Porównanie raportów o przyszłym współczynniku sprzedaży i prognoz dotyczących elementów zamówienia

Dlaczego prognozy „Sprawdź zasoby" w usłudze Ad Manager różnią się od raportów o przyszłym współczynniku sprzedaży?

W usłudze Google Ad Manager istnieją dwa główne sposoby przewidywania dostępności:

  • Prognozy dotyczące elementów zamówienia są wyświetlane po kliknięciu Sprawdź zasoby podczas tworzenia lub wyświetlania elementu zamówienia. Te prognozy skupiają się na jednym elemencie zamówienia. Pomagają one zmaksymalizować liczbę wyświetleń z danego elementu zamówienia i zoptymalizować jego kierowanie.
  • Raporty o przyszłym współczynniku sprzedaży to typ raportu, który wyświetla dostępność w całej sieci Ad Managera. Raporty o przyszłym współczynniku sprzedaży pomogą Ci określić, czy masz miejsce na rezerwację kolejnych elementów zamówienia.

Zestawienie różnic

Ta tabela zawiera podsumowanie różnic między prognozowaniem interaktywnym a raportami o przyszłym współczynniku sprzedaży. Pamiętaj, że mogą występować dodatkowe różnice w działaniu, które nie zostały tu omówione.

  Prognoza „Sprawdź zasoby" Raport o przyszłym współczynniku sprzedaży Możliwe rozbieżności
Korekty

Uwzględniane są korekty ręczne i korekty według danych historycznych.

 

Nie dotyczy

Częstotliwość aktualizacji danych o zarezerwowanych elementach zamówienia

Zawsze aktualne

Codziennie

W przypadku raportów o przyszłym współczynniku sprzedaży bardziej prawdopodobne jest, że dostępność zasobów reklamowych zostanie zawyżona. Może to wynikać z aktywności od czasu wygenerowania raportu.

Kreacja

Ustawienie „Liczba kreacji" elementu zamówienia może w znacznym stopniu wpłynąć na prognozę.


Aby dokładniej porównać wyniki, obok opcji „Oczekiwane kreacje":
a. Dodaj wymiar kreacji.
b. W sekcji „Liczba" wpisz dużą liczbę kreacji, np. 10.

Uwaga: aby wpisać liczbę, być może trzeba będzie kliknąć Pokaż szczegóły kreacji. Liczby nie są dostępne w przypadku nadrzędnych i towarzyszących reklam displayowych.

c. Wybierz ustawienia w sekcji „Kierowanie kreacji".

Prognozy dotyczące elementów zamówienia uwzględniają ograniczenia wyświetlania, takie jak ograniczenie liczby wyświetleń i reklamy na wyłączność. Jeśli na przykład w szczegółach kreacji określono, że może ona wypełnić tylko 1 boks reklamowy na stronie (jest to ustawienie domyślne), zmniejszy to liczbę dostępnych wyświetleń.

Symulacje nie są przeprowadzane podczas tworzenia raportu Przyszły współczynnik sprzedaży.

Przeprowadzane jest tylko zliczanie wierszy pasujących do wymiarów lub filtrów.

Oznacza to, że nie ma specjalnego sposobu rozpoznawania liczby kreacji ani hierarchii specjalnych jednostek reklamowych.

Raporty o przyszłym współczynniku sprzedaży mogą wskazywać większą dostępność niż interaktywne prognozowanie.

Maksymalny okres objęty prognozą

2 lata

90 dni w przypadku danych dziennych; 1 rok w przypadku danych miesięcznych.

Nie dotyczy
Specjalne jednostki reklamowe

Wyświetlenia ze specjalnych jednostek reklamowych są zwykle wykluczane podczas obliczania prognozowanych wyświetleń. Obejmuje to wyświetlenia ze specjalnych jednostek reklamowych, które stanowią część miejsc docelowych lub na które są kierowane nadrzędne jednostki reklamowe. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w elemencie zamówienia jest wyraźnie ustawione kierowanie na specjalne jednostki reklamowe.

Symulacje nie są przeprowadzane podczas tworzenia raportu Przyszły współczynnik sprzedaży.

Przeprowadzane jest tylko zliczanie wierszy pasujących do wymiarów lub filtrów.

Oznacza to, że nie ma specjalnego sposobu rozpoznawania liczby kreacji ani hierarchii specjalnych jednostek reklamowych.

W przypadku sprawdzania zasobów reklamowych reklamy muszą być wyraźnie kierowane na specjalne jednostki reklamowe.

W przypadku przyszłego współczynnika sprzedaży kierowanie na te jednostki może być ustawione domyślnie za pomocą nadrzędnych jednostek reklamowych lub miejsc docelowych.
Symulacja Symulacja jest przeprowadzana w czasie rzeczywistym przy każdym żądaniu w okresie wyświetlania proponowanego elementu zamówienia. Symulacja danych (używana jako podstawa FSTR) jest przeprowadzana przez okres 18 miesięcy. W przypadku konkurujących elementów zamówienia, których zakresy dat wykraczają poza przedział czasu objęty prognozą, Ad Manager szacuje liczbę wyświetleń, które będą konkurować.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne