Používání AdSense se službou Google Ad Manager

Google Ad Manager umožňuje snadno poskytnout přístup k vašemu inventáři kupujícím z AdSense a optimalizovat tak každé zobrazení. Tento průvodce vám pomůže pochopit, jak se prostřednictvím služby Google Ad Manager zobrazují reklamy AdSense a co je třeba provést, abyste mohli začít.

Nastavení služby AdSense ve službě Google Ad Manager

Reklamy AdSense lze ve službě Ad Manager zapnout a vypnout na úrovni sítě i na úrovni reklamní jednotky.

 • Pokud povolíte reklamy AdSense na úrovni sítě, bude toto nastavení použito jako výchozí pro všechny reklamní jednotky, u nichž ho ručně nepřepíšete.
 • Nastavení reklam AdSense na úrovni reklamních jednotek má přednost před nastavením na úrovni sítě.

Když jsou reklamy AdSense povoleny, budou reklamní jednotky automaticky zobrazovat všechny relevantní typy reklam a používat optimální vlastnosti reklam (barvy, písma apod.).

     

Yes Reklama AdSense se může zobrazit

 • Služba AdSense je pro reklamní jednotku povolena (pro síť může být zakázána).
 • Typ soutěžící řádkové položky je síť, hromadné, priorita ceny a vlastní. Další informace
 • CPM reklamy AdSense je vyšší než CPM alternativních reklam.
 • Inventář není umístěn v mobilní aplikaci.
     

No Reklama AdSense se nemůže zobrazit

 • Služba AdSense je pro reklamní jednotku zakázána (pro síť může být povolena).
 • Typ soutěžící řádkové položky je sponzorství nebo standardní. Další informace
 • CPM reklamy AdSense je nižší než CPM alternativ.
 • Inventář je umístěn v mobilní aplikaci.
     
Nevidíte možnosti popsané níže?
Je možné, že jsou ve vaší síti povoleny řádkové položky AdSense.

Povolení reklam AdSense v síti Google Ad Manager

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Inventář a pak Nastavení sítě.
 3. Zaškrtněte políčko Maximalizovat tržby z neprodaného inventáře pomocí služby AdSense.
 4. Klikněte na Uložit.

Povolení reklam AdSense v konkrétní reklamní jednotce

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Inventář a pak Reklamní jednotky.
 3. Klikněte na název reklamní jednotky, kterou chcete upravit, nebo vytvořte novou reklamní jednotku.
 4. Zaškrtněte políčko Maximalizovat tržby z neprodaného inventáře pomocí služby AdSense.
 5. Klikněte na Uložit.

Nastavení služby AdSense ve službě Google Ad Manager

Pomocí typu řádkové položky AdSense vyberte, kde AdSense může přistupovat k vašemu inventáři.

Propojení samostatného účtu AdSense se službou Ad Manager není nutné
Účet AdSense je se službou Ad Manager potřeba propojit pouze v případě, že v síti plánujete nakonfigurovat několik služeb AdSense. Další informace o propojení účtů

Časté dotazy

Budou se reklamy třetích stran chovat jinak než reklamy AdSense?

Obvykle ne. Všechny reklamy třetích stran včetně reklam zobrazovaných majitelům stránek ve službě AdSense prostřednictvím reklamních sítí certifikovaných společností Google musejí splňovat zásady společnosti Google pro grafické reklamy a obsah.

Reklamy třetích stran se od reklam AdSense mohou lišit tímto:

 • Reklamy třetích stran nebudou obsahovat text „Reklamy Google“.
 • Některé reklamy třetích stran mohou být poskytovány společností Google, budou však obsahovat značky nebo soubory cookie třetích stran poskytnuté inzerentem nebo reklamní sítí.

Jak na svém webu zakáži zobrazování všech reklam třetích stran?

Pokud zakážete grafické reklamy, reklamy třetích stran, se již na vašem webu nebudou zobrazovat. Zakázáním grafických reklam zakážete také reklamní gadgety.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?