Trafikowanie kreacji HTML5

Za pomocą typu kreacji HTML5 kreacje HTML5 przesyła się tak samo łatwo jak inne kreacje w usłudze Ad Manager. Wystarczy podczas dodawania kreacji wybrać typ kreacji HTML5, by można było szybko przesłać pakiety ZIP HTML5 lub samodzielne pliki HTML. Ad Manager prawidłowo obsługuje pakiety i pliki, nie musisz więc niczego robić ręcznie. O kreacjach HTML5 możesz też tworzyć raporty jako o oddzielnym „Typie kreacji” w ramach wymiaru „Wyświetlanie”.
Ad Manager zawsze wyświetla kreacje HTML5 za pomocą SafeFrame. SafeFrame chroni użytkowników, ograniczając interakcje kreacji ze stroną. Więcej informacji
 1. W usłudze Ad Manager kliknij Wyświetlanie a potem Kreacje a potem Nowa kreacja.
 2. W wyskakującym okienku „Nowa kreacja” wyszukaj reklamodawcę, którego kreację chcesz dodać, i kliknij Dalej.
 3. Z listy typów kreacji wybierz HTML5.
 4. Nazwij kreację.
 5. W sekcji „Plik HTML5” kliknij Przeglądaj lub przeciągnij i upuść, by przesłać kreację. Możesz przesłać pakiet .zip HTML5 lub samodzielny plik HTML.
  Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pakietów .zip HTML.
 6. Pojawi się tabela tagów kliknięć.
  • Tagi kliknięć umożliwiają serwerowi reklam śledzenie kliknięć reklam i określają docelowe adresy URL poszczególnych wyjść z kreacji HTML5. Aby edytować docelowy URL, najedź kursorem myszy na tabelę i kliknij ikonę Edytuj (Edytuj), która pojawi się w prawym dolnym rogu.
  • Ad Manager wymaga, by kreacje HTML5 miały co najmniej jeden standardowy tag kliknięcia. Jeśli Twoja kreacja HTML5 nie ma tagu kliknięcia, to przed jej przesłaniem do Ad Managera poproś reklamodawcę o jej poprawienie lub dodaj taki tag, edytując główny plik HTML. Więcej informacji znajdziesz w artykule o wytycznych dotyczących tagu kliknięcia.
 7. Po przesłaniu pliku Ad Manager automatycznie wyświetla Rozmiar docelowej jednostki reklamowej, w której powinna się wyświetlać kreacja.
  • Ad Manager próbuje automatycznie określić rozmiar kreacji. Informacje o sposobie określania przez Ad Managera rozmiaru kreacji HTML5 znajdziesz we Wskazówkach dotyczących wymiarów.
  • Jeśli Ad Manager nie może automatycznie określić rozmiaru kreacji, pole „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej” możesz uzupełnić ręcznie. Po zapisaniu kreacji tej wartości nie można już zmienić.
 8. (Opcjonalnie) Za pomocą Etykiet ustaw ograniczenie liczby wyświetleń.
 9. Ad Manager automatycznie sprawdza zgodność kreacji z protokołem SSL. Przed sprawdzeniem kreacji pole „Zgodność z protokołem SSL” zawiera informację Jeszcze nie przeskanowana. Aby ręcznie ustawić zgodność kreacji z protokołem SSL, kliknij zastąp. Więcej informacji
  • Kreacje zgodne z protokołem SSL mogą pojawiać się zarówno w witrynach HTTPS, jak i HTTP. Ich podgląd możesz wyświetlać w usłudze Ad Manager.
  • Kreacje niezgodne z protokołem SSL mogą pojawiać się tylko w witrynach HTTP. Ich podglądu nie możesz wyświetlać w usłudze Ad Manager.
 10. (Opcjonalnie) Zablokuj Orientację kreacji w przypadku wyświetlania w aplikacjach mobilnych.
 11. (Opcjonalnie) Za pomocą Pól niestandardowych uporządkuj elementy w raportach.
 12. (Opcjonalnie) Podaj Linki monitorujące wyświetlenia firm zewnętrznych.
  Moduły śledzące są wywoływane po wyświetleniu kreacji i mogą zawierać makra. Pamiętaj, że te adresy URL nie są obsługiwane w przypadku kreacji o rzeczywistym rozmiarze „Poza stroną”.
 13. Kliknij Zapisz.
  Jeśli w kroku 6 został zmieniony „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej”, możesz zobaczyć taki komunikat: „Rozmiar przesłanego zasobu nie pasuje do określonego rozmiaru”. Jeśli „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej” określa rzeczywisty rozmiar kreacji, którą chcesz wyświetlać, zaznacz pole „Dopuszczaj kreacje o rozmiarach odbiegających od rozmiaru jednostki reklamowej” i ponownie kliknij Zapisz.
 14. Wyświetl podgląd kreacji lub ją przetestuj.
  • Jeśli podgląd nie ładuje się poprawnie, może występować problem z pakietem zip HTML5. Otwórz konsolę przeglądarki i poszukaj błędów.
  • Ad Manager nie może wyświetlać podglądu kreacji niezgodnych z protokołem SSL. Jeśli automatyczna kontrola zgodności z protokołem SSL jeszcze się nie zakończyła, możesz zastąpić zgodność z protokołem SSL. Obok „Zgodność z protokołem SSL” kliknij kolejno zastąpTak.
  • Kreacje używające kodu JavaScript do uzyskiwania dostępu do okna najwyższego poziomu mogą nie działać w podglądzie w usłudze Ad Manager. Spróbuj wtedy skorzystać z podglądu w witrynie.
  Aby przetestować kreację w swojej witrynie, utwórz zamówienie i element zamówienia z tą kreacją. Przejdź do kreacji w zamówieniu i kliknij W witrynie. Więcej informacji
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?