Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Turinio susiejimo diegimo gairės

Kiekviename skelbimų rinkinyje skelbimą supantį turinį galima atskirai susieti naudojant setContentUrl() arba setNeighboringContentUrls(). Atminkite, kad kiekviename skelbimų rinkinyje turi būti naudojamas tik vieno tipo turinio susiejimas, o ne abu tipai.

Norėdami naudoti turinio susiejimą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Įdiekite nurodytos versijos „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK:
  • „Android“: 19.0.0 ar naujesnę versiją, skirtą „AdMob“, ir 19.5.0 versiją, skirtą „Ad Manager“.
  • „iOS“: 7.67.0 arba naujesnę
 2. Nustatykite, kokio tipo turinio susiejimą reikia naudoti kiekvienam skelbimų rinkiniui. 
 3. Įsitikinkite, kad URL, kuriuos perduosite, yra vieši (pasiekiami tikrintuvui). Sužinokite daugiau, kaip padaryti svetainę visiškai tikrinama „AdMob“ arba „Ad Manager“. Atminkite, kad URL neturi būti pasiekiamas naudotojams.

Kaip visiškai ir tiksliai susieti turinį

Įsitikinkite, kad kiekviena turinio dalis susiejama su URL, kuriame perteikiama tai, ką naudotojas mato programoje. Perduodamuose URL turi būti visiškai ir tiksliai perteikiamas turinys, kuris supa skelbimą.

Pastaba: nors priimame programos ekrano kopijas turinio susiejimo tikslais, HTML yra pageidautinas informacijos pateikimo metodas.

Jei norite sužinoti daugiau, ką reiškia visiškas ir tikslus perteikimas, peržiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.

1 pavyzdys. Visiškas susiejimas (apima visą skelbimą supantį turinį)

Perduodamuose URL turi būti visiškai perteikiamas skelbimą supantis turinys. URL turi apimti visus elementus, esančius šalia skelbimo, įskaitant elementus, kurie gali būti rodomi tame pačiame ekrane arba peržiūros srityje kaip skelbimas.
1 paveiksle parodytas pagrindinio puslapio naujienų sklaidos kanalas su dviem turinio dalimis (A ir B), kurias abi reikia atskirai susieti. A turiniui pateikiame tris susiejimo pavyzdžius: du gerus ir vieną blogą.
A1 susiejime A turinys susietas visiškai, nes URL perduoda antraštę, vaizdą ir tą pačią pastraipą, kurią naudotojas mato tiesiai virš skelbimo. Šis susiejimas visiškai atitinka turinį, kurį naudotojas mato programoje.
A2 susiejime A turinys susietas dar išsamiau, nes URL perduoda pilnutinės versijos pastraipą (pvz., sklaidos kanale rodoma naujienų straipsnio suvestinė, tačiau galite perduoti visą naujienų straipsnį). Visos informacijos perdavimas yra geriausias būdas užtikrinti visišką skelbimą supančio turinio perteikimą.
A3 susiejime A turinys susietas nevisiškai, nes URL perduoda tik antraštę ir tą pačią pastraipą, kurią naudotojas mato tiesiai virš skelbimo. Šis susiejimas neapima vaizdo, todėl jis nevisiškai perteikia skelbimą supantį turinį.
Pastaba: neturėtumėte perduoti asmens identifikavimo informacijos (AII) ar bet kokios informacijos, pažeidžiančios jūsų privatumo sutartį su naudotojais. Jei naudojate „AdMob“ arba „Ad Manager“, galite pašalinti bet kokią AII (pvz., vardus ir pavardes, el. pašto adresus, geografinės vietovės parametrus) iš turinio URL, kuriuos siunčiate „Google“.
 
Reikalaujame išsamiai ir tiksliai susieti programos turinį, bet prieš siunčiant turinio URL „Google“ bet kokią AII, kuri laikoma AII, galima pašalinti arba pakeisti unikaliu identifikatoriumi.
Turinio susiejimo išsamumo iliustracija.

1 pav.

B turinys susiejamas laikantis tų pačių principų kaip susiejant A turinį.

2 pavyzdys. Tikslus susiejimas

Perduodamuose URL turi būti tiksliai perteikiamas skelbimą supantis turinys. Atminkite, kad turinys negali būti tikslus, jei jis yra ne visas.
2 paveiksle vėl bandome susieti pagrindinio puslapio naujienų sklaidos kanalą. Šį kartą pateikiame du naujienų sklaidos kanalo A turinio susiejimo pavyzdžius.
A1 susiejime A turinys susietas tiksliai, nes perduoti tinkami elementai, atitinkantys programos turinį.
A2 susiejime A turinys susietas netiksliai, nes vietoje jo susietas Z turinys, nesusijęs su A turiniu. Tai būtų netikslus skelbimą supančio turinio perteikimas.

Turinio susiejimo tikslumo iliustracija.

2 pav.

Naudojimo atvejų pavyzdžiai

Siekiant geriausio našumo, svarbu perduoti URL, kuriuose išsamiai aprašomas turinys, kurį naudotojai mato aplink skelbimą. Pirmiausia apsvarstykite teikiamo skelbimo tipą, kad geriausiai nustatytumėte, kurį ar kuriuos URL turėtumėte perduoti turiniui susieti. 

Atminkite, kad toliau pateikti naudojimo atvejų pavyzdžiai padės nustatyti, kaip naudoti turinio susiejimą.

Reklamjuostės skelbimai

Reklamjuostės skelbimas viename puslapyje

Reklamjuostės skelbimai gali būti rodomi viename programos turinio puslapyje, pvz., naujienų straipsnyje.

Šiame pavyzdyje reklamjuostės skelbimas įdiegtas viename puslapyje, o aplinkinis turinys yra statinis. Tai reiškia, kad turinį galima perduoti vienu URL. 

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą, naudokite metodą setContentURL() vienam URL perduoti.

Prieraišo reklamjuostės skelbimas viename puslapyje

Prieraišo reklamjuostės visada rodomos ekrane naudotojui slenkant, užrakintos ekrano viršuje arba apačioje.

Šiame pavyzdyje prieraišo reklamjuostės skelbimas įdiegtas viename puslapyje, o aplinkinis turinys yra statinis. Tai reiškia, kad turinį galima perduoti vienu URL. Kol prieraišo reklamjuostė išliks matoma, turėtumėte siųsti visą turinį, kuris gali būti puslapyje.

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą, naudokite metodą setContentURL() vienam URL perduoti.

Prieraišo reklamjuostės skelbimas sklaidos kanale 

Prieraišo reklamjuostės visada rodomos ekrane naudotojui slenkant, užrakintos ekrano viršuje arba apačioje.

Šiame pavyzdyje prieraišo reklamjuostė įdiegta sklaidos kanale. Jei prieraišo reklamjuostę įdiegsite ekrane, kuriame yra kelios turinio dalys, turėsite perduoti kiekvienos skelbimą supančio turinio dalies URL (iki keturių URL). Kol prieraišo reklamjuostė išliks matoma, turėtumėte siųsti visą turinį, kuris gali būti puslapyje.

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą turėtumėte naudoti metodą setNeighboringContentUrls().

Savieji skelbimai

Savasis skelbimas (dalinis ekranas) tarp turinio

Savieji skelbimai atitinka programos, kurioje jie rodomi, naudotojo patirtį ir vaizdinį dizainą. Savieji skelbimai gali užimti dalį programos ekrano ir būti rodomi tarp skirtingų turinio dalių, pvz., tarp naujienų straipsnių ar pirkinių įrašų, naudotojui slenkant ar perbraukus. 

Šiame pavyzdyje naudotojui slenkant savasis skelbimas rodomas kartu su programos turiniu. Tai reiškia, kad prieš skelbimą ir po jo pateikiamas skirtingas turinys. 

Jei savasis skelbimas įdiegtas tokiu būdu, turėsite perduoti turinio, kuris rodomas prieš skelbimą ir po jo, URL. Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą turėtumėte naudoti metodą setNeighboringContentUrls().

Pastaba: jei įdiegto skelbimo turinyje yra daugiau nei dvi turinio dalys šalia skelbimo, taip pat turėsite perduoti šiuos URL. Galite perduoti iki keturių URL, kuriuose perteikiami visi kiti turinio elementai, kurie gali būti ekrane tuo pačiu metu kaip skelbimas.

Savasis skelbimas (per visą ekraną) tarp turinio

Savieji skelbimai atitinka programos, kurioje jie rodomi, naudotojo patirtį ir vaizdinį dizainą. Savieji skelbimai gali būti rodomi viso ekrano režimu ir rodomi tarp programos turinio naudotojui slenkant ar perbraukus. 

Šiame pavyzdyje naudotojui slenkant savasis skelbimas rodomas tarp dviejų skirtingų turinio dalių. Jei savasis skelbimas įdiegtas tokiu būdu, turėsite perduoti turinio, kuris rodomas prieš skelbimą ir po jo, URL. 

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą turėtumėte naudoti metodą setNeighboringContentUrls().
Pastaba: jei įdiegto skelbimo turinyje yra daugiau nei dvi turinio dalys šalia skelbimo, taip pat turėsite perduoti šiuos URL. Galite perduoti iki keturių URL, kuriuose perteikiami visi kiti turinio elementai, kurie gali būti ekrane tuo pačiu metu kaip skelbimas.
„AdMob“ sąsaja, kurioje rodomas vertikalus slinkimo tarpinio puslapio skelbimas.

Toliau pateikiamas dar vienas pavyzdys, kaip savasis skelbimas rodomas naudotojui perbraukus. Nesvarbu, kaip naudotojas slenka, turėtumėte perduoti turinį prieš savąjį skelbimą ir po jo.

„AdMob“ sąsaja, kurioje rodomas horizontalus tarpinio puslapio skelbimas.

Tarpinio puslapio skelbimai

Tarpinio puslapio skelbimas viename puslapyje

Tarpinio puslapio skelbimai gali būti rodomi per visą ekraną, kai naudotojas lankosi viename puslapyje, pvz., peržiūri produkto įrašą apsipirkimo programoje. 

Šiame pavyzdyje tarpinio puslapio skelbimas įdiegtas viename puslapyje, o aplinkinis turinys yra statinis. Tai reiškia, kad turinį galima perduoti vienu URL. 

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą, naudokite metodą setContentURL()method vienam URL perduoti.

Tarpinio puslapio skelbimas tarp turinio

Tarpinio puslapio skelbimai gali būti rodomi viso ekrano režimu, kol naudotojas naršo turinį, pvz., perjungia programos skiltis. 

Šiame pavyzdyje tarpinio puslapio skelbimas rodomas tarp skirtingų turinio puslapių. Jei tarpinio puslapio skelbimas įdiegtas tokiu būdu, turite perduoti turinio, kuris rodomas prieš skelbimą ir po jo, URL. 

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą turėtumėte naudoti metodą setNeighboringContentUrls().
Pastaba: jei įdiegto skelbimo turinyje yra daugiau nei dvi turinio dalys šalia skelbimo, taip pat turėsite perduoti šiuos URL. Galite perduoti iki keturių URL, kuriuose perteikiami visi kiti turinio elementai, kurie gali būti ekrane tuo pačiu metu kaip skelbimas.

Atlyginami skelbimai

Naudodami atlyginamus skelbimus galite programoje nustatytais elementais atlyginti naudotojams už sąveikavimą su skelbimu. Pavyzdžiui, naudotojai gali peržiūrėti atlyginamo skelbimo vaizdo įrašą, kad atrakintų naujienų straipsnį su mokama prieiga. 

Šiame pavyzdyje atlyginamas skelbimas rodomas viename puslapyje (pvz., naudotojas žiūrėjo naujienų straipsnį ir sąveikaudamas su atlyginamu skelbimu atrakino visą straipsnį). 

Tokiu atveju turinį galima perduoti vienu URL naudojant setContentURL()method

Atidarant programą rodomi skelbimai

Atidarant programą rodomi skelbimai rodomi programos įkėlimo ekrane, kai naudotojas atidaro arba vėl perjungia programą. 

Šiame pavyzdyje atidarant programą rodomas skelbimas įdiegtas viename puslapyje, o aplinkinis turinys yra statinis. Tai reiškia, kad turinį galima perduoti vienu URL. 

Tokiu atveju prieš įkeliant skelbimo užklausą, naudokite metodą setContentURL()method vienam URL perduoti.

URL reikalavimai

Rinkdamiesi URL turiniui susieti, atsižvelkite į toliau nurodytus dalykus.

 • URL turi nuosekliai atitikti turinį, kurį naudotojas mato programoje. Sužinokite daugiau apie klaidinančio turinio politiką.
 • Neperduokite asmens identifikavimo informacijos (AII) ar kitos informacijos, pažeidžiančios jūsų privatumo sutartį su naudotojais.
  • Galite pašalinti bet kokią AII (pvz., vardus ir pavardes, el. pašto adresus, geografinės vietovės nustatymo parametrus) turinio URL, kuriuos siunčiate „Google“. Reikalaujame išsamiai ir tiksliai susieti programos turinį, bet prieš siunčiant turinio URL „Google“ bet kokią AII, kuri laikoma AII, galima pašalinti arba pakeisti unikaliu identifikatoriumi.
 • Turi būti leidžiama „Google“ tikrinti URL.
 • URL negali būti sutrumpinti (pvz., goo.gl/MyContent).
 • Turinio, kurį naudotojas mato programoje, URL turi būti unikalūs.
  • Neperduokite vieno bendro visos programos URL.
  • Neperduokite programos „Play“, „App Store“ ar kitos programų parduotuvės URL.
  • Nepridėkite nereikalingų URL parametrų ar stebėjimo ID.
 • Jei turite staliniams kompiuteriams skirtą svetainę (pvz., example.com) ir atskirą svetainę mobiliesiems (pvz., m.example.com), pasirinkite URL, kuris nukreipia į programos turinį tiksliausiai atitinkančią versiją. 
Nenaudokite turinio susiejimo, jei jūsų turinys neatitinka naudojimo atvejų pavyzdžių. Jei jūsų įdiegimo būdas neaprašytas, užpildykite šią atsiliepimo formą ir papasakokite apie jį mums. 

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu