Video yayıncı politikası

Bu politika yayın içi ya da sesli içerikte gösterilen reklamlar veya yayın dışı yerleşimler (örneğin, oyunlar, yazı içi, feed içi) dahil olmak üzere, açık artırmada video reklamlar ile para kazanan, Google Monetization (Tercih Edilen Anlaşmalar, Programatik Garantili, Özel Açık Artırma ve Herkesin Katılabileceği Açık Artırma) kullanan AdSense yayıncıları ve Google Ad Manager İş Ortakları için geçerlidir. Bir video reklamın yayınlanmaya uygun olduğu her yer (oyunlar, yayın içi video gösteren video oynatıcılar veya bağımsız yayın dışı yerleşimler) video reklam yerleşimi olarak kabul edilir.

Politika gereksinimleri şu temel prensiplere göre düzenlenmiştir:

Belirli reklam biçimlerinin ayrıca kendi ek şartları vardır:

Desteklenen uygulamaları kullanma

Kullanıcı deneyimini optimize edebilmemiz, marka ölçümünü etkinleştirebilmemiz, geçersiz trafiğe karşı koruma sağlayabilmemiz ve TrueView gibi özel formatlar oluşturabilmemiz için desteklenen Google video uygulamalarının kullanılması gerekmektedir.

 • Yayın içi reklamlar: Video veya ses içeriğinin yanındaki video reklam yerleşimleri, resmi bir Google Beta programı kapsamında olmadıkça, desteklenen platformlarda Google Interactive Media Ads SDK'sını veya Google Mobile Ads SDK'sını kullanmalıdır.
  • Yayıncılar, YouTube tarafından barındırılan içeriklerden para kazanmak için Interactive Media Ads ürünleri kullanamaz. Yayıncılar YouTube içeriğinden YouTube iş ortağı programı aracılığıyla para kazanmalıdır.
 • Yayın dışı reklamlar: Yayın dışı reklamları yayınlamamaya uygun olması için video reklam yerleşimlerinde Google tarafından sağlanan yayın dışı çözümler (web'de Google Yayıncı Etiketleri; uygulamalarda Google Mobile Ads SDK'sı) kullanılmalıdır.
  • Google Interactive Media Ads SDK'sında yayın dışı yerleşimlerine izin verilmez (oyunlardaki yerleşimler hariç).

Envanteri doğru şekilde tanımlama

Envanteri doğru bir şekilde tanımlamak için meta verileri ve bildirimleri kullanın. Böylece, reklamverenler reklamlarının nerelerde yayınlanacağı konusunda doğru şekilde bilgilendirilir.

 • Yüksek kaliteli, doğru meta veriler ve açıklama URL'lerinin, web oyunlarının yanı sıra para kazanılabilen tüm video ve ses içerikleri için sağlandığından ve korunduğundan emin olun (Bkz. Reklam etiketlerinizde açıklama URL'si parametresini ayarlama).
 • Video reklam yerleşimleri varsayılan olarak sesli olmalı veya sessiz yerleşim olacaksa gerektiği gibi belirtilmelidir.
  • Not: Google'ın biçim kitaplıklarını kullanan yayın dışı yerleşimleri için sessiz bildirimleri otomatik olarak doğru şekilde işlenir.
 • Yayın içi video reklam yerleşimlerini yalnızca geçerli yayın içi içerikle yerleştirin.
  • Orijinal video içeriği olmayan ve bir sitede bulunan içeriği vurgulayan video slayt gösterileri geçerli yayın içi içerik değildir.
  • Yayın içi video reklamlar, banner içi video reklam yerleşimleri dahil olmak üzere yayın dışı video reklam yerleşimlerinde yayınlanmamalıdır.
  • Banner içi video reklam yerleşimleri aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:
   • Bir web sayfasındaki veya uygulamadaki görüntülü banner reklamda gösterilen video reklamlar.
   • Masaüstü bilgisayarlardaki 300x250 boyutlu bir alan gibi, sayfanın sağ tarafında gösterilen video reklamlar.
   • Yayın dışı yerleşimler hariç, eşlik eden video içeriği olmayan yerleşimlerde gösterilen video reklamlar.
   • Eşlik eden video reklam içeriği olsun veya olmasın, görüntülü reklam birimleri ile video reklamlar arasında geçiş yapan yerleşimlerde gösterilen video reklamlar.
 • Video reklam yerleşim boyutunu doğru şekilde belirtin.

Reklamverenin değerini koruma

Reklamverenin değerini korumak için kullanıcıların video reklamlarla etkileşim kurabilmesi gerekir. Video reklamlar, video reklam yerleşimlerinde gerektiği gibi oluşturulmalıdır. Video reklam yerleşimleri kullanıcıları şaşırtmamalı veya beklenmedik ya da standart olmayan şekillerde çalışmamalıdır.

 • Tüm video reklam yerleşimleri, yatay videolar için 4:3 veya 16:9, dikey videolar için 3:4 veya 9:16, kare videolar içinse 1:1 standart en boy oranını korumalıdır.
 • Yazı içi ve feed içi video reklamlar için video reklam yerleşimlerinin hem uzun hem de kısa boyutları en az 256 piksel olmalıdır (her ikisine de izin verilen 300x250 ve 320x180 boyutları hariç). Diğer tüm video reklam yerleşimlerinin uzun kenarı en az 256 piksel, kısa kenarı en az 144 piksel olmalıdır.
 • Herhangi bir reklam içeriğinin veya reklam kontrolünün oluşturulmasını engellemeyin, gizlemeyin, kaldırmayın veya değiştirmeyin.
 • Reklamlar, oyun veya video oynatıcısı kontrollerine (oynatma, duraklatma, ses seviyesi vb.) yakın bir yere yerleştirilmemeli veya bunları engellememelidir.
 • Reklamlar, belirli reklam biçimleri için aksi belirtilmedikçe, kullanıcı sayfadan veya içerikten ayrılıncaya kadar görüntülenmelidir (aşağıdaki Belirli reklam biçimleri için ek gereksinimler bölümüne bakın).

Kullanıcıya saygı

Video reklamlar, kullanıcıların deneyimine ve zamanına saygılı bir ortamda sunulmalıdır:

 • Yayın içi reklamlar için video içeriğinin toplam süresi video reklamların toplam süresinden fazla olmalıdır.
 • Oyunlardaki reklamlar dahil olmak üzere yayın dışı reklamlar için, kullanıcıların gördüğü içerik miktarı geçiş reklamlarının toplam süresinden fazla olmalıdır.
 • Reklamlar ekranın alt kısmında otomatik olarak oynatılmamalı veya imleçle üzerine gelindiğinde oynatılmamalıdır.
  • Masaüstünde, otomatik oynatmaya yalnızca reklam biriminin en az %50'sinin 1024x768 boyutunda bir görüntü alanında görünmesi durumunda izin verilir.
  • Mobil cihazda, otomatik oynatmaya yalnızca reklam biriminin en az %50'sinin 360x600 boyutunda bir görüntü alanında görüntülenmesi durumunda izin verilir.
 • Herhangi bir zamanda en fazla bir video reklam yerleşimi oynatılabilir.
 • Sabit bir video oynatıcıda (ekranda sabit bir konumda kalan video oynatıcı) video reklam yerleşimleri için ek politikalar uygulanır:
  • Sabit video oynatıcı, sabit olmayan bir sayfa içi video oynatıcı olarak çalışmalıdır.
   • Sayfa içi video oynatıcıda yer alana video, kullanıcı sayfayı kaydırdığında sabit video oynatıcıya geçmeli ve kullanıcı sayfada kaydırarak gezinirken görünür kalmalıdır.
  • Sayfa içi video oynatıcı, sabit video oynatıcıya dönüşmeden önce sayfada tamamen görüntülenebilir olmalıdır.
  • Sabit video oynatıcının sayfa içi video reklam içeriği, sayfa içi reklam içeriği, sayfa içi içerik veya sayfa içi gezinmeyle çakıştığı birden fazla kenar varsa, sabit video oynatıcıda kapatma özelliği bulunmak zorundadır.
   • Kapatma özelliği, kullanıcının video üzerine gelmesine veya videoya dokunmasına gerek kalmadan görünür olmalıdır.

Belirli reklam biçimleri için ek şartlar

TrueView ve atlanabilir video reklamlar

Google Ads, Youtube'dan satın alım gerçekleştiren reklamverenlere bütçelerini, TrueView biçimimizi kullananlar dahil olmak üzere Google'la iş ortaklığı yapan sitelere ve uygulamalara genişletme olanağı tanır. Atlanabilir reklam (TrueView reklamları dahil) alabilmek için şu ek politikalar geçerlidir:

 • Video reklam yerleşimleri varsayılan olarak sesli olmalıdır.
 • TrueView için, kaydırarak oynatılan reklamlara izin verilmez.
 • Videonun ortasına yerleştirilen reklamlar için video içeriğinin süresi en az 10 dakika olmalıdır.

Yayın dışı reklamlar

Yayın dışı reklam yerleşimleri "yayın dışıdır". Yani eşlik eden video içermeyen video reklam yerleşimleridir. Bu, birçok farklı reklam biçimini içerir. Yayın dışı reklamlar almaya uygun olmak için şu ek politikalar geçerlidir:

 • Yayın dışı reklamlar açık bir şekilde reklam olarak tanımlanmalıdır. Reklam ilişkilendirmesi hakkında daha fazla bilgi
 • Kullanıcı sesleri etkinleştirmeyi açıkça seçmedikçe, geçiş reklamları ve ödüllü yerleşimler dışında otomatik oynatılan yayın dışı video reklam yerleşimlerinin sesi varsayılan olarak kapalı olmalıdır.
  • Geçiş reklamları için ses, kullanıcının telefon ayarlarına bağlı olarak ilk yüklenmeye başlarken etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Örneğin, kullanıcının telefonunda ses kapalıyken bir geçiş reklamı yüklenirse, geçiş reklamı sessiz durumda yüklenmelidir.
 • Geçiş reklamları dışındaki yayın dışı video reklamlar yalnızca oynatıcıdaki piksellerin en az %50'si görüntü alanında göründüğünde oynatılmaya başlayabilir, oynatıcıdaki piksellerin %50'sinden azı görüntü alanında göründüğünde ise oynatma durmalıdır (kullanıcı video reklam kontrollerindeki oynatma düğmesiyle etkileşime geçmediyse).
 • Yayın dışı video reklam yerleşimleri, video reklam oluşturulmadan önce, oluşturulurken veya oluşturulduktan sonra sayfa düzeninde değişime neden olmamalıdır. Başka bir deyişle yerleşim, içeriği kullanıcının görüntü alanında yukarı veya aşağı kaydırmamalıdır. Kaydırarak yerleşimin üzerine gelindiğinde yerleşim tam ekran moduna geçmemelidir.
 • Geçiş reklamları dışındaki yayın dışı video reklam yerleşimleri, uygulamadaki veya sayfadaki diğer içerikle birlikte kaymalıdır. Yayın dışı reklamların sabit olarak uygulanmasına izin verilmez.
 • Yazı içi reklamlar paragraflar arasına, feed içi reklamlar ise bir öğe feed'ine yerleştirilmelidir.

Ad Manager için yayın dışı video, birçok farklı reklam biçimini kapsar.

Google tarafından sağlanan yayın dışı çözümler; yazı içi, feed içi ve yerel video gibi belirli biçimler için zaten politikanızın bu gereksinimlerle uyumlu olmasını sağlamaktadır.

Oynatıcının davranışını kontrol etmenizi sağlayan biçimler yukarıdakilere uyum sağlamanızı gerektirir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?