GDPR'ye genel bakış ve rehberlik

IAB Europe TCF ile yayıncı entegrasyonu

Bir yayıncının IAB Europe TCF ile entegrasyon sağlamak için sitesinde veya uygulamasında IAB'ye tescilli bir TCF CMP'si uygulaması gerekir. CMP, şeffaflık ve kullanıcı rızası (TC) dizesini oluşturup gönderir. Ardından Google'ın reklam etiketleri ve SDK'ları, CMP'den aldıkları TC dizesini kullanır.

Bu makalede ele alınan konular:

Genel kurallar

Sitenizde veya uygulamanızda IAB Europe'a tescilli bir TCF CMP'si uyguladıysanız Ad Manager, CMP'den alınan TC dizesini otomatik olarak kullanır.

Not: Google'ın IAB GDPR mesajını kullanıyorsanız Ad Manager, seçtiğiniz reklam teknolojisi sağlayıcıları tüm mesajlarınıza otomatik olarak doldurur. Bu mesajı kullanmıyorsanız IAB'ye tescilli TCF CMP'nizdeki tüm CMP sağlayıcı seçimleri, AB Kullanıcı Rızası Kontrolleri'ndeki reklam teknolojisi sağlayıcı seçimlerini geçersiz kılar. Bu, AB Kullanıcı Rızası Kontrolleri'yle tüm AEA, Birleşik Krallık ve İsviçre kullanıcılarına kişiselleştirilmemiş reklamlar yayınlamayı seçmişseniz de geçerli olur.

Reklam isteğinizde NPA ayarladıysanız bunu ve TC dizesinin gösterdiği kullanıcı rızasını inceleyip en koruyucu olan ayarı uygularız.

 • TC dizesini etiketlere iletme: GPT, GPT Geri Verilen Gösterimleri, AdSense ve Ad Exchange Etiketleri, TC dizesini yayıncı yapılandırması olmadan Ad Manager'a yönlendirmek için IAB CMP ile otomatik olarak iletişim kurar. IMA SDK ve Mobile Ads SDK'sı, TC dizesini yerel depolama alanından otomatik olarak alır, ayrıştırır ve uygular. Ad Manager yayıncıları reklam sunucusunda trafiğe eklenen ham reklam öğesi kodunu istemek için reklam etiketi yerine Etiketsiz İstekleri kullandığında, sayfada CMP API'siyle etkileşim kurabilecek etiketlerimiz olmaz. Bu nedenle, bu durumda yayıncıların bize TCF spesifikasyonu tarafından tanımlanan URL parametrelerindeki TCF dizesini göndermesi gerekir. Bunu yapmak için yayıncıların şu sinyalleri manuel olarak iletmesi gerekir: gdpr={0,1} ve gdpr_consent={tc string}. İsterseniz addtl_consent={ac string} dizesini de iletebilirsiniz.
  Ad Manager, geçerli bir TC dizesi alınana dek reklam istemez.

 • TC dizesinin programatik kanala iletilmesi: IAB TC dizesi, yayıncılar tarafından gerekli kılınan yapılandırma olmadan otomatik olarak Google'ın programatik kanallarına iletilir.

 • TC dizesinin programatik olmayan reklam öğelerine iletilmesi: Reklam öğelerinizin TC dizesini doğru şekilde kullandığından emin olmak için reklam öğesi sağlayıcınızla birlikte çalışarak reklam öğelerinizde ek yapılandırmaya ihtiyaç duyup duymadığınızı belirleyin. Ad Manager, TC dizesini gerektiğinde diğer reklam öğesi sağlayıcılarına manuel olarak iletmenizi sağlamak amacıyla IAB TCF makroları (${GDPR}, ${GDPR_CONSENT_XXXX} ve ${ADDTL_CONSENT}) için destek sunar. IAB TCF ve rezervasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • TC dizesinin uyumlulaştırma iş ortaklarına iletilmesi: IAB TC dizesi, cihazın yerel depolama alanında (iOS için NSUserDefaults veya Android için SharedPreferences) kullanılabilir ve bir uyumlulaştırma şelale isteğinde çağrıldığında edinilmesi, ayrıştırılması ve uygulanması için tüm uyumlulaştırma iş ortakları tarafından erişilebilir.

Kişiselleştirilmiş ve kişiselleştirilmemiş reklamlarla ilgili koşullar

Birlikte çalışabilirlik kılavuzumuz Google'ın mevcut politika şartlarını, özellikle de AB Kullanıcı Rızası Politikası'nı ve kimlik tanımlama amaçlı dijital parmak izi alma etkinliklerine karşı politikalarını (ör. Üçüncü Taraf Reklam Sunumuna Yönelik Koşullar'da belirtilenler) yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Google'ın politikaları geçerli olmaya devam eder ve bazı durumlarda IAB Europe TCF politikalarından daha kısıtlayıcıdır. Yayıncılar, IAB Europe TCF üzerinden çalışmayı seçtikleri sağlayıcılar için kayıt ayarlarını gözden geçirmelidir. Yayıncının CMP'sinde sağlayıcı olarak Google olduğunda aşağıdaki koşullar geçerli olur.

Kişiselleştirilmiş reklam yayınlama koşulları

Google, aşağıdaki ölçütlerin tümü karşılandığında kişiselleştirilmiş reklamlar yayınlar:

 • Son kullanıcı Google'a şunları yapması için izin verdiğinde:
  • Cihazlardaki bilgilere erişme ve/veya bu bilgileri depolama (1. amaç)
  • Kişiselleştirilmiş reklam profili oluşturma (3. amaç)
  • Kişiselleştirilmiş reklamlar seçme (4. amaç)
 • Google'ın şunları yapması için meşru menfaat oluştuğunda (veya yayıncının CMP'sini Google için izin istemek amacıyla yayıncı kısıtlamalarını kullanacak şekilde yapılandırması sonucunda izin verildiğinde):
  • Genel reklamlar seçme (2. amaç)
  • Reklam performansını ölçme (7. amaç)
  • Kitle analizleri oluşturmak için pazar araştırması yapma (9. amaç)
  • Ürünleri geliştirme ve iyileştirme (10. amaç)

Kişiselleştirilmemiş reklam yayınlama koşulları

Kişiselleştirilmemiş reklam koşulları karşılanmazsa Google, aşağıdaki ölçütlerin tümü karşılandığında kişiselleştirilmemiş reklam yayınlar:

 • Son kullanıcı Google'a şunları yapması için izin verdiğinde:
  • Cihazlardaki bilgilere erişme ve/veya bu bilgileri depolama (1. Amaç)
 • Google'ın şunları yapması için meşru menfaat oluştuğunda (veya yayıncının, CMP'sini izin istemek için yapılandırması sonucunda izin verildiğinde):
  • Genel reklamlar seçme (2. Amaç)
  • Reklam performansını ölçme (7. amaç)
  • Kitle analizleri oluşturmak için pazar araştırması yapma (9. amaç)
  • Ürünleri geliştirme ve iyileştirme (10. amaç)

Dikkat: Önceki koşullar karşılanmazsa yalnızca sınırlı reklamlar yayınlanabilir:

 • 1. amaç için rıza bulunmamalıdır
 • 2, 7, 9 ve 10. amaçlar için meşru menfaat veya rıza bulunmalıdır

Aşağıdaki senaryolar nasıl ele alınır?

Açıklama Reklam yayınlama davranışı

Google'ın cihazdaki bilgileri depolamak ve/veya bu bilgilere erişmek için izninin olmaması (1. amaç)

Mevcut AB Kullanıcı Rızası Politikamız uyarınca, hem kişiselleştirilmiş hem de kişiselleştirilmemiş reklamlarda çerezler veya mobil tanımlayıcılar için izin alınmalıdır. Kişiselleştirilmemiş reklamlar sahtekarlık ve kötüye kullanımla mücadele etmek, sıklık sınırı uygulamak ve toplu reklam raporları oluşturmak için çerezleri veya mobil tanımlayıcıları kullanmaya devam ettiğinden bu reklamlarda çerezler ya da mobil tanımlayıcılar için izin alınması gerekir.

1. amaç için izin almadıysanız Google; 2, 7, 9 ve 10. amaçlar için meşru menfaatiniz veya izniniz olduğu takdirde sınırlı reklam yayınlamaya çalışır.

TCF ile entegrasyon yapan İsviçreli yayıncılar, IAB Europe'un TCF Dizesi biçim spesifikasyonunda belirtildiği gibi PurposeOneTreatment işaretini kullanabilir.

Geçersiz TC dizesi

TC dizesi ayrıştırılabilir değildir (örneğin, bazı alanlar eksiktir).

TC dizesi geçersizse reklam yayınlamayız.

Esnek sağlayıcı kaydı ve yayıncı kısıtlamaları

IAB Europe TCF, yayıncılara çeşitli kısıtlamaları özelleştirme olanağı tanır. Bunlar, yayıncıların kendi tercihlerini belirtmesini sağlar. Bu tercihler, mümkün olduğunda sağlayıcının tercihlerinden öncelikli olur. Yayıncılar, hiçbir zaman sağlayıcının Küresel Katılımcı Listesi kaydıyla çakışan bir yasal gerekçeyle veya amaçla faaliyet göstermesine yol açamaz. Bu nedenle bunlar, sağlayıcının yapabilecekleriyle ilgili kapsamı asla genişletmeyen ancak yalnızca kısıtlayan kısıtlamalar olarak tanımlanır.

Yayıncılar, TCF üzerinden çalışmayı seçtikleri sağlayıcılar için kayıt ayarlarını gözden geçirmelidir. Sağlayıcı, Google'ın birlikte çalışabilirlik kılavuzumuza istinaden "izin" alınmasını gerekli kıldığı bir amaç için "meşru menfaatle" esnek bir şekilde tescil edildiğinde, yayıncı Google ürünleri aracılığıyla bu sağlayıcıyla birlikte çalışmak isterse CMP'sinin Yayıncı Kısıtlamaları'nda bu sağlayıcı için izni seçmelidir.

Google; 2, 7, 9 ve 10. amaçları esnek olacak ve varsayılan olarak meşru menfaat gerektirecek şekilde tescil ettirmiştir. Yayıncı kendisinin CMP'sini Google'ın bu amaçlar için vereceği izni kısıtlayacak şekilde yapılandırmadığı sürece Google, CMP'nin kullanıcı tarafından belirlediği meşru menfaatlere güvenir. Google 1, 3 ve 4 numaralı amaçlar için esnek şekilde tescil edilmemiştir. Bu amaçlar için her zaman izin alınması gerekir.

Ek İzin Modu

Ek İzin Modu, henüz IAB Europe Küresel Katılımcı Listesi'ne (GVL) kaydolmamış sağlayıcılara bir köprü olarak hizmet vermek için yalnızca IAB Europe TCF ile birlikte kullanılması amaçlanan geçici bir teknik spesifikasyondur. Bu spesifikasyon yayıncıların, Kullanıcı Rızası Yönetim Platformları'nın (CMP'ler) ve iş ortaklarının henüz IAB Europe Küresel Katılımcı Listesi'ne kaydolmamış ancak Google'ın Reklam Teknolojisi Sağlayıcılar (ATP) listesinde bulunan şirketler için IAB Europe TCF uygulamalarıyla birlikte ek izin almasını ve yaymasını sağlar. Ek İzin Modu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gerçek zamanlı teklif verme ve Open Bidding

Not: Programatik Doğrudan anlaşmaları dahil olmak üzere tüm gerçek zamanlı teklif verme (GZT) ve Open Bidding işlemleri için geçerlidir.

IAB Europe TCF mantığı; teklif istekleri, teklif yanıtları ve çerez eşleme istekleri için geçerlidir.

Bir sağlayıcı "İzin" ile tescil edildiğinde veya sınırlı durumlarda reklam kişiselleştirme için "Kullanılmadı" (TC dizesinde 3 ve 4 numaralı amaçlar) ile tescil edildiğinde teklif isteklerinin gönderilmesine ve çerez eşleştirmenin etkinleştirilmesine izin veririz. Kişiselleştirilmiş reklamlar ile ilgili amaçlarla (TC dizesinde 3 ve 4 numaralı amaçlar) "İzin" için tescil edilen ancak kullanıcı tarafından izin verilmeyen tedarikçiler:

 • Teklif istekleri almaz.

 • Çerez eşleştirme istekleri için yanıt almaz.

Ayrıca, kullanıcı Google'a 1, 3 ve 4 numaralı amaçlar için izin vermelidir.

Rezervasyonlar

Rezervasyonlar üzerinde birlikte çalıştığınız sağlayıcıları gösteren kontroller de dahil olmak üzere rezervasyonlar için IAB Europe TCF'ye destek sunan bir çözümü kullanıma sunduk. Ad Manager rezervasyon kampanyalarındaki reklam öğeleri için reklam teknolojisi sağlayıcıları bildirme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uyumlulaştırma

IAB Europe TCF çözümünü kullanmayı seçtiyseniz CMP'nizde tüm uyumlulaştırma iş ortaklarınızı gösterdiğinizden emin olun. Böylece Google, uyumlulaştırma şelalenizdeki tüm iş ortaklarına çağrılar yapmaya devam edebilir.

TC ve Eİ dizeleri, uyumlulaştırma şelalesinin oluşturulmasından önce yayınlanarak değerlendirilir ve dizelerin birinde uyumlulaştırma iş ortağının olup olmadığını belirler.

 • Uyumlulaştırma iş ortağı varsa ve en az bir amaç için kullanıcı izin vermişse ya da meşru menfaat oluşmuşsa uyumlulaştırma iş ortağı oluşturulan uyumlulaştırma şelalesine eklenir.
 • Uyumlulaştırma iş ortağı yoksa veya uyumlulaştırma iş ortağı kullanıcı tarafından tamamen reddedilmişse uyumlulaştırma iş ortağı uyumlulaştırma şelalesine çağrılmaz.

Çerez eşleştirme

Hem sınır içindeki hem de sınır dışındaki çerez senkronizasyon isteklerinde IAB Europe TCF izin bilgilerinin aktarılması için gdpr ve gdpr_consent alanlarını destekliyoruz. Bu parametreler isteğe bağlıdır. gdpr_consent= mevcut değilse standart AB Kullanıcı Rızası Politikamız geçerli olmaya devam eder.

&gdpr ve &gdpr_consent parametreleri çerez eşleme isteğinde mevcutsa Ad Manager, aşağıdaki tüm ölçütler karşılandığı takdirde çerezleri üçüncü taraf sağlayıcı isteğiyle senkronize eder.

 • Son kullanıcı Google'a şunları yapması için izin verdiğinde:
  • Cihazlardaki bilgilere erişme ve/veya bu bilgileri depolama (1. amaç)
  • Kişiselleştirilmiş reklam profili oluşturma (3. amaç)
  • Kişiselleştirilmiş reklamlar seçme (4. Amaç)
 • Google'ın şunları yapması için meşru menfaat oluştuğunda (veya yayıncının, CMP'sini izin istemek için yapılandırması sonucunda izin verildiğinde):
  • Genel reklamlar seçme (2. Amaç)
  • Reklam performansını ölçme (7. amaç)
  • Kitle analizleri oluşturmak için pazar araştırması yapma (9. amaç)
  • Ürünleri geliştirme ve iyileştirme (10. amaç)​
 • Son kullanıcı, sağlayıcının "Kişiselleştirilmiş reklam profili oluşturma" için meşru menfaati kullanmasına izin vermediğinde (3. amaç).
 • Son kullanıcı, sağlayıcının "Kişiselleştirilmiş reklam seçme" için meşru menfaati kullanmasına izin vermediğinde (4. amaç).
 • Her bir sağlayıcı "Kimlik belirleme amacıyla cihaz özelliklerini etkin olarak tarama" (2. belirli özellik) için tescil edilmediğinde veya 2. belirli özellik için tescil edildiğinde ancak Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası (TC) dizesi kullanıcının 2. belirli özelliği etkinleştirmediğini gösterdiğinde.
 • Her bir sağlayıcının en az bir amaç için tescil edilmesi ve bu amaç için geçerli bir yasal gerekçe edinmiş olması gerektiğinde.
 • Son kullanıcı, sağlayıcıya "Cihazlardaki bilgilere erişme ve/veya bu bilgileri depolama" (1. amaç) için izin verdiğinde.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Sürüm notları

En yeni Ad Manager özellikleri ve Yardım Merkezi güncellemeleri hakkında bilgi alın.

Yenilikleri görün

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü