Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Personalizované a nepersonalizované reklamy v kontextu zákona LGPD

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou z hlediska zákona Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) rozdíly mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami. Další informace o zákonu o ochraně soukromí LGPD

Personalizované reklamy

Personalizovaná reklama (dříve zájmově orientovaná reklama) je mocný nástroj, který zlepšuje relevanci reklam pro uživatele a zvyšuje inzerentům návratnost investic. Ve všech našich službách pro majitele obsahu odhadujeme zájmy uživatele na základě toho, jaké navštěvuje weby nebo jaké používá aplikace. To umožňuje inzerentům cílit kampaně na základě těchto zájmů a přispívá ke zvýšení spokojenosti uživatelů i inzerentů.

Google považuje reklamy za personalizované, když vycházejí z dříve shromážděných nebo historických dat, která určují nebo ovlivňují výběr reklamy, mj. na základě předchozích vyhledávacích dotazů uživatele, jeho aktivity, návštěv webů či používání aplikací, demografických údajů nebo zeměpisné polohy. Tyto postupy zahrnují konkrétně například: demografické cílení, cílení podle zájmových kategorií, remarketing, cílení na vlastní seznamy zákazníků a cílení na seznamy publika nahrané ve službě Display & Video 360 nebo Campaign Manager 360.

Nepersonalizované reklamy

Nepersonalizované reklamy jsou takové reklamy, které nejsou nijak založeny na minulém chování uživatele. Jsou cíleny pomocí kontextových informací, včetně přibližného cílení na zeměpisnou polohu (například na úrovni města, ale nikoliv na úrovni PSČ) na základě aktuální polohy nebo pomocí obsahu aktuální stránky či aplikace, případně s využitím aktuálních vyhledávacích dotazů. Google nepovoluje žádné cílení na publikum podle zájmů, včetně demografického cílení a cílení na seznamy uživatelů.

Nepersonalizované reklamy nevyužívají soubory cookie ani identifikátory mobilních reklam k cílení, stále ale používají soubory cookie nebo identifikátory mobilních reklam k omezování frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k potírání podvodů a zneužívání.

Pokud přihlášený uživatel Google v Brazílii poskytl společnosti Google přímo údaj o své věku, ze kterého vyplývá, že jde o dítě, bude Google tomuto uživateli zobrazovat jen nepersonalizované reklamy – bez ohledu na to, zda majitel obsahu ve značce reklamy předal či nepředal signál pro nepersonalizované reklamy.

Nepersonalizované reklamy pro programatickou inzerci

Když je ve značce předán signál pro nepersonalizované reklamy, nastane pro programatické transakce toto:

Programatické transakce jsou transakce z otevřených aukcí, soukromých aukcí, prvního pohledu, preferovaných dohod a dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře.
 • Zobrazované reklamy nepoužívají informace založené na minulém chování uživatelů.
 • Google pomocí identifikátorů uživatelů nezaznamenává informace k měření nebo cílení personalizovaných reklam.
 • Žádné reklamy se nezobrazují na základě cílení na publikum podle zájmů, včetně demografického cílení a cílení s remarketingovými seznamy.
 • Reklamy zobrazované prostřednictvím sítě GDN a služby Display & Video 360 budou používat pouze kontextové cílení a cílení na umístění. Tyto reklamy mohou používat IP adresu pro velmi hrubé geografické cílení (na úrovni města) a k zabránění neplatné aktivitě. Tyto reklamy také používají soubory cookie nebo identifikátory IDFA a AdID k omezení frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k odhalování podvodů a zneužívání.
 • Nepersonalizované reklamy nepodporují externí kupující (třetí strany) ani externí měření reklam.

Nepersonalizované reklamy pro neprogramatickou inzerci

Když je ve značce předán signál pro nepersonalizované reklamy, probíhá pro neprogramatické řádkové položky následující proces:

Neprogramatické řádkové položky jsou řádkové položky, které nejsou součástí programatického prodeje zaručeného inventáře ani programatických dohod ve službě Ad Manager, Ad Exchange nebo AdSense.
 • Žádné reklamy se nezobrazují na základě cílení na publikum podle zájmů, včetně demografického cílení a cílení s remarketingovými seznamy.
 • Google pomocí identifikátorů uživatelů nezaznamenává informace k měření nebo cílení personalizovaných reklam.
 • Nepersonalizované reklamy se budou zobrazovat pouze pro rezervace, pokud nejsou deklarováni ani zjištěni žádní poskytovatelé reklamních technologií.

Nepersonalizované reklamy pro skupiny výtěžků

Když je ve značce předán signál pro nepersonalizované reklamy, nastane pro skupiny výtěžků používající otevřené nabídky nebo zprostředkování pro mobilní aplikace toto:

 • Funkce Otevřené nabídky je zakázána a systémům generujícím nabídky, které ji využívají, se neodesílají žádné žádosti o nabídky.
 • Zprostředkování pro mobilní aplikace není zakázáno.

Běžné funkce, na které má zobrazování nepersonalizovaných reklam dopad

 • U žádostí o nepersonalizované reklamy nebudou k dispozici Řešení pro práci s publikem.
 • U žádostí o nepersonalizované reklamy ve službě Ad Manager nebude k dispozici cílení na mobilního operátora.
 • U žádostí o nepersonalizované reklamy ve službě Ad Manager nebude k dispozici cílení na rychlost připojení.
 • V Přenosu dat nebudou k dispozici některá pole, například pole UserId.
 • Pomocí žádostí o nepersonalizované reklamy nebude možné realizovat dohody s kupujícími mimo službu Display & Video 360.
 • Dohody s kupujícími ve službě Display & Video 360 mohou být žádostmi o nepersonalizované reklamy dotčeny, pokud používají pixely třetích stran nebo cílení na publikum.

Změny v přehledech týkající se nepersonalizovaných reklam

 • U nepersonalizovaného reklamního provozu budou některá pole v Přenosu dat služby Ad Manager prázdná (např. UserId, AudienceSegmentIds, Bandwidth a MobileCarrier).
 • Přehledy zásahu ve službě Ad Manager mohou být méně přesné.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
4892556439080297694
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148