Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Opcje struktury tabeli na poziomie raportu

Wybór sposobu wyświetlania danych w raporcie Ad Managera

Generując raport w usłudze Google Ad Manager, możesz wybrać sposób wyświetlania danych. Podczas tworzenia raportu wybierz opcję struktury tabeli w raporcie.

Tabela kartotekowa

W tym widoku arkusza kalkulacyjnego wybrane wymiary w raporcie są widoczne w oddzielnej kolumnie, a kolejne kombinacje znajdują się w osobnych wierszach. Użyj tego widoku, aby uzyskać optymalne działanie raportu.

Sortowanie kolumn jest dostępne tylko w tym widoku i jedynie wtedy, gdy wszystkie wyniki mieszczą się na 1 stronie.

Tabela hierarchiczna

Ten widok tabeli przestawnej zawiera wybrane wymiary z raportu ujęte w pojedynczej kolumnie ze zbiorczymi danymi dla poszczególnych wartości wymiarów w formacie drzewa hierarchicznego. Na przykład jednostka reklamowa o danej nazwie może obejmować wymienione pod nią kraje, a pod krajami – urządzenia.

Raporty eksportowane mają zawsze strukturę tabeli kartotekowej, nawet jeśli w usłudze Ad Manager wybierzesz wyświetlanie danych w strukturze „Hierarchicznej”.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne