Get started with Google Publisher Tag

Google Yayıncı Etiketi örneği

Aşağıda, masaüstü ve mobil uygulamalar için Google Yayıncı Etiketi (GPT) oluşturmaya yönelik tam koda bir örnek verilmiştir. GPT etiketlerini otomatik olarak oluşturmak için Google Etiket Oluşturucu'yu nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Makalede, web sayfalarınızın başlığını düzeltmeyle ilgili sorunlar ve JavaScript kullanmadan 1x1 izleme pikseli oluşturma ile ilgili talimatlar da bulunmaktadır.

Barındırılan kitaplık alanını güncelleyerek GPT hızını optimize etme

Google Yayıncı Etiketi kitaplığı, artık googletagservices.com alanının yanı sıra https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js alanında da barındırılmaktadır. Gerekli olmasa da bu yeni alanı kullanmak için sayfalarınızdaki tüm GPT başvurularını güncellemenizi öneririz.

Bu değişiklik, tüm reklam yayınlama isteklerini iki yerine tek alanda birleştirir. Böylece, tarayıcının yalnızca bir alana bağlanması gerekir. Kitaplık, her iki alanda da tamamen aynıdır.

Sonuçta, etiketlerinizin hızında iyileşme görülür ve reklamlar daha kısa sürede getirilir.

Google Yayıncı Etiketi örneği

Kodu ipuçları olmadan görüntüleme
1 <html>
2 <head>
3 <script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
4 </script>
5 <script>
6   window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
7 </script>
8 <script>
9   googletag.cmd.push(function() {
10     googletag.pubads().set("adsense_background_color", "FFFFFF");
11   });
12 </script>
13 <script>
14   googletag.cmd.push(function() {
15     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [728, 90], "div-gpt-ad-123456789-0")
16       .addService(googletag.pubads())
17       .setTargeting("interests", ["sports", "music", "movies"]);
18     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [[468, 60], [728, 90], [300, 250]], "div-gpt-ad-123456789-1")
19       .addService(googletag.pubads())
20       .setTargeting("gender", "male")
21       .setTargeting("age", "20-30");
22     googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball");
23     googletag.pubads().enableSingleRequest();
24     googletag.enableServices();
25   });
26 </script>
27 </head>
28 <body>
29   <div id="div-gpt-ad-123456789-0" style="width: 728px; height: 90px">
30     <script>
31       googletag.cmd.push(function() {
32          googletag.display("div-gpt-ad-123456789-0");
33       });
34     </script>
35   </div>
36     <div id="div-gpt-ad-123456789-1">
37     <script>
38       googletag.cmd.push(function() {
39          googletag.display("div-gpt-ad-123456789-1");
40       });
41     </script>
42   </div>
43 </body>
44 </html>
 
1 <html>
2 <head>
3 <script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js">
4 </script>
5 <script>
6   window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
7 </script>

3-7 arasındaki satırlar: Ad Manager tarafından kullanılan GPT kitaplığını SSL/HTTPS kullanarak eşzamansız bir şekilde yükleyen ortak metin. Eşzamansız olarak işlenecek işlevlerin listesini (genellikle, reklam çağrıları) işleyen komut sırası burada oluşturulur. Kodun bu bölümünü düzenlemeniz gerekmez.

8 <script>
9   googletag.cmd.push(function() {
10     googletag.pubads().set("adsense_background_color", "FFFFFF");
11   });
12 </script>

8-12 arasındaki satırlar (isteğe bağlı): AdSense reklamlarını yayınlayan reklam alanlarının sayfa düzeyi özelliklerini ayarlar. Bu özelliklerin değiştirilmesi, Ad Manager veya AdSense'de ayarlanan tüm stilleri geçersiz kılar. Bu işlev, Ad Manager'da ayarlanabildiği için çok sık kullanılmamaktadır. GPT'de AdSense parametrelerinin nasıl ayarlanacağı .set() işleviyle ilgili geliştirici dokümanlarında açıklanmıştır.

13 <script>
14   googletag.cmd.push(function() {
15     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [728, 90], "div-gpt-ad-123456789-0")

15. satır: "/1234/travel/asia" ağ kodunu (1234) ve hedeflenen reklam birimini (travel/asia) belirtir. Ad Manager'daki ağ kodunuzu Yönetici ve sonra Genel ayarlar ve sonra Ağ kodu altında bulabilirsiniz.

[728, 90] reklam alanı reklam boyutunu ayarlar. Şu söz dizimini kullanarak birden çok boyut belirtin: [[genişlik1, yükseklik1], [genişlik2, yükseklik2], [genişlik3, yükseklik3]]. Buradaki tüm boyutları hedeflenen reklam birimiyle ilişkilendirerek listeyi belirli bir alana göre daraltın. Çok boyutlu reklam alanları kullanırken alan boyutlarını Ad Manager'da göründükleri aynı sırayla bildirin. Alan tanımı ve sıralı yayınlanabilme hakkında daha fazla bilgi

16       .addService(googletag.pubads())
17       .setTargeting("interests", ["sports", "music", "movies"]);
18     googletag.defineSlot("/1234/travel/asia", [[468, 60], [728, 90], [300, 250]], "div-gpt-ad-123456789-1")
19       .addService(googletag.pubads())
20       .setTargeting("gender", "male")
21       .setTargeting("age", "20-30");

17, 20 ve 21. satırlar: .setTargeting() işleviyle alan düzeyinde anahtar/değer hedeflemesi ayarlayın. İlk örnekte olduğu gibi, bir anahtarla birden çok değer ilişkilendirebilirsiniz: ("anahtar". ["değer1", "değer2", "değer3"]). Birden fazla anahtarı hedeflemek için ikinci örnekte olduğu gibi işlevi birkaç kez çağırın: (gender=male ve age=20-30).

GPT'de anahtar/değer parametrelerinin nasıl ayarlanacağı .setTargeting() işleviyle ilgili geliştirici belgelerinde açıklanmıştır. GPT ile hedeflemeyi ve boyutları ayarlama hakkında daha fazla bilgi

22     googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball");

22. satır: googletag.pubads().setTargeting("topic","basketball"); sayfa düzeyinde anahtar/değer hedeflemesini ayarlar. Hedefleme, sayfa düzeyinde anahtar/değer çiftleri kullanılarak yapılandırıldığında tüm reklam alanları bu hedeflemeyi devralır. Alan düzeyinde anahtar/değer çiftlerinde olduğu gibi, tek bir anahtarla birden çok değeri ilişkilendirebilirsiniz: ("anahtar". ["değer1", "değer2", "değer3"]).

23     googletag.pubads().enableSingleRequest();

23. satır: googletag.pubads().enableSingleRequest();, Tekli İstek Mimarisi'ni (SRA) etkinleştirir. Sayfadaki tüm reklam alanlarını bir çağrıda çağırmak için bu satırı ekleyin (garantili birlikte gösterimler sağlar ve sayfanız için performans avantajları sağlayabilir).

24     googletag.enableServices();
25   });
26 </script>
27 </head>
28 <body>
29   <div id="div-gpt-ad-123456789-0" style="width: 728px; height: 90px">

29. satır (isteğe bağlı): style="width: 728px; height: 90px", reklam öğesi oluşturulmadan önce öğenin aldığı boyuttur. Çok boyutlu etiketler kullanılıyorsa bunun atlanmasını (bu durumda öğenin boyutu, oluşturulduktan sonra seçilen reklam öğesinin boyutunu alır) veya her iki boyutun da uygun olan en büyük reklam öğesini içerecek kadar büyük olmasını öneririz. Tek boyutlu reklam etiketlerinde, reklam öğesi oluşturulduğunda diğer sayfa öğelerinin kaymaması için reklam öğesi yükleninceye kadar kapsayıcı öğeyi genişletmek üzere bu parametreyi kullanın.

30     <script>
31       googletag.cmd.push(function() {
32          googletag.display("div-gpt-ad-123456789-0");
33       });
34     </script>
35   </div>
36     <div id="div-gpt-ad-123456789-1">
37     <script>
38       googletag.cmd.push(function() {

9, 14, 31 ve 38. satırlar: Sayfa yüklendiğinde işlev çağrıları, eşzamansız olarak işlenmek üzere komut sırasına eklenir.

39          googletag.display("div-gpt-ad-123456789-1");

15, 18, 29, 32, 36 ve 39. satırlar: "div-gpt-ad-123456789-0" kodu, head etiketinde tanımlı reklam alanlarını, sayfadaki reklam alanlarıyla (reklam öğelerinin sunulduğu, body bölümündeki div etiketleri) nasıl eşleştirdiğimizi belirler. Bunlar, eşleştikleri sürece istenilen şekilde adlandırılabilir. Ancak etiket oluşturma aracımız "div-gpt-ad-[rastgele sayı]-0", "div-gpt-ad-[rastgele sayı]-1" vb. şeklindeki adlandırma kuralını kullanır. Çok çeşitli alanlarda optimizasyon için kullanıldığından, bir sayfadaki belirli bir konumda tutarlı olarak aynı <div> kimliğini kullanın.

Burada rastgele sayılar kullanılsa da GPT bir reklam isteğini benzersiz bir şekilde tanımlarken böyle yapmaz. Bu işlem, GPT kitaplığıyla arka planda yapılır. Bu adlar, bir sayfada aynı div adının birden çok örneği bulunmadıkça sayfalar arasında da aynı şekilde kullanılabilir.

Envantere genel bakışta Ad Manager envanter yapısı, reklam birimi hiyerarşisi ve reklam birimlerinin hedeflemeyi nasıl devraldığı konusunda daha fazla bilgi edinin.

40       });
41     </script>
42   </div>
43 </body>
44 </html>

Web sayfalarınızın başlığını düzenleyemiyorsanız

GPT'yi web sayfalarınızın başlığını değiştirmeden kullanabilirsiniz.

1. Seçenek: Sayfa başlığını kullanmak yerine reklam biriminin sayfada nerede gösterildiğini tanımlamak üzere satır içi etiket kullanın. Satır içi etiket ile, GPT kitaplığının yüklenmesi de dahil olmak üzere, GPT reklam alanı tanımının ve isteğinin tamamı tek bir <script> etiketi içinde bulunur. Aşağıda reklam alanını satır içinde tanımlama örneklerini bulabilirsiniz.

Reklam etiketi GPT JavaScript kitaplığını kullandığından, kitaplığı yükleyen kodu reklam etiketi kodundan önce eklemeniz gerekir (aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi).

Satır içi eşzamansız GPT örneği

Bu satır içi GPT örnekleri SRA'yı desteklemez.

GPT JavaScript kitaplığını çağırma

<script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>
<script>
 window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
</script>

Örnek reklam etiketi 1: Satır içi etiket

<div id="div-gpt-ad-1234567891234-0">
 <script>
  googletag.cmd.push(function() {
   googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div-gpt-ad-1234567891234-0')
    .addService(googletag.pubads())
    .setTargeting("Gender", "Male");
   googletag.enableServices();
   googletag.display('div-gpt-ad-1234567891234-0');
 });
 </script>
</div>

Örnek reklam etiketi 2: Yoğun satır içi etiket (reklam alanı düzeyinde hedeflemeyi desteklemez)

<div id='div-gpt-ad-1234567891234-0'>
 <script>
  googletag.cmd.push(function() {
   googletag.pubads().display('/1234/sports/football', [728, 90], 'div-gpt-ad-1234567891234-0');
  });
 </script>
</div>

2. Seçenek: Geleneksel GPT uygulama yöntemini kullanın. Ancak reklam alanı tanımlarını HTML'nizin head bölümü yerine body bölümüne yerleştirin. Kitaplığı yükleyen ve reklam alanlarını tanımlayan kodun, bu alanlar için reklam istemenizden önce çağrılması gerekir. Kod, sayfanızın head ve body bölümlerinde segmentlere ayrılmadığından ve dizisini yönetmeniz gerektiğinden, bu yaklaşım daha karmaşıktır. Ancak SRA'nın esnek olmasını sağlar.

1x1 izleme pikseli oluşturmak için JavaScript olmayan bir GPT etiketi kullanma

GPT ile bir gösterim izleyicisi oluşturmak için:

 1. Gösterim sayımını izlemek için yeni bir reklam birimi oluşturun veya mevcut birimlerden birini seçin.

 2. 1x1 boyutunda bir satır öğesi oluşturun ve bu öğeye saydam piksel resmi reklam öğesi ekleyin.

 3. 1x1 satır öğesini, 1. adımda oluşturulan reklam birimine hedefleyin.

 4. Gösterim pikselini çağırarak ve 1. adımda oluşturulan reklam birimini belirterek JavaScript olmayan bir GPT etiketi oluşturun. Örneğin:

  <img src='http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/1234/ad_unit&sz=1x1&t=&c=12345678'/>

  JavaScript tabanlı olmayan URL'lerin nasıl oluşturulacağını öğrenin

 5. Gösterim piksel etiketini iki yöntemden biriyle kullanın:

  • Etiketi, sayfada yayınlanacak bir özel veya üçüncü taraf reklam öğesine ekleyin: Reklam öğesinin "Ayarlar" sayfasında, etiketi "Kod snippet'i" kutusunun üst kısmına ekleyin.

  • Etiketi doğrudan web sayfasına ekleyin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?