จัดการเสียง

ตรวจสอบและบล็อกโฆษณา

บทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ Google Ad Manager เท่านั้น Ad Manager เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณา หากไม่มีบัญชี Ad Manager เราขอแนะนำให้ทำดังนี้

คุณตรวจสอบและดำเนินการกับโฆษณา Ad Exchange แต่ละรายการที่แสดงในพื้นที่โฆษณาของคุณ

ก่อนอื่นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงศูนย์ตรวจสอบโฆษณา จากนั้นเลือกจากตัวเลือกด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager
 2. คลิกการแสดงโฆษณา แล้วคลิกครีเอทีฟโฆษณา จากนั้นคลิกศูนย์ตรวจสอบโฆษณา 
 3. คลิกประเภทพื้นที่โฆษณา เช่น วิดีโอและเสียง แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Display

ตรวจทานโฆษณา

เลือกสถานะ

ในศูนย์ตรวจสอบโฆษณา ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าตัวกรอง "สถานะ" เป็น "อนุญาต" แล้ว ตัวกรองนี้จะแสดงรายการโฆษณาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โปรดทราบว่าโฆษณาจะต้องได้แสดงผลมาบ้างเล็กน้อยแล้วจึงจะมีสิทธิ์รับการตรวจทาน

จัดเรียงผลการค้นหา

คุณเลือกจัดเรียงโฆษณาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบได้หลายวิธี โดยคลิกจัดเรียงตามแล้วเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

 • การแสดงผลมากที่สุด: ระบบจะจัดอันดับโฆษณาตามจำนวนการแสดงผล ซึ่งหมายความว่าคุณจะตรวจสอบโฆษณาที่ปรากฏบ่อยที่สุดก่อน
 • ตรวจสอบก่อน: ระบบจะจัดลำดับความสำคัญโฆษณาตามเนื้อหาที่อาจมีความละเอียดอ่อน หรือโฆษณาที่คาดการณ์ว่าอาจแสดงผลจำนวนมากในอนาคต ซึ่งหมายความว่าคุณจะตรวจสอบโฆษณาที่สำคัญที่สุดก่อน

ตรวจสอบโฆษณา

ดูโฆษณาต่างๆ ตรวจสอบจํานวนการแสดงผลของโฆษณาแต่ละรายการเพื่อให้เข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบล็อกโฆษณา 

คลิกโฆษณาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม มุมมองรายละเอียดให้คุณดูโฆษณาและข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น ขนาด, ประเภท, URL ปลายทาง, บัญชี Google Ads หรือเครือข่ายโฆษณา ฯลฯ

โฆษณาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะแสดงในส่วน "ตรวจสอบแล้ว" ด้านล่าง "ตรวจสอบแล้ว" หรือ "ถูกบล็อก" (สำหรับโฆษณาที่แสดงในเว็บไซต์ซึ่งคุณบล็อกไว้)

ค้นหาโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง

คุณจะพิมพ์ในแถบค้นหาหรือใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อค้นหาโฆษณาในศูนย์ตรวจสอบโฆษณาก็ได้

คุณค้นหาโฆษณาตามข้อความ, URL ปลายทาง, รูปภาพ หรือโดเมนที่แสดงโฆษณาได้

ทำเครื่องหมายโฆษณาเป็นตรวจสอบแล้ว

หากต้องการอนุญาตให้โฆษณาแสดงในหน้าเว็บต่อไป ให้ทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว สถานะที่ตรวจสอบแล้วของโฆษณาจะเปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบแล้ว" คุณจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอีก 

วิธีทำเครื่องหมายโฆษณาแต่ละรายการว่าตรวจสอบแล้ว

 • วางเมาส์เหนือโฆษณา แล้วเลือกช่อง "เลือกโฆษณา" จากนั้นคลิกทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว

วิธีการทำเครื่องหมายหน้าโฆษณาเป็นตรวจสอบแล้ว

 • คลิกเลือกทั้งหมด จากนั้นทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าตรวจสอบแล้ว

บล็อกโฆษณา

คุณสามารถบล็อกโฆษณาได้หากไม่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าเว็บอีก เมื่อคุณบล็อกโฆษณา สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ถูกบล็อก" การอัปเดตที่ทำกับโฆษณาจะมีผลในหน้าเว็บภายใน 2-3 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณบล็อกโฆษณาที่ไม่ได้มาจากบัญชี Google Ads ในศูนย์ตรวจสอบโฆษณาไม่ได้ หากต้องการบล็อกโฆษณาเหล่านั้น ให้ใช้การป้องกัน

ตัวเลือกการบล็อกบัญชีจะใช้กับครีเอทีฟโฆษณาที่แสดงจาก Google Ads เท่านั้น ไม่มีตัวเลือกการบล็อกบัญชีสําหรับครีเอทีฟโฆษณาการเสนอราคาแบบเรียลไทม์ (RTB) 

วิธีบล็อกโฆษณารายการเดียว

 • คลิกบล็อกโฆษณา บล็อก ในโฆษณา

  หมายเหตุ: ศูนย์ตรวจสอบโฆษณาจะพยายามบล็อกโฆษณาที่มีลักษณะเหมือนกันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบล็อกโฆษณา เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการค้นหาโฆษณาที่เหมือนกันเพื่อบล็อก
 • หากคิดว่าโฆษณาละเมิดนโยบายของ Google ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้นคลิกบล็อกและรายงานโฆษณา
  เราอาจไม่ได้ตรวจสอบโฆษณาทั้งหมดที่คุณรายงานเข้ามา แต่จะรวมความคิดเห็นของคุณไว้ในกระบวนการตรวจสอบ

วิธีบล็อกหน้าโฆษณา

 1. คลิกเลือกทั้งหมด

 2. เลือกตัวเลือก

  • คลิกบล็อก บล็อก
   ตรวจสอบจํานวนโฆษณา รายได้โดยประมาณ และข้อมูลการแสดงผลเพื่อให้เข้าใจผลของการบล็อกโฆษณา
  •  คลิกบล็อกและรายงาน รายงานและบล็อก
   เลือกช่องนี้หากคุณต้องการรายงานโฆษณาเหล่านี้ว่าละเมิดนโยบาย Google Ads อย่างน้อย 1 ข้อ 
 3. คลิกบล็อกโฆษณา

วิธีบล็อกโฆษณาทั้งหมดจากบัญชี Google Ads

การบล็อกโฆษณาจากบัญชี Google Ads จะมีผลกับธุรกรรมทั้งหมดกับผู้ลงโฆษณา ธุรกรรมที่ถูกบล็อก ได้แก่ ดีลการรับประกันแบบเป็นโปรแกรมของ DV360, ดีลที่ต้องการ และดีลการประมูลส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อรายได้ของคุณ
 1. คลิกโฆษณา จากนั้นคลิกบล็อก บล็อก ข้างชื่อของเครือข่ายโฆษณาในมุมมองรายละเอียด

 2. คลิกคัดลอกผู้ลงโฆษณาและดูการป้องกัน

 3. สร้างการบล็อกสำหรับผู้ลงโฆษณาในการป้องกัน

ตอนนี้ระบบจะบล็อกโฆษณาทั้งหมดจากบัญชี Google Ads นี้เสมอ การตั้งค่านี้มีผลกับการกำหนดเป้าหมายทุกประเภท

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง

คุณคลิกเลิกทำในการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นได้ทันทีหลังจากที่ดำเนินการกับโฆษณา และยังเลิกทําการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ด้วย

หากต้องการอนุญาตโฆษณาที่บล็อกไว้ ให้ทำดังนี้

 • ตั้งค่าตัวกรอง "สถานะ" เป็นถูกบล็อกเพื่อดูรายการโฆษณาที่คุณบล็อก หาโฆษณาที่ต้องการอนุญาต แล้วคลิกอนุญาตโฆษณา อนุญาต

