חסימת חשבונות של אנשים או ביטול חסימתם

ניתן למנוע אינטראקציות לא רצויות על ידי חסימת משתמשים אחרים במוצרים מסוימים של Google, כמו Hangouts ותמונות Google. החסימה נכנסת לתוקף כאשר האנשים האלה מחוברים לחשבון Google שלהם. 

כדי לחסום חשבון של אדם אחר, יש להשתמש בפעולה 'חסימה' באחד מהמוצרים הבאים.

שימוש ב-Hangouts לחסימת חשבון

כשחוסמים מישהו ב-Hangouts, החשבון של האדם הזה יהיה חסום גם בכל המוצרים המפורטים ב'חסימת חשבון'.

חסימות אינן חלות על Hangouts בשידור. למידע נוסף על חסימת משתמשים ב-Hangouts.

שימוש בתמונות Google לחסימת חשבון

כשחוסמים מישהו בתמונות Google, החשבון של האדם הזה יהיה חסום גם בכל המוצרים המפורטים ב'חסימת חשבון'.

למידע נוסף על חסימת משתמשים בתמונות Google‏.

שימוש במפות Google לחסימת חשבון

כשחוסמים אדם אחר במפות Google, החשבון של האדם הזה יהיה חסום גם בכל המוצרים המפורטים ב'חסימת חשבון'.

הערה: אפשר לחסום אנשים במפות Google רק מהנייד.

 1. פותחים את אפליקציית מפות Google‏ מפות Google.
 2. בפינה הימנית העליונה, מקישים על סמל התפריט תפריט.
 3. בוחרים באפשרות שיתוף מיקום.
 4. מקישים על האדם שאיתו משתפים מיקום.
 5. מקישים על סמל האפשרויות הנוספות עודואז חסימה ואז חסימה.
שימוש ב-YouTube לחסימת חשבון

כשחוסמים אדם אחר ב-YouTube דרך הערוץ שלו או דרך צ'אט בשידור חי, החשבון של האדם הזה לא יהיה חסום בשום מוצר אחר.

לרשותכם מידע נוסף על חסימת משתמשים ב-YouTube דרך ערוצים ודרך צ'אט בשידור חי.

כשחוסמים איש קשר ב-YouTube, החשבון של האדם הזה יהיה חסום גם בכל המוצרים המפורטים ב'חסימת חשבון'.

לרשותכם מידע נוסף על חסימת איש קשר ב-YouTube.

שימוש ב-Google Pay לחסימת חשבון

כשחוסמים מישהו ב-Google Pay, החשבון של האדם הזה יהיה חסום גם בכל המוצרים המפורטים ב"חסימת חשבון".

לרשותכם מידע נוסף על חסימת משתמש ב-Google Pay.

הצגת חשבונות חסומים או ביטול חסימה

 1. עוברים אל חשבון Google.
 2. בחלונית הניווט שבצד ימין, לוחצים על אנשים ושיתוף.
 3. בחלונית אנשי קשר, לוחצים על חסומים.
 4. תוצג רשימה של החשבונות החסומים במוצרי Google. כדי לבטל חסימה של משתמש: לצד שמו של האדם, בוחרים בסמל ההסרה הסרה

הערה: הרשימה "משתמשים חסומים" לא כוללת:

 • חשבונות שנחסמו באמצעות ערוצי YouTube או צ'אט בשידור חי
 • חסימות של כתובות אימייל או מספרי טלפון

חסימה של כתובת אימייל או מספר טלפון

בחלק ממוצרי Google, ניתן לחסום כתובת אימייל או מספר טלפון. לדוגמה, ניתן:

חסימות כאלה, שאינן חסימות חשבונות, לא מופיעות בקטע משתמשים חסומים בחשבון Google שלכם. כמו כן, הן לא חלות על מוצרי Google.