Αντιγραφή των φωτογραφιών και των βίντεό σας σε μια υπηρεσία εκτός της Google

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών, των βίντεο, των λευκωμάτων και των περιγραφών που έχουν αποθηκευτεί στον Λογαριασμό σας Google σε διαφορετική υπηρεσία.

Σημαντικό: Οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν διαγράφονται από τον Λογαριασμό σας Google μετά τη μεταφορά τους. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, να διαγράψετε μια υπηρεσία Google από τον λογαριασμό σας ή να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας Google.

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων φωτογραφιών και βίντεο

Στους τύπους αρχείων που μπορείτε να μεταφέρετε περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Φωτογραφίες: .jpg, .png, .gif, .webp, .avif και τα περισσότερα αρχεία RAW.
 • Βίντεο: .mp4, .mov, .m4v, .mpg, mkv, .mod, .mmv, avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts και αρχεία .mts.

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε μη υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο.

Βήμα 1: Επιλέξτε τις Φωτογραφίες Google

Στην Αρχειοθέτηση Google μεταβείτε στην προβολή μεταφοράς των Φωτογραφιών ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου του Λογαριασμού σας Google.
 2. Στην ενότητα Υπηρεσίες Google που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα ή Άλλες υπηρεσίες Google, μεταβείτε με κύλιση στις Φωτογραφίες και μετά πατήστε Μεταφορά δεδομένων.
 3. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε.
  • Αν δεν θέλετε να μεταφέρετε όλα τα λευκώματα φωτογραφιών, πατήστε Περιλαμβάνονται όλα τα λευκώματα φωτογραφιών και μετά και αποεπιλέξτε τα λευκώματα που δεν θέλετε να μεταφέρετε και μετά πατήστε OK.
 4. Πατήστε Συνέχεια.
  • Θα πρέπει να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google και να εξουσιοδοτήσετε την Αρχειοθέτηση.

Βήμα 2: Επιλέξτε πού θέλετε να μεταφέρετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών και των βίντεό σας

 1. Κάτω από την ενότητα Μετακίνηση σε, επιλέξτε το κάτω βέλος Down arrow.
  • Επιλέξτε τον προορισμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε ένα αντίγραφο των φωτογραφιών και των βίντεό σας και μετά Συνέχεια. Ακολουθήστε τα βήματα, για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας και να μεταφέρετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με την υπηρεσία προορισμού και να εξουσιοδοτήσετε την Αρχειοθέτηση Google.  
 2. Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά, πατήστε Συμφωνώ και συνέχεια

Μετά την αντιγραφή των φωτογραφιών και των βίντεό σας:

 • Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν σύνδεσμο για να εντοπίσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στη νέα υπηρεσία. Ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να αποθηκεύουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο σε διαφορετικές τοποθεσίες.
 • Ο Λογαριασμός σας Google δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία όπου μεταφέρατε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, αλλά μπορεί να εξακολουθήσει να εμφανίζεται στις ρυθμίσεις της υπηρεσίας.
  • Μπορείτε να καταργήσετε τον Λογαριασμό σας Google που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Apple, Microsoft ή Flickr.

Συμβουλές:

 • Η ορατότητα των φωτογραφιών και των βίντεο που μεταφέρατε εξαρτάται από τις άδειες κοινής χρήσης που έχετε στην υπηρεσία προορισμού.
 • Αν μεταφέρετε ξανά τις φωτογραφίες και τα βίντεο, μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο αντίγραφο και ενδέχεται να υπάρχουν διπλότυπα από την αρχική μεταφορά.
 • Αν ακυρώσετε ένα αίτημα από την Αρχειοθέτηση Google, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένα νέο αίτημα μεταφοράς για ένα χρονικό διάστημα.

Μάθετε γιατί δεν μεταφέρονται ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο

Σε περίπτωση που δεν μεταφερθούν όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο, αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

 • Ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο έχουν μη υποστηριζόμενους τύπους αρχείων.
 • Εξαντλήθηκε ο χώρος του λογαριασμού στον οποίο μεταφέρατε τις φωτογραφίες και τα βίντεο.
  • Συμβουλή: Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μεταφέρθηκαν ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χώρο από αυτόν που εμφανίζεται στις Φωτογραφίες.
 • Η μεταφορά ακυρώθηκε πριν ολοκληρωθεί.
Στοιχεία και δεδομένα που δεν μεταφέρονται

Δεν μεταφέρονται όλα τα στοιχεία φωτογραφιών ή τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

Τύποι λογαριασμών που δεν υποστηρίζουν μεταφορές φωτογραφιών και βίντεο

Προς το παρόν, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία με:

true
Καλώς ορίσατε στον Λογαριασμό σας Google!

Διαπιστώσαμε ότι έχετε έναν νέο Λογαριασμό Google! Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία σας με τη λίστα ελέγχου για Λογαριασμούς Google.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού