Google Mobile Ads SDK'sı için reklam geliştirme

Google Mobile Ads SDK'sını kullanmak için geliştiricinizin Uygulama kimliğini, reklam birimi kimliklerini ve reklam boyutlarını toplamanız gerekir.

Google Mobile Ads Uygulama Kimliklerini bulma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Envanter ardından Uygulamalar'ı tıklayın.
 3. Kimliği gereken mobil uygulamayı bulun veya yeni bir mobil uygulama talep edin.
 4. "Uygulama Kimliği"ni panonuza kopyalamak için Kopyalamak için tıklayın simgesini tıklayın. Örneğin, ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
 5. Bu bilgileri geliştiricinize gönderin.

Reklam birimi kimliklerini ve boyutlarını bulma

 1. Envanter ardından Reklam birimleri'ni tıklayın.
 2. Reklam etiketi oluşturmak istediğiniz reklam biriminin adını tıklayın veya yeni bir reklam birimi oluşturun.
 3. Etiketler'i tıklayın.
 4. "Mobil Uygulama Etiketi" etiket türünü seçip Devam et'i tıklayın.
 5. "Etiket sonuçları" altında "Reklam birimi kimliği" ve "Reklam birimi boyutlarını" kopyalayın. Bu bilgileri geliştiricinize gönderin.

Ek JavaScript işlevleri

Google Mobile Ads SDK'sının işlevselliğinden faydalanmak için geliştirici belgelerine bakın.

Burada, reklam öğesinin <head> bölümünü değiştirmeyle ilgili bazı öne çıkan özelliklere yer verilmiştir.

Tümünü genişlet  Tümünü daralt

Cihaz özelliklerine erişim

SDK, iOS ve Android'de kullanılabilen uygulama içi tarayıcıların özelliklerini de ortaya çıkarır. Bu, platform'un desteklediği durumlarda HTML5 yoluyla geliştiricilerin ivme ölçer, jiroskop ve pusula gibi cihaz özelliklerine erişmesine olanak verir.

geliştirici dokümanlarıAndroid ve iOS'taki bu olanaklar hakkında daha fazla bilgi
Uygulama etkinlikleri

Reklam öğeleri bir uygulama etkinliği gönderdiğinde uygulama etkinlikleri, uygulamanız içinden özel kod çalıştırmanıza olanak tanır. Uygulama etkinliklerini kullanarak, uygulama ile etkileşime geçen özel reklam yürütmelerine (uygulamanın arka plan rengini değiştirmek gibi) olanak tanırsınız.

Resmi tam ekran olacak şekilde ölçekleme

Tam ekran reklamınızın ekranın sadece bir kısmını kapladığını görürseniz şu kodu reklam öğesinin <head> bölümüne ekleyin:

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no"/>.

Uygulama içi için örnek kod: MRAID v2.0 kullanılarak Takvim için Mobil Tıklama

Bu şablon, alt ekran banner'ı olarak başlayan bir banner reklam birimidir. Kullanıcı banner'ı tıklarsa varsayılan takvim uygulaması kullanıcının izniyle yeni bir etkinlik oluşturacaktır.

Davranış ve kullanıcı arayüzü öğeleri

Reklam öğesi aşağıdaki kullanıcı arayüzü öğelerinden oluşur:

 • Banner resmi, yüksekliği ve genişliği.
 • Özet, açıklama, konum, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi gibi etkinlikle ilgili bilgiler gereklidir.
Ad Tür Gerekli Açıklama
Banner resmi dosyası Dosya Evet Banner reklamın resmi.
Banner resmi genişliği Sayı Evet Banner resminin genişliği.
Banner resmi yüksekliği Sayı Evet Banner resminin yüksekliği.
Etkinlik özeti Metin Evet Etkinliğin özeti.
Etkinlik açıklaması Metin Evet Etkinliğin açıklaması.
Etkinlik konumu Metin Hayır Etkinliğin konumu.
Etkinlik başlangıç tarihi Metin Evet Etkinliğin başlangıç tarihi. Başlangıç tarihi şu biçimde olmalıdır: '2016-10-22T00:00-05:00'. Örneğin bu, 22 Ekim 2016 tarihinde 00:00 ile 05:00 saatleri arasındadır.
Etkinlik bitiş tarihi Metin Evet Etkinliğin bitiş tarihi. Bitiş tarihi şu biçimde olmalıdır: '2016-10-22T00:00-05:00'. Örneğin bu, 22 Ekim 2016 tarihinde 00:00 ile 05:00 saatleri arasındadır.
 

<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>
<head>
<script type="text/javascript" src="mraid.js"></script>
</head>
<body>
<div id="normal" style="display:none; margin:auto;top:0px;text-align:center">
<a href="#" onClick="addToCalendar()"; return false;>
<img width="[%BannerImageWidth%]" height="[%BannerImageHeight%]" src="[%BannerImageFile%]" />
</a>
</div>
<script>

// Check whether mraid is ready by adding event listener
function doReadyCheck(){
 if(mraid.getState() == 'loading'){
  mraid.addEventListener("ready", mraidIsReady);
 }else{
  showMyAd();
 }
}

// Once mraid is ready, it does not need to listen to the ready event anymore
function mraidIsReady(){
 mraid.removeEventListener("ready", mraidIsReady); 
 showMyAd();
}

// Only show Ad when mraid is ready
function showMyAd(){
 var advertElement = document.getElementById("normal");
 advertElement.style.display = 'block';
}

// Add event to the calendar using appropriate input if the device supports calendar manipulation
function addToCalendar(){

 // Register the click by creating an image
 var x = document.createElement("IMG");
 x.setAttribute("src", "%%CLICK_URL_ESC%%");
 window.top.document.body.appendChild(x);

 if(mraid.getVersion()=="2.0"){
  mraid.createCalendarEvent({summary: "[%EventSummary%]", description: "[%EventDescription%]", location: "[%EventLocation%]", start: "[%EventStartDate%]", end: "[%EventEndDate%]"}); 
 } 
 return false;
}

doReadyCheck();
</script>
</body>
</html>

Test reklam birimi adı: ali_Calendar

Görüntülü reklamlar için örnek kod: MRAID v2.0 kullanılarak Genişletilebilir Alt Bilgi Şablonu

Bu şablon, ekranın en altında bir banner reklam olarak başlayan iki bileşenli reklam birimidir. Kullanıcı banner'ı tıklarsa reklamın boyutu belirli genişletilmiş boyutlarla yeniden boyutlandırılacaktır. Kullanıcı, genişletilmiş boyutlara sahip reklamı tıklarsa tıklama URL'si olarak tanımlanan URL'ye yönlendirilir.

Genişlik, banner'ın boyutu kadar olabilir veya ekran genişliğinin tamamını kullanabilir (FullWidthResize değeri "Yes" ise).

Davranış ve kullanıcı arayüzü öğeleri

Reklam öğesi aşağıdaki kullanıcı arayüzü öğelerinden oluşur:

 • Reklam Öğeleri (bu öğelerden her biri için dosya, yükseklik ve genişlik gereklidir)
  • Banner Resmi bileşeni
  • Yeniden Boyutlandırılan Banner bileşeni
  • Kapat düğmesi simgesi
 • Kapat düğmesinin konumunu, düğme ekranın sağ üst veya sol üst tarafında olacak şekilde değiştirir.
 • Reklamın arka plan rengini değiştirebilir.
Ad Tür Gerekli Açıklama
Banner resmi dosyası Dosya Evet Banner reklamda gösterilecek resim.
Banner resmi yüksekliği Sayı Evet Banner resminin yüksekliği.
Banner resmi genişliği Sayı Evet Banner resminin genişliği.
Arka plan rengi Metin Evet Yeniden boyutlandırılan resim tarafından kullanılan alanın ve banner tarafından kullanılan alanın arka plan rengi.
Tıklama URL'si URL Evet Yeniden boyutlandırılan reklam tıklandığında kullanıcının yönlendirileceği URL.
Yeniden boyutlandırılan resim dosyası Dosya Evet Banner tıklandığında gösterilecek resim.
Yeniden boyutlandırılan resim yüksekliği Sayı Evet Yeniden boyutlandırılan resmin yüksekliği.
Yeniden boyutlandırılan resim genişliği Sayı Evet Yeniden boyutlandırılan resmin genişliği.
Simgeyi kapat Dosya Evet "Kapat" düğmesi için resim dosyası.
Kapat simgesi genişliği Sayı Evet "Kapat" düğmesinin genişliği. (ortalama genişlik 30'dur).
Kapat simgesi yüksekliği Sayı Evet "Kapat" düğmesinin yüksekliği. (ortalama yükseklik 30'dur).
Kapat düğmesinin konumu Liste Hayır "Kapat" düğmesini, ekranın sağ üst veya sol üst tarafında olacak şekilde yerleştirebilir. Olası değerler "Sağ" veya "Sol"dur. Boş bırakılırsa kapat düğmesi ekranın sağ üst köşesine yerleştirilecektir.
Tam genişlikte yeniden boyutlandırma Liste Hayır Değer "Evet" olduğunda yeniden boyutlandırılan reklamın, ekranın tüm genişliğini kullanmasını sağlayabilir. Değer "Hayır" ise genişlik orijinal banner ile aynı boyutta olur. Olası değerler "Evet" ve "Hayır", varsayılan ise "Hayır"dır.
 

<html><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>
<head>
<script type="text/javascript" src="mraid.js"></script>
<style>
#close_button {
 position: absolute;
 top: 4px;
 right: 4px;
 display:block;
}

#resized img {
 display : block;
 margin : auto;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="normal" style="display:none; margin:auto;top:0px;text-align:center">
<a onClick="resize();">
<img width="[%BannerImageWidth%]" height="[%BannerImageHeight%]" src="[%BannerImageFile%]" />
</a>
</div>

<div id="resized" style="display:none; top:0px;">
<a onClick="openURL()">
<img width="[%ResizedImageWidth%]" height="[%ResizedImageHeight%]" src="[%ResizedImageFile%]"/>
</a>
<div id="close_button">
<img width="[%CloseIconWidth%]" height="[%CloseIconHeight%]" src="[%CloseIcon%]"/> 
</div>
</div>

<script>
<!--
// Variables
var closeButton = document.getElementById("close_button");
var bodyElement = document.body;
var advertElement = document.getElementById("normal");
var resizedElement = document.getElementById("resized");
var resizeBannerWidth;

function changeBodyElementStyle() {
 // Change background color
 if ("[%ResizedBackgroundColor%]") {
  bodyElement.style.backgroundColor = "[%ResizedBackgroundColor%]";
  resizedElement.style.backgroundColor = "[%ResizedBackgroundColor%]";	
 }
}

function openURL() {
 mraid.open("%%CLICK_URL_ESC%%[%ClickThroughURL%]");
}

//Check whether MRAID is ready by adding event listener
function checkIfReady(){
 if(mraid.getState() == 'loading'){
  mraid.addEventListener("ready", mraidIsReady);
 } else{
  showMyAd();
 }
}

function mraidIsReady(){
 mraid.removeEventListener("ready", mraidIsReady); 
 showMyAd();
}

// Set resizing properties and resize
function resize(){
	// If FullWidthResize is "Yes", then the resized advert takes up the whole width. Otherwise takes up the width of the original banner
	if ("[%FullWidthResize%]" == "Yes") {
	  resizeBannerWidth = screen.width;
	} else {
	  resizeBannerWidth = mraid.getDefaultPosition().width;
	}	
	
 if(mraid.getVersion()=="2.0"){
  if ("[%PositionOfCloseButton%]" === "Left") {
	 closeButton.style.left = "0";

mraid.setResizeProperties({"width":""+resizeBannerWidth+"","height":"[%ResizedImageHeight%]","offsetX":"","offsetY":"","customClosePosition":"top-left", "allowOffscreen":false});
	} else {
	 closeButton.style.right = "0";

mraid.setResizeProperties({"width":""+resizeBannerWidth+"","height":"[%ResizedImageHeight%]","offsetX":"","offsetY":"","customClosePosition":"top-right", "allowOffscreen":false});
	}
  mraid.resize();
	return false;
 }
 else{
  return true;
 }
}

// Displays the advert and add an event listener to it to detect whether to resize
function showMyAd(){
 advertElement.style.display = "inline";
 mraid.addEventListener("stateChange",updateAd); 
}

// updateAd is called when MRAID changes state - calls toggleLayer to expand/ reduce ad size
function updateAd(state){
 if (state == "resized"){
  toggleLayer('normal', 'resized');
 }else if(state == "default"){
  toggleLayer('resized', 'normal');
 }
}

// Goes to the other state (either resized or banner)
function toggleLayer(fromLayer, toLayer){
 var fromLayerElem = document.getElementById(fromLayer);
 fromLayerElem.style.display = 'none';
 var toLayerElem = document.getElementById(toLayer);
 toLayerElem.style.display = 'block';
}

changeBodyElementStyle();
checkIfReady();
//-->
</script>
</body>
</html>

Test reklam birimi adı: ali_resizeBanner

Bu şablon, ekranın en altında bir banner reklam olarak başlayan iki bileşenli reklam birimidir. Kullanıcı banner'ı tıklarsa reklam tüm ekranı kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırılacaktır. Kullanıcı, genişletilmiş boyutlara sahip reklamı tıklarsa tıklama URL'si olarak tanımlanan URL'ye yönlendirilir.

Bu şablon, varsayılan MRAID kapat düğmesini kullanır.

Davranış ve kullanıcı arayüzü öğeleri

Reklam öğesi aşağıdaki kullanıcı arayüzü öğelerinden oluşur:

 • Reklam Öğeleri:
  • Banner Resmi bileşeni (yükseklik ve genişlik de gereklidir)
  • Banner bileşenini genişletme
 • Banner reklamın ve genişletilen reklamın arka plan rengini değiştirebilir
Ad Tür Gerekli Açıklama
Banner resmi dosyası Dosya Evet Banner reklamda gösterilecek resim.
Banner resmi yüksekliği Sayı Evet Banner resminin yüksekliği.
Banner resmi genişliği Sayı Evet Banner resminin genişliği.
Arka plan rengi Metin Evet Banner resmi tarafından kullanılan alanın arka plan rengi.
Tıklama URL'si URL Evet Yeniden boyutlandırılan reklam tıklandığında kullanıcının yönlendirileceği URL.
Genişletilmiş resim dosyası Dosya Evet Banner tıklandığında gösterilecek resim.
Genişletilmiş resim yüksekliği Sayı Evet Genişletilmiş resmin yüksekliği.
Genişletilmiş resim genişliği Sayı Evet Genişletilmiş resmin genişliği.
 

    
<html><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>
<head>
<script type="text/javascript" src="mraid.js"></script>
</head>
<body>
<div id="normal" style="display:none; margin:auto;top:0px;text-align:center">
<a onClick="expand();">
<img width="[%BannerImageWidth%]" height="[%BannerImageHeight%]" src="[%BannerImageFile%]" />
</a>
</div>
<div id="expanded" style="display:none;top:0px;text-align:center">
<a onClick="openURL()">
<img width="[%ExpandedImageWidth%]" height="[%ExpandedImageHeight%]" src="[%ExpandedImageFile%]" />
</a>
</div>

<script>
<!--

function openURL() {
 mraid.open("%%CLICK_URL_ESC%%[%ClickThroughURL%]");
}

// Change background color if present
function changeBodyElementStyle() {
 if ("[%BackgroundColor%]") {
  var bodyElement = document.body;
  bodyElement.style.backgroundColor = "[%BackgroundColor%]";
 }
}	

// Check whether MRAID is ready by adding event listener
function checkIfReady(){
 if(mraid.getState() == 'loading'){
  mraid.addEventListener("ready", mraidIsReady);
 } else{
  showMyAd();
 }
}

// Once MRAID is ready, it does not need to listen to the ready event anymore
function mraidIsReady(){
 mraid.removeEventListener("ready", mraidIsReady); 
 showMyAd();
}

function showMyAd(){
 // Displays the advert
 var advertElement = document.getElementById("normal");
 advertElement.style.display = "inline";

 // Add event listener to detect whether to expand or not
 mraid.addEventListener("stateChange",updateAd); 

 // Change background color of the expanded advert
 var expandedDiv = document.getElementById("expanded");
 if ("[%BackgroundColor%]") {
  expandedDiv.style.backgroundColor = "[%BackgroundColor%]";
 }
}

function expand() {
 if(mraid.getVersion()=="2.0"){
  mraid.expand();
  return false;
 }
 else {
  return true;
 }
}

// updateAd is called when mraid changes state
// Calls toggleLayer to expand/ reduce ad size
function updateAd(state){
 if (state == "expanded"){
  toggleLayer('normal', 'expanded');
 }else if(state == "default"){
  toggleLayer('expanded', 'normal');
 }
}

// Goes to the other state (either expands or banner)
function toggleLayer(fromLayer, toLayer){
 var fromLayerElem = document.getElementById(fromLayer);
 fromLayerElem.style.display = 'none';
 var toLayerElem = document.getElementById(toLayer);
 toLayerElem.style.display = "block";
}

changeBodyElementStyle();
checkIfReady();
//-->
</script>
</body>
</html>

Test reklam birimi adı: ali_expandDefaultClose

Bir geçiş reklamını otomatik olarak kapatmak için kullanılan örnek kod
Yalnızca doğrudan ayrılan geçiş reklamları otomatik olarak kapatılabilir; dinamik ayırma ile sunulan geçiş reklamları (yani Ad Exchange, AdSense veya AdMob) yalnızca kullanıcı tarafından kapatılabilir.

Bir geçiş reklamının belirli bir süre sonra kapanmasını sağlamak için:

 • Reklam öğesine, geçiş reklamını belirli bir süre sonra kapatan bir kod ekleyin. Bu yöntemde şablon olarak şu kod kullanılabilir:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>
   <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/afma/api/v1/google_mobile_app_ads.js"></script>
   <script>
    <!--
     function
     _admStartCountDown(){setTimeout('admob.opener.close()',parseInt('[%displayTime%]')*1000)}
     function
     _admOnload(){if(admob.opener.isOverlayShowing()){_admStartCountDown()}else{admob.events.addEventListener('onshow',
     _admStartCountDown)}}
     if(window.addEventListener){window.addEventListener("load",_admOnload,false)}else{window.attachEvent("onload",_admOnload)}
    //-->
   </script>
 </head>
 <body>
  [Your_AdCode_Goes_Here]
 </body>
</html>
Hedef pencere: uygulama içi yer paylaşımlı pencere

admob.opener.openOverlay() işlevini kullanarak, ekranın alt tarafından animasyonlu bir tam ekran yer paylaşımlı tarayıcı açabilirsiniz. Bu tarayıcıda durum çubuğu yoktur ve sol üst köşede her zaman bir kapatma düğmesi gösterilir. Bu seçenek, tam ekran reklam öğesinin ayrı sayfalarda barındırılabildiği genişletilebilir reklamlarda kullanışlı olabilir.

Aşağıda, tam ekran biriminin bir yer paylaşımlı tarayıcı penceresine yüklenebildiği basit bir kod örneği verilmiştir: Aşağıdaki yer tutucu öğelerini kendi değerlerinizle değiştirmelisiniz. Ağınızda kullanılabiliyorsa örnek kodu bir reklam öğesi şablonu oluşturmak için kullanabilirsiniz.

 • [BANNER_UNIT]: Banner reklam öğesinin URL'si.
 • [WIDTH]: Banner reklam öğesinin genişliği.
 • [HEIGHT]: Banner reklam öğesinin yüksekliği.
 • [FULLSCREEN_UNIT]: Tam ekran reklam öğesinin URL'si. Not: Tam ekran birimi, hedef URL'yi ayrıştıracak ve bir tıklama işlemi geldiğinde kullanıcıyı açılış sayfasına yönlendirecek JavaScript kodunu içermelidir. Daha ayrıntılı bilgi için Tam ekran biriminden hedef URL işleme bölümüne bakın.
 • [DESTINATION_URL]: Hedef sayfanın URL'si.
 • [FALLBACK_URL]: JavaScript işlevinin çalışmaması durumunda kullanılacak yedek hedef URL.
 • [ORIENTATION]: Hedef URL için desteklenen yön (dikey için "p", yatay için "l" kullanın veya yön önemli değilse bu değeri atlayın).

Aşağıda örnek bir reklam öğesi kodu verilmiştir:


<!DOCTYPE html>
<head>
<meta name="viewport" 
content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>

<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/afma/api/v1/google_mobile_app_ads.js"></script>
</head>

<body>
<a href="[FALLBACK_CLICKURL]" 
onClick="admob.opener.openOverlay('%%CLICK_URL_ESC%%[FULLSCREEN_UNIT]?destination=[DESTINATION_URL]', 
'[ORIENTATION]'); return false;"><img border="0" 
src="[BANNER_UNIT]" width="[WIDTH]" height="[HEIGHT]"></a>
</body>
</html>

Tam ekran biriminden hedef URL işleme

admob.opener.openOverlay() işlevinde html içeriğinin hedef URL'sini belirtme seçeneği bulunmaz.

Tam ekran birimini belirtirken hedef URL'yi anahtar/değer çifti (ör. "https://link.to.fullscreen.unit?destination=https://my.destination.url") biçiminde ilettiğinizi varsayarsak, bir JavaScript işlevi yazıp HTML kodu snippet'i ekleyerek tıklamayı yakalayabilir ve kullanıcıyı hedef sayfaya yönlendirebilirsiniz.

Aşağıda örnek bir sayfa kaynak kodu verilmiştir:


<!DOCTYPE html>
<head>
<meta name="viewport" 
content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0"/>

<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/afma/api/v1/google_mobile_app_ads.js"></script>

<script type="text/javascript">
function destinationUrl() {
  // Get current url after ?
  var destinationUrl = window.location.search;

  // Strip off the leading '?'
  destinationUrl = destinationUrl.substring(1);
  // Parse destination=url key-value pair
  var kvPair = destinationUrl.split("=");
  var key = kvPair[0]; // key: destination
  var value = kvPair[1]; // value: url
  var url = decodeURIComponent(value); 

  // Open destination inside overlay
  window.location = url;

  // Open destination in an external browser
  // admob.opener.openUrl(url, true);
}
</script>
</head>

<body>
<div style="position:relative;">
<!-- Load content source into an iframe -->
<iframe src="https://creative.admob.com/t1/bestBuy/tradeinJul/gi/" 
align="middle" frameborder=0 width=320 height=480 marginheight=0 marginwidth=0 scrolling=no></iframe>
<!-- Create a clickable area -->
<a href="#" onClick="destinationUrl(); return false;" style="position:absolute; top:0; left:0; 
display:inline-block; width:320px; height:480px; z-index:5;"></a>
</div>
</body>
</html>

MRAID uyumluluğu

Google Mobile Ads SDK'sı, IAB'nin mobil uygulamalarda reklamcılık için Mobil Rich Media Reklam Arayüz Tanımları (MRAID) standardını destekler. Bir satır öğesini Hedefleme ekle ardından Cihaz özellikleri altında bulunan satır öğesi hedefleme ayarları ile MRAID v1 veya MRAID v2 olarak ayarlayabilirsiniz.

MRAID gereksinimleri:

 • MRAID v2, Android için Google Play hizmetleri 7.8 veya üzeri sürümlerini, iOS için Google Mobile Ads SDK'sı 7.4.0 veya üzeri sürümlerini gerektirir.
 • MRAID v3, Android için Google Play hizmetleri 15.0.0 veya üzeri sürümlerini, iOS için Google Mobile Ads SDK'sı 7.30.0 veya üzeri sürümlerini gerektirir.

Reklam öğelerinizde MRAID işlevlerini kullanmak için mraid.js'yi reklam öğenize aktarmanız gerekir. Bunun için <script src="mraid.js"> kod parçasını reklam öğenize dahil edin. MRAID uyumlu bir SDK olan Google Mobile Ads SDK'sı, reklam öğesinde bu kodu arayacak ve MRAID uygulamasına işaret eden gerçek bir URL ile değiştirecektir. MRAID'i destekleyen diğer SDK'lar da aynısını yapacaktır ancak bunların gerçek URL'leri farklı olacaktır.

İsteğe bağlı olarak, MRAID kitaplıklarını ve Google Mobile Ads SDK'sı işlevselliğini de aynı reklam öğesine ekleyebilirsiniz.

Reklam tıklanana kadar mraid.resize() ve diğer benzer işlevlerin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu, kötü amaçlı bir reklam öğesinin otomatik olarak yeniden boyutlandırılıp ekranın tamamını kaplamasını engeller.
geliştirici dokümanlarıAndroid veya iOS için MRAID desteği hakkında daha fazla bilgi

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü