A továbbfejlesztett „Saját AdMob-oldalon” személyre szabott optimalizálási tippeket kaphat, tájékozódhat a fiók állapotáról, valamint elvégezheti a beállítási folyamatot.

Alkalmazások

A tartalomfeltérképezés első lépései

A hirdetést körülvevő tartalom feltérképezése minden hirdetési egységnél külön elvégezhető a setContentUrl() vagy a setNeighboringContentUrls() metódussal. Vegye figyelembe azonban, hogy minden hirdetési egység csak az egyik tartalomfeltérképezési módszert használhatja, a kettőt együtt nem.

A tartalomfeltérképezés használatához:

 1. Telepítse a Google mobilhirdetések SDK megfelelő verzióját:
  • Android: 19.0.0 vagy újabb az AdMob, illetve 19.5.0 az Ad Manager használata esetén.
  • iOS: 7.67.0 vagy újabb.
 2. Határozza meg, hogy milyen fajta tartalomfeltérképezést szeretne használni az egyes hirdetési egységeknél.
 3. Gondoskodjon róla, hogy az átadni kívánt URL-ek nyilvánosak legyenek (azaz a feltérképező robot hozzájuk tudjon férni). További információ a webhely teljesen feltérképezhetővé tételéről.

A tartalom teljes és pontos feltérképezése

Gondoskodjon arról, hogy minden tartalom olyan URL-hez legyen társítva, amely rögzíti, hogy a felhasználó mit lát az alkalmazásban. Az átadott URL-nek teljes és pontos képet kell adnia a hirdetést körülvevő tartalomról. Az alábbi példákból többet is megtudhat arról, hogy mit értünk teljességen és pontosságon.

A teljes és pontos feltérképezés koncepciója mind az egyszeres tartalom-URL-ekre, mind a többszörös tartalom-URL-ekre érvényes, azonban az alábbiakban a többszörös tartalom-URL-ekre mutatunk be példákat.

1. példa: Teljes feltérképezés (tartalmazza a hirdetés körül található összes tartalmat)

Az Ön által átadott URL-eknek a hirdetést körülvevő tartalom teljes körű reprezentációját kell biztosítaniuk. Ez azt jelenti, hogy az URL-nek tartalmaznia kell minden olyan elemet, amely a hirdetés mellett található, beleértve azokat az elemeket is, amelyek megjelenhetnek a hirdetéssel azonos képernyőn.
Az 1. ábrán egy kezdőlapon megjelenő hírcsatorna látható, amely két tartalomelemet jelenít meg: az A tartalmat és a B tartalmat, amelyek feltérképezését külön-külön kell elvégezni. Az A tartalomhoz 3 feltérképezési példát mutatunk be: két helyeset és egy helytelent.
Az A1 feltérképezés esetében az A tartalom feltérképezése teljes, mert az URL átadja a fejlécet, a képet és azt a bekezdést, amelyet a felhasználó közvetlenül a hirdetés felett lát. Ez a feltérképezés teljes mértékben megegyezik a felhasználó által az alkalmazásban látott tartalommal.
Az A2 feltérképezésben az A tartalom feltérképezése „még teljesebb", mert az URL átadja a bekezdés teljes változatát (például a hírcsatorna egy hír összegzését jeleníti meg, de Ön átadhatja a teljes cikket is). Az összes információ továbbítása a legjobb módszer a hirdetést körülvevő tartalom teljes körű reprezentációjának biztosításához.
Az A3 feltérképezésben az A tartalom feltérképezése nem teljes, mert az URL csak a fejlécet és azt a bekezdést adja át, amelyet a felhasználó közvetlenül a hirdetés felett lát. Ez a feltérképezés nem tartalmazza a képet, így nem reprezentálja teljes mértékben a hirdetést körülvevő tartalmat.
Ne feledje, hogy nem adhat át személyazonosításra alkalmas adatokat és olyan információkat, amelyek sértik a felhasználókkal kötött adatvédelmi megállapodást.
A tartalomfeltérképezés elkészült állapotát bemutató illusztráció.

1. ábra

A B tartalom feltérképezése ugyanazt a mintát követi, mint az A tartalomé.

2. példa: Pontos feltérképezés

Az átadott URL-eknek pontosan kell reprezentálniuk a hirdetést körülvevő tartalmat. Ne feledje, hogy a tartalom csak akkor lehet pontos, ha teljes.
A 2. ábrán ismét megpróbáljuk feltérképezni egy adott kezdőlap hírcsatornáját. Most két példát mutatunk be az A tartalom hírcsatornában végzett feltérképezésére.
Az A1 feltérképezésben az A tartalom feltérképezése pontos, mert az alkalmazás tartalmának megfelelő elemeket küldi át.
Az A2 feltérképezésben az A tartalom feltérképezése nem pontos, mert a Z tartalom kerül feltérképezésre, amely nem kapcsolódik az A tartalomhoz. Ez nem biztosítja a hirdetést körülvevő tartalom pontos reprezentációját.

A tartalomfeltérképezés pontosságát bemutató illusztráció.

2. ábra

Példák használati esetekre

A legjobb teljesítmény elérése érdekében fontos, hogy olyan URL-eket adjon át, amelyek részletesen leírják a felhasználók által a hirdetés körül látott tartalmakat. Elsőként a megjelenített hirdetés típusát kell figyelembe vennie annak lehető legpontosabb meghatározásához, hogy milyen URL-t vagy URL-eket adjon át a tartalomfeltérképezéshez.

A következő használati esetek például szolgálnak ahhoz, hogy meghatározhassa, hogyan alkalmazható a tartalomfeltérképezés.

Egyoldalas hirdetések

Az egyoldalas hirdetések – más néven cikkben elhelyezett hirdetések – az alkalmazástartalom egyik oldalán jelennek meg. Az ilyen hirdetések gyakran a bekezdések között láthatók. Az egyoldalas hirdetések leggyakrabban statikus tartalmakban, például újságcikkben vagy egy vásárlási alkalmazásban látható termékadatok között jelennek meg.

Az egyoldalas hirdetések tartalmazhatnak natív hirdetéseket és bizonyos szalaghirdetéseket.

Az egyoldalas hirdetések esetén adjon át egyetlen URL-t a setContentURL() metódussal a hirdetési kérelem betöltése előtt.

Példa az Android rendszeren használandó kódra

// Feltételezve, hogy az A tartalom által képviselt URL a következő:
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html

 

//AdRequest

adRequest = new AdRequest.Builder().setContentUrl("http://www.my-mobile-website.com/content_A.html").build();
Példa az iOS rendszeren használandó kódra

// Feltételezve, hogy az A tartalom által képviselt URL a következő:
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.htm

 

// GADRequest

GADRequest *request = [GADRequest request]; 

request.contentURL = @"http://www.my-mobile-website.com/content_A.html";

További tartalomfeltérképezési példák is rendelkezésre állnak Android és iOS rendszerhez.
Feedben elhelyezett hirdetések

A feedben elhelyezett hirdetések különböző tartalmak, például cikkek vagy videók között jelennek meg, miközben a felhasználó görget vagy gyorsan csúsztat. A feedben elhelyezett hirdetések lehetnek a képernyőt részben elfoglaló vagy teljes képernyős hirdetések.

A feedben elhelyezett hirdetések esetében legfeljebb négy olyan URL-t adhat át, amely a hirdetés mellett a képernyőn megjelenő összes egyéb elemet képviseli. A hirdetési kérelem betöltése előtt használja a setNeighboringContentUrls() metódust.

Feedben elhelyezett, a képernyőt csak részben elfoglaló hirdetések

A feedben elhelyezett, a képernyőt csak részben elfoglaló hirdetések az alkalmazás tartalmai között jelennek meg, és az alkalmazás képernyőjének csak egy részét foglalják el, amikor a felhasználó görget. Ilyen hirdetések lehetnek a szalaghirdetések és a natív hirdetések.

Példa

Az A megjelenítő híralkalmazása egy egész rovatot szentel a divattrendeknek. Amikor a felhasználók végiggörgetnek a divatvilág híreinek listáján, a különböző cikkek között hirdetéseket látnak. A divatrovat dinamikus, és a divattal kapcsolatos új cikkek megjelenítésekor frissül.


Az A megjelenítőnek a setNeighboringContentUrls() metódust kell használnia, és a divattrendek hírcsatornájában a hirdetés alatt és felett megjelenő cikkek URL-jét kell átadnia.

Példa a képernyőn megjelenő részleges feedre.

Feedben elhelyezett teljes képernyős hirdetések

A feedben elhelyezett teljes képernyős hirdetések az alkalmazás tartalmai között jelennek meg, és a teljes alkalmazás-képernyőt elfoglalják, miközben a felhasználó görget vagy csúsztat.

Példa

Az A megjelenítő híralkalmazásában a felhasználók végiggörgethetik a legfrissebb cikkek listáját. Miközben a felhasználók görgetnek az oldalon, hirdetések jelennek meg a cikkek között, és amíg a felhasználók át nem görgetnek rajtuk, a teljes képernyőt elfoglalják.

Az A megjelenítőnek a setNeighboringContentUrls() metódust kell használnia, és a divattrendek hírcsatornájában a hirdetés alatt és felett megjelenő cikkek URL-jét kell átadnia.

Az alábbi képeken látható, hogy a felhasználó görgetési módjától függetlenül át kell adnia a feedben elhelyezett teljes képernyős hirdetés előtti és utáni tartalmat.

Az Ad Mob kezelőfelülete vízszintes közbeiktatott hirdetést jelenít meg. Az Ad Mob kezelőfelülete függőlegesen görgethető közbeiktatott hirdetést jelenít meg.

 

Példa az Android rendszeren használandó kódra

// Feltételezve, hogy az A tartalom által képviselt URL a következő:
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html
// a B tartalom által képviselt URL pedig a következő:
// http://www.my-mobile-website.com/content_B.html

List<String> urls = Arrays.asList("http://www.my-mobile-website.com/content_A.html", "http://www.my-mobile-website.com/content_B.html");

//AdRequest
adRequest = new AdRequest.Builder().setNeighboringContentUrls(urls).build();

Példa az iOS rendszeren használandó kódra

// Feltételezve, hogy az A tartalom által képviselt URL a következő:
// http://www.my-mobile-website.com/content_A.html
// a B tartalom által képviselt URL pedig a következő:
// http://www.my-mobile-website.com/content_B.html

// GADRequest
GADRequest *request = [GADRequest request]; 
request.neighboringContentURLStrings = 
@[ @"http://www.my-mobile-website.com/content_A.html", @"http://www.my-mobile-website.com/content_B.html"]; 

Feeden kívül elhelyezett hirdetések (nem támogatott)
A feeden kívüli elhelyezett hirdetések jelenleg még nem támogatottak. A tartalomfeltérképezés előnyeinek kiaknázásához fontolja meg más típusú hirdetések használatát addig, amíg be nem vezetjük a feeden kívül elhelyezett hirdetések teljes körű támogatását. A következő formátumok nem használhatók: jutalommal járó hirdetések, rögzített szalaghirdetések, közbeiktatott hirdetések és alkalmazásmegnyitási hirdetések.  

A feeden kívül elhelyezett hirdetések nem az alkalmazás tartalmai között jelennek meg, és lehetnek a képernyőt részben elfoglaló, illetve teljes képernyős hirdetések is.

Feeden kívül elhelyezett, csak a képernyő egy részét elfoglaló hirdetések (nem támogatott)

A feeden kívül elhelyezett, a képernyőt csak részben elfoglaló hirdetések a képernyőn rögzítve jelennek meg, amikor a felhasználó valamilyen műveletet végez az alkalmazástartalommal. Ilyen hirdetések lehetnek a rögzített szalaghirdetések és a natív hirdetések.

Példa

Az A megjelenítő a híroldalán létrehoz egy, a képernyő alján megjelenő adaptív szalaghirdetést. Ez a hirdetés mindig megjelenik, függetlenül attól, hogy a felhasználó melyik képernyőre navigál.

Az alábbi példák azt mutatják be, hogy miért nem támogatott a tartalomfeltérképezés a feeden kívül elhelyezett, a képernyőt részben elfoglaló hirdetéseknél.

A következő képen a szalaghirdetés rögzítve van a képernyőn, és nem változik, amikor a felhasználó az alkalmazás egy új oldalára navigál. Nem lehet meghatározni, hogy milyen tartalom fog következőként megjelenni, így a tartalomfeltérképezés nem használható.

Az Ad Mob kezelőfelület a feeden kívül elhelyezett, csak a képernyő egy részét elfoglaló hirdetéseket jelenít meg.

A következő képen a szalaghirdetés rögzítve van a képernyőn, és nem változik, amikor a felhasználó a különböző tartalmak között navigál. Mivel a megjelenő tartalmak változnak, ahogy a felhasználó görgeti a hírcsatornát, nem lehet meghatározni, hogy milyen tartalom jelenik meg a hirdetés mellett.

Az Ad Mob kezelőfelület a feeden kívül elhelyezett, csak a képernyő egy részét elfoglaló hirdetéseket jelenít meg.

Feeden kívül elhelyezett teljes képernyős hirdetések (nem támogatott)

A feeden kívül elhelyezett teljes képernyős hirdetések az alkalmazás-képernyők között jelennek meg, nem pedig görgetés közben. A tartalomfeltérképezés nem használható jutalommal járó hirdetésekkel, közbeiktatott hirdetésekkel és alkalmazásmegnyitási hirdetésekkel.

Példa

Az A megjelenítő híroldalán a felhasználó az alkalmazás különböző részei között navigálhat. Amikor a felhasználó a mai hírek képernyőjéről a személyre szabott hírek képernyőjére lép, megjelenik egy teljes képernyős hirdetés.

URL-re vonatkozó követelmények

A tartalomfeltérképezéshez használni kívánt URL-ek kiválasztásakor az alábbiakat vegye figyelembe:

 • Az URL-eknek mindig meg kell egyezniük a felhasználó által az alkalmazásban látott tartalommal. További információ a megtévesztő tartalmakra vonatkozó irányelveinkről.
 • Ne adjon át személyazonosításra alkalmas adatokat és olyan információkat, amelyek sértik a felhasználókkal kötött adatvédelmi megállapodást.
 • A Google-nak fel kell tudnia térképezni az URL-eket.
 • Az URL-eket nem szabad rövidíteni (például: goo.gl/MyContent).
 • Az URL-eknek egyedi módon azonosítaniuk kell a felhasználó által az alkalmazásban látott tartalmat.
  • Ne adjon meg egyetlen általános, az egész alkalmazáshoz használt URL-t.
  • Ne adja át az alkalmazás Play Áruházban, App Store-ban vagy más alkalmazásboltban megjelenő oldalának URL-címét.
 • Ha számítógépre optimalizált (például example.com) és külön mobilwebhellyel (például m.example.com) is rendelkezik, válassza azt az URL-t, amely az alkalmazástartalom legteljesebb reprezentációját biztosítja.
Ne használja a tartalomfeltérképezést, ha az Ön tartalmai nem olyanok, mint a használati esetekre adott példákban lévők. Ha az Ön megvalósítása nem szerepel a leírásban, ezt az űrlapot kitöltve mutathatja be nekünk.

 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát

true
„Saját AdMob-oldal” – az Ön személyre szabott súgóoldala, amely sikerre segíti az AdMob használatában.

Örömmel mutatjuk be a közelmúltban átdolgozott Saját AdMob-oldalt: ezen a személyre szabott súgóoldalon a fiókjával kapcsolatos releváns információkat talál. Az oldal segítségével hatékonyabban tud gondoskodni a fiók megfelelő állapotának fenntartásáról, meggyőződhet arról, hogy elvégezte a szükséges beállításokat, valamint az alkalmazásaira szabott optimalizálási tippeket kaphat. Hamarosan további hasznos információkkal jelentkezünk!

További információ

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
73175