Birlikte gösterim reklam öğeleri

Birlikte gösterimler hakkında

Aynı reklam isteği için birden fazla reklam öğesi gösterme

Birlikte gösterme, bir satır öğesindeki birkaç reklam öğesini aynı web sayfasında birlikte yayınlar. 

Birlikte gösterimler, satır öğeleri içinde ayarlanır. Satır öğesindeki tüm reklam öğeleriyle veya ana/tamamlayıcı reklam öğesi gruplarıyla (bu durumda her zaman ilk olarak ana reklam öğesi yayınlanır) çalışacak şekilde ayarlanabilir.

Birlikte gösterimler, web sayfasına birden fazla satır öğesinin sunulmasını engellemez

Örneğin, üç reklam öğesi olan bir satır öğesi için birlikte gösterim ayarladığınızı ve satır öğesinin daha sonra beş reklam alanı olan web sayfasında sunulduğunu varsayalım. Birlikte gösterim uygulanan satır öğesindeki üç reklam öğesi ve diğer satır öğelerindeki iki reklam öğesi daha yayınlanır.

Garantili birlikte gösterimler

Garantili birlikte gösterimler, Ad Manager'ın bir sayfada birden fazla reklam öğesinin sunulacağını garanti ettiği birlikte gösterimlerdir.

Garantili birlikte gösterimler, yalnızca tekli istek modunda Google Yayıncı Etiketleri ile çalışır. Bu etiketler sayesinde, bir web sayfasının tüm reklam öğeleri bir kerede istenir. Böylece Ad Manager, reklam öğesi gruplarını seçip birlikte yayınlayabilir.

Garantili birlikte gösterimleri etkinleştirme

Garantili birlikte gösterimlerin her ağ için bir yönetici tarafından etkinleştirilmesi gerekir.

  1. Google Ad Manager'da oturum açın.
  2. Yönetici ardından Genel ayarlar ardından Özellikler'i tıklayın.
  3. Garantili birlikte gösterimler (yalnızca GPT SRA) özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma/kapatma düğmesini tıklayın.

Garanti edilmeyen birlikte gösterimler

Garanti edilmeyen birlikte gösterimler, tüm etiketleme yöntemleriyle çalışır ve tek bir satır öğesinden olabildiğince çok reklam öğesini birlikte yayınlar ancak tüm reklam öğelerinin yayınlanacağı garanti edilmez.

Ad Manager neden tüm birlikte gösterimleri garanti edemez?

Ad Manager, tekli istek modu dışındaki herhangi bir modda Google Yayıncı Etiketi'nden reklam isteği aldığında aynı web sayfasından başka istekler olacağına dair hiçbir garanti yoktur. Böyle durumlarda Ad Manager, birlikte gösterimdeki ilk reklam öğesini yayınlar. Ek istekler gelirse Ad Manager, birlikte gösterimdeki diğer reklam öğelerine öncelik verir.

Google Yayıncı Etiketi tekli istek modunda olmadığında veya reklam öğesi seviyesinde hedefleme uygulandığında "Reklam öğelerini yayınlama" ayarları "Tümü" olan satır öğeleri, "Olabildiğince çok" yayınlanacak şekilde ayarlanmış gibi kabul edilir.

Birlikte gösterimler ve sıklık sınırı

Satır öğesi için sıklık sınırı ayarladıysanız Ad Manager, birden fazla reklam öğesi birlikte yayınlansa bile satır öğesinin her bir yayınını sıklık sınırı için tek bir görünüm olarak değerlendirir. Raporlama amaçları doğrultusunda birden fazla gösterim sayılsa bile, tüm birlikte gösterim türleri için bu geçerlidir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü