เชื่อมต่อแอปอื่นๆ กับ Google Fit

เมื่อใช้ Google Fit ข้อมูลการออกกำลังกายทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ ตลอดจนแชร์ข้อมูลนั้นกับแอปและอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพียงเปิด Google Fit เมื่อคุณต้องการเช็คอินหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทำ

คุณให้สิทธิ์แอปต่างๆ เข้าถึงข้อมูลและนำสิทธิ์การเข้าถึงนี้ออกได้ทุกเมื่อในการตั้งค่า Google Fit นอกจากนี้ คุณยังลบข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google Fit เมื่อใดก็ได้

ซิงค์แอปอื่นๆ กับ Fit

แอปบางแอปจะแชร์ข้อมูลกับ Fit เพื่อให้คุณดูข้อมูลการออกกำลังกายได้ในที่เดียว คุณต้องเชื่อมต่อแอปกับแอปสุขภาพเพื่อแชร์ข้อมูลจากแอปนั้นกับ Fit

ดูหรือนำแอปที่เชื่อมต่อออก

คุณควบคุมได้ว่าแอปใดจะแชร์ข้อมูลกับ Fit

  1. เปิดแอป Google Fit Google Fit ใน iPhone
  2. แตะโปรไฟล์ จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
  3. แตะจัดการแอปที่เชื่อมต่อ
  4. หากต้องการหยุดแชร์ข้อมูลระหว่าง Fit และอีกแอปหนึ่ง ให้แตะแอปดังกล่าว จากนั้น นำสิทธิ์ออก จากนั้น ตกลง

หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อแอปจาก Google Fit ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปนั้นในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ติดตั้งแอปนั้นอยู่ การยกเลิกการเชื่อมต่อแอปจะไม่ลบข้อมูลใดๆ ที่แอปนั้นเก็บไว้ใน Google Fit

ประเภทข้อมูลที่ Google Fit จัดเก็บ

ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางร่างกาย

ข้อมูลกิจกรรมอาจรวมถึงจำนวนก้าวเดิน แคลอรีที่เผาผลาญไป และความเร็วของกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิ่ง การเดิน หรือการขี่จักรยาน เมื่อคุณอนุญาตให้แอปดูข้อมูลกิจกรรม แอปนั้นจะดูข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Google Fit ได้ รวมทั้งข้อมูลที่เก็บโดย Google หรือแอปอื่นๆ

ข้อมูลตำแหน่ง

ข้อมูลตำแหน่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ที่คุณอยู่และเคยไป

การใช้ข้อมูลตำแหน่งจะช่วยให้แอปบอกสถิติได้ เช่น ระยะทางที่คุณวิ่ง หรือความเร็วในการขี่จักรยาน หากคุณอนุญาตให้แอปดูข้อมูลตำแหน่ง แอปนั้นจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่แอปอื่นๆ เก็บไว้ใน Google Fit ได้

โภชนาการและภาวะน้ำในร่างกาย

หากคุณป้อนข้อมูลโภชนาการและภาวะน้ำในร่างกายผ่านแอปที่เชื่อมต่อ Google Fit จะติดตามการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของคุณ

ข้อมูลโภชนาการและภาวะน้ำในร่างกายอาจรวมถึงปริมาณแคลอรีในอาหาร สารอาหารหลัก สารอาหารรอง และปริมาณน้ำที่ดื่ม

ข้อมูลเซ็นเซอร์ร่างกาย

ข้อมูลเซ็นเซอร์ร่างกายคือข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของร่างกายที่เซ็นเซอร์ร่างกายอาจรวบรวมไว้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ

ข้อมูลการนอนหลับ

หากคุณติดตามการนอนหลับผ่านแอปที่เชื่อมต่อ คุณจะเห็นข้อมูลการนอนหลับใน "บันทึก" ข้อมูลนี้จะรวมถึงเวลาเข้านอน เวลาตื่นนอน และจำนวนชั่วโมงการนอนหลับรวม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
iPhone และ iPad Android
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
70975
false
false