Akışınıza hedefleme parametreleri sağlama

Aşağıdaki hedefleme parametrelerinden herhangi birinin sağlanması isteğe bağlıdır.

Talebe bağlı (VOD) için içerik kaynağı oluşturduğunuzda veya yapılandırdığınızda ya da DAI için canlı yayın ayarladığınızda varsayılan bir video reklam etiketi belirtmeniz gerekir. Tüm DAI akışları varsayılan olarak bu reklam etiketini ve parametrelerini kullanır. Oynatıcınızın belirli bir akış için benzersiz öğe isteğinde bulunmasını istiyorsanız bu seçeneklerden yararlanabilirsiniz.

Varsayılan reklam etiketini geçersiz kılma

Video oynatıcınız bir akış isteğinde bulunduğunda, varsayılan reklam etiketi tam olarak arayüzde belirttiğiniz şekilde kullanılır. Ancak isterseniz akış isteğinizde bu etiketin belirli parametrelerini geçersiz kılabilirsiniz. Bu parametrelerin dışındaki parametreler geçersiz kılınamaz.

Parametre Açıklama Örnek değer
iu

Mevcut reklam birimi. Şu biçimi kullanın:

/network_id/directory/ad_unit

iu=/6062/video/example_unit
cust_params

Ad Manager kampanya hedeflemesi için kullanılması gereken anahtar/değer çiftleri. Bazı platformlar için URL kodlaması gerekir.

Şunlar gibi birden fazla anahtar/değer çiftleri içeren örnekler:

  • section=sports 
  • page=baseball,tennis
 

SSB akışları: cust_params değerinin tamamını kodlayıp birleştirin ancak çift kodlama yapmayın.

cust_params=
  "section%3Dsports
  %26page%3Dbaseball%2Ctennis"

 

HTML5 ve Chromecast:
Yalnızca değerleri kodlayın.

streamRequest.adTagParameters = {
  "cust_params": "section=sports&
  multi=baseball%2Ctennis"};

 

Roku: cust_params değerinin tamamını kodlayıp birleştirin ancak çift kodlama yapmayın.

request.adTagParameters =   "cust_params=section%3Dsports
  %26page%3Dbaseball%2Ctennis"

 

iOS ve tvOS: Hiçbir şeyi kodlamayın.

request.adTagParameters = @{
  @"cust_params" : @"section=sports&
  multi=baseball,tennis"};

 

Android: Hiçbir şeyi kodlamayın.

Map<String, String> adTagParams =
  new HashMap<>();
  adTagParams.put("cust_params",
  "ge=0&gr=2");

sz

Farklı cihazlar için dinamik olarak değişiklik yapmanıza olanak tanıyacak şekilde, varsayılan reklam etiketinizdeki sz parametresini geçersiz kılar.

Boyuttan sonra "v" eklemeyin.

sz=400x300
tfcd

Bir isteği çocuklara yönelik olarak değerlendirilmesi için etiketleyin.

Bir DAI isteği tfcd=1 içerdiğinde, rdididtype veya is_lat parametrelerine atanan değerler, COPPA'ya uyum sağlamak için kaldırılır.

tfcd=1

description_url

Değer, sayfada oynatılan videoyu açıklamalıdır. Genellikle video oynatıcıyı barındıran sayfadır ancak videoyu açıklayan metne sahip bir sayfa da olabilir.

SSB akışlarında ve şu SDK'ları kullanırken description_url değerini her zaman URL olarak kodlamanız gerekir: 
HTML5, Roku.

Ad Exchange kullanıyorsanız bu alan gereklidir. Daha fazla bilgi

URL olarak kodlanmış örnek:
description_url=
http%3A%2F%2Fwww.sample.com
%2Fgolf.html

Kodlanmamış örnek:
description_url=
http://www.sample.com/golf.html

ppid Yayıncı Tarafından Sağlanan Tanımlayıcı (PPID), yayıncıların sıklık sınırı, kitle segmentasyonu ve hedefleme, sıralı reklam rotasyonu ve diğer kitleye dayalı reklam yayını kontrolleri için cihazlarda kullanılacak bir tanımlayıcı göndermesini sağlar. Daha fazla bilgi ppid=12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337
ciu_szs

Tamamlayıcı boyutlarının virgülle ayrılmış listesi.

Tamamlayıcı reklamlar yalnızca HTML5 SDK'sını kullandığınızda DAI için desteklenir.

ciu_szs=728x90,300x250
mpt

İş ortağına ait oynatıcının adını belirtir. Bu, SDK ile entegre olan genellikle JWPlayer, Brightcove, Ooyala gibi iş ortakları tarafından kullanılır.

mpt=JWPlayer
mpv

İş ortağına ait oynatıcının sürümünü belirtir. Bu, yalnızca mpt de ayarlanmışsa ayarlanmalıdır ve SDK ile entegre olan iş ortaklarına ait oynatıcının sürümünü gösterir.

mpv=2.1
ptpl Reklam arası şablon kimliği.

Bu kimliği, Ad Manager arayüzünde ara şablonunun ayarlarını görüntülerken Ad Manager URL'sinde bulabilirsiniz. break_template_id parametresinin değeri olarak görünür.

ptpl=1234
ptpln Reklam arası şablon adı. Bu, görünen ada değil, Ad Manager'daki "Ad" alanına karşılık gelir.

 

ptpln=my_break_template
npa Reklam istekleri için kişiselleştirme ayarı. Olası kesilmeleri önlemek için parametreyi etiketin başlarında belirtmeniz gerekir.

Reklam isteğini kişiselleştirilmemiş olarak işaretlemek için npa=1 değerini belirtin. Parametrenin atlanması, kişiselleştirilmiş reklamları varsayılan yapar.

npa=1
ltd Çerez veya diğer yerel tanımlayıcıların kullanımına izin verilmediğinde reklamların sınırlı şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağını belirtir. Daha fazla bilgi ltd=1
rdid
idtype
is_lat
Yerel uygulamalarda (web veya mobil web'de değil) SDK; rdid, idtype ve is_lat parametreleri ile akış isteklerinize kullanıcı hedefleme için sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcılarını iletir. SSB akışlarında, istemci tarafı Video Çözümleri reklam isteğinde olduğu gibi bu açık parametreleri iletmeniz gerekir.

Apple, IOS14 sürümünden itibaren LAT sinyalini kullanımdan kaldırmıştır. Bu nedenle, varsayılan olarak devre dışı bırakma seçeneği etkin değildir.

Yayıncının onaylamış olduğu durumlarda Google, izleme işlevinin devre dışı bırakılmadığını belirtmek için sıfır olmayan bir IDFA'dan yararlanır. Bu nedenle, doğru işletim sistemi sürümünü belirten geçerli bir UserAgent gereklidir.

Sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcıları ile ilgili ayrıntılı örnekleri inceleyin.
session_update_url Kullanıcının akışı izlediği sırada tüm akışı yeniden istemek zorunda kalmadan hedefleme verilerini güncelleyecek URL.

Bu, süresinin bilinmediği bir canlı spor karşılaşması veya kullanıcı konumunun değişebileceği mobil cihazlar için yararlı olabilir.

session_update_url=https://example.com
vconp MRC Video Ölçüm Kuralları uyarınca önerilir

Oynatıcının, TV yayınına benzer şekilde içerik videolarını sürekli olarak arka arkaya oynatmayı amaçlayıp amaçlamadığını belirtir.

Olası değerler, sürekli oynatma AÇIK ise 2, KAPALI ise 1'dir.

Bu parametre bilinmiyorsa ayarlanmadan bırakılmalıdır.

Sürekli oynatma AÇIK:
vconp=2
 

Sürekli oynatma KAPALI:
vconp=1

vpa MRC Video Ölçüm Kuralları uyarınca önerilir

Reklamın otomatik oynatma veya tıklama ile başlatılıp başlatılmayacağını belirtir.

Olası değerler, sayfada kullanıcının işlem yapması bekleniyorsa click, video otomatik olarak oynatılıyorsa auto'dur.

Bu parametre bilinmiyorsa ayarlanmadan bırakılmalıdır.

Otomatik oynatma:
vpa=auto
 

Tıklama:
vpa=click

vpmute MRC Video Ölçüm Kuralları uyarınca önerilir

Video oynatıcının sesi kapatıldığında reklam oynatmanın başlatılıp başlatılmayacağını belirtir.

Olası değerler, sesi kapatılmış için 1, sesi açılmış için 0'dır.

Bu parametre bilinmiyorsa ayarlanmadan bırakılmalıdır.

Sesi kapatılmış:
vpmute=1
 

Sesi açılmış:
vpmute=0

IMA SDK'yı kullanarak varsayılan reklam etiketini geçersiz kılma

Bir video oynatıcı, IMA SDK'yı kullanarak bir DAI akışı isteğinde bulunduğunda "adTagParameters" adlı bir alanı aktarabilir. Bu sözlük benzeri yapı, anahtarların yukarıdaki tabloda listelenen Ad Manager reklam etiketi parametreleri olabileceği anahtar/değer çiftleri ile ayarlanabilir.

Aynı yapıyı kullanarak akışınızı özelleştirebilir ve Ad Manager reklam isteği ile ilgili olmayan parametreleri aktarabilirsiniz. Belirli akış varyantları için istekte bulunmayı ve reklam arası oluşturmayı öğrenin.

adTagParameters alanının uygulanması, ilgili programlama diline veya platforma bağlı olarak biraz farklı olabilir. iOS, Android, tvOS, Chromecast, HTML5 geliştirme belgelerine veya DAI oynatıcı ve uygulama geliştirme kılavuzu içindeki ek belgelere bakın.

 

adTagParameters alanını SDK üzerinden ayarlama

cust_params veya description_url parametresini iOS, tvOS ve Android uygulamalarında SDK aracılığıyla ayarlarken dizeleri URL olarak kodlamamanız gerekir. cust_params parametresini, anahtar/değer çiftlerini bir "&" işaretiyle birleştiren tek bir dize olarak aktarabilirsiniz.

