Kopírovanie vašich fotiek do služby mimo Googlu

Ak chcete fotky, albumy a popisy uložené vo vašom účte Google zálohovať alebo použiť v inej službe, môžete presunúť ich kópiu.

Dôležité: Prenesené fotky sa z vášho účtu Google neodstránia. Zistite, ako odstrániť svoje fotky, ako odstrániť službu Googlu zo svojho účtu alebo ako odstrániť svoj účet Google.

Podporované typy súborov s fotkami

Typy súborov, ktoré je možné preniesť:

 • JPG
 • PNG

Nepodporované súbory s fotkami a videami nebudú prenesené.

1. krok: vyberte Fotky Google

Prejdite v službe Google Takeout do zobrazenia prenosu fotiek alebo postupujte podľa krokov nižšie.

 1. Prejdite do hlavného panela svojho účtu Google.
 2. V časti Vaše služby Googlu vyberte Fotky a potom Viac Viac a potom Preniesť dáta.

2. krok: vyberte, kam chcete preniesť kópiu svojich fotiek

 1. V časti Spôsob doručenia vyberte šípku nadol Down arrow.
 2. Vyberte cieľ, kam chcete preniesť kópiu svojich fotiek a potom Prepojiť účty a vytvoriť export.
 3. Podľa pokynov prepojte svoj účet a preneste fotky. Budete sa musieť prihlásiť:
  • do svojho účtu Google,
  • do účtu firmy, kam prenášate fotky.

Po skopírovaní vašich fotiek:

 • Dostanete správu s odkazom na fotky v novej službe.
 • Váš účet Google už nebude mať prístup do služby, kam ste preniesli svoje fotky, ale stále sa môže zobrazovať v jej nastaveniach. Svoj účet Google môžete zo svojho účtu SmugMug alebo Flickr odstrániť.
 • Prenesené fotky budú v cieľovej službe nastavené ako súkromné. Viditeľnosť svojich fotiek môžete v cieľovej službe aktualizovať.
 • Ak svoje fotky znova prenesiete, vytvorí sa ich nová kópia, ktorá môže zahrnovať duplikáty z pôvodného prenosu.

Zistite, prečo niektoré fotky neboli prenesené

Ak neboli prenesené všetky vaše fotky, mohlo k tomu dôjsť z nasledujúcich dôvodov:

 • Niektoré fotky majú nepodporované typy súborov.
 • V účte, do ktorého ste preniesli fotky, sa minul priestor.
 • Prenos bol pred dokončením zrušený.

Typy účtov, ktoré nepodporujú prenos fotiek

Túto službu momentálne nemôžete používať:

Údaje fotiek, ktoré nebudú prenesené

Metadáta, ako napríklad miesto nasnímania fotky alebo k nej pridané komentáre, sa v súčasnosti neprenesú.