Historie změn

Zobrazení úprav nastavení v průběhu času

V historii změn si můžete prohlédnout změny provedené v nabídkách, řádkových položkách nabídky, objednávkách, řádkových položkách, kreativách, vlastních polích, párech klíč–hodnota, pravidlech inventáře, segmentech publika, uživatelích a rolích.

Kontrola změn může být užitečná při řešení problémů, zejména v případě neočekávaných vzorců zobrazování. U většiny položek je v historii uvedeno, který atribut se změnil, jakou měl dříve hodnotu a jakou hodnotu má nyní (například že se hodnota změnila z „Pozastaveno" na „Připraveno"), který uživatel změnu provedl a kdy k ní došlo.

V některých případech provádí změny sama služba Ad Manager. Tyto změny často vyplývají ze zavedení nových funkcí či změn ve službě. Změny iniciované službou Ad Manager váš systém udržují v pořádku a zajišťují bezproblémové zobrazování vašich kampaní. Další informace o verzích služby Ad Manager.

Zobrazení historie položky v kontextu

Historii změn zobrazíte kliknutím na tlačítko Historie v pravém horním rohu stránky nastavení položky.

Důležitá omezení
Některé změny, například změny cílení na datum a čas u řádkových položek, v historii změn nejsou zahrnuty. U některých položek je k dispozici pouze omezené období. Historie změn segmentů publika například obsahuje pouze změny z posledních tří týdnů.
U pravidel inventáře jsou údaje o historii změn k dispozici pouze od 25. května 2018.

Zobrazení historie položek ze sekce Správce

 1. Přihlaste se ke službě Google Ad Manager
 2. Klikněte na Správce a poté Historie změn. U pravidel inventáře můžete také kliknout na ikonu Historie Change history na stránce s podrobnostmi o konkrétním pravidle.
 3. Definujte kritéria, která chcete vyhledat ve veškeré historii v síti.
  1. Vyberte typ položky, kterou hledáte. Pokud například chcete zobrazit historii objednávky, vyberte v rozbalovací nabídce možnost Objednávka.
   Změny segmentů publika se v této nabídce ani v historii změn v sekci Správce nezobrazují.
  2. Zadejte období, pro které chcete zobrazit změny. Data je třeba zadat ve formátu DD.MM.RR. Chcete-li například zobrazit všechny změny provedené v červnu 2016, zadejte období 01.06.2016 – 30.06.16.
  3. Chcete-li zobrazit pouze změny, které provedl konkrétní uživatel, vyberte uživatele ze své sítě. Chcete-li zobrazit změny od všech uživatelů, ponechte toto pole prázdné.  
 4. Klikněte na Vyhledávání.

V horní části tabulky historie změn můžete zvolit, co v tabulce chcete zobrazit.

 • Chcete-li zobrazit všechny atributy položek bez ohledu na to, zda se změnily, vyberte možnost Vše. Tato možnost může být užitečná k zobrazení kontextu konkrétní změny položky.
 • Chcete-li zobrazit pouze atributy, které změnily hodnotu, vyberte možnost Pouze změny.

Zobrazení archivovaných změn

Změny, které jsou starší než z roku 2016 nebo 2017 nebo v historii změn z jiných důvodů nejsou vidět, jsou uloženy v archivech. Archivované změny jsou k dispozici ve stažených měsíčních souborech, které obsahují archivované změny provedené v objektech v daném měsíci podle nastavení časového pásma sítě Ad Manager. Stažené soubory jsou ve formátu gzip (.GZ).

 1. Otevřete historii změn položky nebo část Historie změn v sekci Správce nebo Pravidla inventáře.

  Nejdříve změnu vyhledejte zde. Soubory z archivu stahujte pouze v případě, že změnu v historii změn nemůžete najít.

 2. Klikněte na odkaz na archiv historie změn.
 3. Kliknutím na odkaz odpovídající měsíci, ve kterém k archivované změně došlo, stáhněte soubor s archivovanou historií změn.

Čtení staženého souboru archivu

Po rozbalení staženého souboru jeho obsah přečtěte pomocí textového editoru. Každá změna zaznamenaná v souboru archivu obsahuje následující informace:

 • datum a čas změny v časovém pásmu sítě,
 • jméno a e-mailová adresa uživatele, který změnu provedl,
 • typ objektu, například LINE_ITEM nebo CREATIVE_TEMPLATE,
 • podrobnosti o provedených změnách.

Příklad

2016-7-28 23:45:05 America/New_York
By: Jane Doe (johndoe@mycompany.com)
LINE_ITEM: 123456789 (My line item name)

StartTime changed from 9/2/16, 12:00 AM to 9/12/16, 12:00 AM
Quantity changed from 0 to 7000
____________________________________________________________

2016-7-28 20:10:17 America/New_York
By: Sam Sample (samsample@mycompany.com)
CREATIVE: 987654321 (My creative name)

Destination Url is http://www.myadvertiser.com/
____________________________________________________________

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka