Integracja wydawcy z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0

Organizacja IAB Europe przygotowała wersję 2.0 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych opracowanych wspólnie z IAB Tech Lab i innymi firmami członkowskimi. W Google zakończono już wdrożenie tych zasad w wersji 2.0.

Przyjęcie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 nie jest wymagane. Ten artykuł zawiera kilka ważnych szczegółów dotyczących implementacji, o których powinni pamiętać wydawcy, jeśli zdecydują się na stosowanie Zasad IAB w wersji 2.0.

Jako wydawca nie musisz wdrażać Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Możesz nadal korzystać z innych sposobów zachowania zgodności z naszą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE.

Aby przeprowadzić integrację z opracowanymi przez IAB Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, wydawca musi wdrożyć w swojej witrynie lub aplikacji zarejestrowaną w ramach tych Zasad platformę do zarządzania zgodą użytkowników. Platforma ta tworzy i wysyła tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych, który w dalszej kolejności jest przetwarzany przez pakiety SDK i tagi reklam Google.

Ogólne wskazówki

Jeśli w swojej witrynie lub aplikacji masz już wdrożoną platformę do zarządzania zgodą użytkowników zarejestrowaną w ramach Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, Ad Manager zacznie automatycznie przetwarzać tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych z tej platformy. Ponowna konfiguracja nie będzie konieczna.

Jakikolwiek wybór dostawcy na platformie do zarządzania zgodą użytkowników zarejestrowanej w ramach Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 zastąpi wybór dostawcy technologii reklamowych w ustawieniach zgody użytkowników z UE. Dotyczy to również sytuacji, w których w ustawieniach tych wybrano wyświetlanie reklam niespersonalizowanych wszystkim użytkownikom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeśli w żądaniu reklamy masz ustawione reklamy niespersonalizowane, przeanalizujemy to wraz ze zgodą wskazaną w ciągu tekstowym dotyczącym przejrzystości oraz zgody i zastosujemy najbardziej zachowawcze ustawienie.

 • Przekazywanie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody do tagów: tagi GPT, przebiegu zwrotnego GPT, AdSense i Ad Exchange będą automatycznie łączyć się z platformą do zarządzania zgodą użytkowników, aby przekazać Ad Managerowi ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody bez konieczności przeprowadzania konfiguracji przez wydawcę. Pakiety IMA SDK i SDK do reklam mobilnych automatycznie pobiorą ten tekst z pamięci lokalnej, przeanalizują go i zastosują się do niego. Jeśli wydawcy korzystający z Ad Managera do wysyłania żądań nieprzetworzonego kodu kreacji trafikowanego na serwerze reklam używają żądań bez tagów zamiast tagu reklamy, nie mamy na stronie tagów, które mogłyby wejść w interakcję z interfejsem API platformy do zarządzania zgodą użytkowników. W takiej sytuacji polegamy więc na tym, że wydawcy wyślą nam ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody w parametrach adresu URL zdefiniowanych w specyfikacji Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. W tym celu wydawcy muszą ręcznie przekazać te sygnały: gdpr={0,1}gdpr_consent={tc string}. Opcjonalnie mogą też przekazać sygnał addtl_consent={ac string}.
  Ad Manager nie zażąda reklam, dopóki nie zostanie przesłany prawidłowy ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody.
 • Przekazywanie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody na potrzeby automatyzacji: ciąg tekstowy IAB dotyczący przejrzystości i zgody jest automatycznie przekazywany kanałom zautomatyzowanym Google bez konieczności przeprowadzania konfiguracji przez wydawców.
 • Przekazywanie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody do kreacji niezautomatyzowanych: wspólnie z dostawcą kreacji ustal, czy konieczna jest dodatkowa konfiguracja Twoich kreacji, aby prawidłowo przetwarzały ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody. Ad Manager obsługuje makra Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (${GDPR}, ${GDPR_CONSENT_XXXX}${ADDTL_CONSENT}), aby w razie potrzeby umożliwić Ci ręczne przekazanie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody innym dostawcom kreacji. Więcej informacji o rezerwacjach oraz Zasadach IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0
 • Przekazywanie tekstu dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych partnerom zapośredniczenia: tekst IAB dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych będzie dostępny w pamięci lokalnej urządzenia (NSUserDefaults na iOS lub SharedPreferences na Androidzie). Wszyscy partnerzy zapośredniczenia będą mogli ten tekst pobrać i przeanalizować oraz zastosować się do niego w przypadku wywołania w żądaniu kaskady zapośredniczenia.

Wymagania: reklamy spersonalizowane i niespersonalizowane

Nasze wskazówki dotyczące zgodności odzwierciedlają wymagania uwzględnione w zasadach Google, w szczególności wymagania polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, oraz w zasadach zapobiegających pobieraniu odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkowników (np. zasadach w naszych Wymaganiach dotyczących wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Zasady Google nadal obowiązują, a w niektórych przypadkach są bardziej restrykcyjne niż Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Wydawcy powinni przejrzeć ustawienia rejestracji dostawców, z którymi chcą współpracować na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Poniższe wymagania mają zastosowanie szczególnie wtedy, gdy dostawcą na platformie do zarządzania zgodą użytkowników danego wydawcy jest Google.

Wymagania dotyczące wyświetlania reklam spersonalizowanych

Google będzie wyświetlać reklamy spersonalizowane, gdy zostaną spełnione wszystkie z tych kryteriów:

 • Google ma zgodę użytkownika na:
  • przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu (cel 1),
  • tworzenie profilu użytkownika na potrzeby reklam spersonalizowanych (cel 3),
  • wybór reklam spersonalizowanych (cel 4).
 • Występuje uzasadniony interes Google lub – jeśli wydawca skonfiguruje platformę do zarządzania zgodą użytkowników pod kątem stosowania ograniczeń dotyczących wydawców w celu wymagania zgody na przetwarzanie danych przez Google – Google ma taką zgodę w przypadku tych celów:
  • wybór reklam podstawowych (cel 2),
  • pomiary skuteczności reklamy (cel 7),
  • stosowanie badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców (cel 9),
  • tworzenie i ulepszanie usług (cel 10).

Wymagania dotyczące wyświetlania reklam niespersonalizowanych

Jeśli wymagania dotyczące reklam spersonalizowanych nie zostaną uwzględnione, Google będzie wyświetlać reklamy niespersonalizowane, gdy zostaną spełnione wszystkie z tych kryteriów:

 • Google ma zgodę użytkownika na:
  • przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu (cel 1).
 • Występuje uzasadniony interes Google lub – jeśli wydawca skonfiguruje platformę do zarządzania zgodą użytkowników tak, aby wymagana była zgoda na przetwarzanie danych – Google ma taką zgodę w przypadku tych celów:
  • wybór reklam podstawowych (cel 2),
  • pomiary skuteczności reklamy (cel 7),
  • stosowanie badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców (cel 9),
  • tworzenie i ulepszanie usług (cel 10).
Jeśli żaden z tych zestawów wymagań nie zostanie spełniony, nie będą wyświetlane żadne reklamy.

W poniższej tabeli opisaliśmy, jak postępujemy w takich sytuacjach.

Opis Sposób wyświetlania reklam

Brak zgody na przechowywanie przez Google informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu (cel 1)

Zgodnie z naszą obowiązującą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE zarówno w przypadku reklam spersonalizowanych, jak i niespersonalizowanych, wymagane jest uzyskanie zgody na używanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych. Zgoda na stosowanie plików cookie lub identyfikatorów mobilnych jest wymagana w przypadku reklam niespersonalizowanych, ponieważ reklamy te używają ich, aby zapobiegać oszustwom i nadużyciom, ograniczać liczbę wyświetleń oraz tworzyć zbiorcze raporty o reklamach.

Jeśli nie masz zgody na cel 1, spróbujemy wyświetlić reklamę z ograniczeniami, o ile zachodzi uzasadniony interes lub masz zgodę w przypadku celów 2, 7, 9 i 10.

Wydawcy ze Szwajcarii, którzy decydują się na przeprowadzenie integracji z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, mogą używać flagi PurposeOneTreatment zgodnie ze specyfikacją formatu ciągów tekstowych Zasad IAB Europe dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

Zakres globalny lub poza zakresem

Zgodnie z naszą obowiązującą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE musisz wyraźnie wskazać wszystkie podmioty, które mogą gromadzić, otrzymywać lub wykorzystywać dane osobowe użytkowników w wyniku tego, że korzystasz z danej usługi Google. Więcej informacji o zakresie podstawy prawnej

Wyraźne wskazanie wszystkich podmiotów jest niemożliwe w przypadku korzystania z zakresu globalnego, dlatego go nie obsługujemy. W okresie przejściowym, który zaczyna się, gdy rozpoczynamy odczytywanie i przekazywanie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody we wszystkich żądaniach reklam, wyświetlamy reklamy niespersonalizowane, aby umożliwić wydawcom wprowadzenie odpowiednich zmian. Po upływie 3-miesięcznego okresu przejściowego nie będziemy wyświetlać reklam, jeśli ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody będzie mieć postać „Poza zakresem” lub „Zakres globalny”.

Nieprawidłowy ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody

Nie można przeanalizować ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody (np. brakuje niektórych pól).

W okresie przejściowym, który zaczyna się, gdy rozpoczynamy odczytywanie i przekazywanie ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody we wszystkich żądaniach reklam, wyświetlamy reklamy niespersonalizowane, aby umożliwić wydawcom wprowadzenie odpowiednich zmian. Po upływie 3-miesięcznego okresu przejściowego nie będziemy wyświetlać reklam, jeśli ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody będzie nieprawidłowy.

Elastyczna rejestracja dostawców i ograniczenia dotyczące wydawców

Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 umożliwiają wydawcom dostosowanie różnych ograniczeń. Dzięki temu mogą oni określić własne preferencje, które w stosownych przypadkach będą ważniejsze od preferencji dostawców. Wydawcy nie mogą nigdy narzucić dostawcom działania, powołując się na określoną podstawę prawną ani w celu sprzecznym z ustaleniami ich rejestracji na globalnej liście dostawców. Dlatego mowa tu o ograniczeniach, ponieważ nie rozszerzają one zakresu możliwości dostawcy, a jedynie go ograniczają.

Wydawcy powinni przejrzeć ustawienia rejestracji dostawców, z którymi chcą współpracować na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Gdy dany dostawca zarejestrował się elastycznie i jako domyślną podstawę prawną do przetwarzania danych w określonym celu wybrał „uzasadniony interes”, a według naszych wskazówek dotyczących zgodności musi to być „zgoda”, w takiej sytuacji, jeśli wydawca chce współpracować z tym dostawcą za pomocą usług Google, powinien w jego przypadku wybrać zgodę w ograniczeniach dotyczących wydawców na platformie do zarządzania zgodą użytkowników.

Elastyczna rejestracja Google obejmuje zgodność z celami 2, 5, 6, 7, 9 i 10. Ustawieniem domyślnym jest uzasadniony interes. Jeśli na platformie do zarządzania zgodą użytkowników wydawca nie skonfiguruje ograniczenia wymagającego uzyskania zgody na przetwarzanie danych w tych celach, Google domyślnie ustawi uzasadniony interes w przypadkach, gdy platforma otrzymała odpowiednie potwierdzenie użytkownika. Elastyczna rejestracja Google nie obejmuje celów 1, 3 i 4. W odniesieniu do tych celów zawsze wymagana jest zgoda użytkownika.

W Funding Choices ograniczenia dotyczące wydawców będą tworzone automatycznie, aby wymagać zgody na przetwarzanie danych w celach 3 i 4, jeśli dostawca zarejestrował się elastycznie.

Zakres podstawy prawnej

Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 umożliwiają wydawcom wybranie zakresu podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, jak opisano poniżej. Te informacje są przekazywane za pomocą ciągu tekstowego dotyczącego przejrzystości i zgody. Zgodnie z zasadami Google wydawcy muszą wybrać a) zakres w odniesieniu do konkretnej usługi lub b) zakres w odniesieniu do konkretnej grupy.

 • Zakres w odniesieniu do konkretnej usługi: podstawa prawna obowiązuje tylko w przypadku wybranej usługi, np. witryny lub aplikacji wydawcy, w której ta podstawa jest uzyskiwana i regulowana. (DOZWOLONE w przypadku współpracy z Google)
 • Zakres w odniesieniu do konkretnej grupy: podstawa prawna obowiązuje tylko w przypadku wstępnie zdefiniowanej grupy usług, np. kilku usług internetowych co najmniej jednego wydawcy implementujących platformy do zarządzania zgodą użytkowników w zakresie danej grupy, które umożliwiają użytkownikom zarządzanie swoimi wyborami dotyczącymi podstaw prawnych określonych dla grupy we wszystkich jej usługach. W momencie wyrażania zgody wszystkie zależne usługi internetowe muszą być ujawnione. (DOZWOLONE w przypadku współpracy z Google)
 • Zakres globalny: podstawa prawna obowiązuje nie tylko w przypadku usługi, w której jest uzyskiwana i regulowana, ale we wszystkich usługach internetowych wydawcy implementujących platformy do zarządzania zgodą użytkowników w zakresie globalnym, które umożliwiają użytkownikom zarządzanie swoimi wyborami dotyczącymi określonych globalnie podstaw prawnych we wszystkich tych usługach internetowych wydawcy. (NIEDOZWOLONE w przypadku współpracy z Google)
 • Poza zakresem: podstawa prawna nie została określona za pomocą Zasad, dlatego nie jest odzwierciedlona w żadnych sygnałach w tych Zasadach i nie może być zarządzana przez użytkowników w ramach tych Zasad. (NIEDOZWOLONE w przypadku współpracy z Google)

Jeśli wydawcy chcą współpracować z Google, powinni wybrać zakres w odniesieniu do konkretnej usługi (lub grupy).

Tryb udzielenia dodatkowej zgody

Tryb udzielenia dodatkowej zgody to tymczasowa specyfikacja techniczna przeznaczona do użytku wyłącznie w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 opracowanych przez IAB Europe. Specyfikacja ta ma służyć jako pomost dla dostawców, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na globalnej liście dostawców IAB Europe. Umożliwia ona wydawcom, partnerom i dostawcom usług zarządzania zgodą użytkowników gromadzenie i przekazywanie dodatkowej zgody – w ramach implementacji Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 – firmom, które nie są jeszcze zarejestrowane na globalnej liście dostawców IAB Europe, ale figurują na liście dostawców technologii reklamowych Google.

Więcej informacji o Trybie udzielenia dodatkowej zgody

Określanie stawek w czasie rzeczywistym (RTB) i Otwarte ustalanie stawek

Dotyczy wszystkich transakcji z określaniem stawek w czasie rzeczywistym i Otwartym ustalaniem stawek, w tym umów automatyzacji bezpośredniej.

Logika Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 będzie obowiązywać w przypadku pytań o stawkę, odpowiedzi na pytania o stawkę i żądań dopasowania plików cookie.

Zezwolimy na wysyłanie pytań o stawkę i aktywujemy dopasowywanie plików cookie, gdy dostawca jako podstawę prawną do przetwarzania danych wybierze „zgodę” lub, w niektórych przypadkach, jeśli wybierze „niewykorzystywanie” danych na potrzeby personalizacji reklam (cele 3 i 4 w tekście dotyczącym przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych). Dostawcy, którzy jako podstawę prawną do przetwarzania danych wybiorą „zgodę” na potrzeby reklam spersonalizowanych (cele 3 i 4 w ciągu tekstowym dotyczącym przejrzystości i zgody), ale nie uzyskają tej zgody od użytkowników:

 • nie będą otrzymywać pytań o stawkę,
 • nie będą otrzymywać odpowiedzi na żądania dopasowania plików cookie.

Oprócz tego Google musi uzyskać zgodę użytkownika na przetwarzanie danych w celach 1, 3 i 4.

Rezerwacje

Wprowadziliśmy rozwiązanie obsługujące Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 w przypadku rezerwacji. Rozwiązanie to zawiera m.in. ustawienia, które umożliwiają wskazanie dostawców, z którymi współpracujesz przy rezerwacjach. Niezależnie od tego, kiedy zdecydujesz się na przeprowadzenie integracji z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, to rozwiązanie nie będzie wpływało na realizację rezerwacji, dopóki nie rozpoczniemy odczytywania i przekazywania tekstu dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych we wszystkich żądaniach reklam. Już wcześniej zapewniliśmy dostęp do nowych ustawień, aby wydawcy mogli się z nimi zapoznać, zanim zaczną one wpływać na wyświetlanie.

Dowiedz się więcej o definiowaniu dostawców technologii reklamowych dla kreacji w kampaniach z rezerwacją w usłudze Ad Manager.

Zapośredniczenie

Jeśli zdecydujesz się na stosowanie rozwiązania Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, zadbaj o to, żeby na platformie do zarządzania zgodą użytkowników umieścić informacje o wszystkich partnerach zapośredniczenia. Dzięki temu nadal będziemy mogli wywoływać wszystkich partnerów w Twojej kaskadzie zapośredniczenia.

Ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody oraz tekst dotyczący dodatkowej zgody zostaną ocenione przez wyświetlenie przed utworzeniem kaskady zapośredniczenia. Będą też one określać, czy partner zapośredniczenia jest obecny w którymś z tych tekstów.

 • Jeśli partner zapośredniczenia jest obecny, a użytkownik wyraził zgodę lub zachodzi uzasadniony interes w przypadku co najmniej jednego celu, partner zapośredniczenia zostanie uwzględniony w tworzonej kaskadzie.
 • Jeśli partner zapośredniczenia jest nieobecny lub został całkowicie odrzucony przez użytkownika, nie zostanie wywołany w kaskadzie zapośredniczenia.

Dopasowywanie plików cookie

Obsługujemy pola gdprgdpr_consent, aby przekazywać informacje o zgodzie wyrażonej w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 zarówno w przypadku przychodzących, jak i wychodzących żądań synchronizacji plików cookie. Te parametry są opcjonalne. Jeśli parametr gdpr_consent= nie jest podany, nadal obowiązuje nasza standardowa polityka w zakresie zgody użytkownika z UE.

Gdy w żądaniu dopasowania plików cookie obecne są parametry &gdpr i &gdpr_consent, Ad Manager synchronizuje pliki cookie z żądaniem dostawców zewnętrznych, jeśli zostaną spełnione wszystkie z tych kryteriów:

 • Google ma zgodę użytkownika na:
  • przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu (cel 1),
  • tworzenie profilu użytkownika na potrzeby reklam spersonalizowanych (cel 3),
  • wybór reklam spersonalizowanych (cel 4).
 • Występuje uzasadniony interes Google lub – jeśli wydawca skonfiguruje platformę do zarządzania zgodą użytkowników tak, aby wymagana była zgoda na przetwarzanie danych – Google ma taką zgodę w przypadku tych celów:
  • wybór reklam podstawowych (cel 2),
  • pomiary skuteczności reklamy (cel 7),
  • stosowanie badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców (cel 9),
  • tworzenie i ulepszanie usług (cel 10).
 • Użytkownik nie zezwala dostawcy na stosowanie uzasadnionego interesu w „Tworzeniu profilu użytkownika na potrzeby reklam spersonalizowanych” (cel 3).
 • Użytkownik nie zezwala dostawcy na stosowanie uzasadnionego interesu w „Wyborze reklam spersonalizowanych” (cel 4).
 • Dostawcy nie zarejestrowali się do „Aktywnego skanowania danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji” (funkcja specjalna 2) albo zarejestrowali się, ale tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że użytkownik nie wyraził zgody na tę funkcję.
 • Każdy dostawca musi zarejestrować się w co najmniej jednym celu i mieć w jego przypadku ważną podstawę prawną.
 • Użytkownik wyraża zgodę na „Przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu” (cel 1) przez dostawcę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
148
false