Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Problemen oplossen in het beleidscentrum voor apps

Ga naar het beleidscentrum voor apps om de handhaving van uw app-beleid in Google Ad Manager te bekijken: Beheerder en dan Beleid en dan Beleidscentrum (app).

In het beleidscentrum worden alle huidige handhavingsmaatregelen voor uw apps weergegeven. Een handhavingsmaatregel kan alle advertenties blokkeren (bijvoorbeeld 'Advertentieweergave uitgeschakeld') of beperken welke adverteerders op uw voorraad kunnen bieden (bijvoorbeeld 'Beperkte vraag').

Uw content kan om verschillende redenen met handhaving te maken krijgen:

  • Wegens beleidsschendingen die moeten worden opgelost. Bij beleidsschendingen wordt ofwel de handhavingsmaatregel 'Advertentieweergave uitgeschakeld' of 'Beperkte vraag' toegepast.
  • Beperkingen voor uitgevers zijn geen beleidsschendingen, dus u hoeft uw content of advertentieverzoeken niet te wijzigen. Op content met beperkingen voor uitgevers wordt echter de handhavingsmaatregel 'Beperkte vraag' toegepast.
Als u wilt weten of u actie moet ondernemen om een handhaving te verhelpen, bekijkt u de kolom 'Moet worden opgelost' in uw beleidscentrum. In de kolom staat 'Ja' als een maatregel het resultaat is van een beleidsschending. Er staat 'Nee' als er sprake is van beperkingen voor uitgevers.
 
Opmerking: Hoewel Google Play-problemen geen invloed hebben op uw Ad Manager-account, kunnen ze een risico vormen voor uw winkelvermelding in de Google Play-app
In dit artikel:

Beleidsschendingen en beperkingen voor uitgevers filteren en downloaden

U kunt met de opties voor filteren en downloaden in het beleidscentrum beleidsschendingen en beperkingen voor uitgevers vinden en beheren:

  • Klik op Filter om alleen bepaalde apps of alleen bepaalde handhavingsdatums weer te geven.
  • Klik op Downloaden Download om een csv-bestand te downloaden van alle pagina's of gedeelten met schendingen voor alle apps of afzonderlijke apps.

Beleidshandhaving op app-niveau

Als u een melding over uw app heeft ontvangen, vindt u hieronder meer informatie over het probleem en welke actie u moet ondernemen.

Beleidsschending

Als 'Ja' wordt weergegeven in de kolom 'Moet worden opgelost', voldoet een van uw apps, delen van uw site of pagina's op dit moment niet aan het programmabeleid en is er daarom een handhavingsmaatregel ingesteld. Als deze actie voor een pagina is genomen, schendt de bewuste pagina het beleid. Als de actie voor een site of deel van een site is genomen, zijn er meerdere pagina's binnen de site of deel van de site die het beleid schenden. Wanneer dit gebeurt, moet u de hele site of het hele deel van de site controleren en wijzigingen aanbrengen om de site of het deel van de site in overeenstemming te brengen met ons beleid.

Nadat u de beleidsschendingen op uw site, deel van de site of pagina's heeft verholpen, kunt u een beoordeling aanvragen. Als u geen advertenties meer wilt weergeven op sites, delen van uw site of pagina's die het beleid schenden, kunt u de Ad Manager-advertentiecode van die sites, delen van de site of pagina's verwijderen. De beleidsschendingen worden binnen zeven tot tien dagen automatisch uit het beleidscentrum verwijderd.

Beperking voor uitgevers

Als 'Nee' wordt weergegeven in de kolom 'Moet worden opgelost', betekent dit dat uw site inhoud bevat die onder de beperkingen voor Google-uitgevers valt. Hoewel u ervoor kunt kiezen om inkomsten te genereren met dit type content, ontvangt u waarschijnlijk minder advertenties omdat niet alle advertentiebronnen erop kunnen bieden.

Als u de beperkingen voor uitgevers op uw site, deel van de site of pagina's heeft verholpen, kunt u een beoordeling aanvragen. Als u geen advertenties meer wilt weergeven op de pagina's, kunt u de Ad Manager-advertentiecode ook van uw pagina's verwijderen. Ze worden dan binnen zeven tot tien dagen automatisch verwijderd uit het beleidscentrum.

Een beoordeling aanvragen

Nadat u de vereiste wijzigingen voor een beleidsschending en/of de optionele wijzigingen voor een uitgeversbeperking heeft aangebracht, kunt u een beoordeling van uw app aanvragen. Houd er rekening mee dat er een maandelijkse limiet geldt voor het aantal beoordelingen dat u kunt aanvragen. Als u een beoordeling aanvraagt omdat u problemen heeft opgelost, uploadt u de nieuwe versie van uw app naar Google Play en/of de App Store voordat u een beoordeling aanvraagt.

Opmerking: Als u advertenties wilt hervatten of wilt blijven weergeven in uw app, vraagt u een beoordeling aan voor elke app met problemen in uw beleidscentrum.

  1. Log in bij Google Ad Manager.
  2. Klik op Beheerder en dan Beleid en dan Beleidscentrum (app).
  3. Zoek in het gedeelte 'Apps met beleidshandhavingen' de site met de handhaving en klik erop.
  4. Klik op de pijl-omlaag Pijl-omlaag om de gedetailleerde weergave van de maatregel te openen.
  5. Klik op Beoordeling aanvragen.
  6. Vul het formulier in en klik op Beoordeling aanvragen.

We beoordelen uw app meestal binnen een week, maar dit kan soms langer duren. Op basis van de resultaten van de beoordeling kunnen handhavingsmaatregelen worden opgeheven. Als er andere problemen worden gevonden, worden het beleidscentrum en de handhavingsmaatregel dienovereenkomstig geüpdatet.

Beleidsbeperkingen van Google Play

In het gedeelte met beleidsbeperkingen van Google Play kunt u zien of u een Google Play-opschorting heeft en de datum waarop deze is uitgegeven. Klik op Oplossen in Google Play voor meer informatie over hoe u deze schending kunt oplossen.

Meer informatie over de Google Play-schendingen.

Veelgestelde vragen over het beleidscentrum

Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over het beleidscentrum:

Ik heb mijn app aangepast op basis van de gegevens van de beleidsschending. Waarom zie ik nog steeds een schending in het beleidscentrum?

U moet een beoordeling van uw app aanvragen voordat de schending kan worden verwijderd. Volg de stappen in Een beoordeling aanvragen.

Worden in het beleidscentrum alle apps weergegeven die het programmabeleid van Google schenden?

Nee. In het beleidscentrum worden apps weergegeven die het beleid schenden en in de afgelopen zeven dagen advertentieverzoeken hebben gegenereerd. Bepaalde apps (bijvoorbeeld apps met erg weinig dagelijks verkeer) worden niet weergegeven in het beleidscentrum.

Als een beleidsschending voor een app niet wordt weergegeven in het beleidscentrum, betekent dit dan dat de app voldoet aan het programmabeleid?

Dat is niet altijd het geval. In het beleidscentrum worden apps weergegeven waarin onze beoordelingsprocessen een of meer schendingen van het programmabeleid hebben gedetecteerd. Hoewel we voortdurend bezig zijn om die processen te verbeteren, kunnen ze niet elke schending detecteren. We kunnen u buiten het beleidscentrum om informeren als we een schending op een andere manier ontdekken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?