Chặn hoặc bỏ chặn tài khoản của mọi người

Bạn có thể tránh những hoạt động tương tác không mong muốn bằng cách chặn người dùng khác trong các sản phẩm nhất định của Google, chẳng hạn như Hangouts hoặc Photos. Tùy chọn chặn sẽ có hiệu lực khi những người này đăng nhập vào Tài khoản Google của họ. 

Để chặn tài khoản của người khác, hãy sử dụng thao tác "Chặn" ở một trong những sản phẩm sau.

Sử dụng Hangouts để chặn một tài khoản

Khi bạn chặn ai đó trong Hangouts, tài khoản của người đó cũng bị chặn trong tất cả các sản phẩm liệt kê trong phần "Chặn tài khoản".

Tùy chọn chặn không áp dụng cho Hangouts trực tuyến. Tìm hiểu cách chặn người dùng trong Hangouts.

Sử dụng Google Photos để chặn một tài khoản

Khi bạn chặn ai đó trong Google Photos, tài khoản của người đó cũng bị chặn trong tất cả các sản phẩm liệt kê trong phần "Chặn tài khoản".

Tìm hiểu thêm về cách chặn người dùng trong Google Photos.

Sử dụng Google Maps để chặn một tài khoản

Chặn hồ sơ người dùng

Bạn có thể sử dụng thiết bị di động để chặn không cho ai đó tìm thấy hồ sơ của bạn trên Maps. Google Maps sẽ không cho họ biết rằng bạn đã chặn họ. Khi bạn chặn một hồ sơ người dùng trong Google Maps, tài khoản của người đó cũng bị chặn trong tất cả các sản phẩm liệt kê trong phần "Chặn tài khoản".

Lưu ý quan trọng: Những người bạn chặn có thể vẫn nhìn thấy nội dung bạn đóng góp trên Google Maps, nhưng họ sẽ không thấy nội dung đó trong hồ sơ của bạn. Ngoài ra, nếu người dùng bị chặn không đăng nhập vào tài khoản mà bạn đã chặn, thì họ sẽ có thể nhìn thấy nội dung bạn đóng góp.

 1. Mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Chuyển đến hồ sơ người dùng bạn muốn chặn. Bạn có thể thấy hồ sơ người dùng ở những vị trí sau:
  • Ở đầu một bài đăng hoặc bài đánh giá của người dùng đó.
  • Trên tab "Đang theo dõi" nếu bạn đang theo dõi họ.
  • Trên tab "Người theo dõi" nếu họ đang theo dõi bạn.
  • Trong phần "Dành cho bạn". Nhấn vào ảnh hồ sơ của họ.
 3. Bên cạnh tên của người đó, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Chặn người dùng.

Mẹo: Nếu đang theo dõi ai đó và không còn muốn nhìn thấy nội dung của họ, bạn có thể hủy theo dõi thay vì chặn họ.

Chặn yêu cầu vị trí

Khi bạn chặn một yêu cầu vị trí trong Google Maps, tài khoản của người gửi yêu cầu cũng bị chặn trong tất cả các sản phẩm liệt kê trong phần "Chặn tài khoản".

Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ dữ liệu vị trí và chặn yêu cầu vị trí trong Google Maps.

Sử dụng YouTube để chặn một tài khoản

Khi bạn chặn ai đó trong YouTube thông qua kênh của họ hoặc khi trò chuyện trực tiếp, tài khoản của người đó không bị chặn ở bất kỳ sản phẩm nào khác.

Tìm hiểu thêm về cách chặn người dùng trên YouTube qua các kênh và qua cuộc trò chuyện trực tiếp.

Khi bạn chặn một người liên hệ trong YouTube, tài khoản của người đó cũng bị chặn trong tất cả các sản phẩm liệt kê trong phần "Chặn tài khoản".

Tìm hiểu thêm về cách chặn người liên hệ trên YouTube.

Sử dụng Google Pay India để chặn một tài khoản

Khi bạn chặn ai đó trong Google Pay India, tài khoản của người đó cũng bị chặn trong tất cả các sản phẩm liệt kê trong phần "Chặn tài khoản".

Tìm hiểu thêm về cách chặn ai đó trong Google Pay India.

Xem các tài khoản bị chặn hoặc bỏ chặn ai đó

 1. Trên máy tính, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Quản lý Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Mọi người và chia sẻ.
 3. Trong phần "Danh bạ", nhấp vào Bị chặn.
 4. Bạn sẽ thấy danh sách các tài khoản bạn đã chặn trên các sản phẩm của Google. Để bỏ chặn ai đó: Bên cạnh tên người đó, hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa

Lưu ý: Danh sách "Người dùng bị chặn" không bao gồm:

 • Tài khoản bị chặn thông qua kênh YouTube hoặc cuộc trò chuyện trực tiếp
 • Các lượt chặn địa chỉ email hoặc số điện thoại

Chặn địa chỉ email hoặc số điện thoại

Trong một số sản phẩm của Google, bạn có thể chặn địa chỉ email hoặc số điện thoại. Ví dụ: bạn có thể:

Các lượt chặn không phải là tài khoản như thế này không hiển thị trong mục "Người dùng bị chặn" trong Tài khoản Google của bạn. Các lượt chặn này cũng không có hiệu lực trên các sản phẩm của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?