Automatický sběr dat

Nechte službu Google Ad Manager aktualizovat CPM vaší reklamní sítě
Úplný seznam všech reklamních sítí zprostředkování naleznete na webech pro vývojáře aplikací pro AndroidiOS.

Automatický sběr dat vylepšuje konkurenci v rámci zprostředkování pro mobilní aplikace tím, že namísto ručně zadané Výchozí CPM používá automaticky aktualizovanou CPM z jednotlivých reklamních sítí.

Nastavení automatického sběru dat pro reklamní síť

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a pakSpolečnosti.
 3. Klikněte na Nová společnost a pak Reklamní síť, nebo vyberte existující společnost typu Reklamní síť, kterou chcete upravit.
 4. V rozbalovací nabídce Reklamní síť vyberte některou z níže uvedených reklamních síti, která podporuje automatické shromažďování dat.
 5. Zaškrtněte políčko Povolit pro zprostředkování.
 6. V sekci Automatický sběr dat klikněte na Udělit přístup. Otevře se nové okno, ve kterém se můžete přihlásit do reklamní sítě třetí strany a zkopírovat přístupový kód k vložení do profilu společnosti ve službě Ad Manager.
 7. Klikněte na Uložit.

Reklamní sítě, které podporují automatický sběr dat služby Ad Manager

Níže uvedené reklamní sítě hostují integraci se službou Ad Manager, která podporuje automatický sběr dat CPM k lepší optimalizaci konkurence v rámci zprostředkování pro mobilní aplikace.

AdColony

Identifikační údaje Optimalizace

 • Klíč Api: Jedinečný klíč API, který naleznete v účtu AdColony na stránce Account Settings > Read-Only API Key.

  A screenshot of the AdColony credentials screen.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • ID aplikace (volitelné)
 • Možnosti klienta (volitelné)
 • ID časového pásma (volitelné)

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
AdFalcon

Identifikační údaje Optimalizace

 • ID klienta API: Jedinečné ID klienta API, které naleznete v účtu AdFalcon na stránce Account (Účet) > API Access (Přístup k rozhraní API).
 • Klíč API: Jedinečný klíč API, který naleznete v účtu AdFalcon na stránce Account (Účet) > API Access (Přístup k rozhraní API).

  A screenshot of the AdFalcon sign in screen.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • ID aplikace/webu

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
AdMob

Access code

Ad Manager requires access to your AdMob reporting data from AdSense to enable automatic data collection for Mediation with AdMob. In order to grant access, you must add your access code.

AppLovin

Identifikační údaje Optimalizace

 • Report Key: Jedinečný klíč Report Key, který naleznete v účtu AppLovin na stránce Accounts > Basic Info > Keys (Účty > Základní informace > Klíče).

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Application ID (Android)
 • Bundle ID (iOS) 
 • Placement 
 • SDK Key 

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Chartboost

Identifikační údaje Optimalizace

 • ID uživatele: ID uživatele v horní části stránky nástroje API Explorer aplikace Chartboost.
 • Podpis uživatele: Podpis uživatele v horní části stránky nástroje API Explorer aplikace Chartboost.

  An image of the Chartboost API Explorer page.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • ID aplikace
 • Podpis aplikace
 • Umístění reklamy (volitelné)

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Du Ad Platform

Identifikační údaje Optimalizace

 • Account token
 • DU Ad Platform username
 • DU Ad Platform password

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Account token
 • DU Ad Platform username

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Facebook Audience Network

Identifikační údaje Optimalizace

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Placement ID

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování

 

Flurry

Identifikační údaje Optimalizace

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Ad Space Name
 • Project API Key
 • Ad location (volitelné)

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
i-mobile

Identifikační údaje Optimalizace

 • Přihlašovací jméno: e-mailová adresa, kterou používáte pro přihlašování k účtu i-mobile
 • Heslo: heslo, které používáte pro přihlašování k účtu i-mobile

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Číslo média
 • Číslo majitele stránek
 • ID bloku

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
InMobi

Identifikační údaje Optimalizace

 • Přihlašovací jméno: E-mailová adresa, pomocí které se přihlašujete k účtu InMobi.
 • Heslo: Heslo, pomocí kterého se přihlašujete k účtu InMobi.
 • Tajný klíč: Klíč rozhraní API ve formě řetězce o 32 znacích generovaný sítí InMobi, který je vyžadován pro všechny příchozí požadavky. Další informace

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Číslo účtu [InMobi SDK >= 5.0] (volitelné)
 • ID aplikace [InMobi SDK < 5.0] (volitelné)
 • Číslo umístění [InMobi SDK >= 5.0] (volitelné)

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
ironSource

Identifikační údaje Optimalizace

 • User Name: E-mailová adresa, pomocí které se přihlašujete k účtu ironSource.
 • Secret Key: Jedinečný klíč generovaný službou ironSource, který je umístěn v sekci Reporting API na stránce vašeho účtu.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • App Key
 • Instance ID (volitelné)

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Leadbolt

Identifikační údaje Optimalizace

 • Číslo majitele stránek: Jedinečné identifikační číslo, které naleznete ve svém účtu Leadbolt na stránce Nastavení účtu,
 • Tajný klíč: Klíč rozhraní API generovaný sítí Leadbolt, který je vyžadován pro všechny příchozí požadavky. Tajný klíč naleznete ve svém účtu Leadbolt na stránce Nastavení účtu.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Klíč API
 • Kód umístění

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
LifeStreet

Identifikační údaje Optimalizace

 • Přihlašovací jméno: E-mailová adresa nebo přihlašovací údaje, pomocí kterých se přihlašujete k účtu LifeStreet.
 • Heslo: Heslo, které používáte k přihlašování k účtu LifeStreet.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Slot tag

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
maio

Identifikační údaje Optimalizace

 • API ID: Jedinečné ID rozhraní API vygenerované maio.
 • API KEY: Jedinečný klíč rozhraní API vygenerovaný maio.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Media ID (メディアID)
 • Zone ID (ジーンID)

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
MobFox

Identifikační údaje Optimalizace

 • Klíč Api: Jedinečný klíč API, který naleznete v účtu MobFox na stránce My Account > Account Information.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Publisher Site ID

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
MoPub

Identifikační údaje Optimalizace

 1. V účtu MoPub: Chcete-li optimalizovat zprostředkování služby MoPub ve službě AdMob, musíte nejprve v účtu MoPub v části Reports povolit rozhraní API zaškrtnutím příslušného políčka.

 2. V účtu AdMob: Zadejte následující povinné identifikační údaje pro službu MoPub:
  • API key: Jedinečný klíč API uvedený v účtu MoPub v části s podrobnostmi o přístupu k rozhraní API.
  • Inventory report ID key: Jedinečné inventory report ID uvedené v účtu MoPub v části s podrobnostmi o přístupu k rozhraní API.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Ad Unit ID

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
myTarget

Identifikační údaje Optimalizace

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Slot ID

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Nend

Identifikační údaje Optimalizace

 • Klíč Reporting API: Navštivte stránku nejčastějších dotazů Nend a kontaktujte svého správce účtu Nend, který vám poskytne klíč Reporting API pro přehledy.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • API Key
 • Spot ID

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Tapjoy

Identifikační údaje Optimalizace

 • Publisher OAuth Key: Naleznete v účtu Tapjoy: Tapjoy > Settings > App Settings > API Keys.

 • Mediation Reporting API Key for AdMob: Naleznete v účtu Tapjoy: Tapjoy > Settings > App Settings > Mediation Keys.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Placement Name
 • SDK Key

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Služba Unity Ads

Identifikační údaje Optimalizace

 • Klíč API: Jde o jedinečný klíč API, který naleznete na panelu administrátora Unity Ads na stránce Account Settings.

  An image of the Unity Ads accounts settings page.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Číslo hry
 • Číslo umístění

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Vungle

Identifikační údaje Optimalizace

 • Reporting API ID: Jedná se o jedinečný klíč API, který zjistíte tak, že se přihlásíte k účtu Vungle, kliknete na tlačítko Details u aplikace a prohlédnete si pole Reporting API key.

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • Application ID

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Zucks

Identifikační údaje Optimalizace

 • Klíč rozhraní API: Klíč rozhraní API, který se zobrazí, když se přihlásíte do účtu Zucks a přejdete na stránku s klíčem rozhraní API ke zprostředkování ve službě AdMob (AdMobメディエーション用 APIキー).

Podrobnosti konfigurace reklamní jednotky

 • ID rámce

Další údaje

 • Podporuje optimalizaci? Ano
 • Kam mám přidat tuto síť? Jako zdroj reklamy do skupiny zprostředkování
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?