Blokovanie a odblokovanie používateľských účtov

Nechceným interakciám môžete zabrániť tak, že zablokujete iných používateľov v určitých službách Googlu, ako sú napríklad Hangouts alebo Fotky. Blokovanie je aktívne vtedy, keď sú títo ľudia prihlásení do svojich účtov Google.

Ak chcete zablokovať účet inej osoby, použite na to akciu Blokovať v niektorej z nasledujúcich služieb.

Blokovanie účtu v službe Hangouts

Keď niekoho zablokujete v službe Hangouts, účet danej osoby bude blokovaný aj vo všetkých službách uvedených v časti Blokovanie účtu.

Blokovania sa nevzťahujú na Hangouts On Air. Ako blokovať používateľov v službe Hangouts.

Blokovanie účtu vo Fotkách Google

Keď niekoho zablokujete vo Fotkách Google, účet danej osoby bude blokovaný aj vo všetkých službách uvedených v časti Blokovanie účtu.

Prečítajte si viac o blokovaní používateľov vo Fotkách Google.

Blokovanie účtu v Mapách Google

Blokovanie profilu používateľa

Pomocou mobilného zariadenia môžete určitým ľuďom znemožniť nájsť váš profil v Mapách. Mapy Google im nedajú vedieť, že ste ich zablokovali. Keď zablokujete profil určitého používateľa v Mapách Google, účet danej osoby bude blokovaný aj vo všetkých službách uvedených v časti Blokovanie účtu.

Dôležité: Ľudia, ktorých zablokujete, budú stále môcť nájsť vaše príspevky v Mapách Google, ale nenájdu ich vo vašom profile. Ak blokovaný používateľ nebude prihlásený do účtu, ktorý ste zablokovali, bude tiež môcť nájsť vaše príspevky.

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Prejdite na profil používateľa, ktorý chcete zablokovať. Profily používateľov nájdete:
  • v hornej časti príspevku alebo recenzie príslušných používateľov;
  • na karte Sledované, ak ich sledujete;
  • na karte Sledovatelia, ak vás sledujú;
  • v časti Pre vás. Klepnite na ich profilovú fotku.
 3. Vedľa mena osoby klepnite na Viac Viaca potom Blokovať používateľa.

Tip: Ak niekoho sledujete a už nemáte záujem o jeho obsah, môžete daného používateľa namiesto zablokovania prestať sledovať.

Blokovanie žiadosti o polohu

Keď zablokujete žiadosť o polohu v Mapách Google, účet danej osoby bude blokovaný aj vo všetkých službách uvedených v časti Blokovanie účtu.

Ďalšie informácie o zdieľaní údajov o polohe a blokovaní žiadostí o polohu v Mapách Google

Blokovanie účtu na YouTube

Keď niekoho zablokujete na YouTube prostredníctvom kanála tejto osoby alebo živého četu, účet tejto osoby nebude blokovaný v žiadnych ďalších službách.

Prečítajte si viac o blokovaní používateľov na YouTube prostredníctvom kanálovživého četu.

Keď zablokujete kontakt na YouTube, účet danej osoby bude blokovaný aj vo všetkých službách uvedených v časti Blokovanie účtu.

Ďalšie informácie o blokovaní kontaktu na YouTube

Blokovanie účtu v službe Google Pay India

Keď niekoho zablokujete v službe Google Pay India, účet danej osoby bude blokovaný aj vo všetkých službách uvedených v časti Blokovanie účtu.

Ďalšie informácie o blokovaní používateľov v službe Google Pay India

Zobrazenie blokovaných účtov a odblokovanie používateľa

 1. Vpravo hore vo svojom počítači kliknite na svoju profilovú fotku a potom Spravovať účet Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Ľudia a zdieľanie.
 3. V časti Kontakty kliknite na Blokované.
 4. Zobrazí sa zoznam účtov, ktoré ste zablokovali v službách Googlu. Ak chcete niekoho odblokovať, vyberte vedľa mena príslušnej osoby možnosť Odstrániť Odstrániť

Poznámka: Zoznam blokovaných používateľov nezahŕňa:

 • účty blokované prostredníctvom kanálov alebo živého četu na YouTube,
 • blokované e-mailové adresy alebo telefónne čísla.

Blokovanie e‌‑mailovej adresy alebo telefónneho čísla

V niektorých službách Googlu môžete blokovať e‑mailovú adresu či telefónne číslo. Môžete napríklad:

Takéto blokovania, ktoré sa netýkajú účtov, sa nezobrazujú v časti Blokovaní používatelia účtu Google. Tiež sa neuplatňujú v ostatných službách Googlu.