Контролиране на информацията, която другите хора виждат за вас в услугите на Google

Можете да направите част от информацията в профила си в Google частна или обществена, както и да я споделите с определени хора. По този начин контролирате кой вижда съответните данни (например рождената ви дата и телефонния ви номер) в услугите на Google.

Изберете каква информация да споделяте

Името и снимката ви (ако решите да добавите такава) могат да се виждат от други хора, които използват услугите на Google, включително когато общувате или споделяте съдържание. 

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни в левия навигационен панел.
 3. В панела Изберете какво да виждат другите хора кликнете върху Към „Всичко за мен“.
 4. Изберете иконата под или до даден тип информация. Иконата показва кой понастоящем вижда тези данни.
 5. Изберете с кого да се споделя информацията или кликнете върху Частно.

Добавяне, редактиране или изтриване на лична информация

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни в левия навигационен панел.
 3. В панела Изберете какво да виждат другите хора кликнете върху Към „Всичко за мен“.
 4. Променете информацията си:
  • Добавяне: Кликнете върху Добавяне долу вдясно.
  • Редактиране: Кликнете върху Редактиране до даден тип информация. Забележка: Ако наскоро сте променили името си, може да се наложи да изчакате, преди да го промените отново.
  • Изтриване: Кликнете върху иконата за редактиране Редактиране до даден тип данни и след това изберете Премахване до конкретната информация.
 5. Изпълнете стъпките на екрана.

За да промените друга информация за профила, като например паролата си, отворете профила си в Google.

Повече подробности за информацията ви

Каква информация може да се споделя

Ето част от информацията, която можете да направите видима или скрита за другите хора, които използват услугите на Google:

 • датата ви на раждане;
 • пола ви;
 • информация за работата, като например къде работите;
 • лична и служебна информация за връзка;
 • посетените от вас места;
 • информация за образованието.

Следната информация може да е видима за хората, с които се свързвате или споделяте съдържание:

 • името ви;
 • псевдоним;
 • снимката на потребителския профил;
 • основната снимка;
 • имейл адресът ви.

Забележка: Името и снимката на страницата „Всичко за мен“ ще се показват в повечето услуги на Google. Ако сте избрали друго име или снимка на потребителския профил в определени наши услуги, ще продължите да ги виждате там.

Къде се показва тази информация

Информацията, която сте добавили към профила си в Google, може да се показва на няколко места:

 • в наши услуги, като например Hangouts и Gmail, в които можете да се свързвате с други хора;
 • в наши услуги, като например Google Play и YouTube, когато споделяте съдържание;

Визуализиране на начина, по който информацията ви се показва на другите хора

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Кликнете върху Лични данни в левия навигационен панел.
 3. В панела Изберете какво да виждат другите хора кликнете върху Към „Всичко за мен“.
 4. Горе вляво изберете иконата за меню Меню и след това Визуализация.

Другите хора, които преглеждат информацията ви, може да виждат съдържание, различно от показаното тук. Това зависи от:

 • с кого каква информация сте споделили;
 • каква информация за вас показва приложението.