หากต้องการอนุญาตหน้าโฆษณาที่บล็อกไว้ ให้ทำดังนี้

 • ตั้งค่าตัวกรอง "สถานะ" เป็นถูกบล็อกเพื่อดูรายการโฆษณาที่คุณบล็อก คลิกเลือกทั้งหมด แล้วคลิกอนุญาต อนุญาต

การอัปเดตโฆษณาหรือบัญชี Google Ads ที่คุณทำก่อนหน้านี้อาจใช้เวลาสูงสุด 1 วันจึงจะมีผลในหน้าเว็บ

ใช้การตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเอง

This feature is in beta
Manual creative review is meant for publishers who have the ability to review creatives at scale in a continuous manner. Often, these publishers have FTEs or vendor teams that review hundreds or thousands of creatives daily. Delay in reviewing creatives may impact auction performance and lead to buyer throttling.
 
If you’re interested in having this feature activated for your account, please reach out to your account manager.

คุณสามารถตั้งค่าการป้องกันด้วยการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเองเพื่อบล็อกครีเอทีฟโฆษณาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบไม่ให้แสดงในการประมูลส่วนตัว แพ็กเกจมาร์เก็ตเพลส และพื้นที่โฆษณาของการประมูลแบบเปิด จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบในศูนย์ตรวจสอบโฆษณา

เมื่อมีการเปิดใช้งานการป้องกันด้วยการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเองในบัญชี คุณจะเห็นสถานะครีเอทีฟโฆษณาที่แตกต่างกันเล็กน้อยในศูนย์ตรวจสอบโฆษณา

สถานะ คำอธิบาย
กำลังแสดง โฆษณาเหล่านี้จะได้รับอนุญาตโดยปริยาย ครีเอทีฟโฆษณาใดๆ ที่ไม่เหมาะกับการป้องกันจะมีสถานะนี้และจะแสดงในพื้นที่โฆษณาได้ เว้นแต่จะถูกบล็อก
รอดำเนินการ ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้จะถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น เนื่องจากตรงกับนิพจน์การกำหนดเป้าหมายของการป้องกันและต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ โฆษณาเหล่านี้อยู่ในคิวรอตรวจสอบในศูนย์ตรวจสอบโฆษณา
อนุญาต โฆษณาเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตแล้ว โฆษณาเหล่านี้ได้รับอนุญาตทั่วทั้งเครือข่าย
ถูกบล็อก ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วและถูกบล็อก ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้ถูกบล็อกทั่วทั้งเครือข่าย
เก็บแล้ว ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้ถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้น ทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว และปล่อยให้อยู่ในสถานะถูกบล็อก ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้จะแสดงในส่วนที่กำหนดเป้าหมายของพื้นที่โฆษณาไม่ได้ แต่แสดงในส่วนอื่นๆ ของพื้นที่โฆษณาได้

เข้าถึงการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเอง

หลังจากเปิดใช้งานการตรวจสอบโฆษณาด้วยตนเองสำหรับบัญชีของคุณผ่านผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าแล้ว คุณจะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการป้องกัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager
 2. คลิกการป้องกัน จากนั้นคลิกการป้องกันและคลิกการป้องกันใหม่ จากนั้นคลิกการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเอง
 3. การแสดงครีเอทีฟโฆษณาที่มีการเสนอราคาในพื้นที่โฆษณาที่มีการป้องกันด้วยการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเองจะแสดงขึ้นในศูนย์ตรวจสอบโฆษณาเพื่อขออนุมัติก่อนแสดง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาในศูนย์ตรวจสอบโฆษณา

 1. หากต้องการเข้าถึงศูนย์ตรวจสอบโฆษณา ให้คลิกการแสดงโฆษณา แล้วคลิกครีเอทีฟโฆษณา จากนั้นคลิกศูนย์ตรวจสอบโฆษณา
  ครีเอทีฟโฆษณาที่อยู่ในคิวเพื่อรับการตรวจสอบด้วยตนเองจะมีสถานะเป็น "รอดำเนินการ" ครีเอทีฟโฆษณาเหล่านี้จะถูกบล็อกโดยค่าเริ่มต้นจนกว่าคุณจะตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะของโฆษณา
 2. สำหรับครีเอทีฟโฆษณาแต่ละรายการที่มีสถานะ "รอดำเนินการ" คุณสามารถเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อนำออกจากคิว
  • อนุญาต: เปลี่ยนสถานะของครีเอทีฟโฆษณาเป็น "ได้รับอนุญาต" ครีเอทีฟโฆษณาจะแสดงทั่วทั้งเครือข่าย 
  • บล็อก: เปลี่ยนสถานะของครีเอทีฟโฆษณาเป็น "ถูกบล็อก" ครีเอทีฟโฆษณาจะถูกบล็อกทั่วทั้งเครือข่าย
  • ทำเครื่องหมายว่าตรวจสอบแล้ว: เปลี่ยนสถานะของครีเอทีฟโฆษณาเป็น "เก็บแล้ว" ครีเอทีฟโฆษณาจะยังคงถูกบล็อกในพื้นที่โฆษณาด้วยชุดป้องกันการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณา ครีเอทีฟโฆษณาจะแสดงในส่วนอื่นๆ ของพื้นที่โฆษณา

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเอง

อ่านหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเอง 

 • ให้มองว่าครีเอทีฟโฆษณาที่มีสถานะ "รอดำเนินการ" คือคิวที่รอให้คุณตรวจสอบ ยิ่งครีเอทีฟโฆษณาได้รับอนุมัติเร็วเท่าไร ผลกระทบในการประมูลก็จะน้อยลงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากมีการแสดงครีเอทีฟโฆษณาโดยเฉลี่ยในแคมเปญเป็นเวลา 2 สัปดาห์ การตรวจสอบและอนุมัติครีเอทีฟโฆษณาที่ใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์อาจลดการสร้างรายได้ของครีเอทีฟโฆษณานั้นไปถึง 50% การเลือกครีเอทีฟโฆษณาหลายรายการจะช่วยให้ตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาและใช้การทำงานแบบเป็นกลุ่มได้
 • ครีเอทีฟโฆษณาอาจมีสถานะ "กำลังแสดงผล" และ "รอดำเนินการ" หรือมีสถานะ "กำลังแสดงผล" และ "เก็บแล้ว" ซึ่งหมายความว่าครีเอทีฟโฆษณาถูกบล็อกไม่ให้แสดงในพื้นที่โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายโดยการป้องกันด้วยการตรวจสอบครีเอทีฟโฆษณาด้วยตนเอง แต่ยังคงแสดงในพื้นที่โฆษณาที่อยู่นอกเหนือการป้องกันได้ หากไม่ต้องการให้ครีเอทีฟโฆษณาแสดงในพื้นที่โฆษณาใดๆ คุณสามารถบล็อกครีเอทีฟโฆษณาดังกล่าวได้
 • การเลือก "อนุญาต" หรือ "บล็อก" ในครีเอทีฟโฆษณาจะอนุญาตหรือบล็อกทั้งเครือข่ายของครีเอทีฟโฆษณา ไม่ว่าจะตั้งค่าการป้องกันใดไว้ก็ตาม การอนุญาตหรือบล็อกครีเอทีฟโฆษณาจะเป็นการนำครีเอทีฟโฆษณาออกจากสถานะอื่นๆ
 • คลิก "ทำเครื่องหมายเป็นตรวจสอบแล้ว" เพื่อเปลี่ยนสถานะของครีเอทีฟโฆษณาจาก "รอดำเนินการ" เป็น "เก็บแล้ว" การดำเนินการนี้จะนำครีเอทีฟโฆษณาออกจากคิว "รอดำเนินการ" แต่ลักษณะการแสดงผลระหว่าง 2 สถานะจะยังคงเหมือนเดิม ระบบจะบล็อกครีเอทีฟโฆษณาที่มีการทำเครื่องหมายว่า "รอดำเนินการ" หรือ "เก็บแล้ว" ไม่ให้แสดงในพื้นที่โฆษณาภายในการป้องกัน แต่จะยังแสดงในพื้นที่โฆษณาที่อยู่นอกการป้องกันได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13089620930695056315