Použití a implementace štítků

Použití štítků

Štítky lze přiřadit společnostem, objednávkám, řádkovým položkám, kreativám a reklamním jednotkám. Místo přiřazení štítku závisí na tom, jak jej plánujete použít.

 • Konkurenční vyloučení: Přiřaďte štítek společnostem, objednávkám nebo řádkovým položkám.
 • Vyloučení reklamy: Přiřaďte štítek společnostem, objednávkám nebo řádkovým položkám.
 • Omezení frekvence reklamní jednotky: Přiřaďte štítek reklamním jednotkám a kreativám.
 • Obálky kreativ: Přiřaďte štítek reklamním jednotkám a obálkám kreativ.

   K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

 • Správa partnerů: Přiřaďte štítek partnerským společnostem. Tato možnost je k dispozici pouze majitelům stránek ve službě Ad Manager, kteří ve svém prostředí mají aktivovanou správu partnerů nebo Řešení pro práci s videoreklamami.

   K dispozici pouze ve službě Google Ad Manager 360.

Štítky a dědění

Štítky se obecně dědí. Pokud například štítek přiřadíte objednávce, bude přiřazen všem řádkovým položkám v dané objednávce. Zděděné štítky jsou označeny speciální ikonou (shared label icon). Můžete je od objektu odebrat stejně, jako byste odebrali kterýkoliv jiný štítek. Pokud zděděný štítek odeberete, bude se zobrazovat přeškrtnutý a budete jej moci obnovit.

Dědí se ve směru společnosti > objednávky > řádkové položky a z reklamních jednotek vyšší úrovně na reklamní jednotky nižší úrovně. Kreativy však štítky nedědí.

Přiřazení štítků společnostem, objednávkám, řádkovým položkám, reklamním jednotkám a kreativám

Společnosti

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Klikněte na Správce a pak Společnosti.

 3. Vyberte společnost. Štítky můžete přiřadit inzerentům, vlastním inzerentům a reklamním sítím, ale agenturám a vlastním agenturám nikoliv.

 4. Klikněte do pole Štítky a vyberte štítek. Tento krok můžete opakovat a přidat více štítků.

 5. Klikněte na Uložit.

Objednávky

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Klikněte na Zobrazování a pak Objednávky a vyberte objednávku.

 3. Klikněte na Nastavení a poté na pole Štítky.

 4. Vyberte štítek. Tento krok můžete opakovat a přidat více štítků.

 5. Klikněte na Uložit.

Řádkové položky

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Klikněte na Zobrazování a pak Řádkové položky a vyberte řádkovou položku.

 3. Klikněte na Nastavení a poté na pole Štítky.

 4. Vyberte štítek. Tento krok můžete opakovat a přidat více štítků.

 5. Pokud používáte štítky konkurenčních vyloučení, ale chcete povolit zobrazení řádkových položek stejného inzerenta, vyberte možnost Povolit výjimku stejného inzerenta (volitelné).

  Další informace naleznete v článku Zabránění zobrazení řádkových položek označených štítkem společně.

 6. Klikněte na Uložit.

Reklamní jednotky

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Klikněte na Inventář a pak Reklamní jednotky a vyberte reklamní jednotku.

 3. Klikněte na Nastavení a poté v poli Omezení frekvence reklamní jednotky klikněte na Upravit.

 4. Klikněte na Pravidlo přidání štítku k reklamní jednotce.

 5. Nastavte požadovaný počet zobrazení, štítek a časové období. Kreativy s daným štítkem se tak v zadaném časovém období uživatelům nezobrazí vícekrát, než je zadaný počet zobrazení.

  Další informace naleznete v článku Přidání omezení frekvence k reklamním jednotkám.

 6. Kroky 2 a 3 podle potřeby opakujte (volitelné).

 7. Klikněte na Uložit.

Kreativy

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.

 2. Klikněte na Zobrazování a pak Kreativy a vyberte kreativu.

 3. Klikněte na Nastavení a poté zadejte štítky do pole Štítky.

  Další informace naleznete v článku Přidání omezení frekvence k reklamním jednotkám.

 4. Dokončete konfiguraci kreativy a uložte ji.

Odebrání štítků

Pokud se štítek, který byl zděděn od inzerenta, na konkrétní objednávku nebo řádkovou položku nevztahuje, můžete jej odebrat. Pokud štítek odeberete od inzerenta, bude odebrán také ze všech jeho objednávek a řádkových položek. Podobně platí, že když štítek odeberete z objednávky, bude také odebrán ze všech jejích řádkových položek.

Chcete-li zajistit, aby byl ke konkrétní objednávce nebo řádkové položce štítek vždy přiřazen, můžete jej k dané objednávce nebo řádkové položce přidat přímo (namísto toho, abyste se spoléhali na automatické dědění).

Chcete-li štítek odebrat, klikněte na něm na tlačítko X.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?