Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Schending van het Google Play-beleid: app(s) of account uitgeschakeld

Uitgevers die Ad Manager willen gebruiken, moeten voldoen aan het Google Play-beleid. Het Google Play-beleidsteam behoudt zich het recht voor om uw apps uit te schakelen als wordt geconstateerd dat ze niet aan het Google Play-beleid voldoen. Als blijkt dat uw apps het Google Play-beleid schenden en deze apps zijn verwijderd uit de Google Play Store, wordt de advertentieweergave op Ad Manager ook uitgeschakeld.

Bezwaarprocedure

Raadpleeg de e-mail die het Google Play-beleidsteam u heeft gestuurd voor meer informatie. Als u deze e-mail niet heeft gezien, zoekt u in de inbox van het e-mailadres dat aan uw Google Play-/Ad Manager-accounts is gekoppeld naar e-mails van googleplay-developer-support@google.com. Controleer het spamfilter van uw e-mailaccount om te zien of de e-mail per ongeluk is gemarkeerd als spam.

Nadat u de schending heeft opgelost, moet u de bezwaarprocedure starten via het vermelde contactformulier. E-mails die worden beantwoord via de oorspronkelijke melding, worden niet behandeld. Als uw app is verwijderd door het Google Play-beleidsteam, kunt u bezwaar indienen tegen schending van het Google Play-beleid.

Als het Google Play-beleidsteam uw app(s) herstelt, wordt de advertentieweergave hervat.

Bronnen

Contactformulieren

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?