Khoảng không quảng cáo là gì?

Tìm hiểu khoảng không quảng cáo và không gian quảng cáo

Khoảng không quảng cáo trong Google Ad Manager là không gian quảng cáo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn để bạn hiển thị quảng cáo. Khoảng không quảng cáo là phần bạn bán cho nhà quảng cáo hoặc người mua. Không gian quảng cáo trong Ad Manager được biểu diễn bằng đơn vị quảng cáo. Bạn cũng có thể sử dụng vị trí để nhóm đơn vị quảng cáo lại với nhau.

Khi tạo đơn vị quảng cáo, bạn cũng tạo cả mã. Sau này, bạn dùng mã đó để chèn vào các trang của trang web hoặc các phần trong ứng dụng của mình. Khi người dùng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn, mã này sẽ yêu cầu quảng cáo từ Ad Manager. Nếu có chiến dịch quảng cáo đủ điều kiện trong mạng Ad Manager của bạn, thì khi đó quảng cáo hiển thị trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Mọi người nói gì về "khoảng không quảng cáo"?

Người dùng Ad Manager khác hoặc người dùng trong ngành quảng cáo kỹ thuật số thường sử dụng thuật ngữ khoảng không quảng cáo phổ biến hơn. Thông thường, khoảng không quảng cáo không chỉ bao gồm khoảng không trên trang web hoặc ứng dụng của bạn mà còn bao gồm cả tiêu chí nhắm mục tiêu.

  • Vị trí: Tiêu chí nhắm mục tiêu cho phép bạn giới hạn vị trí hiển thị quảng cáo trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể chỉ muốn hiển thị quảng cáo trên trang chủ chứ không phải trên phần còn lại của trang web của bạn.

    Một tính năng quan trọng bạn sẽ gặp khi hình dung về vị trí hiển thị quảng cáo là khóa-giá trị. Khóa-giá trị có tính linh hoạt và có nhiều cách dùng trong Ad Manager. Một cách quan trọng là xác định vị trí đặt không gian quảng cáo cụ thể trên trang web hoặc ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm trong phần Cấu trúc khoảng không quảng cáo của bạn.

  • Đối tượng: Tiêu chí nhắm mục tiêu có thể giới hạn đối tượng hiển thị quảng cáo. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể cảm thấy thu được nhiều giá trị hơn khi tiếp cận người dùng ở Thành phố New York trong độ tuổi từ 18 đến 32 trên trang web và ứng dụng của bạn.

Như vậy, khi bán khoảng không quảng cáo, bạn không chỉ bán không gian quảng cáo trên tài sản kỹ thuật số của mình mà còn bán cả tiêu chí nhắm mục tiêu đến đối tượng hoặc vị trí quảng cáo có thể xuất hiện.

Tiêu chí nhắm mục tiêu là tính năng quan trọng và mạnh mẽ của Google Ad Manager. Bạn có thể bắt đầu tìm hiểu thêm về tiêu chí nhắm mục tiêu trong phần Giới thiệu về tiêu chí nhắm mục tiêu.

 

 

Xem khóa đào tạo Skillshop liên quan

Bạn có thể xác định cấu trúc khoảng không quảng cáo của mạng trong mục Khoảng không quảng cáo trên mạng Ad Manager.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
148
false
false