Opis metodologii

Poniżej znajdziesz zasoby zawierające metody pomiaru, filtrowania nieprawidłowego ruchu i raportowania wykorzystywane w usłudze Ad Manager.

Akredytowane dane raportowania na potrzeby kreacji wyświetlanych na komputerach, w internecie mobilnym i w aplikacjach mobilnych

Wymienione poniżej dane raportowania w usłudze Ad Manager mają akredytację organizacji Media Rating Council (MRC) w przypadku kreacji displayowych, wideo i multimedialnych wyświetlanych na komputerach, w internecie mobilnym oraz w aplikacjach mobilnych. Dane te są oznaczone symbolem Akredytowane przez Media Rating Council w usłudze Ad Manager i wyeksportowanych raportach.

Łączne wartości danych to liczby netto uzyskane po zastosowaniu zgodnych technik filtrowania podstawowego nieprawidłowego ruchu oraz niektórych technik filtrowania nietypowego nieprawidłowego ruchu (lub obejmujące wyniki tego filtrowania w przypadku danych oznaczonych gwiazdką).

 • Zakwalifikowane wyświetlenia w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Wymierne wyświetlenia w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Odsetek wymiernych wyświetleń w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Odsetek widocznych wyświetleń w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Niewidoczne wyświetlenia w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Rozkład niewidocznych wyświetleń w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Rozkład nieokreślonych wyświetleń w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Rozkład widocznych wyświetleń w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Niewymierne wyświetlenia w Widoku aktywnym z serwera reklam
 • Wyświetlenia z serwera reklam z rozpoczętym renderowaniem
 • Nieodfiltrowane wyświetlenia z serwera reklam z rozpoczętym renderowaniem* (wartości łączne obejmują wyniki zgodnych technik filtrowania podstawowego nieprawidłowego ruchu)
 • Odtworzenia automatyczne (tylko wideo)
 • Odtworzenia po kliknięciu (tylko wideo)
Wymiar „Źródło wyników pomiaru” dotyczy ruchu z pakietu Open Measurement SDK. Dane Widoku aktywnego są akredytowane tylko w przypadku wycinków, w których wymiar „Źródło wyników pomiaru w Widoku aktywnym” ma wartość „Zmierzone”.

Dowiedz się więcej o danych raportowania w usłudze Ad Manager.

Akredytowane dane raportowania na potrzeby kreacji wyświetlanych na urządzeniach CTV

Wymienione poniżej dane raportowania w usłudze Ad Manager mają akredytację organizacji Media Rating Council (MRC) w przypadku kreacji wideo wyświetlanych w środowisku CTV. Dane te są oznaczone symbolem Akredytowane przez Media Rating Council w usłudze Ad Manager i wyeksportowanych raportach.

 • Wyświetlenia z serwera reklam z rozpoczętym renderowaniem
 • Nieodfiltrowane wyświetlenia z serwera reklam z rozpoczętym renderowaniem* (wartości łączne obejmują wyniki zgodnych technik filtrowania podstawowego nieprawidłowego ruchu)
 • Nieaktywne wyświetlenia z serwera reklam z rozpoczętym renderowaniem
 • Odtworzenia automatyczne
 • Odtworzenia po kliknięciu

W przypadku urządzeń CTV nie ma żadnych ograniczeń pomiaru czasu oczekiwania.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
2685370312300070919
true