In-article and in-feed video ads

Yazı içi ve feed içi video reklamlar hakkında rapor oluşturma

Video gibi bir reklam öğesi yayınlarken kullanılan teknolojinin türünü tanımlamak için Sorgu Aracı raporlarınıza reklam öğesi teknolojisi boyutunu ekleyebilirsiniz.

Yalnızca yazı içi ve feed içi videoda yayınlanmaya uygun envanter hakkında rapor oluşturmak için:

 1. "Geçmiş" rapor türü ile yeni sorgu oluşturun.
 2. Rezervasyonlar için İstek türü ve Reklam öğesi teknolojisi boyutlarını ekleyin.

  Rezervasyon olmayan öğeler için Video yerleşimleri ve Reklam öğesi teknolojisi boyutlarını ekleyin.

  Reklam öğesi teknolojisi boyutu, görüntülü reklam ile video arasındaki dökümü görmenizi sağlar. Video, "Video"nun reklam öğesi teknolojisi olarak gösterildiği yerlerde sunulur.

 3. Diğer boyutları ve metrikleri ekleyin. Tüm Video izleyici sayısı metrikleri kullanılabilir.

 4. Çalıştır'ı tıklayın.


Yayınlanan video reklam öğeleri hakkında rapor oluşturmak için:

 1. "Ad Exchange geçmiş" rapor türünü kullanarak yeni sorgu oluşturun.
 2. "Filtreler" altında şu seçimleri yapın:

  • Reklam türleri ve sonra şunlardan herhangi biridir: ve sonra Video
  • Ürünler ve sonra şunlardan herhangi biridir: ve sonra Görüntülü (görüntülü envanter için) veya Mobil uygulama (uygulama envanteri için)
 3. Diğer boyutları ve metrikleri ekleyin.
 4. Çalıştır'ı tıklayın.

Yazı içi ve feed içi video reklam alanları yüksek düzeyde görüntülenebilir olduklarında en iyi performansa ulaşırlar. Bunlar ideal olarak yazının veya feed'in başına yerleştirilmelidir.

Mümkün olduğunda, performansı görmek için Aktif Görüntüleme Ortalama Görüntülenebilirlik Süresi metriğini kullanabilirsiniz. Yazı içi ve feed içi alanlar için 10 saniyeden uzun ortalama görüntülenebilirlik süresi bildiren reklam alanları önerilir.*

* Reklam alanını alanlar arası iframe'e yerleştirirseniz bu metrik kullanılamaz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?