Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Řešení porušení zásad v centru zásad pro aplikace

Chcete-li ve službě Google Ad Manager zkontrolovat porušení zásad pro aplikace, navštivte centrum zásad pro aplikace: Správce a pak Zásady a pak Centrum zásad pro aplikace.

Vynucení zásad na úrovni aplikace

V části Aplikace, u nichž dochází k porušování zásad si můžete prohlédnout podrobnosti o porušení zásad:

  • Stav aplikace: Stav aplikace porušující zásady – zda bylo zasláno upozornění nebo omezeno či zcela deaktivováno zobrazování reklam. 
  • Aplikace: Aplikace, která porušuje zásady.
  • Porušení: Zásady, které aplikace porušila.

Chcete-li zobrazit další informace o porušení zásad, například kdy bylo nahlášeno a jak jej opravit, kliknutím na ikonu a pak vedle aplikace přejděte na zobrazení porušení zásad pro danou aplikaci.

Porušení zásad služby Ad Manager

V sekci porušení zásad služby Ad Manager bude uvedeno porušení, stav kontroly a datum, kdy bylo porušení nahlášeno.

Další informace o porušených zásadách zjistíte kliknutím na názvy jednotlivých zásad v části Porušení. Získáte tak další informace o tom, jak určit a odstranit příčinu porušení. Jakmile aplikaci opravíte, můžete požádat o kontrolu, aby mohlo být zobrazování reklam v této aplikaci obnoveno. 

Požádejte o kontrolu

Jestliže jste porušení opravili nebo chcete možné porušení zásad rozporovat, můžete požádat o kontrolu aplikace. Pokud žádáte o kontrolu, protože jste porušení opravili, nezapomeňte nahrát novou verzi aplikace do obchodu Google Play nebo App Store a teprve poté požádat o kontrolu.

Poznámka: Chcete-li obnovit zobrazování reklam v aplikaci nebo v něm pokračovat, požádejte v centru zásad o kontrolu všech aplikací s oznámením o porušení zásad.

Jak požádat o kontrolu aplikace:

  1. Na adrese https://admanager.google.com se přihlaste ke sému účtu Ad Manager.
  2. Přejděte do centra zásad pro aplikace: Správce > Zásady > Centrum zásad pro aplikace.
  3. V části Aplikace, u nichž dochází k porušování zásad klikněte na ikonu .
  4. V části Porušení klikněte na Požádat o kontrolu.
  5. Přečtěte si informace v dialogovém okně a popište, jaké změny jste provedli, abyste zajistili soulad s programovými zásadami, nebo uveďte, proč podle vás k porušení nedochází.
  6. Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste připraveni na kontrolu.
  7. Klikněte na Požádat o kontrolu.

Porušení zásad Google Play

V části Porušení zásad Google Play zjistíte, zda máte pozastavenu službu Google Play, a datum, kdy bylo pozastavení oznámeno. Klikněte na Opravit v Google Play a přečtěte si, jak tento problém vyřešit.

Další informace o porušení zásad Google Play

Časté dotazy k centru zásad

V této části naleznete odpovědi na některé časté dotazy ohledně centra zásad:

Opravil(a) jsem aplikaci podle podrobností o porušení zásad. Proč se v centru zásad stále zobrazuje porušení?

Aby porušení bylo možné odstranit, musíte požádat o kontrolu aplikace. Postupujte podle pokynů pro žádost o kontrolu.

Jsou v centru zásad uvedeny všechny aplikace, které porušují programové zásady společnosti Google?

Ne. V centru zásad jsou uvedeny pouze aplikace, které porušují zásady a během posledních 7 dní odeslaly žádosti o reklamy. Některé stránky (například stránky s velmi nízkou denní návštěvností) se v centru zásad nezobrazují. 

Pokud u aplikace v centru zásad není zobrazeno porušení zásad, znamená to, že je aplikace v souladu s programovými zásadami?

Ne vždy. V centru zásad jsou uvedeny aplikace, u kterých naše kontroly zjistily porušení jedné nebo více programových zásad. Kontroly neustále vylepšujeme, nemohou však odhalit všechna porušení. Pokud porušení zjistíme jiným způsobem, můžeme vás upozornit mimo centrum zásad.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?