Tips voor het uitvoeren van de stappen voor accountherstel

Als u niet kunt inloggen, volgt u deze stappen om de kans te vergroten dat u weer toegang tot uw Google-account krijgt:

 1.  Ga naar de pagina voor accountherstel.
 2. Gebruik zo veel mogelijk van de onderstaande tips tijdens het uitvoeren van de stappen. (U krijgt mogelijk niet alle vragen te zien die hier worden beschreven.)

Als u al heeft geprobeerd uw account te herstellen en het bericht 'Google kan niet bevestigen dat dit account van jou is' werd weergegeven, kunt u het opnieuw proberen.

Beantwoord zo veel mogelijk vragen

Sla geen vragen over. Als u niet zeker weet wat het antwoord is, geef dan een zo goed mogelijk antwoord in plaats van naar een andere vraag door te gaan. 

Gebruik een bekend apparaat en een bekende locatie

Doe indien mogelijk het volgende:

 • Gebruik een computer, telefoon of tablet waarmee u vaak inlogt.
 • Gebruik dezelfde browser (zoals Chrome of Safari) die u meestal gebruikt.
 • Zorg ervoor dat u zich op een locatie bevindt waar u meestal inlogt, zoals thuis of op het werk.

Zorg ervoor dat u wachtwoorden en antwoorden op beveiligingsvragen exact opgeeft

Details zijn belangrijk, dus zorg ervoor dat u geen typfouten maakt en let goed op hoofdletters en kleine letters.

Wachtwoorden

Als u wordt gevraagd om het laatste wachtwoord te geven dat u nog weet, voert u het meest recente wachtwoord in dat u zich kunt herinneren.

 • Als u uw laatste wachtwoord niet meer weet: Gebruik een eerder wachtwoord dat u zich kunt herinneren. Hoe recenter, hoe beter.
 • Als u zich geen enkel eerder wachtwoord met enige zekerheid kunt herinneren: Geef uw best mogelijke antwoord.

Antwoorden op beveiligingsvragen

Als er een beveiligingsvraag wordt gesteld en u:

 • Het antwoord niet weet: Raad uw antwoord zo goed mogelijk.
 • Het antwoord weet maar uw account niet heeft hersteld tijdens uw eerste poging: Overweeg een andere variant van het antwoord. Probeer bijvoorbeeld 'NY' in plaats van 'New York' of 'Phil' in plaats van 'Philip'.

Geef een e-mailadres op dat aan uw account is gekoppeld

Als u wordt gevraagd een e-mailadres op te geven dat u kunt controleren, geeft u een e-mailadres op dat u aan uw account heeft toegevoegd. Enkele voorbeelden:

 • Met een herstelmailadres kunt u weer toegang tot uw account krijgen. Dit is ook het e-mailadres waar we beveiligingsmeldingen naartoe sturen.
 • Een alternatief e-mailadres is een e-mailadres dat u kunt gebruiken om in te loggen.
 • Een e-mailadres voor contact is een e-mailadres waar u informatie ontvangt over de meeste Google-services die u gebruikt.

Voeg relevante informatie toe

Als u wordt gevraagd waarom u geen toegang tot uw account kunt krijgen, geeft u relevante informatie op.

Enkele voorbeelden:

 • U bent op reis.
 • U ontvangt een specifieke foutmelding.
 • U denkt dat uw account door malware gehackt is of om een andere reden gevaar loopt.
 • U heeft uw wachtwoord afgelopen week gewijzigd en kunt zich het nieuwe wachtwoord niet herinneren.

Als uw beschrijving overeenkomt met de informatie die wij hebben, kan dit u mogelijk helpen.

Kun je nog steeds geen toegang krijgen? Misschien is het makkelijker om een vervangend Google-account te maken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?