Thông báo

Chỉ có trong Google Ad Manager 360.

Cung cấp thông số nhắm mục tiêu đến luồng của bạn

Việc cung cấp bất kỳ thông số nhắm mục tiêu nào sau đây đều là không bắt buộc.

Khi bạn tạo hoặc định cấu hình nguồn nội dung cho video theo yêu cầu (VOD) hoặc thiết lập tính năng phát trực tiếp cho DAI, bạn cần xác định một thẻ quảng cáo dạng video mặc định. Tất cả các luồng DAI đều sử dụng thẻ quảng cáo đó và các thông số của thẻ theo mặc định. Tham số thẻ quảng cáo áp dụng cho cả quảng cáo trong video và trước video. Nếu muốn trình phát của mình yêu cầu một nội dung duy nhất cho một luồng nhất định, thì bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau.

Thông số thẻ quảng cáo của Ad Manager có thể bị ghi đè

đánh dấu trangChuyển đến một thông số cụ thể:

addtl_consent
an
ciu_szs
cust_params
description_url
gdpr
gdpr_consent
idtype
is_lat
iu
ltd
mpt
mpv
npa
ppid
ptpl
ptpln
rdid
rdp
sid
sz
tfcd
trt
vconp
vpa
vpmute
wta
          
 

Ghi đè thẻ quảng cáo mặc định

Khi trình phát video của bạn yêu cầu một luồng thì hệ thống sẽ sử dụng thẻ quảng cáo mặc định đúng như bạn đã xác định trong giao diện. Tuy nhiên, bạn có thể ghi đè một số thông số nhất định của thẻ đó trong yêu cầu luồng của mình. Dưới đây là các thông số bạn có thể ghi đè.

Tìm hiểu cách ghi đè thẻ quảng cáo mặc định bằng cách sử dụng SDK IMA hoặc SSB.

Thông số Mô tả Giá trị mẫu
iu

Đơn vị quảng cáo hiện tại.

Theo định dạng như sau:
/network_id/directory/ad_unit

iu=/6062/video/example_unit
cust_params

Cặp khóa-giá trị dùng để nhắm mục tiêu trong chiến dịch Ad Manager. Một số nền tảng yêu cầu mã hoá URL.

Yêu cầu mã hoá URL không áp dụng khi sử dụng SDK DAI IMA cho HTML5, do giá trị được mã hoá tự động. Tham số này sẽ không hoạt động nếu đã được mã hoá trên HTML5.

Ví dụ với nhiều cặp khoá-giá trị, chẳng hạn như:

  • section=sports 
  • page=golf,tennis
 

Luồng SSB: Mã hoá và liên kết toàn bộ giá trị cust_params, nhưng không mã hoá kép.

cust_params=
  "section%3Dsports
  %26page%3Dgolf%2Ctennis"

 

Chromecast:
Chỉ mã hoá giá trị.

streamRequest.
adTagParameters = {
  "cust_params":
  "section=sports&
  multi=golf%2Ctennis"};

 

Roku: Mã hoá và liên kết toàn bộ giá trị cust_params, nhưng không mã hoá kép.

request.adTagParameters =   "cust_params=
  section%3Dsports
  %26page%3Dgolf%2Ctennis"

 

iOStvOS: Không mã hoá bất kỳ giá trị nào.

request.adTagParameters = @{
  @"cust_params" :
  @"section=sports&
  multi=golf,tennis"};

 

Android: Không mã hoá bất kỳ giá trị nào.

Map<String, String>
adTagParams =
  new HashMap<>();
  adTagParams.put(
  "cust_params",
  "ge=0&gr=2");

sz

Ghi đè thông số sz trong thẻ quảng cáo mặc định của bạn để cho phép bạn thay đổi theo các thiết bị khác nhau.

Không có "v" sau kích thước.

sz=400x300
tfcd

Gắn thẻ yêu cầu quảng cáo là được dành cho trẻ em.

Khi yêu cầu DAI gồm tfcd=1, thì bất kỳ giá trị nào được gán cho rdididtype hoặc thông số is_lat đều bị xóa để tuân thủ theo COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng).

tfcd=1

description_url

Giá trị này phải mô tả video đang phát trên trang. Đó thường là trang chứa trình phát video, nhưng cũng có thể là trang chứa văn bản mô tả video.

Bạn luôn phải mã hoá URL description_url trên luồng SSB và khi sử dụng SDK DAI IMA cho Roku. Yêu cầu này không bắt buộc khi sử dụng SDK DAI IMA cho HTML5, do giá trị được mã hoá tự động. Tham số này sẽ không hoạt động nếu đã được mã hoá trên HTML5.

SDK IMA không tự động đặt thông số này. Bạn phải đặt thông số này theo cách thủ công.

Trường này là bắt buộc nếu bạn sử dụng Ad Exchange. Tìm hiểu thêm

Mẫu URL được mã hoá:
description_url=
http%3A%2F%2Fwww.sample.com
%2Fgolf.html

Ví dụ không mã hoá:
description_url=
http://www.sample.com/
golf.html

ppid Giá trị nhận dạng do nhà xuất bản cung cấp (PPID) cho phép nhà xuất bản gửi số nhận dạng để sử dụng trong tính năng giới hạn tần suất, nhắm mục tiêu và phân khúc đối tượng, xoay vòng quảng cáo tuần tự và các tuỳ chọn kiểm soát phân phối quảng cáo dựa trên đối tượng khác trên các thiết bị. Tìm hiểu thêm ppid=
12JD92J...
ciu_szs

Danh sách các kích thước quảng cáo đồng hành được phân tách bằng dấu phẩy

Quảng cáo đồng hành chỉ được hỗ trợ với DAI khi bạn sử dụng SDK HTML5.

ciu_szs=728x90,300x250
mpt

Cho biết tên của trình phát đối tác. Thông tin này chủ yếu sẽ được sử dụng bởi các đối tác đang tích hợp với SDK như JWPlayer, Brightcove, Oidela.

mpt=JWPlayer
mpv

Cho biết phiên bản của trình phát đối tác. Bạn chỉ nên đặt giá trị này nếu mpt cũng được đặt và thể hiện phiên bản của trình phát đối tác đang tích hợp với SDK.

mpv=2.1
ptpl Mã mẫu điểm chèn quảng cáo.

Bạn có thể tìm thấy mã này trong URL Ad Manager khi xem tùy chọn cài đặt cho mẫu điểm chèn trong giao diện của Ad Manager. Thông tin xuất hiện dưới dạng giá trị cho thông số break_template_id.

ptpl=1234
ptpln Tên mẫu điểm chèn quảng cáo. Thông tin này tương ứng với trường "Tên" trong Ad Manager, chứ không phải tên hiển thị.

 

ptpln=my_break_template
an

Thông số an là tên của ứng dụng.

Thông số này phải áp dụng cho các yêu cầu được gửi từ ứng dụng dành cho thiết bị di động và các thiết bị TV có kết nối, vì hầu hết các quảng cáo dạng video có lập trình đều yêu cầu thông số đó.*

SDK IMA sẽ tự động điền thông tin này, nhưng thông tin đó phải được chỉ định theo cách thủ công với DAI API và SSB (môi trường không phải SDK).

* Tuy tên ứng dụng phải là tên mà con người đọc được, nhưng trên iOS và tvOS, SDK không thể truy cập Mã cửa hàng ứng dụng gồm 9 chữ số. Trong những trường hợp như vậy, SDK sẽ gửi gói ứng dụng qua thông số an (ở định dạng com.package.publisher).

an=sample%20app

ltd Cho biết có nên phân phát quảng cáo theo cách giới hạn trong trường hợp không có sự đồng ý của người dùng về việc sử dụng cookie hoặc giá trị nhận dạng cục bộ khác hay không. Tìm hiểu thêm ltd=1
rdid
idtype
is_lat
Với các ứng dụng gốc (không phải trên web hoặc web dành cho thiết bị di động), SDK truyền đi giá trị nhận dạng thiết bị có thể đặt lại để nhắm mục tiêu người dùng đến các yêu cầu luồng của bạn kèm theo các thông số cho rdid, idtypeis_lat. Trên luồng SSB, bạn phải chuyển những thông số này dưới dạng thông số rõ ràng, tương tự như cách bạn sẽ làm đối với yêu cầu quảng cáo Giải pháp video phía khách hàng.

Cảnh báo

Kể từ iOS 14.5, Apple đã ngừng sử dụng tín hiệu LAT. Thay vào đó, Google dựa vào sự hiện diện của một IDFA khác 0 để cho biết rằng người dùng đã đồng ý theo dõi trên các phiên bản iOS hỗ trợ chính sách Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng. Như vậy, cần phải có một UserAgent hợp lệ cho biết phiên bản hệ điều hành chính xác.

Xem ví dụ chi tiết về giá trị nhận dạng thiết bị có thể đặt lại.
trt Chỉ định lưu lượng truy cập là đã mua hoặc loại khác.

Loại lưu lượng truy cập không xác định:
trt=0

Lưu lượng truy cập đã mua:
trt=1

Lưu lượng truy cập không phải trả tiền:
trt=2

vconp Đề xuất theo MRC Hướng dẫn đo lường video

Cho biết liệu trình phát có ý định liên tục phát các video nội dung lần lượt, tương tự như phát sóng trên TV, hay không.

Các giá trị bạn có thể sử dụng là 2 nếu tính năng phát liên tục BẬT và 1 nếu tính năng TẮT.

Bạn không nên đặt thông số này nếu đó là thông số không xác định.

BẬT tính năng phát liên tục:
vconp=2
 

TẮT tính năng phát liên tục:
vconp=1

vpa Đề xuất theo MRC Hướng dẫn đo lường video

Cho biết quảng cáo sẽ bắt đầu thông qua chức năng tự động phát hay thao tác nhấp.

Các giá trị bạn có thể sử dụng là click nếu trang phải chờ hành động của người dùng hoặc auto nếu video phát tự động.

Bạn không nên đặt thông số này nếu đó là thông số không xác định.

Tự động phát:
vpa=auto
 

Lượt nhấp:
vpa=click

vpmute Đề xuất theo MRC Hướng dẫn đo lường video

Cho biết liệu hoạt động phát lại quảng cáo có bắt đầu trong khi trình phát video bị tắt tiếng hay không.

Các giá trị có thể là 1 nếu trình phát tắt tiếng, và là 0 nếu trình phát bật tiếng.

Bạn không nên đặt thông số này nếu đó là thông số không xác định.

Tắt tiếng:
vpmute=1
 

Bật tiếng:
vpmute=0

npa Tùy chọn cài đặt cá nhân hóa cho yêu cầu quảng cáo. Bạn phải sớm chỉ định thông số trong thẻ để tránh mọi nguy cơ bị cắt bớt nội dung.

Chỉ định npa=1 để đánh dấu yêu cầu quảng cáo là không được cá nhân hóa. Nếu bạn bỏ qua thông số này, quảng cáo cá nhân hóa sẽ phân phát theo mặc định.

npa=1

Các trường này được dùng để chuyển Thông tin về sự đồng ý của TCF v2.0 cho cả yêu cầu đồng bộ hóa cookie trong và ngoài giới hạn.

Xem thông số kỹ thuật GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).

Một danh sách các Nhà cung cấp Công nghệ Quảng cáo Google được đồng ý nhưng chưa đăng ký với IAB.

Xem thông số kỹ thuật về Sự đồng ý bổ sung.

rdp

Bạn phải đặt cụ thể rdp=1 hoặc chỉ gồm rdp (không có giá trị đặt trước) để hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu. Các yêu cầu quảng cáo thiếu thông số này hoặc được đặt thành rdp=0, sẽ không hạn chế, trừ khi chế độ cài đặt mạng Hạn chế xử lý dữ liệu đã bật.

rdp=1

sid

Loại giá trị nhận dạng quảng cáo bảo vệ quyền riêng tư chỉ có thể dùng với mục đích để giới hạn tần suất. Theo nguyên tắc IFA của IAB, bạn phải điền thông số này theo định dạng UUID. Tìm hiểu thêm

Bạn có thể chọn không chuyển mã phiên này bằng cách đặt sid=0.

sid=123e4567-e89b-12d3
-a456-426614174000

wta

Cho biết trình phát video có hỗ trợ việc hiển thị thông báo "Tại sao có quảng cáo này?" hay không.

Hoạt động này được hỗ trợ tự động khi sử dụng IMA SDK. Khi SDK IMA không được sử dụng, trình phát video phải triển khai VAST Icon và sự hỗ trợ IconClickFallbackImage, như trong hướng dẫn API DAI này.* 

Hệ thống không hỗ trợ WTA cho SSB.

Trường này là bắt buộc nếu bạn sử dụng Ad Exchange. Tìm hiểu thêm

* Không bắt buộc phải hỗ trợ IconClickFallbackImage, ngoại trừ trên thiết bị TV kết nối Internet.

Có hỗ trợ:
wta=1

Không hỗ trợ:
wta=0

Có thể ghi đè thẻ quảng cáo mặc định bằng cách sử dụng IMA SDK

Khi yêu cầu một luồng DAI bằng cách sử dụng IMA SDK, thì trình phát video có thể chuyển vào một trường có tên gọi "adTagParameters". Bạn có thể thiết lập cấu trúc giống từ điển này cho các cặp khóa-giá trị mà tại đó khóa có thể là thông số thẻ quảng cáo Ad Manager đã liệt kê trong bảng trên.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh luồng của mình và đưa vào các thông số không liên quan đến yêu cầu quảng cáo Ad Manager bằng cách sử dụng cấu trúc tương tự này. Hãy tìm hiểu cách yêu cầu các biến thể của luồng cụ thể và cách thiết lập tính năng nghỉ quảng cáo.

Cách triển khai trường adTagParameters sẽ khác nhau một chút, tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình hoặc nền tảng cụ thể. Xem tài liệu phát triển iOS, Android, tvOS, Chromecast, HTML5 hoặc tài liệu bổ sung trong hướng dẫn về trình phát DAI và phát triển ứng dụng.

 

Đặt adTagParameters qua SDK

Khi thiết lập cust_params hoặc description_url thông qua SDK, trên ứng dụng iOS, tvOSAndroid, bạn không cần mã hóa URL các chuỗi này. Bạn có thể chuyển cust_params dưới dạng một chuỗi duy nhất liên kết cặp khóa-giá trị với "&".

Ví dụ: nếu bạn muốn đặt cust_params thành giá trị của sport=football&city=newyork:

Cấu trúc adTagParams sử dụng các giá trị không được mã hoá sẽ là:

{
  "tfcd": 1,
  "iu": "/987654321/path/to/adunit",
  "cust_params": "sport=football&city=newyork",
  "description_url": "http://www.sample.com/golf.html",
  "ppid": "12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337"
}

 

Cấu trúc adTagParamet sử dụng các giá trị mã hoá cho các yêu cầu luồng HTML5 sẽ là:

{
  "tfcd": 1,
  "iu": "/987654321/path/to/adunit",
  "cust_params": "sport%3Dfootball%26city%3Dnewyork",
  "description_url": "http%3A%2F%2Fwww.sample.com%2Fgolf.html",
  "ppid": "12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337"
}

 

Cấu trúc adTagParams sử dụng các giá trị được mã hoá cho các yêu cầu luồng Roku sẽ là:

request.adTagParams="tfcd=1&iu=/987654321/path/to/adunit&cust_params=sport%3Dfootball%26city%3Dnewyork&description_url=http%3A%2F%2Fwww.sample.com%2Fgolf.html&ppid=12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337"

Ghi đè thẻ quảng cáo mặc định bằng cách sử dụng API DAI (Phiên bản thử nghiệm beta) 

Khi yêu cầu luồng DAI bằng cách sử dụng API DAI, trình phát video có thể tùy ý chuyển các cặp khóa-giá trị, trong đó khóa có thể là các thông số thẻ quảng cáo Ad Manager đã liệt kê trong bảng trên.

Các thông số này phải được gửi dưới dạng một phần của nội dung yêu cầu POST HTTP, thuộc loại biểu mẫu application/x‑www‑form‑urlencoded cho cả linear/liveVOD.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh luồng của mình và đưa vào các thông số không liên quan đến yêu cầu quảng cáo Ad Manager bằng cách sử dụng cấu trúc tương tự này. Tìm hiểu cách yêu cầu thông số biến thể của luồng cụ thể và xác thực HMAC.

Xem ví dụ triển khai mẫu API DAI.

Ghi đè thẻ quảng cáo mặc định bằng cách sử dụng SSB

Sau đây là ví dụ về cách sửa đổi thẻ quảng cáo VOD mặc định SSB. Hệ thống đánh dấu các thông số ghi đè được trình phát hoặc ứng dụng chuyển đi.

Video theo yêu cầu

Ví dụ video theo yêu cầu

  Ví dụ
URL luồng VOD cơ sở http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8
  (với một đơn vị quảng cáo đã xác định) http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8?iu=/9876/
path/to/adunit
  (với khoá-giá trị
bị ghi đè)
http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8&
cust_params=sport%3Dgolf%26section%3Dblog
%26anotherKey%3Dvalue1%2Cvalue2
  (với lệnh khai báo
nội dung hướng đến trẻ em)
http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8?tfcd=1 
  (với đơn vị quảng cáo VÀ khoá-giá trị bị ghi đè
VÀ một description_url
tuỳ chỉnh VÀ một lệnh khai báo nội dung hướng tới trẻ em)
http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8&
iu=/9876/path/to/adunit&
cust_params=sport%3Dgolf%26section
%3Dblog%26anotherKey%3Dvalue1%2Cvalue2&
description_url=https://mysite.com/description.html&
tfcd=1
 
tuyến tính trực tiếp

Ví dụ về luồng tuyến tính trực tiếp

  Ví dụ
URL luồng tuyến tính trực tiếp cơ sở https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>
/master.m3u8
  (với một đơn vị quảng cáo đã xác định) https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>
/master.m3u8?iu=/9876/path/to/adunit
  (với khoá-giá trị bị ghi đè) https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>
/master.m3u8?cust_params=sport%3Dgolf%26section
%3Dblog%26otherKey%3Dvalue1%2Cvalue2
  (với lệnh khai báo
nội dung hướng đến trẻ em)
https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>
/master.m3u8?tfcd=1
  (với đơn vị quảng cáo VÀ khoá-giá trị bị ghi đè
VÀ một description_url
tuỳ chỉnh VÀ một khai báo nội dung hướng tới trẻ em)
https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>
/master.m3u8&
iu=/9876/path/to/adunit&
cust_params=sport%3Dgolf%26section%3Dblog%26otherKey
%3Dvalue1%2Cvalue2&
description_url=https://mysite.com/description.html&
tfcd=1

Cập nhật động các thông số nhắm mục tiêu trong luồng trực tiếp cụ thể

Bạn có thể cập nhật động dữ liệu nhắm đến một người dùng cụ thể trong khi đang xem luồng bằng cách sử dụng phương pháp replaceAdTagParameters trong IMA DAI SDK.

Đối với mọi vấn đề liên quan đến việc khắc phục sự cố hoặc gián đoạn dịch vụ DAI (chèn quảng cáo động), hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nhà xuất bản.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính