Nastavení služby AdSense ve službě Google Ad Manager

Zpřístupnění inventáře kupujícím ve službě AdSense

Google Ad Manager umožňuje snadno poskytnout přístup k inventáři kupujícím z AdSense. Větší přístup k inventáři pomáhá zpeněžit každé zobrazení v síti a generovat tržby.

Když ve službě Google Ad Manager nastavíte službu AdSense, kupující ze služby AdSense budou moci soutěžit o možnost zobrazit ve vašem inventáři reklamy.

Jak AdSense se službou Google Ad Manager funguje

Službu AdSense lze nastavit několika způsoby – na úrovni sítě pro všechny reklamní jednotky, pro jednotlivé reklamní jednotky nebo prostřednictvím řádkových položek.

 • Síť: V sekci Nastavení sítě můžete AdSense aktivovat pro celou síť. Všechny reklamní jednotky v síti budou k dispozici k tomu, aby o ně pomocí cenových nabídek soutěžili kupující z AdSense. Jednotlivé reklamní jednotky můžete ručně deaktivovat, aby pro AdSense k dispozici nebyly. Aktivace na úrovni sítě je vhodná, pokud kupujícím v AdSense chcete dát k dispozici všechny nebo většinu reklamních jednotek.
 • Reklamní jednotky: Pokud vám to lépe vyhovuje, můžete také AdSense aktivovat pro reklamní jednotky. Pro službu AdSense budou k dispozici pouze jednotlivé reklamní jednotky, u kterých tuto možnost aktivujete. Aktivace pro reklamní jednotky je vhodná, pokud chcete, aby pro službu AdSense byly dostupné pouze menší části reklamních jednotek.
 • Řádkové položky: Abyste tuto možnost mohli použít, musí být pro vaši síť Ad Manager povolen typ řádkové položky AdSense. Pokud při přidávání řádkové položky tento typ řádkové položky nevidíte, obraťte se na svého administrátora služby Ad Manager.

  Jestliže je tato možnost povolená, můžete přidat řádkové položky AdSense a zacílit na konkrétní inventář dostupný pro kupující ve službě AdSense. Kromě zacílení na reklamní jednotky můžete k řádkové položce přidat také další cílení, které zúží typ inventáře dostupný pro AdSense.

Priority nastavení AdSense

Kupujícím z AdSense můžete přístup k inventáři poskytnout jedním nebo více výše uvedenými způsoby.

Nastavení reklam AdSense na úrovni reklamních jednotek má přednost před nastavením na úrovni sítě. To znamená, že dostupnost pro AdSense můžete u jednotlivých reklamních jednotek ručně deaktivovat i v případě, že jste AdSense pro síť aktivovali. 

Když jsou na úrovni sítě nebo reklamní jednotky povoleny reklamy AdSense, v reklamních jednotkách se automaticky zobrazují všechny relevantní typy reklam a používají optimální styly reklamy. Styly není potřeba spravovat ručně. Automaticky se vybírají mimo jiné nejvhodnější barvy a písma pro kontext, ve kterém reklamní jednotka zobrazuje reklamu.

Soutěžení

AdSense soutěží o reklamy podobně jako služba Ad Exchange, reklamy AdSense se však nezobrazují v mobilních aplikacích. Služba AdSense je vhodná pro dynamickou alokaci.

Propojení účtu AdSense se službou Google Ad Manager

Propojení samostatného účtu AdSense se sítí Ad Manager nemusí být nezbytné. Účet AdSense je se službou Ad Manager potřeba propojit pouze v případě, že v síti plánujete nakonfigurovat několik kódů webových služeb AdSense.

Další informace naleznete v článku Propojení účtu se službou Ad Manager.

Aktivace služby AdSense pro síť

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Přejděte na Inventář a pak Nastavení sítě.
 3. Vyberte možnost Maximalizovat tržby z neprodaného inventáře pomocí služby AdSense.
 4. Klikněte na Uložit.

Aktivace služby AdSense pro reklamní jednotky

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Inventář a pak Reklamní jednotky.
 3. Klikněte na název reklamní jednotky, kterou chcete upravit, nebo vytvořte novou reklamní jednotku.
 4. Vyberte možnost Maximalizovat tržby z neprodaného inventáře pomocí služby AdSense.
 5. Klikněte na Uložit.

Reklamy třetích stran a AdSense

Reklamy třetích stran se nechovají jinak než reklamy AdSense. Všechny reklamy třetích stran včetně reklam zobrazovaných majitelům stránek ve službě AdSense prostřednictvím reklamních sítí certifikovaných společností Google musejí splňovat zásady společnosti Google pro grafické reklamy a obsah.

Reklamy třetích stran se od reklam AdSense mohou lišit tímto:

 • Reklamy třetích stran nebudou vždy obsahovat text „Reklamy Google“.
 • Některé reklamy třetích stran mohou být poskytovány společností Google, ale obsahují značky nebo soubory cookie třetích stran poskytnuté inzerentem nebo reklamní sítí.

Zakázání zobrazování reklam třetích stran

Pokud zakážete grafické reklamy, reklamy třetích stran se již na vašem webu nebudou zobrazovat. Zakázáním grafických reklam zakážete také reklamní gadgety. Další informace najdete v těchto článcích:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?