Αντιγράψτε τις φωτογραφίες σας σε μια υπηρεσία εκτός της Google

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών, των λευκωμάτων και των περιγραφών που έχουν αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να τα χρησιμοποιήσετε με μια διαφορετική υπηρεσία.

Σημαντικό: Οι φωτογραφίες δεν διαγράφονται από τον Λογαριασμό σας Google μετά τη μεταφορά τους. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε τις φωτογραφίες σας, να διαγράψετε μια υπηρεσία Google από τον λογαριασμό σας ή να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας Google.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων φωτογραφιών

Στους τύπους αρχείων με δυνατότητα μεταφοράς περιλαμβάνονται οι εξής:

 • JPG
 • PNG

Δεν πρόκειται να μεταφερθούν αρχεία φωτογραφιών και βίντεο που δεν υποστηρίζονται.

Βήμα 1: Επιλέξτε τις Φωτογραφίες Google

Στην Αρχειοθέτηση Google μεταβείτε στην προβολή μεταφοράς των Φωτογραφιών ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου του Λογαριασμού σας Google.
 2. Στην ενότητα Οι υπηρεσίες Google που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε Φωτογραφίες και μετά Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μεταφορά δεδομένων.

Βήμα 2: Επιλέξτε πού θέλετε να μεταφέρετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών σας

 1. Κάτω από την ενότητα Μέθοδος παράδοσης, επιλέξτε το κάτω βέλος Down arrow.
 2. Επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών σας και μετά Σύνδεση λογαριασμών και δημιουργία εξαγωγής.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα για τη σύνδεση του λογαριασμού σας και τη μεταφορά των φωτογραφιών σας. Θα πρέπει να συνδεθείτε:
  • Στον Λογαριασμό σας Google
   Συμβουλή:  Εάν θέλετε να μεταφέρονται και οι πληροφορίες τοποθεσίας των φωτογραφιών σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου με την ετικέτα Προβολή της τοποθεσίας λήψης φωτογραφιών και βίντεο στη βιβλιοθήκη σας στις Φωτογραφίες Google.
  • Στον λογαριασμό σας στην εταιρεία στην οποία μεταφέρετε φωτογραφίες.

Μόλις αντιγραφούν οι φωτογραφίες σας:

 • Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο που θα οδηγεί στις φωτογραφίες στη νέα υπηρεσία.
 • Ο Λογαριασμός σας Google δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία όπου μεταφέρατε τις φωτογραφίες σας, αλλά μπορεί να εξακολουθήσει να εμφανίζεται στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας. Στον λογαριασμό σας Microsoft ή Flickr, μπορείτε να καταργήσετε την εμφάνιση του Λογαριασμού σας Google.
 • Οι φωτογραφίες που μεταφέρατε θα οριστούν ως ιδιωτικές στην υπηρεσία προορισμού. Μπορείτε να ενημερώσετε την ορατότητα των φωτογραφιών σας στην υπηρεσία προορισμού.
 • Εάν μεταφέρετε ξανά τις φωτογραφίες σας, θα δημιουργηθεί ένα νέο αντίγραφο των φωτογραφιών σας και ενδέχεται να υπάρχουν διπλότυπα από την αρχική σας μεταφορά.

Μάθετε γιατί δεν μεταφέρθηκαν ορισμένες φωτογραφίες

Εάν δεν μεταφέρθηκαν όλες οι φωτογραφίες σας, μπορεί να οφείλεται στο ότι:

 • ορισμένες φωτογραφίες έχουν μη υποστηριζόμενους τύπους αρχείων
 • εξαντλήθηκε ο χώρος του λογαριασμού στον οποίο μεταφέρατε τις φωτογραφίες.
 • η μεταφορά ακυρώθηκε πριν ολοκληρωθεί.

Τύποι λογαριασμών που δεν υποστηρίζουν μεταφορές φωτογραφιών

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία με:

Δεδομένα φωτογραφιών που δεν έχουν μεταφερθεί

Προς το παρόν, τα μεταδεδομένα, όπως τα σχόλια που προστίθενται σε μια φωτογραφία, καθώς και οι πληροφορίες τοποθεσίας που υποβάλλονται σε μη αυτόματη επεξεργασία δεν μεταφέρονται.

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
1380355498562451485
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
70975