Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Ignorování reklam na partnerských webech Googlu

Tento článek popisuje funkci Tuto reklamu nezobrazovat, která uživatelům umožňuje skrýt reklamy, které nechtějí vídat. 

Funkce Tuto reklamu nezobrazovat umožňuje uživatelům zavřít reklamy nebo si je přestat nechat zobrazovat a uvést, které reklamy je nezajímají. Tato funkce přináší výhody pro všechny:

 • Uživatelé: Větší možnost kontroly nad zobrazovanými reklamami.
 • Inzerenti: Již nemusejí platit za zobrazení reklam lidem, které jejich reklamy nezajímají.
 • Majitelé stránek: Relevantnější reklamy pro uživatele, vyšší spokojenost s webem a více interakcí uživatelů.

Jak možnost Tuto reklamu nezobrazovat funguje

Příklad kliknutí na možnost Tuto reklamu nezobrazovat

Možnost Tuto reklamu nezobrazovat je malý překryvný prvek v pravém horním rohu kreativy. Uživatel pomocí ní může zadat, že reklamu již nechce vidět. Systém se pak pokusí stejné nebo podobné reklamy mu již nezobrazovat. Podobnost reklam se určuje podle vizuálních prvků, inzerenta a vstupní stránky.

Pokyny pro uživatele k ignorování reklamy:

 1. Klikněte nebo klepněte na ikonu Přestat zobrazovat tuto reklamu u reklamy, kterou chcete ignorovat.
 2. Klikněte nebo klepněte na možnost Přestat zobrazovat tuto reklamu.
 3. Volitelně uveďte důvod, proč již reklamu nechcete vidět. K dispozici jsou tyto možnosti:

  • Viděl/a jsem už vícekrát (zaměřeno na četnost zobrazení reklamy a remarketing),
  • Reklama překryla obsah (zaměřeno na rozvržení stránky a vykreslování reklamy),
  • Reklama byla nevhodná (zaměřeno na potenciálně nevhodný obsah),
  • Reklama mě nezajímá (zaměřeno na chybné cílení a personalizaci reklam), 
  • Tohle už mám (remarketing).
V některých případech Google možnost Přestat zobrazovat tuto reklamu nemůže zobrazit a poskytuje místo ní možnost Nahlásit tuto reklamu.

I když uživatel určitou reklamu ignoruje, může se mu přesto znovu zobrazit. Může k tomu dojít mimo jiné za následujících okolností:

 • Uživatel vymaže soubory cookie.
 • Uživatel navštíví web mimo Obsahovou síť Google.
 • Inzerent zobrazuje stejnou reklamu prostřednictvím jiné společnosti.
 • Reklamní systém Googlu nepozná, že je v určitém zařízení přihlášen tento uživatel.
 • Uživatel zvolí možnost Reklama blokuje viditelnou oblast, čímž nahlásí problém s pozicí reklamy, nikoli s jejím obsahem.
Uživatelům v EHP se možnost Tuto reklamu nezobrazovat bude zobrazovat vždy.

Funkce Tuto reklamu nezobrazovat pro služby Google Ads a Display & Video 360

Funkce Tuto reklamu nezobrazovat je k dispozici pro některé kreativy zobrazované službami Google Ads a Display & Video 360. U kreativ zobrazovaných prostřednictvím služby Ad Manager tuto možnost můžete vypnout. U kreativ zobrazovaných prostřednictvím služby Google Ads nebo Display & Video 360 ji však vypnout nelze.

Pokud je uživatel přihlášen k účtu Google a má zapnutou Personalizaci reklam, jím ignorované reklamy se nebudou zobrazovat na žádném zařízení, v němž je přihlášen. Uživatelům s vypnutou personalizací reklam se ignorované reklamy mohou zobrazovat i nadále.

Odznak reklamy a funkce Tuto reklamu nezobrazovat pro službu Ad Manager

Odznak reklamy identifikuje obsah jako reklamu, poskytuje informace o inzerentovi a umožňuje nahlásit nezákonný obsah. V případě služby Ad Manager platí pro odznak reklamy a možnost Tuto reklamu nezobrazovat toto:
 • Uživatelům v EHP se zobrazují vždy.
 • Nevztahují se na žádné kreativy zobrazované prostřednictvím kampaní služby Ad Manager typu Sponzorství s cílem 100 % (s výjimkou uživatelů v EHP).

Aby se odznak reklamy vykreslil správně, musí být kreativa vykreslena v prvku iframe značky GPT.

Postup vypnutí odznaku reklamy a možnosti Tuto reklamu nezobrazovat u kreativ zobrazovaných prostřednictvím služby Ad Manager:

 1. Přihlaste se ke službě Google Ad Manager
 2. Klikněte na Administrátor, poté na Globální nastavení a na Nastavení sítě.
 3. Přejděte do části Nastavení reklam a vypněte možnost Odznak reklamy a funkce Tuto reklamu nezobrazovat.

Možnost vypnutí odznaku reklamy a funkce Tuto reklamu nezobrazovat se nevztahuje na uživatele v EHP.

V náhledech reklam se ikony odznaku reklamy nezobrazují. Zobrazují se pouze při zobrazení reklamy.

Vytváření přehledů o funkci Tuto reklamu nezobrazovat pro službu Ad Manager

Pro funkci Tuto reklamu nezobrazovat můžete v sekci Přehledy spustit přehled pomocí historického přehledu. K dispozici jsou tyto konkrétní metriky: 

 • Celkový počet zobrazení s možností nezobrazovat: Počet zobrazení s překryvným prvkem Tuto reklamu nezobrazovat. V současné době se vztahuje pouze na grafické kreativy.
 • Celkový počet ignorovaných zobrazení: Počet zobrazení, v nichž uživatel zvolil, že reklamu nechce zobrazovat.

Přehledy funkce Tuto reklamu nezobrazovat se vztahují na služby Google Ads, Display & Video 360 a Ad Manager.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka