Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Reklamy spersonalizowane i niespersonalizowane w kontekście ustawy LGPD

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są różnice między reklamami spersonalizowanymi i niespersonalizowanymi w kontekście ustawy Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Więcej informacji o przepisach ustawy LGPD dotyczących prywatności

Reklamy spersonalizowane

Reklamy spersonalizowane (znane wcześniej jako reklamy oparte na zainteresowaniach) to zaawansowane narzędzie, które zwiększa dopasowanie reklam do użytkowników i poprawia ROI reklamodawców. We wszystkich naszych usługach dla wydawców określamy zainteresowania użytkowników na podstawie odwiedzanych przez nich witryn lub używanych aplikacji. Dzięki temu wydawcy mogą kierować swoje kampanie zgodnie z tymi zainteresowaniami, co sprawia, że reklamy są atrakcyjniejsze dla użytkowników i mają większą skuteczność z punktu widzenia reklamodawców.

Google uważa reklamy za spersonalizowane, jeśli na ich wybór wpływają wcześniej zebrane lub historyczne dane, takie jak wcześniejsze zapytania czy działania użytkownika, jego wizyty w witrynach lub korzystanie z aplikacji, informacje demograficzne i lokalizacja. Dotyczy to na przykład stosowania kierowania demograficznego, kierowania na kategorie zainteresowań, remarketingu, kierowania na listę klientów i kierowania na listy odbiorców przesłane w usłudze Display & Video 360 lub Campaign Manager 360.

Reklamy niespersonalizowane

Reklamy niespersonalizowane to reklamy, które nie są oparte na dotychczasowym zachowaniu użytkownika. Są kierowane według informacji kontekstowych, w tym przybliżonego kierowania geograficznego (na przykład na poziomie miasta, ale nie kodu pocztowego) na podstawie bieżącej lokalizacji, oraz treści w bieżącej witrynie lub aplikacji albo aktualnego zapytania. Google zabrania kierowania reklam na odbiorców na podstawie zainteresowań, w tym kierowania według danych demograficznych czy list użytkowników.

Mimo że reklamy niespersonalizowane nie używają plików cookie ani identyfikatorów reklam mobilnych do kierowania reklam, to wykorzystują je do ograniczenia liczby wyświetleń, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami.

Gdy zalogowany użytkownik Google w Brazylii bezpośrednio poda Google informacje o wieku, z których wynika, że jest osobą niepełnoletnią, Google będzie mu wyświetlać tylko reklamy niespersonalizowane, niezależnie od tego, czy wydawca przekazuje w tagu sygnał reklam niespersonalizowanych.

Reklamy niespersonalizowane w automatyzacji

Jeśli tag zawiera sygnał reklam niespersonalizowanych, obsługa transakcji automatycznych przebiega w następujący sposób:

Transakcje automatyczne obejmują aukcje otwarte i prywatne, pierwszeństwo, umowy preferencyjne oraz gwarantowaną automatyzację.
 • Wyświetlane reklamy nie korzystają z informacji o wcześniejszych zachowaniach użytkownika.
 • Google nie przypisuje informacji do identyfikatorów użytkownika na potrzeby pomiarów dotyczących reklam spersonalizowanych lub ich kierowania.
 • Żadne reklamy nie są wyświetlane z wykorzystaniem kierowania na odbiorców na podstawie zainteresowań (w tym kierowania demograficznego oraz kierowania na listy remarketingowe).
 • Reklamy wyświetlane przez GDN i Display & Video 360 są kierowane wyłącznie kontekstowo oraz na miejsca docelowe. Mogą one używać adresów IP w celu bardzo przybliżonego kierowania geograficznego (na poziomie miasta) oraz zapobiegania nieprawidłowym działaniom. Korzystają też z plików cookie oraz identyfikatorów IDFA i AdID do ograniczania liczby wyświetleń, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walki z oszustwami i nadużyciami.
 • Reklamy niespersonalizowane nie obsługują zewnętrznych kupujących ani śledzenia reklam przez firmy zewnętrzne.

Reklamy niespersonalizowane bez automatyzacji

Jeśli tag zawiera sygnał reklam niespersonalizowanych, obsługa niezautomatyzowanych elementów zamówienia przebiega w następujący sposób:

„Niezautomatyzowane elementy zamówienia” to elementy, które nie są objęte gwarantowaną automatyzacją ani nie wchodzą w skład transakcji automatycznych w usługach Ad Manager, Ad Exchange i AdSense.
 • Żadne reklamy nie są wyświetlane z wykorzystaniem kierowania na odbiorców na podstawie zainteresowań (w tym kierowania demograficznego oraz kierowania na listy remarketingowe).
 • Google nie przypisuje informacji do identyfikatorów użytkownika na potrzeby pomiarów dotyczących reklam spersonalizowanych lub ich kierowania.
 • Reklamy niespersonalizowane są wyświetlane tylko w przypadku rezerwacji, jeśli nie zgłoszono ani nie wykryto żadnych dostawców technologii reklamowych.

Reklamy niespersonalizowane w grupach zysku

Jeśli tag zawiera sygnał reklam niespersonalizowanych, obsługa grup zysku korzystających z Otwartego ustalania stawek i mediacji w aplikacjach mobilnych przebiega w następujący sposób:

 • Otwarte ustalanie stawek jest wyłączone i licytujący nie otrzymują objaśnień.
 • Zapośredniczenie w aplikacjach mobilnych nie jest wyłączone.

Wpływ wyświetlania reklam niespersonalizowanych na wspólne funkcje:

 • Żądania reklam niespersonalizowanych nie mogą korzystać z kierowania na odbiorców w usłudze Audience Solutions.
 • Żądania reklam niespersonalizowanych nie mogą korzystać z kierowania na operatorów sieci komórkowych w usłudze Ad Manager.
 • Żądania reklam niespersonalizowanych nie mogą korzystać z kierowania na przepustowość w usłudze Ad Manager.
 • Niektóre pola Przenoszenia danych, na przykład UserId, są niedostępne.
 • Transakcje w ramach umów z kupującymi, którzy nie korzystają z usługi Display & Video 360, nie są możliwe w przypadku żądań reklam niespersonalizowanych.
 • Używanie przez kupujących, którzy korzystają z usługi Display & Video 360, pikseli firm zewnętrznych lub kierowania na odbiorców w przypadku żądań reklam niespersonalizowanych, może mieć wpływ na ich umowy.

Zmiany w raportach dotyczących reklam niespersonalizowanych

 • W przypadku ruchu z reklam niespersonalizowanych niektóre pola Przenoszenia danych Ad Managera, w tym UserId, AudienceSegmentIds, Bandwidth i MobileCarrier, będą puste.
 • Dokładność raportów o zasięgu w usłudze Ad Manager może się zmniejszyć.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne