Novinky ve službě Google Ad Manager

Poznámky k vydání ze 4. listopadu 2019

Konfigurace a zobrazování reklam

Vylepšení konfigurace reklam

V prostředí konfigurace reklam byly nedávno provedeny významné změny. Aktivně nasloucháme zpětné vazbě od vás a pokračujeme v usilovné práci na zlepšování prostředí. V nadcházejících měsících můžete očekávat vylepšení výběru cílení, hromadného nahrávání kreativ, zadávání kalendářních údajů, hromadných akcí a dalších funkcí. Další informace

Přehledy a optimalizace

Nové prostředí přehledů ve službě Ad Manager

Vytvořili jsme vylepšené prostředí pro vytváření přehledů služby Ad Manager, včetně několika aktualizací v uživatelském rozhraní přehledů, které usnadňují běžné procesy. Přehledy budou na nové prostředí převáděny postupně během příštího měsíce. Další informace

Lepší kompatibilita pro rychlost reklam

Vlastní dimenze v přehledu Rychlost reklamy a na domovském panelu Rychlost reklamy jsou nyní kompatibilní s metrikami ve skupinách Doba načítání kreativy a Důvody, proč zobrazení nebyla viditelná. Toto vylepšení zvyšuje flexibilitu přehledů rychlosti reklamy ve službě Ad Manager a nabízí lepší informace o latenci v síti.

Prognóza inventáře

Prognózy provozu v Evropském hospodářském prostoru

Nyní můžete pro řádkové položky vytvářet přesnější prognózy tím, že zadáte očekávaný způsob realizace provozu u uživatelů v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Rozbalovací nabídka Omezit zobrazování v EHP, která je již k dispozici v nastavení řádkových položek, je nyní k dispozici i při kontrole inventáře. Upozorňujeme, že tato změna v prognózách nemá vliv na zobrazování.

Postup použití nového nastavení prognóz:

 1. Ve službě Ad Manager přejděte na Zobrazování a pak Objednávky nebo Zobrazování a pak Řádkové položky.
 2. Vedle položky Nová objednávka klikněte na Prognóza.
 3. Na stránce Typ reklamy ponechte výchozí nastavení Standardní a klikněte na Vybrat.
 4. V sekci Úpravy zobrazování vyberte některou z možností v rozbalovací nabídce Omezit zobrazování v EHP a dokončete prognózu.

Upozorňujeme, že nastavení Omezit zobrazování v EHP není v nastavení prognóz k dispozici vždy:

 • Pokud používáte nové uživatelské rozhraní prognóz: Nastavení Omezit zobrazování v EHP je k dispozici pouze v případě, že jste na stránce Souhlas uživatele z EU vybrali možnost Omezit řádkové položky. Výchozí nastavení je Nezobrazovat pro žádné žádosti o reklamy v EHP.
 • Pokud se vrátíte k předchozímu uživatelskému rozhraní prognóz: Nastavení Omezit zobrazování v EHP k dispozici nebude. Pokud jste však na stránce Souhlas uživatele z EU vybrali Omezit řádkové položky, pro prognózu se přesto použije výchozí nastavení Nezobrazovat pro žádné žádosti o reklamy v EHP.

Další informace o nastavení prognóz a o nastavení Omezit zobrazování v EHP.

Již brzy

 • Aktualizace dimenze Kanál poptávky
  Od ledna 2020 bude aktualizována dimenze Kanál poptávky. Podávání cenových nabídek na burzách bude přejmenováno na Otevřené nabídky, a to do budoucna i retroaktivně (kvůli jednotnosti v rámci služby). U majitelů stránek, kteří používají beta verzi funkce Podávání cenových nabídek v sítích, se tato dimenze také přejmenuje na Otevřené nabídky. Pokud tato aktualizace bude vyžadovat změny ve vašem procesu vytváření přehledů, doporučujeme vám připravit se dříve, než k této změně příští rok dojde.

 • Příprava na změny počítání zobrazení v mobilních aplikacích
  Brzy bude zavedena nová metrika „Prozatímní zobrazení reklamního serveru“ a nová dimenze „Reklamní server – stav SDK“, které vám pomohou připravit se na nadcházející změny metodiky počítání používané pro zobrazení v mobilních aplikacích. Pomocí této nové metriky a dimenze budete moci získat další informace o dopadu těchto změn na vaši síť a o tom, zda sadu SDK pro mobilní reklamy Google budete muset aktualizovat. Další informace

Zobrazit předchozí poznámky k vydání

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?