Novinky ve službě Google Ad Manager

Poznámky k vydání z 9. září 2019

Správa inventáře

Přechod na aukci první ceny

10. září bude zahájen převod veškerého provozu Ad Exchange na aukci první ceny, který bude trvat několik týdnů. Ujistěte se, zda jste nastavili ochrany, adresy URL a sjednocená pravidla pro stanovování cen podle Průvodce přechodem na aukci první ceny. Po převedení provozu již nebude možné vytvářet nová pravidla pro otevřenou aukci a ta existující již nebudou přístupná Další informace

Konfigurace a zobrazování reklam

Cílení na formáty reklam out-stream pro web a mobilní aplikace a na videa in-stream

Po nedávném spuštění cílení na platformu žádosti nyní můžete cílit nejen na videa in-stream, ale také na formáty reklam out-stream na webu a v mobilních aplikacích. Všechny řádkové položky vytvořené po 4. září bez cílení na konkrétní platformu žádostí (včetně řádkových položek vytvořených pomocí rozhraní API) se mohou zobrazovat v inventáři pro obsahové reklamy a reklamy out-stream na webu i v aplikacích a v inventáři pro videa in-stream. Kvůli minimalizaci dopadu této změny byly všechny řádkové položky vytvořené před 4. zářím s prázdným cílením na platformu žádosti aktualizovány tak, aby cílily pouze na videa in-stream.

Přehledy a optimalizace

Nadcházející ukončení podpory typů přehledů Ad Manager, dimenzí a metrik

Stávající metriky zásahu nejsou s novou verzí přehledu zásahu kompatibilní, protože se v ní k agregaci údajů a výpočtu zásahu používá aktualizovaná metodika. Podpora následujících metrik přehledu zásahu byla ukončena: Průměrný počet zobrazení na jednoho návštěvníka, Průměrný příjem na jednoho návštěvníka a Unikátní návštěvníci. V budoucnu by uživatelé služby Ad Manager 360 měli používat nový přehled zásahu a novou skupinu metrik Unikátní zásah. Další informace

 

Již brzy

  • Podávání cenových nabídek na burzách se nyní nazývá „Otevřené nabídky“
    Podávání cenových nabídek na burzách jsme přejmenovali na „Otevřené nabídky“, čímž službu Ad Manager uvádíme do souladu s funkcí Otevřené nabídky ve službě AdMob. Tuto změnu názvu budeme v centru nápovědy a ve službě zavádět postupně během následujících týdnů. Během vylepšování služby a přechodu na jednotný branding můžete prostřednictvím funkce skupin výtěžků i nadále pracovat se stejnými burzami a sítěmi. Další informace

  • Aktualizace základní adresy URL na požadavek bez kódu
    Pokud nadále používáte starší adresu URL http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/adx?, od 15. září 2019 přestanou požadavky bez kódu odesílat soubory cookie. Aktualizujte základní adresu URL na https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/adx?, aby všechny požadavky byly zabezpečené. Další informace

  • Zjednodušené menší reklamy
    Zjednodušujeme proces zobrazování kreativ, které jsou menší než původní velikost inventáře. Pokud chcete určit, jak moc malé kreativy jste ochotni přijmout, nebo se z přijímání menších velikostí chcete úplně odhlásit, můžete to v současné době provést pomocí pravidel Ad Exchange pro flexibilní velikosti. Po spuštění kontrakce reklamních bloků bude Google automaticky vybírat vhodný rozsah menších velikostí, který bude maximalizovat příjmy a zároveň zachová uživatelský dojem. Původní pravidla a uživatelské rozhraní pro flexibilní velikosti budou odstraněna a ve všech sítích bude ve výchozím nastavení aktivována tato nová funkce. Další informace

Zobrazit předchozí poznámky k vydání