Reklam Yöneticisi ve Ad Exchange program politikaları

Ad Manager'ı kullanarak Google Play'in Aile Politikasına Uyma

Not: Bu bilgiler, yalnızca Google Play'in Android uygulamalarındaki reklam trafiği için geçerlidir.

Uygulamanızda çocukları bir kitle olarak hedefliyorsanız ve reklam gösteriyorsanız uygulamanız Google Play'in Aile politikasıyla uyumlu olmalıdır. Google Play'in Aile politikasıyla uyumlu olan reklamlar yayınlamaları için yayıncılara aşağıdaki araçları sunuyoruz. 

Ad Manager yayıncıları Ad Manager program politikalarına uymalıdır. Ek olarak, reklamlar (ilgili tüm öz denetim veya sektör yönergeleri dahil olmak üzere) geçerli yasalara ve yönetmeliklere uymalıdır.

Çocuklara yönelik uygulamalar

Uygulamanız Google Play'in Aileler İçin programındaysa ve uygulamanızda reklam gösteriliyorsa bu reklamlar Aileler İçin programının şartlarına ve reklam politikalarına uymalıdır.

Uygulamanız Aileler İçin programındaysa uygulamadan gelen tüm reklam isteklerine göre Aileler İçin programına uyumlu reklamlar yayınlamaya başlamak üzere adım atmanız gerekir.

Çocuklar ve aileler için uygun olarak kabul edilen reklamlar, daha geniş bir reklam havuzunun alt kümesidir. Uygulamanız daha önce Aileler İçin programında değilse programa girdikten sonra doldurulmuş gösterim sayısının azaldığını fark edebilirsiniz.

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Uygulamanızla çocuklar ve aileler dahil herkesi hedefliyorsanız çocuklara yönelik reklam istekleri için tagForChildDirectedTreatment() yöntemini çağıran kodu eklemeniz ve maksimum reklam içeriği derecelendirmesini belirtmeniz gerekir. 

Google Play Aile politikasıyla uyumlu kalabilmenin diğer yöntemleri hakkında bilgi edinin. 
Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalara yerleştirilecek kod örneği
Karma bir kitlede çocuklara yönelik reklam istekleri göndermek amacıyla "max_ad_content_rating" ayarını yapmak ve tagForChildDirectedTreatment() yöntemini çağırmak için aşağıdaki kod örneğini kullanın:
Bundle extras = new Bundle(); extras.putString("max_ad_content_rating", "G"); PublisherAdRequest request = new PublisherAdRequest.Builder() .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, extras) .tagForChildDirectedTreatment(true) .build();

"max_ad_content_rating" ayarına sahip anahtar/değer çifti bir gruba eklenir ve bu grup isteğe eklenir. Ayrıca, tagForChildDirectedTreatment() yöntemi true değeriyle çağrılır. Böylece, Aileler İçin politikalarına uygun bir reklamın yüklenmesine yönelik istek nesnesi kullanılabilir.

Ad Manager uyumlulaştırmasını kullanarak Google Play’in Aile Politikalarına uyum sağlama 

Bazı yayıncılar, çocukları kitle olarak hedefleyen uygulamalar için Ad Manager uyumlulaştırmasını kullanmak isteyebilir. 

Uygun olduğunda uyumlulaştırma gerçekleştirmek için Ad Manager'ı kullanmak istiyorsanız uyumlulaştırma gruplarınızı yalnızca sertifikalı reklam ağları kullanılacak şekilde yapılandırmanız gerekir. 

Ad Manager uyumlulaştırmasında reklamcılık ilişkisinin geliştirici ile üçüncü taraf reklam ağı arasında kurulduğu ve Ad Manager'ın yalnızca platform olarak hizmet sunduğu dikkate alındığında, üçüncü taraf reklam ağının Aileler İçin politikalarıyla uyumlu reklamlar yayınlanmasını sağlamak geliştiricinin sorumluluğudur.

Çocuklara yönelik uygulamalar

Aileler İçin programındaki uygulamalarda, reklam isteklerinin doldurulması için Google Play sertifikalı bir reklam ağı kullanılmalıdır. 

Uygulamanızın, üçüncü taraf reklam ağlarından Aileler İçin politikasına uygun reklamlar almasını istiyorsanız her reklam isteğinde tagForChildDirectedTreatment(true) yöntemini çağırmalı ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamalısınız. Seçtiğiniz üçüncü taraf reklam ağlarının da Aileler İçin politikasına uygun reklamlar sunması gerekir.

Google Mobile Ads SDK'sı, Aileler İçin politikalarına uygun reklamlar sunulabilmesi adına reklam isteklerini üçüncü taraf reklam ağlarına iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aileler İçin politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğudur.

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalar 

Çocuklar ve aileler dahil herkese yönelik uygulamalarda, reklam isteklerinin doldurulması için Google Play sertifikalı bir reklam ağı kullanılmalıdır. 

Çocuk kitlelere yayınlanan reklam istekleri söz konusu olduğunda, üçüncü taraf reklam ağlarından Google Play Aile politikasına uygun reklamlar almak istiyorsanız her reklam isteğinde tagForChildDirectedTreatment(true) yöntemini çağırmalı ve max_ad_content_rating değerini G olarak ayarlamalısınız.

Google Mobile Ads SDK'sı, Aileler İçin politikalarına uygun reklamlar sunulabilmesi adına reklam isteklerini üçüncü taraf reklam ağlarına iletir. Üçüncü taraf reklam ağlarının, Aileler İçin politikalarına uygun reklamlar sunduğundan emin olmak geliştiricinin sorumluluğudur.


 

Google Developers'da Aileler İçin programı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
Sürüm notları

En yeni Ad Manager özellikleri ve Yardım Merkezi güncellemeleri hakkında bilgi alın.

Yenilikleri görün

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
148
false