IAB uygunluğu

Bu belge, Google Ad Manager tarafından kullanılan gösterim ölçüm işleminin bir özetidir. Bu belgenin kapsamı dışında kalan ek kaynaklar için IAB Reklam Gösterimi Ölçüm Yönergeleri'ne bakın.


Gösterimleri ölçme

Örneklendirme

Ölçüm süreci örneğe değil, sayıma dayalıdır; dolayısıyla, verilerin genel tahminleri veya istatistiksel öngörüleri yoktur. Ölçüm yöntemi, kaydedilen tüm gösterim etkinliğine dayanır (filtreleme prosedürleri uygulanır).

Metrikler

Ad Manager, görüntülü (banner) reklam gösterimlerine, tıklamalara ve tıklama oranlarını temel alan ağ, reklamveren, satış görevlisi, reklam öğesi, reklam birimi, yerleşim, tarih ve günün saati gibi kitle metrikleri oluşturur. Ancak bu belgede, reklam gösterimlerini ölçme ve raporlama konularını ele alınmaktadır.

Müşteri tarafından başlatılan uygulama tekniği

Gösterimlere yol açan reklam istekleri, sayfa içeriğinde yer alan ve tarayıcı tarafından harekete geçirildiğinde oluşturulan, <SCRIPT> etiketleri ile üretilen bir HTTP etiketi ile başlatılır. Her reklam gösterimi için bir googletag.defineSlot JavaScript çağrısı eklenmesi gerektiğini unutmayın. Tarayıcı googletag.display öğesini her çağırdığında, reklamı getirmesi için sunucuya ayrı bir HTTP isteği gönderilir.

Örnek Google Yayıncı Etiketlerini buradan (Google Ad Manager 360) veya buradan (Google Ad Manager) inceleyebilirsiniz.

Reklam gösterimi ölçümüne yol açan yanıt

JavaScript reklam etiketi GA_googleFillSlot, reklam sunucusuna bir HTTP isteği gönderir. Reklam sunucusu bir reklam seçer ve daha sonra tarayıcıyı reklam içeriğine (Google tarafından barındırılan reklam öğesi veya üçüncü taraf bir reklam etiketi) yönlendiren JavaScript içeriğiyle birlikte "200" sunucu kodunu yayınlar. Reklam sunucusu, reklam çağrısına karşılık harekete geçtiğinde ve reklam içeriğini sunduğunda sayım gerçekleşir. Bu uygulamada ölçüm, reklam sunucularının reklam içeriğini seçip kullanıcıya döndürmesi temel alınarak ve reklamın kullanıcıya gösterilmesinden önce gerçekleşir.

Kullanılmakta olan belirli bir ölçüm tetikleyiciyle ilgili sınırlamalar

 • Ad Manager reklam sunucusu, tarayıcıdan reklam isteği alıp bir reklam seçtiğinde Ad Manager, seçilen reklam içeriğinin yayınlanmasından önce reklam gösterimlerini kaydeder. Belirli durumlarda bu, Ad Manager reklam etiketine göre hareket edildikten ve gösterim sayıldıktan sonra ancak reklam içeriği henüz yayınlanmadan kullanıcının web sayfasından ayrılması hâlinde aşırı sayıma neden olabilir.

 • Pop-up veya arkada açılır reklamlar (bundan sonra toplu olarak pop-up terimi kullanılacaktır) aracılığıyla yayınlanan reklam gösterimleri, pop-up engelleyicisi tarafından engellenebilir. Ad Manager reklam etiketleri yayıncı tarafından doğru bir şekilde uygulandığında, pop-up penceresinin açılmasını engelleyen pop-up engelleyici, ölçüm öğesi olarak da işlev gören reklam etiketinin istenmesini de engelleyebilir ve bu nedenle reklam gösterimi kaydedilmez. Bununla birlikte, pop-up'ın bir pop-up engelleyici tarafından engellenebilecek olmasına rağmen reklam öğesi bir pop-up açarsa gösterim kaydedilir.

Bileşik izleme

Reklamların grup olarak yüklenmesi desteklenmemektedir. Her bir reklam ayrı ayrı yüklenir ve kaydedilir.

Önbellek bozma teknikleri

Ad Manager, bir JavaScript işlevini kullanarak reklam sunucusuna yapılan çağrıların URL'sine otomatik olarak rastgele bir sayı ekler. Bu, Ad Manager reklam etiketinin önbelleğe alınmasını sınırlar. Ad Manager, üçüncü taraf reklam sunucuları tarafından oluşturulan reklamlar için önbellek bozma makrolarının (URL'yi benzersiz kılmak için rastgele sayılar) eklenmesini de destekler. Ancak bunun için yayıncının reklam birimlerini doğru bir şekilde etiketlemesi gerekir.

Günlüğe kaydetme yöntemi

 • Google, yeterli kapasite sağlamak için birden çok reklam sunucusundan yararlanır. Bunların her biri, merkezi olarak sürekli işlenen birer günlük dosyasına sahiptir. Tüm günlük dosyalarının işlendiğinden emin olmak için, günlük sonuçlar işlendikten sonra otomatik yordamlar kullanılır. Olağan dışı etkinlik veya hataların olması durumunda uyarılar tetiklenir ve takip edilir. Reklam gösterimine ilişkin günlüklerin işlenmesinde ve istatistiklerin kaydedilmesinde dört saate kadar bir gecikme olabilir.

 • Aşağıda, günlüğe kaydedilen öğelerin bazıları ve bunların işlemde kullanımı ile ilgili bir açıklama yer almaktadır:

  • IP adresi: İnternet Protokolü (IP) adresi, isteği yapan kullanıcının adresini temsil eder. Bu adres, insan kaynaklı olmayan trafiğin ve dahili Google trafiğinin tanımlanmasını ve çıkarılmasını da kapsayan filtreleme işleminde kullanılır.

  • Kullanıcı aracısı: Kullanıcı aracısı, tarayıcının sunucuya gönderdiği ve tarayıcıyla ilgili belirli tanımlayıcı bilgileri sağlayan bir metin dizesidir. Bu dize, özellikle insan kaynaklı olmayan trafiği tanımlanmak ve çıkarmak için filtreleme işleminde kullanılır.

  • Tarih/saat: İsteğin Ad Manager reklam sunucusu tarafından günlüğe kaydedildiği tarih ve saat.

  • Reklam içeriği: Ad Manager reklam sunucusunun seçtiği içerikle ilgili tanımlayıcı bilgiler:

  • Yayıncı: Reklam yerleşimi için çağrı yapan ilişkili yayıncı siteyi tanımlar.

  • Reklam birimi: Yayıncı sitesine yerleştirilecek reklamın konumunu tanımlar. Bir reklam biriminde, reklam biriminin kendisiyle ilişkilendirilmiş bir veya daha fazla satır öğesi bulunabilir.

  • Satır öğesi: İlgili müşteri kampanyasını/reklam öğesini tanımlar.

Ölçümle ilgili diğer açıklamalar

 • Pop-up engelleyiciler: Pop-up veya arkada açılır reklamlar (bundan sonra toplu olarak pop-up terimi kullanılacaktır) aracılığıyla yayınlanan reklam gösterimleri, pop-up engelleyicisi tarafından engellenebilir. Ad Manager reklam etiketleri yayıncı tarafından doğru bir şekilde uygulandığında, pop-up penceresinin açılmasını engelleyen pop-up engelleyici, ölçüm öğesi olarak da işlev gören reklam etiketinin istenmesini de engelleyebilir ve bu nedenle reklam gösterimi kaydedilmez.

 • Flash olmayan tarayıcılar: Bazı tarayıcılar ve bilgisayar dışındaki cihazlar, belirli üçüncü taraf reklamların yayınlanmasında kullanılan etkileşimli bir biçim olan Flash'ı desteklemeyebilir. Böyle durumlarda reklam gösterimi, tarayıcı tarafından Ad Manager reklam etiketi istendiğinde kaydedilir. Dolayısıyla, kullanıcının tarayıcısı Flash biçiminde bir reklam oluşturamadığı takdirde, bunun yerine alternatif bir reklam biçimi istenip yayınlanmadığı sürece reklam gösterimi fazla sayılmış olur.

 • JavaScript'in devre dışı olduğu veya bu özelliğin bulunmadığı tarayıcılar: Bazı eski tarayıcılar ve bilgisayar dışındaki cihazlar JavaScript'i desteklemeyebilir ve kullanıcılar yeni tarayıcılarda JavaScript işlevini devre dışı bırakarak JavaScript programlarının ve komut dosyalarının yürütülmesine izin vermeyebilir. Ad Manager'ın doğru şekilde çalışması için JavaScript işleviyle reklam etiketleri oluşturulur. JavaScript'i çalıştıramayan tarayıcılar reklam çağrısı oluşturmaz ve sonuç olarak, Ad Manager reklam sunucusuyla etkileşime girmez (herhangi bir reklam yayınlanmaz veya sayılmaz).

 • Reklam engelleme yazılımı: Kullanıcılar belirli tarayıcıları veya araçları kullanarak, isteğin gönderildiği alana göre içeriği (reklamlar dahil) engelleyebilir. Bu durumda, seçilen alanlardan gelen resimler engellenebilir veya belirtilen alanlara yapılan istekler hariç tutulabilir. Ad Manager alanına yönelik istekleri önleyen reklam engelleme tekniklerinin veya yazılımlarının gösterim ölçümü üzerinde hiçbir etkisi olmayabilir çünkü bu durum hem reklam isteğini hem de ölçümü engelleyerek sıfır gösterimlerin doğru şekilde sayılmasını sağlar. Bununla birlikte, reklam öğesi sunucusundan alınan resimleri veya içeriği engelleyen ancak Ad Manager reklam sunucuları için aynı işlemi yapmayan reklam engelleme yazılımları, reklam isteği işlenip sayıldığı fakat tarayıcının reklamı göstermesi engellenmediği takdirde aşırı sayıma neden olabilir. Buna ek olarak kullanıcılar, belirli reklam engelleme araçlarını özelleştirerek içeriği resim boyutuna göre engelleyebilir. Yazılım, resmin/reklam öğesinin boyutunu ayarlı filtre parametreleriyle karşılaştırır. Bu parametreler eşleşirse resim engellenir ve muhtemelen gösterimin aşırı sayılmasına neden olur.

 • Resim oluşturma devre dışı: Kullanıcılar, tarayıcılarında resim oluşturmayı devre dışı bırakma seçeneğine sahiptir. Bu durumda, kullanıcının tarayıcısı reklam öğesi sunucularına resim isteği gönderemez. Dolayısıyla, bu durumdaki kullanıcılar reklam öğelerini görmez (standart resim biçimleri için) ancak kullanıcının tarayıcısı bu durumdayken zengin içerikli reklamları oluşturmaya devam edebilir. Bununla birlikte, kullanıcının tarayıcısı Ad Manager reklam sunucusuna ilk isteği yapmaya devam edebilir. İstek yapıldıktan sonra ancak tarayıcıda reklam yayınlanmadan önce sayım gerçekleştiği için bu durum, statik resim reklam öğelerinin aşırı sayılmasına neden olabilir.

 • Otomatik yenileme: Sayfa her yenilendiğinde reklam sunucusuna yeni istekler gönderilir ve böylece ek gösterimler sayılır.

 • Diğer sınırlamalar: Yukarıda belirtilen ölçüm sınırlamalarına ek olarak belirli günlük girişleri bozuk ya da diğer herhangi bir nedenle reklam gösterimlerinin biriktirilmesinde kullanılamıyor olabilir. 

Reklam zaman planlaması ve yayınlama süreci

Ad Manager'da yapılan değişiklikleri güncelleme dönemleri konusunu inceleyin.

Geçersiz trafik algılama ve filtreleme metodolojisi

Google; veri tabanlı tanımlayıcılar, etkinlikler ve modellerle hem genel hem de karmaşık geçersiz trafiği tanımlamaya ve filtrelemeye çalışır. Ancak şu anda Google yalnızca Ad Manager'da genel geçersiz trafik akreditasyonunu izlemektedir. İnsan kaynaklı olmayan trafik ve sahtekarlık şüphesi uyandıran trafik buna dahildir. Ancak kullanıcı kimliği ve amacı; yayıncı, reklamveren veya ilgili aracıları tarafından her zaman bilinemediğinden ya da tespit edilemediğinden, tüm geçersiz trafiğin proaktif bir şekilde tespit edilmesi ve raporlanan sonuçlardan hariç tutulması çok mümkün değildir. Geçersiz trafiği filtreleme işlemlerinin güvenliğinin ihlal edilmesini veya bunlarla ilgili tersine mühendislik uygulanmasını önlemek amacıyla, belirli filtreleme prosedürleriyle ilgili olarak, denetleme süreci kapsamında denetçilerle paylaşılan ve Reklam Gösterimi Ölçüm Yönergeleri'nde açıklanandan daha fazla ayrıntı sunulmayacaktır.

 • Reklam günlükleri: Toplu reklam gösterimi dosyaları oluşturmak için, filtreleme yapılarak geçersiz etkinlikler ve insan kaynaklı olmayan trafikle ilgili Ad Manager reklam günlükleri tanımlanır.

 • Geçersiz etkinlikler: Filtreleme sırasında, kullanılabilir günlük girişleri dışında bir durumu (sunucunun isteği anlamadığı ve bu nedenle isteğe bir hata kodu durumu atadığı girişler gibi) ifade eden belirli günlük girişleri günlüklerden çıkarılır. Eksik veya bozuk günlük girişleri de çıkarılır. Google'ın işlem süreci için istekte yer alan belirli alanların bulunması, eksiksiz ve doğru olması gerekir. Bu alanlardan herhangi biri eksik veya yanlış ise günlük girişi reddedilir.

 • İnsan kaynaklı olmayan trafik: Robotlar, örümcekler, tarayıcılar ve aracılar (topluca robot olarak anılır) dahil olmak üzere insan kaynaklı olmayan trafik, web sitesindeki programlı etkinliği temsil eder. Bu etkinlik, web sitesindeki web sayfaları için istek gönderen ve sayfada web sitesindeki diğer sayfalara giden bağlantıları ve birçok durumda reklam sunucularına ilişkin bağlantıları tekrarlı bir şekilde izleyen programlardan oluşur. Bu etkinlik, web sitesinin düzgün bir şekilde çalıştığından emin olmak üzere tasarlanmış sistem izleme araçları ve veritabanlarını doldurmak için arama motorları tarafından kullanılanlara benzer içerik dizinleme veya alma süreçlerini içerebilir. Bir kullanıcının tarayıcısı veya robot, içerik için sunucu isteği gönderdiğinde, normalde bu belirli isteğe ek olarak IP adresi ve kullanıcı aracısı dahil belirli verileri web sunucusuna verir. Kullanıcı aracısı normalde web sunucusuna tarayıcı türü (Internet Explorer, FireFox, Safari, Netscape, Opera vs.), tarayıcı sürümü, bilgisayarın işletim sistemi gibi belirli bilgileri sağlar ve kendisini sunucuya tanıtan bilgileri de içerebilir. Bu tür bilgiler, insan kaynaklı olmayan trafiği filtrelemek için kullanılır.

 • İş Ortağı Uygunluğu: Ad Manager hizmetini kullanan tüm müşteriler, iş ortaklarının geçersiz etkinlikte bulunmamaları gerektiğini belirten Platform Ürünleri Program Politikalarımıza uymak zorundadır. 'Geçersiz Etkinlik' ile ilgili bölümde daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Google, sürekli olarak geçersiz trafik filtrelemesi gerçekleştirir ve yüksek miktarda geçersiz trafik alan tüm iş ortaklarını incelemeye alır. Yüksek miktarda geçersiz trafik almaya devam eden iş ortaklarının hesapları askıya alınabilir veya kapatılabilir.

 • Filtrelemeyle ilgili diğer ayrıntılar:

  • Filtreleme hizmetleri: Tüm filtreleme Google tarafından yapılır.

  • İnsan kaynaklı olmayan etkinlikleri tespit etmek için kullanılan kaynaklar: Google, IAB/ABCe Uluslararası Örümcek ve Robot Listesi'nin yanı sıra, geçmişteki robot etkinliklerini temel alan ek filtreler kullanır. IAB Robot Listesi hariç tutma dosyası kullanılır.

  • Etkinlik temelli filtreleme işlemi: Etkinlik temelli tespitte, belirli türlerde desen analizleri yapılır ve insan kaynaklı olmayan trafiğe işaret etme olasılığı yüksek etkinlik davranışları aranır. Google'ın Reklam Trafiği Kalitesi ekibi, tüm şüpheli etkinlikleri belirleyecek sistemlere sahiptir ve bu etkinliğe göre filtreleme işlemini uygun bir şekilde yapar.

  • Tüm filtreleme olaydan sonra pasif olarak yapılır: Google, kullanıcı aracısına ilgili etkinliğin herhangi bir Google filtreleme mekanizmasını tetiklediğini belli etmemek amacıyla, kullanıcıya (tarayıcı, robot vs.) isteği sağlanırken trafiğinin işaretlendiği, filtreleneceği belirtilmez veya başka bir yöntemle filtrelenir ya da çıkarılır.

  • Otomatik yenileme: Sayfa otomatik olarak yenilendiğinde, belirtilen bir zaman aralığı sonunda güncellenmiş bir web sayfasıyla (yeni reklam gösterimleri de dahil) kullanıcının tarayıcısını otomatik olarak yeniden yüklemek için HTML programlama kodu kullanılır. Google'ın, yayıncının sitesinde başlatılan otomatik yenileme işlemi üzerinde doğrudan herhangi bir denetimi yoktur ve yayıncının, otomatik yenileme kullanımını tam olarak bildirmesini ve açıklamasını sağlayamaz. Bununla birlikte Google, otomatik olarak yenilenen trafiği dahili inceleme için proaktif bir şekilde gözden geçirip segmentlere ayırabileceği mekanizmalara sahiptir.

  • Filtreleme sıklığı: Raporlama verilerini işleme sisteminin bir parçası olarak geçersiz trafik filtrelemesi düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Rapor işleme zaman çizelgeleri hakkında daha fazla bilgi

  • Filtreleme sistemlerinde yapılan güncellemeler: Google, geçersiz trafik filtreleme sistemlerini sürekli olarak günceller. Filtreleme işlemleri güncellendiğinde, önemli ölçüde etkilenen kampanyaları belirlemek için bir analiz yapılır. Google gerektiğinde, önemli ölçüde etkilenen kampanyaları müşterilere proaktif bir şekilde bildirir (söz konusu bildirimin trafik filtreleme işlemlerine tersine mühendislik uygulanmasını teşvik etmediği durumlarda).

  • Dahili olarak oluşturulan trafik: Google'ın dahili IP adreslerinden gelen etkinliğin kaldırılması için işlemler uygulanmıştır.

Veri raporlama

 • Google, Ad Manager üzerinden erişilebilen bir dijital elektronik raporlama uygulaması aracılığıyla reklam gösterimlerini Ad Manager'a bildirir.

 • Bildirilen kitle metrikleri arasında reklam gösterimleri, tıklamalar ve tıklama oranları vardır. Bu metrikler; ağ, reklamveren, satış görevlisi, reklam öğesi, reklam birimi, yerleşim, tarih ve günün saati gibi alanlar için sunulur. Ad Manager, birden çok özellikle ilgili (ör. tarihe ve saate göre sıralama ile tarihe göre reklam öğesi) kitle metrikleri bildirir. Verilerin raporlanmasında herhangi bir tahmin prosedürü/yaklaşımı kullanılmaz.

 • Raporlar genellikle yayıncının saat dilimi ayarına göre bildirilir.

 • Ad Manager sürekli olarak istatistik verileri toplar ancak verilerin raporlarda gösterilmesiyle ilgili en fazla dört saat kadar bir gecikme söz konusu olabilir. Her ayın ilk gününde Pasifik Saatiyle 04:00 sularında önceki ayın istatistikleri duraklatılır.
 • Yayın öncesi kalite kontrol prosedürleri:

  • Google'ın süreçleri, resmi değişiklik isteği protokollerini ve izleme sistemlerini içerir. Yapılan değişiklik isteklerinin, onayları belgeleme işlemini de yapan değişiklik yönetimi izleme araçlarına girilmesi gerekir. Daha sonra değişiklikler yapılır ve değişikliğin yapısına bağlı olarak otomatik test araçları veya manuel olarak gerçekleştirilen testler (birim testleri) kullanılıp gerektiği şekilde test edilir. Tüm birim testleri tamamlandıktan sonra paralel test ortamında test edilen yeni değişikliklerin tümünü kapsayan bir yapı oluşturulur. Yapı testinin başarıyla tamamlanmasının ardından değişiklikler üretime gönderilir.

  • Program ve sistem değişikliklerini ve bunların üretim ortamına taşınması gibi işlemleri yalnızca yetkili personelin onaylayabilmesini sağlamanın yanı sıra çeşitli sistemlere erişimi zorunlu kılmak için de erişim denetimi sistemleri kullanılır. Google, kendi denetimi altında Ad Manager ortamına kullanıcı erişimi izni vermek, mevcut izinleri değiştirmek veya sonlandırmak için resmi süreçleri izler. Buna ek olarak üç ayda bir kullanıcı erişimi denetimleri gerçekleştirilir. Bu denetimlerde tüm kullanıcı hesapları incelenerek erişim haklarının uygun olup olmadığı belirlenir.

 • Verileri yeniden yayınlama: Google'ın, veri raporlarındaki çelişkileri dahili olarak belirleyip uyarılar verecek otomatik araçları vardır. Google personeli bu uyarılara karşı gereken düzeltme işlemlerini gerçekleştirir. Daha büyük verilerin yeniden yayınlanması her örnek için ayrı ayrı gerçekleştirilir.

 • Elektronik kayıtları tutma süresi: Tüm işlenmemiş reklam sunucusu günlükleri yedeklenir ve ilgili kayıtlar en az 18 ay boyunca tutulur.

Cihaz sınıflandırma metodolojisi

Google, cihaz türlerini sınıflandırmak için dahili ve harici kaynaklardan alınan kullanıcı aracısı ve mobil uygulama SDK verilerini birlikte kullanır. Google, sınıflandırma için üçüncü taraf hizmetlerden yararlanmaz.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?