Μορφές και διακωδικοποίηση βίντεο και ήχου

Μπορείτε να ανεβάσετε περιεχόμενο βίντεο και ήχου στο Ad Manager ως δημιουργικό για ένα στοιχείο γραμμής ή έναν διαφημιζόμενο. Υποστηρίζονται διάφορες μορφές, αναλύσεις και ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων. Τα μεταφορτωμένα αρχεία διακωδικοποιούνται σε πρόσθετες μορφές και μεγέθη. #videoandaudio #transcoding

Μετάβαση σε συγκεκριμένη ενότητα: Φιλοξενία στο Ad Manager | Ροή | Μόνο ήχος | Διακωδικοποίηση

Υποστηριζόμενο μέσα μεταφόρτωσης

Το Ad Manager υποστηρίζει τη μεταφόρτωση δημιουργικών ήχου και βίντεο κοινών κωδικοποιητών μέσων και τύπων MIME. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Αρχεία MPEG4, 3GPP και MOV: Αυτές οι μορφές υποστηρίζουν συνήθως τους κωδικοποιητές βίντεο H264 και MPEG4 και τον κωδικοποιητή ήχου AAC.
 • AVI: Αυτή η μορφή δημιουργείται συνήθως από κάμερες. Ως κωδικοποιητές βίντεο και ήχου χρησιμοποιούνται συνήθως οι κωδικοποιητές MJPEG και PCM αντίστοιχα.
 • MPEGPS: Αυτή η μορφή υποστηρίζει συνήθως τον κωδικοποιητή βίντεο MPEG2 και τον κωδικοποιητή ήχου MP2.
 • WMV, MP3: Συνήθεις μορφές μόνο ήχου που κατά κανόνα περιέχουν κωδικοποιητή ήχου AAC.

Το Ad Manager επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων βίντεο και ήχου έως 512 MB.*

Φιλοξενούμενες μορφές στο Ad Manager

Το Ad Manager δημιουργεί τις ακόλουθες μορφές για δημιουργικά βίντεο και ήχου:

 • Αρχεία MPEG4 και MOV: Αυτές οι μορφές υποστηρίζουν κωδικοποιητή βίντεο H264 και τον κωδικοποιητή ήχου AAC.

Ανάλυση και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

MPEG-4
 
Ανάλυση Στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων βίντεο Στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ήχου
320 × 240 192 kbps 32 kbps
176 × 144 56 kbps 24 kbps
MP4/H.264/AAC
 
Ανάλυση Στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων βίντεο Στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ήχου
1920 × 1080 4000 kbps 128 kbps
1280 × 720 3000 kbps 128 kbps
1280 × 720 2000 kbps 128 kbps
854 × 480 1500 kbps 128 kbps
854 × 480 1000 kbps 128 kbps
640 × 360 400 kbps 96 kbps

Επιστροφή στην αρχή  

Μορφές ροής

Το Ad Manager υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές ροής με διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων και αναλύσεις:

 • HLS (Ζωντανή ροή HTTP)
 • DASH (Δυναμική προσαρμόσιμη ροή μέσω HTTP)

Προφίλ δημιουργικών βίντεο

Εάν χρησιμοποιείτε προφίλ δημιουργικών βίντεο για μορφές ροής, συνιστάται η απενεργοποίηση του φιλτραρίσματος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και ανάλυσης.

Ανάλυση και ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

HLS/DASH

Ανάλυση

Οι παραλλαγές για τις μορφές HLS και DASH θα έχουν μέγιστη και ελάχιστη ανάλυση 1920 × 1080 και 320 × 180 αντίστοιχα, σε τμήματα των 5 δευτερολέπτων.

Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Εύρος Στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων βίντεο Στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων ήχου
Μέγιστος 7000 kbps 256 kbps
Ελάχιστος 120 kbps 48 kbps

Επιστροφή στην αρχή  

Μορφές μόνο ήχου

Το Ad Manager υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές μόνο ήχου. Εμφανίζονται ο υψηλός, ο μεσαίος και ο χαμηλός στόχος ρυθμού μετάδοσης δεδομένων.

 • MP4/AAC: 320 kbps, 128 kbps και 64 kbps
 • MP3: 320 kbps, 128 kbps και 64 kbps

Επιστροφή στην αρχή  

Διακωδικοποίηση

Το Ad Manager διακωδικοποιεί τα αρχεία βίντεο και ήχου έως και σε εννέα μορφές και μεγέθη. Η διακωδικοποίηση εξαρτάται από τη μορφή και την ανάλυση των παρεχόμενων αρχείων. Η ανάλυση και ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των διακωδικοποιημένων εκδόσεων είναι στο ίδιο ή χαμηλότερο επίπεδο με τα παρεχόμενα αρχεία.

Λόγω της φύσης της διακωδικοποίησης, τα παρακάτω στοιχεία μπορεί να μην είναι ίδια με αυτά των αρχικών αρχείων:

 • Διάρκεια βίντεο: Εάν βασίζεστε στην ακριβή διάρκεια βίντεο, χρησιμοποιήστε τη διάρκεια μετά τη διακωδικοποίηση. Τα αρχεία βίντεο με διάρκεια μικρότερη των 0,3 δευτερολέπτων θεωρούνται μη έγκυρα και δεν διακωδικοποιούνται.
 • Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων εξόδου βίντεο: Αυτός μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν του μεταφορτωμένου στοιχείου. Όταν το μεταφορτωμένο στοιχείο είναι λιγότερο σύνθετο (για παράδειγμα, περιέχει μεγάλη ποσότητα μαύρου), η κωδικοποίηση των δεδομένων μπορεί να απαιτεί χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.

Μόλις ολοκληρωθεί η διακωδικοποίηση, μπορείτε να καταργήσετε τα μεμονωμένα διακωδικοποιημένα αρχεία, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου της στήλης Ενεργό στην καρτέλα Ρυθμίσεις του δημιουργικού.

Σφάλματα διακωδικοποίησης βίντεο και ήχου

Η διακωδικοποίηση βίντεο και ήχου στο Ad Manager αποτυγχάνει λόγω μη υποστηριζόμενων αρχείων βίντεο ή ήχου, μη υποστηριζόμενων εισόδων ήχου, υπερβολικά μεγάλου μεγέθους αρχείων και ρυθμών μετάδοσης δεδομένων εκτός του εύρους των ελάχιστων και μέγιστων τιμών στόχου που αναφέρονται για τις μεμονωμένες μορφές παραπάνω. Τα σφάλματα διακωδικοποίησης μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τα παρακάτω:

 • Δεν ήταν έγκυρο το παρεχόμενο στοιχείο.
 • Αποτυχία επεξεργασίας του βίντεο λόγω μη προσβάσιμου διακομιστή.
 • Το στοιχείο που παρέχεται διαθέτει μη υποστηριζόμενο τύπο μέσων.
 • Δεν υπήρξε παροχή ροών ήχου.
 • Δεν υπήρξε παροχή ροών βίντεο.
 • Τα παρεχόμενα κανάλια ήχου δεν ήταν έγκυρα.
 • Η διάρκεια της ροής ήχου δεν ήταν έγκυρη.
 • Η διάρκεια του βίντεο είναι υπερβολικά μεγάλη.
 • Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα.

Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα διακωδικοποίησης στο Ad Manager, βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία βίντεο και ήχου συμμορφώνονται με τα υποστηριζόμενα κριτήρια και ανεβάστε ξανά το περιεχόμενο.

Είσοδοι και κανονικοποίηση ήχου στη διακωδικοποίηση

Για τα φιλοξενούμενα από το Ad Manager δημιουργικά: Υποστηρίζονται είσοδοι μονοφωνικού ήχου, στερεοφωνικού ήχου και ήχου 5.1 και 7.1.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακωδικοποίησης, το Ad Manager κανονικοποιεί τον ήχο ορίζοντας για την ένταση μια τιμή-στόχο -24 LKFS. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την κανονικοποίηση στην οδηγία ATSC A/85 του οργανισμού Advanced Television Systems Committee.

Επιστροφή στην αρχή  

* Ισχύει για σύνθετους και βασικούς λογαριασμούς Ad Manager 360. Ανατρέξτε στις λειτουργίες βίντεο για όλες τις συμβάσεις εκδοτών.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
148
false
false