Deklarowanie autoryzowanych sprzedawców w pliku ads.txt/app-ads.txt

Informacje o plikach ads.txt i app-ads.txt

W tym artykule opisujemy narzędzie ads.txt/app-ads.txt, które zwiększa przejrzystość w przypadku reklam automatycznych. Umożliwia wydawcom deklarowanie, które firmy są upoważnione do sprzedaży ich zasobów reklamowych. 

Ad Manager umożliwia tworzenie plików ads.txt/app-ads.txt, dzięki którym możesz określić autoryzowanych sprzedawców swoich zasobów reklamowych.

Korzystanie z plików ads.txt i app-ads.txt nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie zalecane. Mogą one wzmocnić ochronę Twojej marki przed fałszywymi zasobami reklamowymi, które celowo są oznaczone nieprawdziwą etykietą jako pochodzące z określonej domeny, aplikacji lub filmu. Zadeklarowanie autoryzowanych sprzedawców może zwiększyć Twoje przychody od reklamodawców. W przeciwnym razie ich środki mogłyby zostać przeznaczone na fałszywe zasoby reklamowe.

Co to jest plik ads.txt?

Authorized Digital Sellers for Web (plik ads.txt) to opracowane w ramach inicjatywy IAB rozwiązanie, które ma na celu poprawę przejrzystości zautomatyzowanej obsługi reklam. Możesz tworzyć własne pliki ads.txt, aby wskazywać, kto ma upoważnienie do sprzedaży Twoich zasobów reklamowych. Pliki te są dostępne publicznie, a giełdy, platformy dostawców reklam (SSP), inni kupujący i dostawcy zewnętrzni mogą je indeksować.

Plik ads.txt/app-ads.txt nie może być blokowany przez geofence.

Co to jest app-ads.txt?

Authorized Sellers for Apps (app-ads.txt) to rozszerzenie standardu Authorized Digital Sellers. Rozszerza zakres zgodności na reklamy wyświetlane w aplikacjach mobilnych i ma zapewnić, że Twoje zasoby reklamowe w aplikacji będą sprzedawane wyłącznie przez kanały określone przez Ciebie jako autoryzowane. Utworzenie pliku app-ads.txt da Ci większą kontrolę nad tym, kto może sprzedawać reklamy wyświetlane w Twojej aplikacji. Dzięki temu łatwiej możesz zapobiegać proponowaniu reklamodawcom fałszywych zasobów reklamowych.

Pliki app-ads.txt są dostępne publicznie i możliwe do indeksowania przez giełdy, platformy dostawców reklam (SSP) oraz innych kupujących i dostawców zewnętrznych.

Pierwsze kroki

Dowiedz się, jak automatycznie generować treść plików ads.txt i app-ads.txt w usłudze Ad Manager.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne