Ad Manager sorgu sonuçlarını filtreleme

Raporunuzda görünen sonuçları daraltma

Bir sorgu oluştururken filtreleri kullanarak rapor sonuçlarınızı reklamveren, sipariş, anahtar/değer çifti ve diğer ölçütlere göre daraltabilirsiniz. Bazı boyut filtreleri yalnızca rapora "Anahtar/değer çiftleri" ve "Hedefleme" gibi aynı boyutu eklediğinizde kullanılabilir.

Ad Exchange geçmiş raporları: Boyut filtreleri, yalnızca son 6 ayda işlem görmüş seçilebilir değerleri döndürür. 6 aydan daha önce işlem görmüş değerleri filtrelemek istiyorsanız "içerir" filtreleme seçeneğini kullanabilir ve serbest değerler girebilirsiniz.

Öğe listesine göre filtreleme

Öğe listesine göre filtrelemek için "şunlardan herhangi biridir:" veya "şunlardan hiçbiridir:" filtresini kullanın. Raporunuzda yalnızca listelenen öğelerden biriyle ilişkili rapor verileri gösterilecektir. Bir grup öğeye göre hızla filtre uygulamak için kimliklerin virgülle ayrılmış listesini girin.

Boole operatörleriyle alt dizeye göre filtreme 

Yalnızca AND, ORNOT boole operatörleri ve eksi sembolü (-) ile bağlanmış alt dizeyle eşleşen öğelerle ilişkili rapor verilerini görüntülemek için "içerir" veya "içermez" filtresini kullanın.  Operatörler, tüm harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.​ Tam ifadeler için çift tırnak işareti (") kullanın. Boşlukları dikkatli bir şekilde kullanın. Boşluktan sonra uygun bir operatör gelmiyorsa ifade, AND işlemi olarak yorumlanır.

Filtre alanı metni Yapılan arama
NOT "a" NOT LIKE '%a%'
"a" AND "b" LIKE '%a%' AND LIKE '%b%'
"a" OR "b" LIKE '%a%' OR LIKE '%b%'
"a" AND "b" AND "c" LIKE '%a%' AND LIKE '%b%' AND LIKE '%c%'
"a" "b" "c" LIKE '%a%' AND LIKE '%b%' AND LIKE '%c%'

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Reklam birimleri

Reklam birimi boyutunu eklemeden "Reklam birimi" boyutunda filtreleme yapabilirsiniz ancak yalnızca üst seviye reklam birimleri için "içerir" filtresini kullanabilirsiniz. "Reklam birimi" filtresinde OR operatörünü kullanmak için "Reklam birimi" öğesini "Üst seviye" seçili bir boyut olarak ekleyin.

"Reklam birimi" boyutuna göre filtrelediğinizde, alt reklam öğelerini toplama dahil edip etmemeyi tercih edebilirsiniz.​

Anahtar/değer çiftleri

Anahtar/değer çiftlerine göre filtrelemek için Anahtar/değer çifti boyutunu ekleyin. Anahtar/değer çifti raporları çok büyük olabilir, bu nedenle yalnızca tek bir gün veya tüm ay için rapor almanızı öneririz. Daha az veri satırı getireceğinden toplam gösterim sayısı yerine toplam hedeflenen gösterim sayısını kullanmayı deneyin.

Hedefleme

Hedeflemeye göre filtreleme, yalnızca Hedefleme boyutunu dahil etmeniz hâlinde çalışır.

Anlaşmalar

"Anlaşma kimliği" veya "Anlaşma adı"na göre filtre uyguladığınızda, yalnızca son altı ayda kayıtlı eşleşen istekleri olan anlaşmalar filtre seçim listesinde görünür.

Özel alanlar

Özel alan filtreleme için filtre türleri, alan türüne göre değişir:

  • Metin tabanlı alanlar varsayılan olarak "içerir" türündedir
  • Açılır menü veya geçiş tabanlı alanlar varsayılan olarak "şunlardan herhangi biridir:" türündedir
  • Sayı tabanlı alanlar varsayılan olarak "arasında" türündedir
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?