Örneğin, cust_params parametresini sport=football&city=newyork değerine ayarlamak istediğinizi varsayalım:

Kodlanmamış değerleri kullanan adTagParams yapısı şu şekilde olurdu:

{
  "tfcd": 1,
  "iu": "/987654321/path/to/adunit",
  "cust_params": "sport=football&city=newyork",
  "description_url": "http://www.sample.com/golf.html",
  "ppid": "12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337"
}

 

HTML5 akış istekleri için kodlanmış değerleri kullanan adTagParameters yapısı şu şekilde olurdu:

{
  "tfcd": 1,
  "iu": "/987654321/path/to/adunit",
  "cust_params": "sport%3Dfootball%26city%3Dnewyork",
  "description_url": "http%3A%2F%2Fwww.sample.com%2Fgolf.html",
  "ppid": "12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337"
}

 

Roku akış istekleri için kodlanmış değerleri kullanan adTagParams yapısı şu şekilde olurdu:

request.adTagParams="tfcd=1&iu=/987654321/path/to/adunit&cust_params=sport%3Dfootball%26city%3Dnewyork&description_url=http%3A%2F%2Fwww.sample.com%2Fgolf.html&ppid=12JD92JD8078S8J29SDOAKC0EF230337"

DAI API'sini kullanarak varsayılan reklam etiketini geçersiz kılma (Beta) 

Video oynatıcılar DAI API'sini kullanarak bir DAI akışı isteğinde bulunduğunda isteğe bağlı olarak, anahtarların yukarıdaki tabloda listelenen Ad Manager reklam etiketi parametreleri olabileceği anahtar-değer çiftleri aktarabilir.

Bu parametreler hem doğrusal/canlı hem de VOD için application/x‑www‑form‑urlencoded form türünün HTTP POST isteği gövdesinin bir parçası olarak gönderilmelidir.

Aynı yapıyı kullanarak akışınızı özelleştirebilir ve Ad Manager reklam isteği ile ilgili olmayan parametreleri aktarabilirsiniz. Belirli akış varyantı parametrelerini ve HMAC kimlik doğrulamasını nasıl isteyeceğinizi öğrenin.

DAI API'si örnek uygulamasına göz atın.

SSB'yi kullanarak varsayılan reklam etiketini geçersiz kılma

Aşağıda, SSB varsayılan VOD reklam etiketini değiştirme örnekleri verilmiştir. Oynatıcı veya uygulama tarafından aktarılıp üzerine başka değer yazılmış parametreler vurgulanır.

Talebe bağlı video örnekleri

  Örnek
Temel VOD akışı URL'si http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8
  (belirtilen reklam birimini içerir) http://dai.google.com/ondemand/hls/content/
<contentid>/vid/<vid>/master.m3u8?iu=/9876/
path/to/adunit
  (geçersiz kılınan
anahtar/değer çiftlerini içerir)
http://dai.google.com/ondemand/hls/content/<contentid>/vid/
<vid>/master.m3u8?cust_params=sport%3Dfootball%26section
%3Dblog%26anotherKey%3Dvalue1%2Cvalue2
  (çocuklara yönelik
içerik bildirimini içerir)
http://dai.google.com/ondemand/hls/content/<contentid>/vid/
<vid>/master.m3u8?tfcd=1 
  (geçersiz kılınan reklam birimini VE anahtar/değer çiftlerini
VE özel description_url
kodunu VE çocuklara yönelik içerik bildirimini içerir)
http://dai.google.com/ondemand/hls/content/<contentid>/vid/
<vid>/master.m3u8?iu=/9876/path/to/adunit
&cust_params=sport%3Dfootball%26section
%3Dblog%26anotherKey%3Dvalue1%2Cvalue2
&description_url=https://mysite.com/description.html
&tfcd=1
 

Canlı doğrusal akış örnekleri

  Örnek
Temel canlı doğrusal akış URL'si https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>/master.m3u8
  (belirtilen reklam birimini içerir) https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>/master.m3u8
?iu=/9876/path/to/adunit
  (geçersiz kılınan anahtar/değer çiftlerini içerir) https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>/master.m3u8
?cust_params=sport%3Dfootball%26section
%3Dblog%26anotherKey%3Dvalue1%2Cvalue2
  (çocuklara yönelik
içerik bildirimini içerir)
https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>/master.m3u8
?tfcd=1
  (geçersiz kılınan reklam birimini VE anahtar/değer çiftlerini
VE özel description_url
kodunu VE çocuklara yönelik içerik bildirimini içerir)
https://dai.google.com/linear/hls/event/<asset_key>/master.m3u8
?iu=/9876/path/to/adunit
&cust_params=sport%3Dfootball%26section
%3Dblog%26anotherKey%3Dvalue1%2Cvalue2
&description_url=https://mysite.com/description.html
&tfcd=1

Belirli bir canlı yayın sırasında hedefleme parametrelerini dinamik olarak güncelleme

Akışı izlemekte olan belirli bir kullanıcının hedefleme verilerini, IMA DAI SDK'sındaki replaceAdTagParameters yöntemiyle dinamik şekilde güncelleyebilirsiniz.

 

For any issues related to DAI troubleshooting or outages, contact publisher support.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın