. Eksik içeriklerin doğru olamayacağını unutmayın.
Şekil 2'de yine bir ana sayfa haber özet akışını eşleştirmeyi deniyoruz. Bu kez, haber özet akışında İçerik A'yı eşleştirmeye ilişkin iki örneğimiz var.
A1 Eşleştirmesinde, uygulamanın içeriğiyle eşleştirilen doğru öğeler iletildiği için İçerik A'nın eşleştirmesi doğrudur.
A2 Eşleştirmesinde, İçerik A ile alakasız olan Z İçeriği eşleştirildiği için İçerik A'nın eşleştirmesi doğru değildir. Reklamı çevreleyen içerik doğru şekilde temsil edilmeyecektir.

İçerik eşleme doğruluğunu gösteren görsel.

Şekil 2

Örnek kullanım alanları

En iyi performansı elde etmek için, kullanıcıların reklamın çevresinde gördüğü içeriği ayrıntılı olarak açıklayan URL'lerin iletilmesi önemlidir. İçerik eşleme için iletmeniz gereken URL'yi veya URL'leri en isabetli şekilde belirlemek üzere öncelikle sunulan reklamın türünü dikkate alın. 

Aşağıdaki kullanım alanları, içerik eşleştirmenin nasıl kullanılacağını belirlemenize yardımcı olacak örneklerdir.

Banner reklamlar

Tek bir sayfada banner reklam

Banner reklamlar, uygulama içeriğinin tek bir sayfasında (ör. bir haber makalesinin içinde) görünebilir.

Bu örnekte banner reklam tek bir sayfaya uygulanmıştır ve reklamı çevreleyen içerik sabittir. Bu, içeriğin tek bir URL içinde iletilebileceği anlamına gelir. 

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce tek bir URL iletmek için setContentURL() yöntemini kullanırsınız.

Tek bir sayfada sabit banner reklam

Sabit banner'lar, kullanıcı ekranı kaydırırken her zaman ekranın en üstünde veya en altında sabitlenmiş bir şekilde görünür.

Bu örnekte sabit banner reklam tek bir sayfaya uygulanmıştır ve reklamı çevreleyen içerik sabittir. Bu, içeriğin tek bir URL içinde iletilebileceği anlamına gelir. Sabit banner görünür durumda kalırken sayfada bulunabilecek tüm içeriği göndermeniz gerekir.

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce tek bir URL iletmek için setContentURL() yöntemini kullanırsınız.

Feed'de sabit banner reklam 

Sabit banner'lar, kullanıcı ekranı kaydırırken her zaman ekranın en üstünde veya en altında sabitlenmiş bir şekilde görünür.

Bu örnekte sabit banner bir feed'e uygulanmıştır. Birden fazla içeriğin bulunduğu ekrana sabit banner uygularsanız reklamı çevreleyen her içerik için bir URL (en fazla 4 URL) iletmeniz gerekir. Sabit banner görünür durumda kalırken sayfada bulunabilecek tüm içeriği göndermeniz gerekir.

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanırsınız.

Doğal reklamlar

İçeriklerin arasında doğal reklam (kısmi ekran)

Doğal reklamlar, içinde bulundukları uygulamanın kullanıcı deneyimine ve görsel tasarımına uygundur. Doğal reklamlar uygulama ekranının bir kısmını kaplayabilir ve kullanıcı sayfayı aşağı veya yana kaydırırken farklı içerikler arasında (ör. haber makaleleri ya da alışveriş girişleri arasında) görünebilir. 

Bu örnekte doğal reklam kullanıcı ekranı kaydırırken uygulama içeriğiyle aynı hizada görünmektedir. Bu, reklamdan önce ve sonra farklı içeriklerin olduğu anlamına gelir. 

Doğal reklamınız bu şekilde uygulanmışsa reklamın öncesinde ve sonrasında görünen içeriklerin URL'lerini iletmeniz gerekir. Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanırsınız.

Not: Reklam yerleştirmelerinizde reklamın yakınında 2'den fazla içerik varsa bu URL'leri de aktarmanız gerekir. Reklamla aynı anda ekranda yer alabilecek diğer tüm içerik öğelerini temsil eden en fazla 4 URL aktarabilirsiniz.

İçeriklerin arasında doğal reklam (tam ekran)

Doğal reklamlar, içinde bulundukları uygulamanın kullanıcı deneyimine ve görsel tasarımına uygundur. Doğal reklamlar, ekranın tamamını kaplayabilir ve kullanıcı ekranı aşağı veya yana kaydırırken uygulama içerikleri arasında görünebilir. 

Bu örnekte doğal reklam kullanıcı ekranı aşağı kaydırırken iki farklı içerik arasında görünmektedir. Doğal reklamınız bu şekilde uygulanmışsa reklamın öncesinde ve sonrasında görünen içeriklerin URL'lerini iletmeniz gerekir. 

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanırsınız.
Not: Reklam yerleştirmelerinizde reklamın yakınında 2'den fazla içerik varsa bu URL'leri de aktarmanız gerekir. Reklamla aynı anda ekranda yer alabilecek diğer tüm içerik öğelerini temsil eden en fazla 4 URL aktarabilirsiniz.
Dikey kaydırmalı geçiş reklamını gösteren AdMob arayüzü.

Burada, doğal reklamın kullanıcı ekranı yana kaydırırken gösterildiği başka bir örnek verilmektedir. Kullanıcı sayfayı nasıl kaydırırsa kaydırsın, doğal reklamın öncesinde ve sonrasında yer alan içerikleri iletmeniz gerekir.

Yatay geçiş reklamını gösteren AdMob arayüzü.

Geçiş reklamları

Tek bir sayfada geçiş reklamı

Geçiş reklamları, kullanıcı tek bir sayfadayken (ör. bir alışveriş uygulamasında bir ürün girişini görüntülerken) ekranın tamamını kaplayabilir. 

Bu örnekte geçiş reklamı tek bir sayfaya uygulanmıştır ve reklamı çevreleyen içerik sabittir. Bu, içeriğin tek bir URL içinde iletilebileceği anlamına gelir. 

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce tek bir URL iletmek için setContentURL() yöntemini kullanırsınız.

İçerikler arasında geçiş reklamı

Geçiş reklamları, kullanıcı içerikler arasında gezinirken (ör. kullanıcı uygulamanızın bölümleri arasında geçiş yaparken) ekranın tamamını kaplayabilir. 

Bu örnekte geçiş reklamı farklı içerik sayfaları arasında görünmektedir. Geçiş reklamınız bu şekilde uygulanmışsa reklamın öncesinde ve sonrasında görünen içeriklerin URL'lerini iletmeniz gerekir. 

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce setNeighboringContentUrls() yöntemini kullanırsınız.
Not: Reklam yerleştirmelerinizde reklamın yakınında 2'den fazla içerik varsa bu URL'leri de aktarmanız gerekir. Reklamla aynı anda ekranda yer alabilecek diğer tüm içerik öğelerini temsil eden en fazla 4 URL aktarabilirsiniz.

Ödüllü reklamlar

Ödüllü reklamlar, reklamla etkileşimde bulunan kullanıcıları uygulama içi öğelerle ödüllendirmenize olanak tanır. Örneğin, kullanıcılar ödüllü reklam videosunu izleyerek ödeme duvarının arkasındaki bir haber makalesinin kilidini açabilir. 

Bu örnekte ödüllü reklam tek bir sayfada görünmektedir (ör. kullanıcı bir haber makalesinin önizlemesini görüntülerken ödüllü reklamla etkileşim kurup makalenin tamamının kilidini açmıştır). 

Bu durumda, içerik setContentURL() yöntemi kullanılarak tek bir URL'de iletilebilir. 

Uygulama açılış reklamları

Uygulama açılış reklamları, kullanıcı uygulamanızı açtığında veya uygulamanıza geri döndüğünde uygulamanızın yükleme ekranında görünür. 

Bu örnekte uygulama açılış reklamı tek bir sayfaya uygulanmıştır ve reklamı çevreleyen içerik sabittir. Bu, içeriğin tek bir URL içinde iletilebileceği anlamına gelir. 

Bu durumda, reklam isteğini yüklemeden önce tek bir URL iletmek için setContentURL() yöntemini kullanırsınız.

URL'yle ilgili koşullar

İçerik eşleştirmede kullanılacak URL'leri seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • URL'ler, kullanıcının uygulamada gördüğü içerikle tutarlı olmalıdır. Gerçeğe aykırı içerik politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Kimliği Tanımlayabilecek Bilgiler (PII) veya kullanıcılarınızla yaptığınız gizlilik sözleşmesini ihlal eden herhangi bir bilgi aktarmayın.
  • Google'a gönderdiğiniz içerik URL'lerindeki tüm kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) (ör. tam adlar, e-posta adresleri, coğrafi konum parametreleri) kaldırabilirsiniz. Uygulama içeriğinin eksiksiz ve doğru bir şekilde eşlenmesini zorunlu tutarız. Ancak kimliği tanımlayabilecek bilgiler olarak kabul edilen tüm öğeler içerik URL'leri Google'a gönderilmeden önce kaldırılabilir veya değiştirilebilir.
 • URL'ler Google tarafından taranabilir olmalıdır.
 • URL'ler kısaltılmamalıdır (örneğin, goo.gl/MyContent)
 • URL'ler tümüyle, kullanıcının uygulamada gördüğü içeriğe özgü olmalıdır.
  • Uygulamanızın tamamı için tek bir genel URL iletmeyin.
  • Uygulamanızın Play Store, App Store veya diğer uygulama mağazası URL'lerini aktarmayın.
  • Gereksiz URL parametreleri veya izleme kimlikleri eklemeyin.
 • Bir masaüstü web siteniz (ör. example.com) ve ayrı bir mobil web siteniz (ör. m.example.com) varsa uygulama içeriğinizin en kapsamlı temsiline yönlendiren URL'yi seçin.
İçeriğiniz örnek kullanım alanlarında temsil edilmiyorsa içerik eşleştirmeyi kullanmayın. Uygulamanız hakkında açıklama sağlanmamışsa bize bilgi vermek için bu geri bildirim formunu doldurun. 

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü