Wyświetlanie elementu zamówienia CPC

Elementy zamówienia typu koszt kliknięcia (CPC) konkurują z elementami zamówienia CPM na podstawie ich obliczonego efektywnego kosztu tysiąca wyświetleń (eCPM). Te obliczenia zależą od wielu zmiennych, np. od wieku kampanii i od tego, czy sieć jest zoptymalizowana.

Reguły cenowe w ogóle nie są stosowane w ciągu pierwszych kilku dni i nie są stosowane do niewielkiego odsetka żądań w całym okresie aktywności elementu zamówienia CPC. Wynika to z faktu, że musimy zbierać dane dotyczące współczynnika klikalności w celu przekonwertowania CPC na CPM na potrzeby aukcji.

Logika początkowa a logika stabilna

Reklamy CPC używają obliczonego współczynnika eCPM do konkurowania z reklamami CPM, dlatego ważne jest, aby umożliwić im naliczenie określonej wartości przed obliczeniem indywidualnego eCPM. Jeśli wartości eCPM są obliczane natychmiast na podstawie rzeczywistego CTR elementu zamówienia, nie zostanie on wyświetlony, ponieważ CTR zaczyna się od zera. Dzięki zastosowaniu oddzielnych obliczeń początkowych reklamy mogą uczciwie konkurować w obrębie całej sieci od momentu ich uruchomienia.

Sieci niezoptymalizowane i zoptymalizowane

Sieci niezoptymalizowane

W przypadku sieci, które nie korzystają z Optymalizacji:

  • Jeśli nasz system zarejestrował kliknięcia dotyczące danej kreacji, do obliczenia jej wartości eCPM stosowany jest współczynnik CTR wyznaczony doświadczalnie.
  • Jeśli kreacja jest nowa lub nasz system nie zarejestrował żadnych kliknięć, wartość eCPM jest obliczana na podstawie:

    • współczynnika CTR elementu zamówienia, jeśli ma on co najmniej 100 tys. wyświetleń, lub
    • współczynnika CTR dla całego systemu, jeśli element zamówienia ma mniej niż 100 tys. wyświetleń.

Sieci korzystające z Optymalizacji

W przypadku sieci, które korzystają z Optymalizacji, wartość eCPM jest obliczana na podstawie współczynnika CTR wyznaczonego przez model prognostyczny, którego celem jest uzyskanie bardziej rzetelnych szacunków niż domyślny CTR obejmujący cały system.

Model CPC nie jest obsługiwany w przypadku automatyzacji bezpośredniej
Poznaj dostępne funkcje dotyczące automatyzacji bezpośredniej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
7265095861639770008
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true